Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

2 Środki z POKL i RPO WK-P (komponent regionalny) POKL RPO WK-P Środki z POKL liczone według miejsca realizacji projektu. Stan realizacji na marzec 2014 roku

3 Projekty Bydgoszczy i Torunia realizowane wspólnie. Pieniądze pozyskane ze środków centralnych POIiŚ. Projekty Bydgoszczy i Torunia realizowane wspólnie. Pieniądze pozyskane ze środków centralnych POIiŚ. Ogólna wartość projektów –1 179 552 001,07 zł Projekty budowy Szybkiej Kolei BiT-City (ogólna wartość projektów) źródło: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. (beneficjent projektu). Opracowane na podstawie liczby obsługiwanych przez Zakład mieszkańców. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla B-TOM (w zł)

4 Środki zewnętrzne pozyskane z POIG, POIiŚ oraz POKL komponent krajowy (w zł) Zarząd Województwa nie pośredniczy w przydzielaniu środków z tych programów, są one przydzielane przez instytucje centralne. Zarząd Województwa nie pośredniczy w przydzielaniu środków z tych programów, są one przydzielane przez instytucje centralne. Stan realizacji na 28 lutego 2014 roku

5 KARTY PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ W RAMACH KONSULTACJI W 2007 ROKU 1 Lp.Tytuł projektu Szacunkowa wartość całkotwita w PLN 2 Szacunkowe wnioskowane dofinansowanie z RPO w PLN 2 % Dofinansowania Podmiot składający propozycję projektową stan realizacjidofinansowanie 1 Budowa Węzła Wschodniego 105 000 000,0089 250 000,00 85,00Gmina Miasto Bydgoszczrealizowany BiTCity 2 Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Bydgoskiej do ul. Pelplińskiej. 18 000 000,0015 300 000,0085,00Gmina Miasto Bydgoszcz Beneficjent (Miasto Bydgoszcz) sam dokonał wyboru projektu z zakresu infrastruktury drogowej 3 3 Przebudowa ulicy Spornej od ulicy Fordońskiej do ulicy Toruńskiej 10 425 000,008 861 250,0085,00Gmina Miasto Bydgoszcz 4Budowa ul. Solskiego19 000 000,0016 150 000,0085,00Gmina Miasto Bydgoszcz 5 Przebudowa ulicy Pięknej od ul. Szubińskiej do ul. Solskiego. 21 000 000,0017 850 000,00 85,00Gmina Miasto Bydgoszczrealizowany BiTCity 6 Budowa ulicy Nowochemicznej47 000 000,0037 950 000,0080,74Gmina Miasto Bydgoszcz Beneficjent (Miasto Bydgoszcz) sam dokonał wyboru projektu z zakresu infrastruktury drogowej 3 7 Przebudowa ul. Marszałka Focha z tunelem dla pieszych i mostem im. Sulimy - Kamińskiego. 83 000 000,0070 550 000,00 85,00Gmina Miasto Bydgoszczrealizowany 10 422 069,31 8 Budowa drugiej jezdni trasy Łęczycka – Kazimierza Wielkiego wraz z mostem. 50 000 000,0042 500 000,00 85,00Gmina Miasto Bydgoszcz Beneficjent (Miasto Bydgoszcz) sam dokonał wyboru projektu z zakresu infrastruktury drogowej 3 9 Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w rejonie ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z budowa linii tramwajowej w ul. Kujawskiej. 70 320 000,0059 772 000,0085,00Gmina Miasto Bydgoszcz 10 Przebudowa ulicy Kolbego od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta. 24 000 000,0020 400 000,0085,00Gmina Miasto Bydgoszcz 11 Budowa ul. Granicznej od ul. Grunwaldzkiej do Dworca PKP wraz z przeprawą mostową 40 000 000,0034 000 000,0085,00Gmina Miasto Bydgoszcz 12 Odbudowa wiaduktu w ulicy Gdańskiej 27 000 000,0022 950 000,00 85,00Gmina Miasto Bydgoszcz 13 Budowa ulicy Deszczowej od ulicy Grunwaldzkiej do Urzędu Celnego. 5 145 000,004 373 250,00 85,00Gmina Miasto Bydgoszczrealizowany POiŚ

6 14 Skomunikowanie Bydgoskiego Parku Przemysłowego z drogą krajową nr 10 (Węzeł Żółwin) 36 000 000,0030 600 000,0085,00Gmina Miasto Bydgoszczrealizowany Konkurs w ramach RPO WK-P 2 243 245,59 15 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy i jej najbliższego otoczenia 50 000 000,0042 500 000,0085,00Gmina Miasto Bydgoszczw ramach rewitalizacji Rewitalizacja w ramach RPO WK-P 21 732 062,75 16 Rewitalizacja Starego Rynku w Bydgoszczy z ulicą Mostową 55 000 000,0046 750 000,0085,00Gmina Miasto Bydgoszczw ramach rewitalizacji Rewitalizacja w ramach RPO WK-P 8 768 799 17 Budowa Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego 400 000 000,00340 000 000,0085,00Gmina Miasto BydgoszczzrealizowanyPOiŚ 18 Rewitalizacja terenu w okolicy dworca kolejowego Bydgoszcz Główna oraz ul. Dworcowej 660 000 000,00561 000 000,0085,00Gmina Miasto Bydgoszczw ramach rewitalizacji Rewitalizacja w ramach RPO WK-P 5 026 305,26 19Park Nauki, Kultury i Rekreacji „Ogniwo”740 000 000,00629 000 000,0085,00Gmina Miasto Bydgoszczniezrealizowany Beneficjent (Miasto Bydgoszcz) wycofał się z realizacji 20 Rozbudowa i modernizacja Kompleksu Utylizacji Odpadów dla Bydgoszczy i gmin powiatu bydgoskiego. 20 000 000,0017 000 000,0085,00Gmina Miasto Bydgoszcz realizowany z RPO WK-P POiŚ 21 Przebudowa kina Orzeł na siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy 11 000 000,006 000 000,0054,55Gmina Miasto Bydgoszczrealizowany Rewitalizacja w ramach RPO WK-P 5 842 928,55 22Bydgoski Węzeł Wodny26 000 000,0022 100 000,0085,00Gmina Miasto Bydgoszczrealizowany Konkurs w ramach RPO WK-P 11 563 297,65 23 Rozbudowa Trasy W-Z ( II etap) wraz z wiaduktem kolejowym i mostem nad Kanałem Bydgoskim w ciągu ulicy Grunwaldzkiej. 55 000 000,0046 750 000,0085,00Gmina Miasto BydgoszczrealizowanyBiTCity/POiŚ 24 Budowa ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Wojska Pol. wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami. 92 791 700,00 42 500 000 (UM podwyższył poziom dofinansowania na 92 971 700,00) 50,00Gmina Miasto Bydgoszczzrealizowany w ramach RPO WK-P 92 791 700 25 Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy. 70 000 000,0042 560 579,5960,80Gmina Miasto Bydgoszcz zrealizowanyw ramach RPO WK-P 34 356 261,05 26 Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą polączeniowo-blokującą w km 4÷085 przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon - Łoskoń. 2 033 323,401 447 210,0071,17Gmina Miasto Bydgoszcz zrealizowanyw ramach RPO WK-P 1 447 210 27Ostromecko - cztery pory roku, etap I i etap II.20 000 000,0016 500 000,0082,50Gmina Miasto Bydgoszcz zrealizowanyw ramach RPO WK-P 4 725 966,44 28 Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy. 9 000 000,007 650 000,0085,00Gmina Miasto Bydgoszcz zrealizowanyw ramach RPO WK-P 5 040 394,74 Suma dla RPO 203 960 240,34

7 KARTY PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO W 2007 ROKU 1 Lp. Tytuł projektu Szacunkowa wartość całkotwita w PLN 2 Szacunkowe wnioskowane dofinansowanie z RPO w PLN 2 % Dofinansowania Podmiot składający propozycję projektową stan realizacjidofinansowanie z RPO WK-P 1 Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktyczno - artystycznych wraz z pierwszym wyposażeniem. 7 261 200,005 082 840,0070,00 Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy zakończony5 158 576,50 2 Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 13 000 000,0011 050 000,0085,00 Fundacja "Wiatrak" w Bydgoszczy w trakcie realizacji8 424 386,00 3 Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich – etap I. 6 750 000,004 000 000,0059,26 Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zakończony3 961 179,96 4 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej. 188 000 000,0094 000 000,0050,00 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. zakończone 5 etapów47 564 773,37 5 Budowa ścieżek rowerowych w Powiecie Bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie. 15 000 000,0012 750 000,0085,00Powiat Bydgoski zakończony5 234 200,46 6 Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów, wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej. 4 000 000,003 400 000,0085,00 SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zakończony3 166 894,44 7 Centrum Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 26 925 050,0022 886 292,0085,00 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w trakcie realizacji20 950 022,52 8 Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 92 000 000,0078 200 000,0085,00 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zrealizowany31 882 763,47 9 Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjnosci. 56 339 166,00 0,00 Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy w trakcie realizacji39 976 350,56 10 Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy. 10 000 000,008 500 000,0085,00 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy zakończony3 349 800,00 11 Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego. 88 218 200,0061 463 500,0069,67 Bydgoski Park Przemysłowy Sp. z o.o. zakończony13 297 938,93 Suma dla RPO 182 966 886,21

8 Inwestycje realizowane w ramach RPO WK-P Inwestycje zrealizowane lub będące w trakcie realizacji z programów POiŚ Projekty z zakresu infrastruktury drogowej. Wyboru dokonał beneficjent. Projekty, z realizacji których wycofał się Beneficjent (Gmina Miasto Bydgoszcz) 1 Nabór propozycji projektowych był prowadzony w pierwszym oraz drugim półroczu 2007 roku. W marcu i kwietniu 2007 roku odbyło się 18 spotkań w siedzibach starostw powiatowych, w których uczestniczyło łącznie 87 przedstawicieli samorządów lokalnych. 10 maja 2007 roku, 5 i 25 czerwca 2007 roku odbyły się Kolegia Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, w skład których wchodzą: Miasto Bydgoszcz, Miasto Toruń, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński. Łącznie w Kolegiach uczestniczyło 71 osób. Na spotkaniach omawiano prorozwojowe projekty dotyczące Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. W terminie od 15 listopada do 15 grudnia 2007 roku trwały konsultacje społeczne wykazu projektów kluczowych. Konsultacje były otwarte dla wszystkich zainteresowanych i wzięli w nich udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, partnerzy społeczno-gospodarczy, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, a także środowiska akademickie. Równocześnie odbywały się konferencje uzgodnieniowe prowadzące do stworzenia ostatecznie zweryfikowanego wykazu projektów kluczowych. 2 Nabór propozycji projektowych oraz ich konsultacje społeczne miały miejsce w 2007 i 2008 roku, czyli na wstępnym etapie kształtowania się Regionalnego Programu Operacyjnego. Co za tym idzie, nie wszystkie złożone propozycje inwestycji były prawidłowo przyporządkowane do poszczególnych osi priorytetowych oraz działań. Takie przyporządkowanie było efektem konsultacji i oceny przedmiotowych propozycji projektowych pod kątem kryteriów ujętych w Programie. Zgodnie z tym kryteriami, dla każdego działania w ramach RPO WK-P określony jest procentowy pułap wysokości dofinansowania, które konkretne przedsięwzięcie może uzyskać. Co więcej, kwoty dofinansowania, jak również procentowy udział środków RPO WK-P może być zależny od charakteru inwestycji (Indywidualny Projekt Kluczowy lub projekt konkursowy). Ponadto w toku wdrażania niektórych projektów (złożone projekty, zakładające działania na wielu płaszczyznach), ich zakres rzeczowy, a co za tym idzie, poziom przekazanych środków z RPO WK-P mógł ulegać zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). Ponadto, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dokonując zmian dokumentów programowych, niejednokrotnie dookreślała pułapy mozliwego do uzyskania dofinansowania. 3 Jeżeli chodzi o projekty z zakresu infrastruktury drogowej, to na etapie konsultacji społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego dokonano ustaleń, zgodnie z którymi Miasto Bydgoszcz i Miasto Toruń otrzymały środki wyliczone w oparciu o wskaźnik liczby mieszkańców. Zgodnie z tymi założeniami Miasto Bydgoszcz otrzymało środki w wysokości 92 791 700,00 zł, które zostały przeznaczone na realizację projektu „Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami.” Miasto Toruń otrzymało 59 159 147,86 zł, która to kwota została przeznaczona na składający się z trzech etapów projekt „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia”.

9 Porównanie kontraktacji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 dla Torunia i Bydgoszczy Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny

10 Projekty kluczowe

11 *wliczono projekt powiatu bydgoskiego „Budowa ścieżek rowerowych” **wliczono projekt powiatu toruńskiego „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych ” *wliczono projekt powiatu bydgoskiego „Budowa ścieżek rowerowych” **wliczono projekt powiatu toruńskiego „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych ” Projekty kluczowe Toruń – Bydgoszcz Podmioty zgłaszające Liczba zgłoszonych inwestycji Wartość pierwotna Pierwotnie wnioskowane dofinansowanie Liczba inwestycji realizowanych z RPO (kluczowe) Liczba inwestycji realizowanych z RPO (konkursowe) Liczba inwestycji realizowanych z innych programów Uzyskane dofinansowanie (w trybie indywidualnym) Gmina Miasta Bydgoszcz282 721 890 000,002 248 256 500,005 96138 361 532,23 Inne*11507 493 616,00 301 332 362,00 11 10 0 0 182 966 886,21 177 737 929,24 Kluczowe razem393 229 383 616,002 549 588 862,00 16 15 94 321 328 418,44 316 099 461,47 Gmina Miasta Toruń351 355 172 352,611 031 868 549,726 211185 541 813,00 Inne**20405 828 382,00309 989 944,3 8787 0 2 130 153 034,70 123 637 954,35 Kluczowe razem551 761 000 734,611 341 858 494,02 14 13 213 315 694 847,70 309 179 767,35

12 Kontraktacja

13 *Liczba wskazanych projektów kluczowych różni się od liczby wskazanej w poprzednim slajdzie ze względu na etapowanie projektów. Dla Miasta Bydgoszcz podzielono projekty Portu Lotniczego, dla Miasta Toruń, budowę szkieletowego układu drogowego. Łączne przyznane dofinansowanie Toruń – Bydgoszcz (aktualnie podpisane umowy) 429,7 mln zł 254

14 Projekty kluczowe oczekujące na podpisanie

15 Łączne dofinansowanie po podpisaniu oczekujących projektów kluczowych Toruń – Bydgoszcz 254 263 429,7 mln zł

16 Projekty zagwarantowane

17 Łączne dofinansowanie po podpisaniu oczekujących projektów kluczowych oraz projektów zagwarantowanych Toruń – Bydgoszcz

18 434,0 mln zł

19 Łączne dofinansowanie po podpisaniu oczekujących projektów kluczowych oraz projektów zagwarantowanych Toruń – Bydgoszcz z uwzględnieniem błędnej metodologii (projekty ogólnowojewódzkie - dz. 5.1, 5.5, 8.1 Pomoc Techniczna)

20 * 1 projekty dotyczące oraz oddziaływujące swoim zakresem na całe województwo, przypisywane dla Torunia i Bydgoszczy na podstawie siedziby danej jednostki. * 2 w tym: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych, Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę dofinansowania 135 mln zł. * 3 w tym: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych na łączną kwotę dofinansowania 28 mln zł. * 4 dwa projekty kluczowe M. Toruń (4,1 mln zł) dotyczą Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, projekt kluczowy M. Bydgoszcz (8,1 mln zł) dotyczy Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher badawczy" * 1 projekty dotyczące oraz oddziaływujące swoim zakresem na całe województwo, przypisywane dla Torunia i Bydgoszczy na podstawie siedziby danej jednostki. * 2 w tym: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych, Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę dofinansowania 135 mln zł. * 3 w tym: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych na łączną kwotę dofinansowania 28 mln zł. * 4 dwa projekty kluczowe M. Toruń (4,1 mln zł) dotyczą Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, projekt kluczowy M. Bydgoszcz (8,1 mln zł) dotyczy Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher badawczy" Projekty ogólnowojewódzkie* 1 20 194,3 mln zł

21 Projekty ogólnowojewódzkie – działanie 5.1

22 Numer umowy/aneksu/decyzjiNazwa beneficjentaTytuł projektudofinansowanie UEGmina RPKP.05.01.00-04-001/09-04 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. zo.o. Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko – pomorskiego do kapitału pożyczkowego 36 204 408,84M. Toruń RPKP.05.01.00-04-001/10-02Polska Fundacja Przedsiębiorczości Dokapitalizowanie funduszu mikropozyczkowego pod nazwą Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "Kujawiak-Inwestycje" działającego na terenie województwa kujawsko- pomorskie 10 000 000,00M. Bydgoszcz RPKP.05.01.00-04-001/11-01 Grudziądzki Park Przemysłowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inkubator Przedsiębiorczości w Grudziądzu szansą na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw1 268 027,45M. Grudziądz RPKP.05.01.00-04-001/13-00Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Wsparcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim18 223 086,45M. Toruń RPKP.05.01.00-04-002/09-04 Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Zwiększenie dostępności mikro, małych i średnich firm z Województwa Kujawsko – Pomorskiego do kredytu bankowego poprzez poręczenia Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 38 368 721,33M. Toruń RPKP.05.01.00-04-002/10-03 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy Powiększenie funduszu pożyczkowego działającego przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy 4 500 000,00M. Bydgoszcz RPKP.05.01.00-04-002/12-00Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o Grupa zakupowa jako forma dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez Grudziądzki Park Przemysłowy spółka z o.o 885 194,39Grudziądz RPKP.05.01.00-04-003/10-04 Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z sektora MMŚP z obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Kapitału poręczeniowego 5 000 000,00M. Grudziądz RPKP.05.01.00-04-004/09-05 Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Zwiększenie kapitału poręczycielskiego TFPK sp. z o.o. - szansą rozwoju sektora MŚP w regionie 8 329 913,59M. Toruń RPKP.05.01.00-04-004/10-07 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE 33 835 100,00M. Toruń RPKP.05.01.00-04-004/12-01 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Utworzenie Wielofunkcyjnego Kompleksu Edukacyjno Wystawienniczego w Minikowie poprzez rozbudowę i modernizację istniejących elementów infrastruktury 1 884 929,60Nakło nad Notecią RPKP.05.01.00-04-005/09-03 Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zwiększenie efektywności transferu środków UE do lokalnego sektora MŚP, poprzez dofinansowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.z o.o. 13 157 343,39M. Bydgoszcz RPKP.05.01.00-04-006/09-00Towarzystwo Rozwoju Gminy Płuznica Dokapitalizowanie Funduszu Poręczeń Kredytowych przy Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica 1 178 727,83Płużnica RPKP.05.01.00-04-008/09-02 Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zwiększenie możliwości poręczeniowej Funduszu Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 7 918 067,93M. Grudziądz RPKP.05.01.00-04-009/09-02Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.Zwiększenie zdolności poręczeniowej funduszu „Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.”7 225 953,76M. Włocławek

23 Projekty ogólnowojewódzkie – działanie 5.5

24 Projekty ogólnowojewódzkie – działanie 5.5 - Toruń Numer umowy/aneksu/decyzji Nazwa beneficjentaTytuł projektudofinansowanie UEGmina RPKP.05.05.00-04-001/11-00Województwo Kujawsko-PomorskiePromocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2011-2013824 500,00M. Toruń RPKP.05.05.00-04-001/13-01Samorząd Województwa Kuajwsko-PomorskiegoKujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym.408 000,00M. Toruń RPKP.05.05.00-04-002/13-00Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego na krajowych i międzynarodowych trasach lotniczych 3 374 500,00M. Toruń RPKP.05.05.00-04-003/13-00Samorząd Województwa Kuajwsko-Pomorskiego Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację cyklicznych imprez promocyjnych w roku 2013 593 300,00M. Toruń RPKP.05.05.00-04-004/13-00Województwo Kujawsko- PomorskiePromocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport1 700 000,00M. Toruń RPKP.05.05.00-04-005/12-01Samorząd Województwa Kuajwsko-PomorskiegoPromocja marki województwa jako destynacji turystycznej w 2012 r.278 316,31M. Toruń RPKP.05.05.00-04-005/13-02Województwo Kujawsko-PomorskieKujawsko-Pomorskie regionem Astronomicznym - II edycja731 000,00M. Toruń RPKP.05.05.00-04-006/12-02Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013 1 105 084,49M. Toruń RPKP.05.05.00-04-006/13-00WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze 523 600,00M. Toruń RPKP.05.05.00-04-008/10-04Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wsparcie promocji rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa Kujawsko - Pomorskiego 7 716 883,60M. Toruń RPKP.05.05.00-04-009/10-00Województwo Kujawsko-Pomorskie Promocja walorów gospodarczych, w tym ofert inwestycyjnych, i turystycznych Województwa Kujawsko- Pomorskiego podczas imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczej w 2010 roku. 391 200,27M. Toruń RPKP.05.05.00-04-015/11-01Województwo Kujawsko-PomorskiePopularyzacja astronomii poprzez promocję Astro-Baz jako marki województwa kujawsko-pomorskiego501 333,69M. Toruń RPKP.05.05.00-04-016/10-02Województwo Kujawsko - Pomorskie Promocja Marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizację na jego obszarze wydarzeń promocyjnych oraz rocznicowych w latach 2009-2010 3 179 192,53M. Toruń RPKP.05.05.00-04-016/11-02Województwo Kujawsko-PomorskiePromocja marki województwa jako destynacji turystycznej.389 985,38M. Toruń RPKP.05.05.00-04-032/08-03Samorząd Województwa Kujawsko-PomorskiegoUdział w Międzynarodowych Targach GruneWoche w Berlnie (RFN).55 217,32M. Toruń RPKP.05.05.00-04-072/09-02Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Udział w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach 2009 w Norymberdze 28 517,23M. Toruń RPKP.05.05.00-04-114/09-00Województwo Kujawsko-Pomorskie Promocja walorów gospodarczych i ofert inwestycyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego przed, po oraz na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL 2009 w Monachium 55 625,33M. Toruń RPKP.05.05.00-04-141/13-00WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych 5 658 450,00M. Toruń RPKP.05.05.00-04-143/13-00WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIEPromocja marki województwa jako destynacji turystycznej w latach 2013-2014239 275,00M. Toruń RPKP.05.05.00-04-147/13-00WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIEKujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu3 997 339,99M. Toruń RPKP.05.05.00-04-254/09-01Województwo Kujawsko-PomorskieUdział w międzynarodowych Targach Sztuki i Rzemiosła w jerozolimie - Izrael 3-15 sierpnia 2009r.31 576,80M. Toruń

25 Projekty ogólnowojewódzkie – działanie 5.5 – pozostałe gminy Numer umowy/aneksu/decyzji Nazwa beneficjentaTytuł projektuDofinansowanie UEGmina RPKP.05.05.00-04-001/10-02Województwo Kujawsko-PomorskiePromocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu537 403,98M. Bydgoszcz, M. Toruń RPKP.05.05.00-04-012/11-00Województwo Kujawsko-Pomorskie Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizację przedsięwzięć promocyjnych i rocznicowych w roku 2011 6 800 000,00Wiele gmin RPKP.05.05.00-04-014/11-01Województwo Kujawsko-PomorskiePromocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport794 684,77 Górzno, Kruszwica, Dobrzyń nad Wisłą, M. Bydgoszcz, M. Toruń, Kcynia RPKP.05.05.00-04-017/11-00Województwo Kujawsko-Pomorskie Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas pokazów filmowych "PLUS CAMERIMAGE WINNERS SHOW" w Warszawie 255 000,00M. st. Warszawa RPKP.05.05.00-04-001/12-00Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT 5 553 730,00Wiele gmin RPKP.05.05.00-04-013/11-03Województwo Kujawsko-Pomorskie Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego 335 830,05 Inowrocław - miasto, M. Bydgoszcz, M. Grudziądz, M. Toruń, M. Włocławek RPKP.05.05.00-04-002/12-00Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 2012-2013 4 492 165,00Wiele gmin RPKP.05.05.00-04-007/12-00Samorząd Województwa Kujawsko-PomorskiegoPromocja marki,,Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport1 110 099,99 Górzno, Kruszwica, Dobrzyń nad Wisłą, M. Bydgoszcz, M. Toruń, Tuchola RPKP.05.05.00-04-008/12-00Samorząd Województwa Kujawsko-PomorskiegoPromocja dziedzictwa kulturowego poprzez markowe imprezy kulturalne.1 309 000,00M. Bydgoszcz, M. Toruń RPKP.05.05.00-04-003/12-01Samorząd Województwa Kujawsko-PomorskiegoKujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne1 436 500,00Radomin, M. Bydgoszcz, M. Toruń RPKP.05.05.00-04-008/13-00WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa Kujawsko- Pomorskiego -II edycja na lata 2013- 2015 1 216 314,30 M. Grudziądz, M. Toruń, Inowrocław - miasto, M. Włocławek, M. Bydgoszcz RPKP.05.05.00-04-142/13-00WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE Promocja marki Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez konferencje naukowe oraz produkcje filmowe 1 113 500,00Wiele gmin RPKP.05.05.00-04-144/13-00Województwo Kujawsko - Pomorskie,,Kujawsko - Pomorskie Menu Kulturalne 2013 - 2014"2 890 000,00Radomin, M. Bydgoszcz, M. Toruń

26 *projekty dotyczące zapewnienia sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym: zatrudnienie osób, oceny i ekspertyzy, promocja RPO i inne. Projekty pomocy technicznej*

27 Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu


Pobierz ppt "WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google