Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA II Dr Katarzyna Trzpioła lato2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA II Dr Katarzyna Trzpioła lato2015."— Zapis prezentacji:

1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA II Dr Katarzyna Trzpioła lato2015

2 Klasyfikacja przychodów i kosztów obowiązuje ich znajomość  Działalność podstawowa operacyjna Wersja porównawcza vs kalkulacyjna RZIS  Pozostałe zdarzenia operacyjne  Zdarzenia finansowe  Zdarzenia nadzwyczajne

3 Rozwiązania w zakresie ewidencji i rozliczania kosztów  ewidencja kosztów tylko według rodzajów - na kontach zespołu 4 (Koszty według rodzajów i 490 Rozliczenie kosztów),  ewidencja kosztów tylko według funkcji - na kontach zespołu 5 (np. koszty produkcji, koszty działalności handlowej, koszty sprzedaży, koszty zarządu itd.),  ewidencja kosztów według rodzajów i równocześnie według funkcji - na kontach zespołu 4 i na kontach zespołu 5.

4 Koszty obrotów wewnętrznych 4 Koszty wychodzą poza krąg kosztów, jeżeli nie służą osiągnięciu przychodów najczęściej mamy do czynienia z sytuacja taką gdy: jednostka ponosi wewnętrzne nakłady na wytworzenie środków trwałych, przekazuje w postaci darowizny wytworzone przez nią wyroby, przekazuje wyroby wytworzone przez nią do sklepów firmowych gdzie ujmowane są one jako towary Ale też w wielu innych wypadkach Ujmowaniu takich zdarzeń służą konta Koszty obrotów wewnętrznych – jako konto kosztów Obroty wewnętrzne – jako konto „pseudoprzychodów” – jego wartość tworzy pozycje w rachunku zysków i strat Koszt wytworzenia na potrzeby własne jednostki.

5 Najlepiej na przykładzie Założenia VAT pomijamy 1. Wydano materiały do zużycia 12000 do produkcji i 5000 na potrzeby zarządu 2. Naliczono wynagrodzenia 10000 dla pracowników produkcji i 2000 dla administracji oraz 1000 działu sprzedaży 3. Podpisano umowę na transport sprzedanych wyrobów na 5 miesięcy na kwotę 300zł Okres umowy od października do lutego następnego roku 4. Otrzymano fakturę za czynsz biura za okres od listopada do października następnego roku na kwotę 1200 5. Wyprodukowano 220 sztuk wyrobów w tym 200 zakończonych i 20 niezakończonych, ale zaawansowanych w 100% z punktu widzenia kosztów 6. Sprzedano 150 wyrobów cena 180zł Wystawiono FA i WZ 7. W listopadzie 5 wyrobów przekazano na potrzeby zarządu – przewidywany czas użytkowania 4 lata 8. W grudniu przekazano 25 wyrobów do sklepu firmowego 9. W grudniu przekazano 3 wyroby jako darowiznę 10. Zrefakturowano na pracownika zarządu koszt materiałów 500zł

6 Koszty obrotów wewnętrznych 6 1. Rozliczenie kosztów usług wykonanych przez jednostkę we własnym zakresie na rzecz budowy środków trwałych, 2. Darowizna wyrobów gotowych, 3. Koszty zaniechanej produkcji, remontów wraz z kosztami likwidacji środków trwałych 4. koszty utrzymania własnych obiektów socjalnych 5. Odpisy aktualizujące wartość produktów z tytułu utraty wartości użytkowej lub handlowej 6. Przekazanie wyrobów gotowych jako towary do własnych sklepów 7. Koszty ubezpieczenia samochodu po jego sprzedaży Ubezpieczony samochód został po pewnym czasie sprzedany. Co należy zrobić ze składkami, które były rozliczane w czasie? 8. Koszty, które będą podlegały refakturowaniu 9. Koszty usług wykonanych nieodpłatnie

7 Koszty obrotów wewnętrznych 7 a) w przypadku prowadzenia ewidencji kosztów tylko w zespole 4 - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", - Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne", b) w przypadku prowadzenia ewidencji kosztów w zespole 4 i 5 - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne", - Ma konto 79-0 "Obroty wewnętrzne" oraz - Wn konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych", - Ma konto zespołu 5.

8 Koszty obrotów wewnętrznych 8 Na dzień bilansowy saldo konta 79-1 przenosi się na konto 49 uszczelniając (zamykając) krąg kosztów, zapisem: Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów", Ma konto 79-1 "Koszty obrotów wewnętrznych". Natomiast saldo konta 79-0 przenosi się na wynik finansowy, zapisem: Wn konto 79-0 "Obroty wewnętrzne", Ma konto 86 "Wynik finansowy".


Pobierz ppt "RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA II Dr Katarzyna Trzpioła lato2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google