Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CO DALEJ PO SZKOLE ZAWODOWEJ? Zmiany w kształceniu zawodowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CO DALEJ PO SZKOLE ZAWODOWEJ? Zmiany w kształceniu zawodowym."— Zapis prezentacji:

1 CO DALEJ PO SZKOLE ZAWODOWEJ? Zmiany w kształceniu zawodowym.

2 KWALIFIKACJE Fundamentalna zmiana w szkolnictwie zawodowym - to podział każdego zawodu na kwalifikacje, potwierdzane odrębnie w ramach egzaminów zewnętrznych. Zawód stał się kombinacją kwalifikacji! W ten sposób punkt ciężkości przeniesiony został z zawodu – dotychczas podstawowego pojęcia dla edukacji zawodowej – na kwalifikacje!

3 KWALIFIKACJE WASZEGO ZAWODU: Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Na Wasz zawód - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych (jego symbol cyfrowy 834103) składają się 2 kwalifikacje: Kwalifikacja M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie Kwalifikacja M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie Kwalifikacja M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie Kwalifikacja M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

4 TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA - czyli wykształcenie średnie techniczne Wam najbliższe, zawód KTÓRY MOŻECIE najszybciej ZDOBYĆ – składa się z 3 kwalifikacji: Kwalifikacje technika mechanizacji rolnictwa (symbol cyfrowy zawodu: 311512): Kwalifikacja M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie Kwalifikacja M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie Kwalifikacja M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie Kwalifikacja M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie Kwalifikacja M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie Kwalifikacja M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie

5 RÓŻNICE: ZSZ –TMR! Jak pewnie zauważyliście – w stosunku do technika mechanizacji rolnictwa brakuje Wam jednej klasyfikacji: Kwalifikacja M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie! Oraz oczywiście musicie uzupełnić przedmioty ogólnokształcące!

6 Jak możecie uzupełnić Wasze wykształcenie? Reforma w obszarze szkolnictwa zawodowego zmieniła w znaczącym stopniu możliwości dalszego kształcenia dla osób po Zasadniczej Szkole Zawodowej. Zasadniczej Szkole Zawodowej. Z mapy szkół zniknęły Technika Uzupełniające oraz Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla osób dorosłych. Zasadnicze Szkoły Zawodowe dla osób dorosłych. Do tego typu szkół nie ma już naborów !!! Osoby pragnące się dalej kształcić, zdobyć zawód, wykształcenie średnie, zdać maturę oraz zmienić lub uzupełnić kwalifikacje mają do wyboru: Liceum ogólnokształcące i/lub Liceum ogólnokształcące i/lub Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kwalifikacyjne kursy zawodowe

7 Zacznijmy od LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO dla DOROSŁYCH Obecnie pełnoletni absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej, który chce podwyższyć swoje wykształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, który chce podwyższyć swoje wykształcenie może kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych. Liceum Ogólnokształcącym dla DorosłychLiceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Nie musi on jednak rozpoczynać nauki od klasy pierwszej i uczyć się pełne trzy lata. Może rozpocząć naukę od razu od klasy drugiej. Wystarczy, że posiada świadectwo ukończenia szkoły zawodowej.

8 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH c.d. Nauka w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych odbywa się w systemie zaocznym lub wieczorowym. zaocznym lub wieczorowym. Po ukończeniu liceum absolwent otrzymuje świadectwo i posiada Po ukończeniu liceum absolwent otrzymuje świadectwo i posiada wykształcenie średnie. wykształcenie średnie. Może też przystąpić do matury, a po jej zdaniu może kontynuować naukę na studiach wyższych. a po jej zdaniu może kontynuować naukę na studiach wyższych.

9 TYTUŁ TECHNIKA Aby uzyskać tytuł technika Aby uzyskać tytuł technika absolwent szkoły zawodowej oprócz ukończenia liceum ogólnokształcącego i uzyskaniu wykształcenia średniego (nie jest wymagana matura) musi zdobyć wymagane dla danego zawodu kwalifikacje (na kwalifikacyjnym kursie zawodowym)

10 Kwalifikacyjne kursy zawodowe Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. Zawodowe kursy kwalifikacyjne zastąpiły dotychczasowe szkolne formy uzupełniania kwalifikacji zawodowych: szkoły zawodowe dla dorosłych, technika uzupełniające. Placówki te zostały zlikwidowane (ewentualnie zamienione na licea ogólnokształcące dla dorosłych). Pozostały wprawdzie szkoły policealne, jednak ich oferta adresowana jest wyłącznie do osób posiadających wykształcenie średnie. Podział zawodów na kwalifikacje spowodował zmianę w organizacji egzaminu zawodowego – uczeń zdaje nie jeden, lecz kilka egzaminów zawodowych. Wyjątkiem są jedynie te zawody, którym odpowiada jedna kwalifikacja.

11 EGZAMIN ZAWODOWY Od 1 września 2012 r. przez pojęcie „egzamin zawodowy” rozumiemy „egzamin z zakresu jednej kwalifikacji”. Taki egzamin będzie organizowany zarówno dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, jak i osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy. Co istotne, egzaminy będą przeprowadzane w ciągu całego roku szkolnego, w terminie ustalonym przez dyrektora OKE w uzgodnieniu z dyrektorem CKE.

12 ŚWIADECTWO Świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe otrzymuje słuchacz, który ukończy otrzymuje słuchacz, który ukończy kurs kwalifikacyjny zawodowykurs kwalifikacyjny zawodowy kurs kwalifikacyjny zawodowy kurs kwalifikacyjny zawodowy i zda egzamin. i zda egzamin. Wszystkie kwalifikacje wymagane dla konkretnych zawodów można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Wszystkie kwalifikacje wymagane dla konkretnych zawodów można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r.w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r.w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

13 REASUMUJĄC Abyście mogli uzyskać średnie wykształcenie musicie: Uzupełnić jedną kwalifikację (na kursie kwalifikacyjnym): M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie Uzupełnić jedną kwalifikację (na kursie kwalifikacyjnym): M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie Ukończyć liceum dla dorosłych (od drugiej klasy) Ukończyć liceum dla dorosłych (od drugiej klasy) Zdać egzamin zawodowy Zdać egzamin zawodowy Zdać egzamin maturalny…. i okno na świat otwarte! Zdać egzamin maturalny…. i okno na świat otwarte!

14 ZMIANA ZAWODU Aby zmienić zawód i uzyskać kwalifikacje zawodowe inne niż posiadane osoba dorosła może ukończyć osoba dorosła może ukończyć kwalifikacyjne kursy zawodowkwalifikacyjne kursy zawodowe kwalifikacyjne kursy zawodow w wybranym przez siebie zawodzie i zdać egzamin.


Pobierz ppt "CO DALEJ PO SZKOLE ZAWODOWEJ? Zmiany w kształceniu zawodowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google