Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

2 Środki z POKL i RPO WK-P (komponent regionalny) POKL RPO WK-P Środki z POKL liczone według miejsca realizacji projektu. Stan realizacji na marzec 2014 roku

3 Projekty Bydgoszczy i Torunia realizowane wspólnie. Pieniądze pozyskane ze środków centralnych POIiŚ. Projekty Bydgoszczy i Torunia realizowane wspólnie. Pieniądze pozyskane ze środków centralnych POIiŚ. Ogólna wartość projektów – ,07 zł Projekty budowy Szybkiej Kolei BiT-City (ogólna wartość projektów) źródło: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. (beneficjent projektu). Opracowane na podstawie liczby obsługiwanych przez Zakład mieszkańców. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla B-TOM (w zł)

4 Środki zewnętrzne pozyskane z POIG, POIiŚ oraz POKL komponent krajowy (w zł) Zarząd Województwa nie pośredniczy w przydzielaniu środków z tych programów, są one przydzielane przez instytucje centralne. Zarząd Województwa nie pośredniczy w przydzielaniu środków z tych programów, są one przydzielane przez instytucje centralne. Stan realizacji na 28 lutego 2014 roku

5 KARTY PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ W RAMACH KONSULTACJI W 2007 ROKU 1 Lp.Tytuł projektu Szacunkowa wartość całkotwita w PLN 2 Szacunkowe wnioskowane dofinansowanie z RPO w PLN 2 % Dofinansowania Podmiot składający propozycję projektową stan realizacjidofinansowanie 1 Budowa Węzła Wschodniego , ,00 85,00Gmina Miasto Bydgoszczrealizowany BiTCity 2 Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Bydgoskiej do ul. Pelplińskiej , ,0085,00Gmina Miasto Bydgoszcz Beneficjent (Miasto Bydgoszcz) sam dokonał wyboru projektu z zakresu infrastruktury drogowej 3 3 Przebudowa ulicy Spornej od ulicy Fordońskiej do ulicy Toruńskiej , ,0085,00Gmina Miasto Bydgoszcz 4Budowa ul. Solskiego , ,0085,00Gmina Miasto Bydgoszcz 5 Przebudowa ulicy Pięknej od ul. Szubińskiej do ul. Solskiego , ,00 85,00Gmina Miasto Bydgoszczrealizowany BiTCity 6 Budowa ulicy Nowochemicznej , ,0080,74Gmina Miasto Bydgoszcz Beneficjent (Miasto Bydgoszcz) sam dokonał wyboru projektu z zakresu infrastruktury drogowej 3 7 Przebudowa ul. Marszałka Focha z tunelem dla pieszych i mostem im. Sulimy - Kamińskiego , ,00 85,00Gmina Miasto Bydgoszczrealizowany ,31 8 Budowa drugiej jezdni trasy Łęczycka – Kazimierza Wielkiego wraz z mostem , ,00 85,00Gmina Miasto Bydgoszcz Beneficjent (Miasto Bydgoszcz) sam dokonał wyboru projektu z zakresu infrastruktury drogowej 3 9 Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w rejonie ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z budowa linii tramwajowej w ul. Kujawskiej , ,0085,00Gmina Miasto Bydgoszcz 10 Przebudowa ulicy Kolbego od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta , ,0085,00Gmina Miasto Bydgoszcz 11 Budowa ul. Granicznej od ul. Grunwaldzkiej do Dworca PKP wraz z przeprawą mostową , ,0085,00Gmina Miasto Bydgoszcz 12 Odbudowa wiaduktu w ulicy Gdańskiej , ,00 85,00Gmina Miasto Bydgoszcz 13 Budowa ulicy Deszczowej od ulicy Grunwaldzkiej do Urzędu Celnego , ,00 85,00Gmina Miasto Bydgoszczrealizowany POiŚ

6 14 Skomunikowanie Bydgoskiego Parku Przemysłowego z drogą krajową nr 10 (Węzeł Żółwin) , ,0085,00Gmina Miasto Bydgoszczrealizowany Konkurs w ramach RPO WK-P ,59 15 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy i jej najbliższego otoczenia , ,0085,00Gmina Miasto Bydgoszczw ramach rewitalizacji Rewitalizacja w ramach RPO WK-P ,75 16 Rewitalizacja Starego Rynku w Bydgoszczy z ulicą Mostową , ,0085,00Gmina Miasto Bydgoszczw ramach rewitalizacji Rewitalizacja w ramach RPO WK-P Budowa Zakładu Termicznej Utylizacji Odpadów dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego , ,0085,00Gmina Miasto BydgoszczzrealizowanyPOiŚ 18 Rewitalizacja terenu w okolicy dworca kolejowego Bydgoszcz Główna oraz ul. Dworcowej , ,0085,00Gmina Miasto Bydgoszczw ramach rewitalizacji Rewitalizacja w ramach RPO WK-P ,26 19Park Nauki, Kultury i Rekreacji „Ogniwo” , ,0085,00Gmina Miasto Bydgoszczniezrealizowany Beneficjent (Miasto Bydgoszcz) wycofał się z realizacji 20 Rozbudowa i modernizacja Kompleksu Utylizacji Odpadów dla Bydgoszczy i gmin powiatu bydgoskiego , ,0085,00Gmina Miasto Bydgoszcz realizowany z RPO WK-P POiŚ 21 Przebudowa kina Orzeł na siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy , ,0054,55Gmina Miasto Bydgoszczrealizowany Rewitalizacja w ramach RPO WK-P ,55 22Bydgoski Węzeł Wodny , ,0085,00Gmina Miasto Bydgoszczrealizowany Konkurs w ramach RPO WK-P ,65 23 Rozbudowa Trasy W-Z ( II etap) wraz z wiaduktem kolejowym i mostem nad Kanałem Bydgoskim w ciągu ulicy Grunwaldzkiej , ,0085,00Gmina Miasto BydgoszczrealizowanyBiTCity/POiŚ 24 Budowa ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Powstańców Wlkp. do ul. Wojska Pol. wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami , (UM podwyższył poziom dofinansowania na ,00) 50,00Gmina Miasto Bydgoszczzrealizowany w ramach RPO WK-P Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic: Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowa i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy , ,5960,80Gmina Miasto Bydgoszcz zrealizowanyw ramach RPO WK-P ,05 26 Przebudowa przepustu wałowego P-II wraz z komorą polączeniowo-blokującą w km 4÷085 przeciwpowodziowego wału ochronnego Fordon - Łoskoń , ,0071,17Gmina Miasto Bydgoszcz zrealizowanyw ramach RPO WK-P Ostromecko - cztery pory roku, etap I i etap II , ,0082,50Gmina Miasto Bydgoszcz zrealizowanyw ramach RPO WK-P ,44 28 Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG – Fabrik w Bydgoszczy , ,0085,00Gmina Miasto Bydgoszcz zrealizowanyw ramach RPO WK-P ,74 Suma dla RPO ,34

7 KARTY PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ INNE PODMIOTY NA TERENIE POWIATU BYDGOSKIEGO W 2007 ROKU 1 Lp. Tytuł projektu Szacunkowa wartość całkotwita w PLN 2 Szacunkowe wnioskowane dofinansowanie z RPO w PLN 2 % Dofinansowania Podmiot składający propozycję projektową stan realizacjidofinansowanie z RPO WK-P 1 Modernizacja obiektu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dla celów dydaktyczno - artystycznych wraz z pierwszym wyposażeniem , ,0070,00 Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy zakończony ,50 2 Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko - Pomorskiego , ,0085,00 Fundacja "Wiatrak" w Bydgoszczy w trakcie realizacji ,00 3 Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich – etap I , ,0059,26 Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zakończony ,96 4 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej , ,0050,00 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. zakończone 5 etapów ,37 5 Budowa ścieżek rowerowych w Powiecie Bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeństwa w regionie , ,0085,00Powiat Bydgoski zakończony ,46 6 Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów, wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej , ,0085,00 SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zakończony ,44 7 Centrum Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , ,0085,00 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w trakcie realizacji ,52 8 Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego , ,0085,00 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zrealizowany ,47 9 Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjnosci ,00 0,00 Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy w trakcie realizacji ,56 10 Utworzenie Centrum Wysokospecjalistycznej Diagnostyki Obrazowej oraz Ośrodka Operacji Zaćmy na bazie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy , ,0085,00 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy zakończony ,00 11 Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego , ,0069,67 Bydgoski Park Przemysłowy Sp. z o.o. zakończony ,93 Suma dla RPO ,21

8 Inwestycje realizowane w ramach RPO WK-P Inwestycje zrealizowane lub będące w trakcie realizacji z programów POiŚ Projekty z zakresu infrastruktury drogowej. Wyboru dokonał beneficjent. Projekty, z realizacji których wycofał się Beneficjent (Gmina Miasto Bydgoszcz) 1 Nabór propozycji projektowych był prowadzony w pierwszym oraz drugim półroczu 2007 roku. W marcu i kwietniu 2007 roku odbyło się 18 spotkań w siedzibach starostw powiatowych, w których uczestniczyło łącznie 87 przedstawicieli samorządów lokalnych. 10 maja 2007 roku, 5 i 25 czerwca 2007 roku odbyły się Kolegia Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, w skład których wchodzą: Miasto Bydgoszcz, Miasto Toruń, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński. Łącznie w Kolegiach uczestniczyło 71 osób. Na spotkaniach omawiano prorozwojowe projekty dotyczące Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. W terminie od 15 listopada do 15 grudnia 2007 roku trwały konsultacje społeczne wykazu projektów kluczowych. Konsultacje były otwarte dla wszystkich zainteresowanych i wzięli w nich udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, partnerzy społeczno-gospodarczy, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, a także środowiska akademickie. Równocześnie odbywały się konferencje uzgodnieniowe prowadzące do stworzenia ostatecznie zweryfikowanego wykazu projektów kluczowych. 2 Nabór propozycji projektowych oraz ich konsultacje społeczne miały miejsce w 2007 i 2008 roku, czyli na wstępnym etapie kształtowania się Regionalnego Programu Operacyjnego. Co za tym idzie, nie wszystkie złożone propozycje inwestycji były prawidłowo przyporządkowane do poszczególnych osi priorytetowych oraz działań. Takie przyporządkowanie było efektem konsultacji i oceny przedmiotowych propozycji projektowych pod kątem kryteriów ujętych w Programie. Zgodnie z tym kryteriami, dla każdego działania w ramach RPO WK-P określony jest procentowy pułap wysokości dofinansowania, które konkretne przedsięwzięcie może uzyskać. Co więcej, kwoty dofinansowania, jak również procentowy udział środków RPO WK-P może być zależny od charakteru inwestycji (Indywidualny Projekt Kluczowy lub projekt konkursowy). Ponadto w toku wdrażania niektórych projektów (złożone projekty, zakładające działania na wielu płaszczyznach), ich zakres rzeczowy, a co za tym idzie, poziom przekazanych środków z RPO WK-P mógł ulegać zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). Ponadto, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P dokonując zmian dokumentów programowych, niejednokrotnie dookreślała pułapy mozliwego do uzyskania dofinansowania. 3 Jeżeli chodzi o projekty z zakresu infrastruktury drogowej, to na etapie konsultacji społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego dokonano ustaleń, zgodnie z którymi Miasto Bydgoszcz i Miasto Toruń otrzymały środki wyliczone w oparciu o wskaźnik liczby mieszkańców. Zgodnie z tymi założeniami Miasto Bydgoszcz otrzymało środki w wysokości ,00 zł, które zostały przeznaczone na realizację projektu „Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Wojska Polskiego wraz z obiektami inżynierskimi i dojazdami.” Miasto Toruń otrzymało ,86 zł, która to kwota została przeznaczona na składający się z trzech etapów projekt „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia”.

9 Porównanie kontraktacji projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata dla Torunia i Bydgoszczy Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny

10 Projekty kluczowe

11 *wliczono projekt powiatu bydgoskiego „Budowa ścieżek rowerowych” **wliczono projekt powiatu toruńskiego „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych ” *wliczono projekt powiatu bydgoskiego „Budowa ścieżek rowerowych” **wliczono projekt powiatu toruńskiego „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych ” Projekty kluczowe Toruń – Bydgoszcz Podmioty zgłaszające Liczba zgłoszonych inwestycji Wartość pierwotna Pierwotnie wnioskowane dofinansowanie Liczba inwestycji realizowanych z RPO (kluczowe) Liczba inwestycji realizowanych z RPO (konkursowe) Liczba inwestycji realizowanych z innych programów Uzyskane dofinansowanie (w trybie indywidualnym) Gmina Miasta Bydgoszcz , , ,23 Inne* , , , ,24 Kluczowe razem , , , ,47 Gmina Miasta Toruń , , ,00 Inne** , , , ,35 Kluczowe razem , , , ,35

12 Kontraktacja

13 *Liczba wskazanych projektów kluczowych różni się od liczby wskazanej w poprzednim slajdzie ze względu na etapowanie projektów. Dla Miasta Bydgoszcz podzielono projekty Portu Lotniczego, dla Miasta Toruń, budowę szkieletowego układu drogowego. Łączne przyznane dofinansowanie Toruń – Bydgoszcz (aktualnie podpisane umowy) 429,7 mln zł 254

14 Projekty kluczowe oczekujące na podpisanie

15 Łączne dofinansowanie po podpisaniu oczekujących projektów kluczowych Toruń – Bydgoszcz ,7 mln zł

16 Projekty zagwarantowane

17 Łączne dofinansowanie po podpisaniu oczekujących projektów kluczowych oraz projektów zagwarantowanych Toruń – Bydgoszcz

18 434,0 mln zł

19 Łączne dofinansowanie po podpisaniu oczekujących projektów kluczowych oraz projektów zagwarantowanych Toruń – Bydgoszcz z uwzględnieniem błędnej metodologii (projekty ogólnowojewódzkie - dz. 5.1, 5.5, 8.1 Pomoc Techniczna)

20 * 1 projekty dotyczące oraz oddziaływujące swoim zakresem na całe województwo, przypisywane dla Torunia i Bydgoszczy na podstawie siedziby danej jednostki. * 2 w tym: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych, Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę dofinansowania 135 mln zł. * 3 w tym: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych na łączną kwotę dofinansowania 28 mln zł. * 4 dwa projekty kluczowe M. Toruń (4,1 mln zł) dotyczą Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, projekt kluczowy M. Bydgoszcz (8,1 mln zł) dotyczy Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher badawczy" * 1 projekty dotyczące oraz oddziaływujące swoim zakresem na całe województwo, przypisywane dla Torunia i Bydgoszczy na podstawie siedziby danej jednostki. * 2 w tym: Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych, Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego na łączną kwotę dofinansowania 135 mln zł. * 3 w tym: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy, Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych na łączną kwotę dofinansowania 28 mln zł. * 4 dwa projekty kluczowe M. Toruń (4,1 mln zł) dotyczą Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, projekt kluczowy M. Bydgoszcz (8,1 mln zł) dotyczy Programu pilotażowego w województwie kujawsko-pomorskim „Voucher badawczy" Projekty ogólnowojewódzkie* ,3 mln zł

21 Projekty ogólnowojewódzkie – działanie 5.1

22 Numer umowy/aneksu/decyzjiNazwa beneficjentaTytuł projektudofinansowanie UEGmina RPKP /09-04 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. zo.o. Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko – pomorskiego do kapitału pożyczkowego ,84M. Toruń RPKP /10-02Polska Fundacja Przedsiębiorczości Dokapitalizowanie funduszu mikropozyczkowego pod nazwą Subregionalny Fundusz Pożyczkowy "Kujawiak-Inwestycje" działającego na terenie województwa kujawsko- pomorskie ,00M. Bydgoszcz RPKP /11-01 Grudziądzki Park Przemysłowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inkubator Przedsiębiorczości w Grudziądzu szansą na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw ,45M. Grudziądz RPKP /13-00Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Wsparcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim ,45M. Toruń RPKP /09-04 Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Zwiększenie dostępności mikro, małych i średnich firm z Województwa Kujawsko – Pomorskiego do kredytu bankowego poprzez poręczenia Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o ,33M. Toruń RPKP /10-03 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy Powiększenie funduszu pożyczkowego działającego przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy ,00M. Bydgoszcz RPKP /12-00Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o Grupa zakupowa jako forma dostępu przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez Grudziądzki Park Przemysłowy spółka z o.o ,39Grudziądz RPKP /10-04 Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z sektora MMŚP z obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Kapitału poręczeniowego ,00M. Grudziądz RPKP /09-05 Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Zwiększenie kapitału poręczycielskiego TFPK sp. z o.o. - szansą rozwoju sektora MŚP w regionie ,59M. Toruń RPKP /10-07 Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zwiększenie dostępności przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego do kapitału w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE ,00M. Toruń RPKP /12-01 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Utworzenie Wielofunkcyjnego Kompleksu Edukacyjno Wystawienniczego w Minikowie poprzez rozbudowę i modernizację istniejących elementów infrastruktury ,60Nakło nad Notecią RPKP /09-03 Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zwiększenie efektywności transferu środków UE do lokalnego sektora MŚP, poprzez dofinansowanie Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.z o.o ,39M. Bydgoszcz RPKP /09-00Towarzystwo Rozwoju Gminy Płuznica Dokapitalizowanie Funduszu Poręczeń Kredytowych przy Towarzystwie Rozwoju Gminy Płużnica ,83Płużnica RPKP /09-02 Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zwiększenie możliwości poręczeniowej Funduszu Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,93M. Grudziądz RPKP /09-02Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.Zwiększenie zdolności poręczeniowej funduszu „Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.” ,76M. Włocławek

23 Projekty ogólnowojewódzkie – działanie 5.5

24 Projekty ogólnowojewódzkie – działanie Toruń Numer umowy/aneksu/decyzji Nazwa beneficjentaTytuł projektudofinansowanie UEGmina RPKP /11-00Województwo Kujawsko-PomorskiePromocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach ,00M. Toruń RPKP /13-01Samorząd Województwa Kuajwsko-PomorskiegoKujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym ,00M. Toruń RPKP /13-00Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego na krajowych i międzynarodowych trasach lotniczych ,00M. Toruń RPKP /13-00Samorząd Województwa Kuajwsko-Pomorskiego Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację cyklicznych imprez promocyjnych w roku ,00M. Toruń RPKP /13-00Województwo Kujawsko- PomorskiePromocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport ,00M. Toruń RPKP /12-01Samorząd Województwa Kuajwsko-PomorskiegoPromocja marki województwa jako destynacji turystycznej w 2012 r ,31M. Toruń RPKP /13-02Województwo Kujawsko-PomorskieKujawsko-Pomorskie regionem Astronomicznym - II edycja ,00M. Toruń RPKP /12-02Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach ,49M. Toruń RPKP /13-00WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze ,00M. Toruń RPKP /10-04Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wsparcie promocji rozwoju markowych produktów dla przedsiębiorców Województwa Kujawsko - Pomorskiego ,60M. Toruń RPKP /10-00Województwo Kujawsko-Pomorskie Promocja walorów gospodarczych, w tym ofert inwestycyjnych, i turystycznych Województwa Kujawsko- Pomorskiego podczas imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczej w 2010 roku ,27M. Toruń RPKP /11-01Województwo Kujawsko-PomorskiePopularyzacja astronomii poprzez promocję Astro-Baz jako marki województwa kujawsko-pomorskiego ,69M. Toruń RPKP /10-02Województwo Kujawsko - Pomorskie Promocja Marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizację na jego obszarze wydarzeń promocyjnych oraz rocznicowych w latach ,53M. Toruń RPKP /11-02Województwo Kujawsko-PomorskiePromocja marki województwa jako destynacji turystycznej ,38M. Toruń RPKP /08-03Samorząd Województwa Kujawsko-PomorskiegoUdział w Międzynarodowych Targach GruneWoche w Berlnie (RFN) ,32M. Toruń RPKP /09-02Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Udział w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach 2009 w Norymberdze ,23M. Toruń RPKP /09-00Województwo Kujawsko-Pomorskie Promocja walorów gospodarczych i ofert inwestycyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego przed, po oraz na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL 2009 w Monachium ,33M. Toruń RPKP /13-00WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych ,00M. Toruń RPKP /13-00WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIEPromocja marki województwa jako destynacji turystycznej w latach ,00M. Toruń RPKP /13-00WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIEKujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu ,99M. Toruń RPKP /09-01Województwo Kujawsko-PomorskieUdział w międzynarodowych Targach Sztuki i Rzemiosła w jerozolimie - Izrael 3-15 sierpnia 2009r ,80M. Toruń

25 Projekty ogólnowojewódzkie – działanie 5.5 – pozostałe gminy Numer umowy/aneksu/decyzji Nazwa beneficjentaTytuł projektuDofinansowanie UEGmina RPKP /10-02Województwo Kujawsko-PomorskiePromocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu ,98M. Bydgoszcz, M. Toruń RPKP /11-00Województwo Kujawsko-Pomorskie Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizację przedsięwzięć promocyjnych i rocznicowych w roku ,00Wiele gmin RPKP /11-01Województwo Kujawsko-PomorskiePromocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport ,77 Górzno, Kruszwica, Dobrzyń nad Wisłą, M. Bydgoszcz, M. Toruń, Kcynia RPKP /11-00Województwo Kujawsko-Pomorskie Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas pokazów filmowych "PLUS CAMERIMAGE WINNERS SHOW" w Warszawie ,00M. st. Warszawa RPKP /12-00Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT ,00Wiele gmin RPKP /11-03Województwo Kujawsko-Pomorskie Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego ,05 Inowrocław - miasto, M. Bydgoszcz, M. Grudziądz, M. Toruń, M. Włocławek RPKP /12-00Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach ,00Wiele gmin RPKP /12-00Samorząd Województwa Kujawsko-PomorskiegoPromocja marki,,Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport ,99 Górzno, Kruszwica, Dobrzyń nad Wisłą, M. Bydgoszcz, M. Toruń, Tuchola RPKP /12-00Samorząd Województwa Kujawsko-PomorskiegoPromocja dziedzictwa kulturowego poprzez markowe imprezy kulturalne ,00M. Bydgoszcz, M. Toruń RPKP /12-01Samorząd Województwa Kujawsko-PomorskiegoKujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne ,00Radomin, M. Bydgoszcz, M. Toruń RPKP /13-00WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa Kujawsko- Pomorskiego -II edycja na lata ,30 M. Grudziądz, M. Toruń, Inowrocław - miasto, M. Włocławek, M. Bydgoszcz RPKP /13-00WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE Promocja marki Województwa Kujawsko- Pomorskiego poprzez konferencje naukowe oraz produkcje filmowe ,00Wiele gmin RPKP /13-00Województwo Kujawsko - Pomorskie,,Kujawsko - Pomorskie Menu Kulturalne " ,00Radomin, M. Bydgoszcz, M. Toruń

26 *projekty dotyczące zapewnienia sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym: zatrudnienie osób, oceny i ekspertyzy, promocja RPO i inne. Projekty pomocy technicznej*

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY I TORUNIU PIOTR CAŁBECKI – MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google