Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od 1 marca organizujemy nabór do klas I dla rocznika 2009 - siedmiolatków (rozpoczynających obowiązek szkolny) oraz zapraszamy sześciolatki z rocznika.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od 1 marca organizujemy nabór do klas I dla rocznika 2009 - siedmiolatków (rozpoczynających obowiązek szkolny) oraz zapraszamy sześciolatki z rocznika."— Zapis prezentacji:

1

2 Od 1 marca organizujemy nabór do klas I dla rocznika 2009 - siedmiolatków (rozpoczynających obowiązek szkolny) oraz zapraszamy sześciolatki z rocznika 2010. W roku szkolnym 2015/2016, prowadziliśmy dwie klasy sześciolatków, które bardzo dobrze zaadaptowały się do warunków szkolnych. Mamy kadrę nauczycieli przygotowaną do prowadzenia dzieci sześcioletnich. Przez ostatnie dwa lata przystosowaliśmy szkołę tak, aby dzieci sześcioletnie czuły się w niej dobrze. Nowością jest prowadzenie zajęć BEZ DZWONKÓW. Mamy CICHĄ SZKOŁĘ. Nabór na rok szkolny 2016/2017

3 W kształceniu wczesnoszkolnym oferujemy naszym uczniom zajęcia w ramach edukacji: ★ polonistycznej i matematycznej ★ muzycznej i plastycznej ★ regionalnej i europejskiej ★ prozdrowotnej ★ ekologicznej Oferta edukacyjna szkoły

4 Ponadto od klasy pierwszej oferujemy wszystkim uczniom zajęcia: ★ komputerowe, ★ języka angielskiego, ★ kształtujące zainteresowania: plastyczne, umuzykalniające, teatralne, sportowe, ★ warsztaty w środowisku naturalnym, ★ wspierające rozwój dziecka – wyrównawcze, psychologiczno-pedagogiczne. Oferta edukacyjna szkoły

5 Jest przyjazna, bezpieczna, dobrze wyposażona. Oferujemy naszym uczniom: ★ bezpłatne mleko i owoce, ★ obiady dwudaniowe w cenie 6,50 zł, ★ opiekę świetlicy od 6.00 do 17.00, ★ opiekę pedagoga szkolnego, ★ zajęcia pozalekcyjne, konkursy, wycieczki, zielone szkoły. Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych klasach: ★ s ale wyposażone w tablice interaktywne i wizualizer, ★ dwie sale gimnastyczne, ★ pracownia komputerowa, ★ Multimedialne Centrum Biblioteczne, ★ sale z wydzieloną częścią edukacyjną i rekreacyjną, ★ nowoczesna ekopracownia „Zielona Farma”, ★ sala do zajęć pozalekcyjnych – artystycznych. Jaka jest nasza Szkoła?

6 Otwarta na potrzeby edukacyjne naszych uczniów. Każdy uczeń, który chce rozwijać swoje zainteresowania może znaleźć coś dla siebie w bogatej ofercie zajęć edukacyjnych jaka jest dla niego przygotowana: ★ koło polonistyczne, historyczne, dziennikarskie, ★ Teatr Aktora, Klub Kota Piotrka, ★ koło przyrodnicze „Zielona Farma”, ★ koło PCK i edukacji prozdrowotnej, ★ koła j. angielskiego dla klas I-III i IV-VI, ★ koło religijne i Caritas, Jaka jest nasza Szkoła? ★ koło Origami, plastyczne, taneczne i wokalne, ★ Szkolne Koło Scrabble, ★ SKS dziewcząt i chłopców

7 Jesteśmy szkołą uczącą się, dostosowujemy się na potrzeby edukacyjne naszych uczniów i oczekiwania rodziców. Stale pracujemy nad poprawą jakości działań edukacyjnych. Przygotowaliśmy bogatą ofertę zajęć edukacyjnych wynikającą z potrzeb naszych uczniów: ★ lekcje j. angielskiego z podziałem na grupy zaawansowania, ★ zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty, ★ zajęcia sportowe, ★ salon gier: scrabble, gry planszowe, ★ gimnastyka rodzinna metodą Weroniki Sherborne, ★ nauczanie z elementami pedagogiki Montessori. Do dyspozycji uczniów szkoły są dwa boiska „Orlik” oraz plac zabaw „Radosna Szkoła”. Jaka jest nasza Szkoła?

8 Po rozpoczęciu nauki w naszej szkole dzieci poddawane są diagnozie pedagogicznej i psychologicznej, która daje wskazania do dalszej pracy z dziećmi. Szczególną troską otaczani są uczniowie z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla nich również jest przygotowana oferta zajęć: ★ zajęcia wyrównawcze w nauczaniu wczesnoszkolnym, ★ zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, ★ zajęcia wyrównawcze z matematyki, ★ zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej oraz socjoterapii, ★ cykliczne zajęcia prowadzone przez psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Jaka jest nasza Szkoła?

9 Czysta, bezpieczna, wesoła, kolorowa, nowoczesna Plac zabaw „Radosna szkoła”, funkcjonalne, dobrze wyposażone i kolorowe sale lekcyjne.

10 Nasza świetlica składa się z dwóch sal: dla dzieci młodszych - Kubusia Puchatka i dla starszych -Akademia Pana Kleksa, czynna od 6.00 do 17.00.

11 Edukacja europejska – wziąć Europę na języki Poznajemy nowe słowa, słuchamy historyjek, śpiewamy piosenki, bawimy się w teatr, poznajemy historię i kulturę Wielkiej Brytanii.

12 Edukacja informatyczna – w szkolnym Matrixie Stworzyliśmy internetowy Szkolny Serwis Edukacyjny - sprawdzone, bezpieczne i wartościowe pod względem edukacyjnym środowisko internetowe. www.marciniak.edu.pl

13 Edukacja informatyczna – w szkolnym Matrixie Zajęcia komputerowe są obowiązkowe od klasy I.

14 Edukacja informatyczna – w szkolnym Matrixie Od roku szkolnego 2013/2014 prowadzimy dziennik elektroniczny Librus

15 Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, nasza placówka uzyskała dofinansowanie na utworzenie ekopracowni "Zielona farma – myślę i działam ekologicznie w wielkim mieście” 16 stycznia 2015r., nastąpiło uroczyste otwarcie ekopracowni, która wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny, meble, oświetlenie i atrakcyjne pomoce dydaktyczne, sprzyjające prowadzeniu ciekawych zajęć opartych o eksperymenty. Nauka w nowej pracowni przyczynia się do kształtowania twórczych postaw wobec problemów ochrony środowiska i jego zasobów oraz będzie sprzyjała rozwijaniu zainteresowań proprzyrodniczych naszych uczniów. Edukacja przyrodnicza „Moja wymarzona Ekopracowania”

16 Współpraca z przedszkolami Od pięciu lat nasza szkoła organizuje WARSZTATY dla dzieci z przedszkoli nr: 65, 90, 142, 156 i 221 AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA oraz TURNIEJE i OLIMPIADY.

17 21 marca - Dzień Ucznia prezentujemy swoje talenty

18 Uroczystości szkolne: Klasowe Wigilie, Dzień Ziemi, Dzień Dziadków Pielęgnujemy tradycje, rozwijamy zainteresowania Uroczystości szkolne - pielęgnujemy tradycje Coroczne Jasełka

19 Dzieci czytają i obrazują swoje wrażenia poprzez inscenizację książek. Rozwijanie zainteresowań - - od książki do teatru

20 Rozwijanie zainteresowań - - konkursy, szkolne koła Konkursy to możliwość samorealizacji, porównania się z innymi oraz … satysfakcja z sukcesu, koła zainteresowań to odkrywanie i rozwijania swoich pasji.

21 Z wizytą w muzeum - lekcje muzealne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Toruńskie pierniki Warsztaty sztuki ludowej Muzeum sztuki ludowej

22 Edukacja prozdrowotna – zajęcia z rodzicami Metodą Weroniki Sherborne „Ruch Rozwijający”

23 Szkoła Podstawowa nr 5 od wielu lat uczestniczy w programach Unii Europejskiej Socrates Comenius realizując w latach 1999- 2000, 2004-2006 projekty edukacyjne ze szkołami partnerskimi: Czech, Niemiec i Węgiery oraz w programie Międzynarodowego Funduszy Wyszehradzkiego: „Small Grant” i „Standard Grant”. Dzięki tej współpracy i grantom otrzymywanym ze środków europejskich nasi uczniowie uczestniczą w wymianie zagranicznej, doskonaląc języki obce, poznając kraje europejskie i nawiązują przyjaźnie z rówieśnikami ze szkół partnerskich. W ubiegłym roku realizowaliśmy projekt unijny z programu POWER SE. Tym razem to nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach na terenie Unii Europejskiej i poznawali europejskie systemy edukacyjne oraz rozwiązania edukacyjne stosowane w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech. Korzystamy z tych doświadczeń. Jesteśmy szkołą uczącą się i stale modyfikujemy naszą organizację pracy, czuwamy nad jakością usług edukacyjnych i stosowanych w szkole rozwiązań. SP nr 5 w programach UE

24 Szkoła Podstawowa nr 5 planuje stworzenie szkolnego systemu wspierania rozwoju uczniów. W związku z tym rozpoczynamy realizację projektu europejskiego „Korzenie i skrzydła”, który pozwoli na stworzenie systemu wspierania rozwoju uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, w oparciu o diagnozowanie rodzajów inteligencji, dominujących sposobów uczenia się i organizowaniu procesu edukacji opartego na zasadach neurodydaktyki. Będzie on finansowany z programu Unii Europejskiej POVER "Mobilność kadry edukacyjnej". Efektem projektu ma być opracowanie programu edukacyjnego „Uczymy uczenia się”. SP nr 5 w programach UE

25 Współpraca zagraniczna, szkolenie kadry edukacyjnej W roku szkolnym 2015 nasi nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach zagranicznych, doskonaląc język angielski i czerpiąc nowe doświadczenia edukacyjne w szkołach europejskich. Najciekawsze z nich przenosimy na grunt naszej szkoły. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą brytyjską w Stoke-on-Trent w Wielkiej Brytanii. Planujemy realizację wspólnego projektu od 2017 roku. Jesteśmy w trakcie aplikowania o fundusze europejskie z programu RPO na projekt „Moja szkoła – moją szansą”, która pozwoli na sfinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla naszych uczniów i wyposażenie szkoły w sprzęt komputerowy.

26 Od 2013 roku organizujemy rodzinno-środowiskową imprezę plenerową dla całej społeczności lokalnej. Wiosenno-jesienny Szkolny Festyn Rodzinny – plenerowa impreza integracyjna

27 Posiadamy tytuły i certyfikaty: „Szkoła z Klasą” Laboratorium Szkoła z Klasą 2.0 Szkoła Europejska Szkoła Gotowa na TIK „Lepsza Szkoła” Nauczycielska Akademia Internetowa

28 Zapraszamy!!! Zostań uczniem Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 23 Więcej informacji na stronie szkoły http://strony.toya.net.pl/sp5/ http://strony.toya.net.pl/sp5/


Pobierz ppt "Od 1 marca organizujemy nabór do klas I dla rocznika 2009 - siedmiolatków (rozpoczynających obowiązek szkolny) oraz zapraszamy sześciolatki z rocznika."

Podobne prezentacje


Reklamy Google