Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 WWW: zszs2.szkolnastrona.pl „ ZAWODOWO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 WWW: zszs2.szkolnastrona.pl „ ZAWODOWO."— Zapis prezentacji:

1 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl „ ZAWODOWO PLUS ” Zespół Szkół Zawodowych nr 2, al. I Dywizji 16/18 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 24 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2

2 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl O szkole … Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Łodzi od trzydziestu siedmiu lat przygotowuje młodzież o różnych niepełnosprawnościach do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym. W naszej szkole uczą się absolwenci gimnazjów specjalnych, klas integracyjnych. Jest to młodzież z różnego rodzaju schorzeniami psychosomatycznymi, wadami wzroku i narządu ruchu. Dostosowujemy kierunki kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy oraz potrzeb zgłaszanych przez gimnazja specjalne i poradnie psychologiczno- pedagogiczne. Jesteśmy szkołą znaną w środowisku: w Łodzi, w województwie i w kraju. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogów. Nauczyciele są autorami programów, współautorami koncepcji reformy edukacji w zakresie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nasi wychowankowie, to mistrzowie olimpijscy, pracownicy hipermarketów, firm prywatnych itp.. Własnym wysiłkiem i osiągnięciami łamią wszelkie stereotypy, udowadniają, że zdolni są do wielokierunkowych działań. Jako dorośli zakładają rodziny i funkcjonują w sposób niemal prawidłowy tak, że otoczenie nie dostrzega ich niepełnosprawności. Znaczna część naszych uczniów z powodzeniem kontynuuje naukę w szkołach średnich.

3 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zakłady współpracujące ze szkołą: Restauracja „Reymont” Restauracja „Reymont” Piekarnia E. Wojciechowska Piekarnia E. Wojciechowska Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Unitop - Optima” S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Unitop - Optima” S.A. Piekarnia „Mikołaj” Piekarnia „Mikołaj” Spółdzielnia Elektrotechniczna ”Pokój” Spółdzielnia Elektrotechniczna ”Pokój” Laser Sinex Laser Sinex Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy nr 6 Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy nr 6 Zespół Szkół Specjalnych nr 5 Zespół Szkół Specjalnych nr 5 Hotel „Boss” Hotel „Boss” Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 Restauracja „Złota” Restauracja „Złota” Restauracja „Rajskie jadło” Restauracja „Rajskie jadło” Współpraca z pracodawcami

4 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 24 Uczniowie kształcą się w zawodach: Operator maszyn w przemyśle włókienniczym Krawiec Cukiernik Piekarz Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Kucharz Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej Mechanik – monter maszyn i urządzeń

5 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Kształcenie zawodowe Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe zgodnie z ramowym planem nauczania: Teoretyczne przedmioty zawodowe: -5 godzin w klasie 1 -8 godzin w klasie 2 -7 godzin w klasie 3 Zajęcia praktyczne - 2 razy w tygodniu: - 8 godzin w klasie 1 -10 godzin w klasie 2 -12 godzin w klasie 3

6 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Z pracowni kierunków włókienniczych…

7 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Z pracowni kierunków spożywczych…

8 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Z pracowni kierunku budowlanego…

9 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 24 Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów: - krawiec, - operator maszyn w przemyśle włókienniczym.

10 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują: świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, po pomyślnie zdanym egzaminie zewnętrznym uczniowie otrzymują DYPLOM potwierdzający kwalifikacje zawodowe Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

11 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 Szkoła 3 – letnia na podbudowie gimnazjum dla uczniów: - niepełnosprawnych ruchowo, - niepełnosprawnych intelektualnie, - z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szkoła przygotowuje uczniów do samodzielnego funkcjonowania społeczno - zawodowego, wypełniania ról społecznych, rodzinnych, zawodowych. Zajęcia odbywają się w blokach tematycznych: - funkcjonowanie osobiste i społeczne, - przysposobienie do pracy.

12 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Z pracowni przysposobienia do pracy...

13 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Innowacyjność Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 Mając na uwadze podnoszenie jakości oferty edukacyjnej, podyktowanej przez rynek pracy, a tym samym zwiększenie zdolności naszych uczniów do zatrudnienia, szkoła od września 2011r. realizuje dwa projekty współfinansowane przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 1. „Zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych uczniów”, 2.„ZAWODOWO PLUS”. W trakcie dodatkowych zajęć młodzież ma możliwość doskonalenia swoich umiejętności praktycznych i teoretycznych związanych z wykonywaniem zadań zawodowych, umiejętności, którymi muszą wykazać się w trakcie egzaminu zawodowego.

14 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Nasza szkoła cyklicznie uczestniczy i zdobywa nagrody w seminariach studenckich, organizowanych przez Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. Nasi uczniowie – modele i modelki na wybiegu, w profesjonalny sposób prezentują kolekcję wyrobów wykonaną podczas zajęć praktycznych. Innowacyjność Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2

15 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Uczniowie naszej szkoły biorą udział i zdobywają nagrody w różnych konkursach np. "Jesień w moim mieście", Festiwal Kolęd i Pastorałek, zawodach sportowych i wielu innych organizowanych przez naszą szkołę i inne placówki współpracujące ze szkołą. Innowacyjność Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2

16 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl „Dni otwarte szkoły” „Dni otwarte szkoły” są okazją do zaprezentowania osiągnięć uczniów, ich zdolności i talentów. Zainteresowani mają okazję zwiedzić pracownie szkolne, obejrzeć wystawę wyrobów wyprodukowanych przez uczniów, usłyszeć wiele interesujących informacji związanych z funkcjonowaniem szkoły. Uczniowski Kabaret TuTam przygotowuje zabawne scenki z życia szkoły.

17 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Po ukończeniu szkoły...

18 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH nr 2 91 – 836 Łódź, al. I Dywizji 16/18 t tel. 42 657 16 53 tel./fax 42 655 32 11, fax 42 657-40-65 Infolinia: 801 50 50 60 Strona internetowa www.zszs2.szkolnastron a.pl

19 tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 E-mail: zszs2@poczta.internetdsl.pl WWW: zszs2.szkolnastrona.pl Oprac.: A. Konarczak, I. Kowalska, K. Tomczak Zespół Szkół Zawodowych nr 2 al. I Dywizji 16/18 91 – 836 Łódź __________ Do prezentacji wykorzystano zdjęcia wykonane podczas zajęć teoretycznych, praktycznych i pozaszkolnych za zgodą autorów.


Pobierz ppt "Tel. 42 657 16 53; tel./fax 42 655 32 11 fax. 42 657 40 65; infolinia 801505060 WWW: zszs2.szkolnastrona.pl „ ZAWODOWO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google