Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa kompleksu wodno- rekreacyjnego w Koszalinie Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa kompleksu wodno- rekreacyjnego w Koszalinie Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie 1."— Zapis prezentacji:

1 Budowa kompleksu wodno- rekreacyjnego w Koszalinie Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie 1

2 2

3 Podstawa kwalifikowalności projektu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013) Priorytet: 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja Działanie: 5.1 Infrastruktura turystyczna Poddziałanie: 5.1.1 Infrastruktura turystyki 3

4  Przewidywana data rozpoczęcia realizacji projektu: 2012r.  Przewidywana data zakończenia realizacji projektu: 2014r.  Przybliżona data złożenia pełnego wniosku aplikacyjnego: 2012r.  Orientacyjny koszt całkowity projektu w mln PLN (kwota brutto): 73,8 mln  Orientacyjna kwota kosztów kwalifikowanych w mln PLN (kwota netto): 60 mln  Kwota wnioskowanego dofinansowania w mln PLN: 8 mln 4

5 Miasto Koszalin liczy około 105 tys. mieszkańców. Znajdujący się na jego terenie obiekt pełniący funkcję pływalni, nie spełnia oczekiwań mieszkańców, jest za mały, jak na tej wielkości miasto. Ówczesny Prezydent Miasta, Mirosław Mikietyński od początku 2002 roku, starał się doprowadzić do realizacji plan budowy nowoczesnego obiektu pływacko-rekreacyjnego. Formułą, którą próbowano wówczas zastosować, było partnerstwo publiczno- prywatne. Ta droga nie przyniosła jednak rezultatu i w marcu 2009 roku Prezydent podjął decyzję o powierzeniu zadania budowy Aquaparku w Koszalinie Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. W celu realizacji inwestycji Spółka została wyposażona przez właściciela – Gminę Miasto Koszalin – w środki finansowe wystarczające na dokumentację techniczną i obsługę inwestycji. Ponadto przekazano Spółce aportem działkę pod budowę kompleksu. W takiej sytuacji Spółka przystąpiła do realizacji tego zadania. Po zakończeniu budowy ZOS będzie zarządzał kompleksem. 5

6 Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie Aquaparku na terenie miasta Koszalina, który będzie spełniał wymagania zarówno osób chcących spędzić czas aktywnie, wraz z rodziną oraz dla tych, którzy chcą wypocząć i zadbać o swoje zdrowie i urodę. Park wodny oferować będzie kompleksowe usługi sportowe i rekreacyjne : basen wielofunkcyjny, basen rekreacyjny, jacuzzi, sauna, baseny zewnętrzne, zespół zjeżdżalni. Oprócz tego, obiekt oferować będzie możliwość skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych i upiększających. 6

7 Inwestycja zlokalizowana została w północno-zachodniej części działki nr 241/13 w obrębie 18, której powierzchnia wynosi 7,6815 ha. Teren sąsiaduje z zielonym obszarem Góry Chełmskiej. Ideą zagospodarowania terenu, jest podporządkowanie tym samym rytmom i kierunkom, jakie nadaje natura - czyli urozmaicone ukształtowanie otoczenia - podnóże Góry Chełmskiej. Zagospodarowania zielenią ma na celu zachowanie jak największej liczby występujących na projektowanym terenie drzew i krzewów. Wygląd budynku zdeterminowany został przez ukształtowanie terenu oraz otaczającą go zieleń. Z tego względu ostateczna forma jest próbą zintegrowania tkanki miejskiej z naturalnym krajobrazem. W efekcie powstanie nowoczesny posiadający oryginalną, ciekawą architekturę kompleks sportowo-rekreacyjny, który niewątpliwie stanie się ozdobą miasta. 7

8 8

9 Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę nowoczesnego obiektu rekreacyjnego, a co za tym idzie, stworzenie dla mieszkańców i turystów doskonałych warunków do aktywnego spędzania czasu i zwiększenie możliwości prowadzenia zdrowego trybu życia. 9

10  Stworzenie nowoczesnego kompleksu wodno-rekreacyjnego na terenie Miasta,  Poprawa komfortu korzystania z obiektów wodnych w Mieście Koszalin oraz jego okolicach,  Wzbogacenie oferty turystycznej, rekreacyjnej i sportowej w mieście i wydłużenie sezonu turystycznego,  Utworzenie trzydziestu trzech miejsc pracy, co przyczyni się do spadku bezrobocia i rozwoju gospodarczego regionu,  Polepszenie warunków nauki pływania uczniów koszalińskich szkół podstawowych, co w rezultacie poprawi sprawność oraz kondycję fizyczną tej grupy docelowej oraz wpłynie na wykształcenie nawyku zdrowego tryby życia.  Aktywizacja osób starszych poprzez stworzenie usług skierowanych specjalnie do tej grupy docelowej, co korzystnie wpłynie na poprawę jej stanu zdrowia,  Aktywizacja osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Miasta i okolic (obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) 10

11  Realizacja przedsięwzięcia znacząco przyczyni się do z rozwoju miasta i regionu, wpłynie na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta Koszalina i regionu.  Dzięki napływowi turystów nastąpi rozwój branż związanych z turystyką, wzrost zainteresowania walorami przyrodniczymi, historycznymi i rekreacyjnymi regionu i miasta Koszalina.  Projekt znacząco wpłynie na wzrost świadomości i promocję zdrowego trybu życia. Wpisuje się w cel główny RPO WZ: podniesienie atrakcyjności województwa poprzez rozwój turystyki, kultury oraz rewitalizacja terenów zdegradowanych. Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, cel strategiczny: wzmacnianie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego. 11

12 12 Uzupełnieniem basenów wewnętrznych będą zlokalizowane na zewnątrz 2 baseny rekreacyjne z różnymi atrakcjami wodnymi (leżaki, gejzery powietrzne, masaże karku) oraz basen dla dzieci ze zjeżdżalniami, a także plac zabaw dla dzieci. basen pływacki (16 x 25m) z widownią na ok. 300 miejsc, basen do nauki pływania, basen dla dzieci, basen rekreacyjny wyposażony w różne atrakcje wodne (m.in. wave ball, gejzery powietrzne, wodospady rurowe, sztuczna rzeka, jaskinia, leżaki, zjeżdżalnie) oraz jacuzzi. Główny basen będzie zawierał:

13 13 Projektowany obiekt będzie posiadał również kompleks SPA rozmieszczony na 2 kondygnacjach (parter i 1 piętro), a także na 1 piętrze: restaurację z zapleczem kuchennym. Ponad dachem głównym unosić się będą kondygnacja +3, na której zlokalizowane zostaną pokoje administracji Aquaparku. Część podziemna w dużej części przeznaczona zostanie na pomieszczenia techniczne (technologia basenowa, wentylatory). W holu zlokalizowano kontrolę dostępu z kasami, szatnię dla okryć zewnętrznych oraz sklep. Przejście przez kontrolę dostępu z kasami prowadzi do przebieralni, skąd poprzez zespół sanitarny można dostać się na hale basenowe bądź do kompleksu SPA.

14 14 Komunikacja pomiędzy wszystkimi kondygnacjami zapewniona jest poprzez 2 główne klatki ewakuacyjne oraz windę osobową, dostępne z holu głównego ogólnodostępnego. Komunikację pionową w części mokrej kompleksu SPA zapewniono poprzez otwarte schody. Na każdej kondygnacji użytkowej zaprojektowano ogólnodostępne pomieszczenia sanitarne. Komunikację pionową zapewnia dodatkowo winda osobowa. Od strony północno-wschodniej poprowadzono rampę zjazdową dla samochodów dostawczych prowadzącą do pomieszczeń technicznych technologii basenowej na poziomie -1 budynku Aquaparku.

15 15

16 16 NAZWAWIELKOŚĆ Kubatura brutto – Aquapark239 603,3 m³ Kubatura brutto – sauna zewnętrzna111 m³ Powierzchnia zabudowy – Aquapark5 388,6 m² Powierzchnia zabudowy – sauna zewnętrzna34,7 m² Powierzchnia całkowita budynku – Aquapark18 123,6 m² Powierzchnia całkowita budynku – sauna zewnętrzna34,7 m² Powierzchnia lustra wody 1634,77 m ² Liczba kondygnacji nadziemnych4 Liczba kondygnacji podziemnych1 Długość budynku120,86 m

17 17 NazwaWielkość Powierzchnia działki7,6815 ha Powierzchnia Zabudowy – Aquapark 5 388,6 m ² Powierzchnia Zabudowy – sauna zewnętrzna 34,7 m ²

18 Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie ul. Jedności 4 75-401 Koszalin biuro@zos.koszalin.pl www.zos.koszalin.pl Tel. (094) 342 57 94 18


Pobierz ppt "Budowa kompleksu wodno- rekreacyjnego w Koszalinie Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google