Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonawcy: Emilia Jurczyk Paulina Gonera Dominika Łęgowik Katarzyna Sztuka Dominika Grabarczyk Katarzyna Janacz Karolina Kobos Anita Piekarska Koordynator:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonawcy: Emilia Jurczyk Paulina Gonera Dominika Łęgowik Katarzyna Sztuka Dominika Grabarczyk Katarzyna Janacz Karolina Kobos Anita Piekarska Koordynator:"— Zapis prezentacji:

1

2 Wykonawcy: Emilia Jurczyk Paulina Gonera Dominika Łęgowik Katarzyna Sztuka Dominika Grabarczyk Katarzyna Janacz Karolina Kobos Anita Piekarska Koordynator: mgr Marek Pilarski Karolina Skulimowska Katarzyna Skulimowska Katarzyna Załóg Dawid Skibiński Adrian Bus Mateusz Zięba Łukasz Ociepa Mariusz Pęciak Adam Machnik

3 Spis treści: 1.Wstęp…………………………………………………………………… 2. Co nieco o szkole ………………………………………………………. 3. Szkoła w liczbach-zadania matematyczne…………………………… 3.1 Boisko…………………………………………………………….... 3.2 Dach………………………………………………………………… 3.3 Korytarz…………………………………………………………… 3.4 Rozbieralnie (szatnie)…………………………………………... 3.5 Plac szkolny………………………………………………………. 4. Elementy przyrody w otoczeniu naszej szkoły……………………... 5. Zakończenie……………………………………………………………… 6. Dane adresowe szkoły…………………………………………………... 7. Bibliografia………………………………………………………………..

4 2. Co nieco o szkole i uczniach Wskutek reformy oświaty, w Gidlach powstaje nowa szkoła – Publiczne Gimnazjum. Jej dyrektorem zostaje pani mgr Ewa Mariankowska. Kadra pedagogiczna liczy 16 osób. Do nowej szkoły uczęszczają uczniowie z Gidel oraz okolicznych wiosek: Ciężkowic, Wojnowic, Borowy, Górki, Rudy, Niesulowa, Kotfina. Pierwsi gimnazjaliści to 88 osób z rocznika 1986. Gimnazjum mieści się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej 7.

5 Wst ę p Nasze gimnazjum przyst ą pi ł o do projektu „Szko ł a z klas ą 2.0”, który ma na celu wykorzystywanie w nauczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. W naszej pracy zosta ł y u ż yte narz ę dzia TIK, tj. kamera cyfrowa, aparat fotograficzny oraz programy komputerowe. Z racji tego, ż e naszym koordynatorem jest nauczyciel matematyki, postanowili ś my przedstawi ć nasz ą szko łę i jej otoczenie w liczbach, tym samym pomagaj ą c w ł adzom gimnazjum w jej renowacji. St ą d w ł a ś nie wzi ął si ę tytu ł realizowanego projektu: „nasza szko ł a z matematyk ą w tle.” Efektem pracy jest prezentacja multimedialna oraz film, obrazuj ą cy wykonane dzia ł ania.

6 3. Szkoła w liczbach- zadania matematyczne Jak już wspomnieliśmy we wstępie, władze naszej szkoły chcą dokonać renowacji budynku i elementów znajdujących się w obrębie placu szkolnego. Aby im w tym pomóc, postanowiliśmy ułożyć zadania matematyczne, które ułatwią pace remontowe. P=ab P=a 2 P=1/2ah

7 3.1 Boisko szkolne ma wymiary 40m x 22m. Na 1m 2 jego powierzchni przypada 5-litrowy pojemnik betonu. Ile takich pojemników potrzeba na wylanie całego boiska? Ile litrów betonu zostanie zużytych? 40 m 22 m

8 3.2. Dach szkoły o wymiarach przedstawionych na rysunku ma zostać pomalowany. Jedna puszka farby o pojemności 3l kosztuje 25 zł. Ile puszek potrzeba na pomalowanie całego dachu? Jaki będzie koszt zakupu? H=2,5 m A=41,70 m 3,5 m P=1/2 (a+b) h Szerokość=36,60m

9 3.3. Główny korytarz szkolny ma wymiary 36m x 3,5m. Ile należy kupić płytek o wymiarach 50cm x 50cm, aby wyłożyć cały hol ? Ile należy zapłacić za zakup, jeżeli jedna taka płytka kosztuje 5zł ? 36 m 3,5 m

10 3.4. Podłogi w rozbieralniach chłopców i dziewcząt mają po 20,4 m 2. Ile płytek o wymiarach 20cm x 30cm potrzeba na wyłożenie obu szatni ? Ile paczek płytek należy kupić, jeżeli w jednej znajduje się 10 płytek?

11 3.5. Plac szkolny ma wymiary 59,90m x 137 m. Ile metrów siatki potrzeba na ogrodzenie placu, odliczając 2m na furtkę i 5m na bramę?

12 4. Elementy przyrody w otoczeniu naszej szkoły Na terenie naszej szkoły znajduje się kilka pomników przyrody, które jak sądzimy, są dla nas wszystkich ważne. Mamy tutaj na myśli ogromne drzewa, które latem dają schronienie przed słońcem, a zimą cieszą nasze oczy pięknym obrazem. Rosną tutaj rośliny takie jak: kasztanowiec, lipa, klon i świerk. Aby nasz projekt urozmaicić, postanowiliśmy wykorzystać twierdzenie Talesa, by wyliczyć i podać ich wysokość. Wszelakie czynności przeprowadzone przy realizacji tego zadania, zostały umieszczone w filmie najlepiej obrazującym naszą pracę.

13 Zako ń czenie Jak ju ż wszyscy wiemy, matematyka w ż yciu ka ż dego z nas odgrywa bardzo wa ż n ą rol ę. U ż ywamy jej nie tylko na lekcjach do ró ż nych, mniej czy bardziej skomplikowanych oblicze ń, ale tak ż e na co dzie ń. Nie na darmo kto ś powiedzia ł, ż e „matematyka jest królow ą nauk”. Bez niej ludzie nie osi ą gn ę liby tylu rzeczy, którymi teraz mo ż e cieszy ć si ę ca ł y ś wiat. W pracy wykorzystali ś my wiele wzorów i zagadnie ń matematycznych, które jak wspomnieli ś my na pocz ą tku maj ą pomóc w ł adzom naszej szko ł y w jej odnowie. Starali ś my si ę tak ż e, by to wszystko odbywa ł o si ę za pomoc ą narz ę dzi TIK, które by ł y g ł ównym celem naszej pracy. Mamy nadziej ę, ż e nasz projekt pokaza ł, jak w ł atwy i przyjemny sposób mo ż na eksperymentowa ć z matematyk ą.

14 PUBLICZNE GIMNAZJUM im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gidlach ul. Szkolna 7 97 – 540 Gidle Tel./FAX (0 34) 327-29-88 E-mail: gimnazjumgidle@op.pl www.pg-gidle.cba.pl 6. Dane adresowe szkoły

15 7.Bibliografia: www.pg-gidle.cba.pl dokumentacja szkoły

16 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Wykonawcy: Emilia Jurczyk Paulina Gonera Dominika Łęgowik Katarzyna Sztuka Dominika Grabarczyk Katarzyna Janacz Karolina Kobos Anita Piekarska Koordynator:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google