Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa."— Zapis prezentacji:

1

2 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Grupa partnerska NA RZECZ ZRÓWNOWA Ż ONEGO ROZWOJU REGIONU Grupa Partnerska "Wrzosowa Kraina" (GP) powstała 17 września 2004. Skupia Partnerów z 3 gmin: Przemków, Gromadka i Chocianów, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru wschodniej części Borów Dolnośląskich.

3

4 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Grupa partnerska W pierwszym okresie swojego istnienia Grupa Partnerska funkcjonowała pod nazwą Partnerstwo Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Nazwa Grupy została zmieniona 10 listopada 2005 roku. Od tego dnia jesteśmy Wrzosową Krainą.

5 GŁÓWNE CELE WRZOSOWEJ KRAINY: 1.ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 2.ROZWÓJ TURYSTYKI W REGIONIE 3.OCHRONA PRZYRODY 4.OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 5.ROZWÓJ SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 6.EDUKACJA PRZYRODNICZA 7.ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH – PROGRAM LEADER 8.PROMOCJA REGIONU

6 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Grupa partnerska „Wrzosowa Kraina” jest trójsektorowym porozumieniem 56 partnerów - przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców.

7 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Pierwsze projekty Grupy partnerskiej - 2006 rok Agroturystyka szansą dla regionu.Wrzosowa Kraina w zgodzie z naturą Razem we Wrzosowej Krainie - Marka Lokalna narzędziem aktywizacji lokalnych wytwórców, organizacji pozarządowych i samorządowych Ekomuzea - realizowany przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja" ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W planach jest m. in. Powstanie Ekomuzeum Wrzosowej Krainy na terenie GP „Wrzosowa Kraina”.

8 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Fundacja "Wrzosowa Kraina" powsta ł a jako Lokalna Grupa Dzia ł ania 4 kwietnia 2006 roku w ramach I Schematu Pilotażowego Programu Leader+ który realizowano na obszarze trzech gmin wschodniej części Borów Dolnośląskich: Przemków, Gromadka i Chocianów.

9 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Prezentacja dzia ł a Ń : zrealizowanych w ramach PP Leader+ II Schemat Tytuł realizowanego projektu: „Walory przyrodnicze, kulturowe i produkty lokalne- sposobem na rozwój Partnerstwa Wrzosowa Kraina”.

10 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … „Walory przyrodnicze, kulturowe i produkty lokalne- sposobem na rozwój Partnerstwa Wrzosowa Kraina”. Szkolenia i warsztaty Analizy i ekspertyzy Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym Działania na rzecz promocji regionu Wsparcie świąt regionalnych oraz wyjazdy studyjne

11 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Prezentacja dzia ł a Ń : zrealizowanych ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach PROGRAM OPERACYJNY FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH Tytuł realizowanego projektu: „KUŹNIA III SEKTORA”

12 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … CZYM JEST „KU Ź NIA III SEKTORA”? Kuźnia III sektora to działalność doradcza, informacyjna i szkoleniowa dla budowania III sektora we Wrzosowej Krainie. Scalanie i koordynowanie współpracy NGO z samorządem oraz wzmacnianie pozycji NGO wśród środowisk samorządowych, biznesu i lokalnych społeczności. Kuźnia III sektora ma za zadanie aktywizację mieszkańców do życia społecznego i obywatelskiego.

13 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … DZIA Ł ANIA „KU Ź NI III SEKTORA”: Powstanie Biura Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych w Chocianowie przy ul. Kościuszki 25 Dyżury eksperckie Konkurs na najlepszy projekt inicjatywy wiejskiej Szkolenia i warsztaty Wyjazd studyjny

14 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Działania komercyjne naszej fundacji: Zlecenia od sektora samorządowego, (promocja) Zlecenia od III- go sektora, (szkolenia, warsztaty) Pisanie wniosków dla sektora gospodarczego

15 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Dzia ł ania przyrodnicze: Udział w projektach przyrodniczych takich jak: -Czynna ochrona przyrody - edukacja ekologiczna- w ramach wydawnictw edukacyjnych - lekcje w przyrodzie- zajęcia w terenie dla szkół - ścieżki edukacyjne

16

17 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … KOLEKNY KROK W ROZWOJU: TO Stowarzyszenie lokalna grupa dzia ł ania W dniu 07 maja 2008r. w Chocianowie założono Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”. Jego siedziba znajduje się w Chocianowie przy ul. Wesoła 12b. Swoim działaniem obejmuje 6 gmin: Gromadka, Lubin, Chojnów, Bolesławiec, Przemków, Chocianów.

18 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … ZA Ł O Ż YCIELE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIA Ł ANIA „WRZOSOWA KRAINA” Sektor publiczny Sektor społeczny Sektor gospodarczy

19 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … NOWY LEADER REALIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD „WRZOSOWA KRAINA”: PROGRAM LEADER !!! Program Leader jest dla Wrzosowej Krainy priorytetem w działaniu na terenach obszarów wiejskich obejmujących naszą LGD, a jednocześnie szansą dla wsi m.in. w zakresie promocji, rozwoju i poprawy jakości życia. Program jest realizowany na terenie 6 gmin: wiejskiej Bolesławiec, Chocianów, Chojnów Gromadka, Przemków, wiejskiej Lubin.

20 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWSTAŁO BY WSPIERAC ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH I BY MÓC POZYSKAC FUNDUSZE UNIJNE NA TEN ROZWÓJ I DZIAŁAC NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ZYCIA SWOICH MIESZKAŃCÓW. PROGRAM LEADER – OBECNY W PROW

21 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … 4.05.2010 r. w siedzibie Fundacji „Wrzosowa Kraina” działał Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy im. Marianny Orańskiej dla organizacji pozarządowych powiatu polkowickiego Dolno ś l ą ski Punkt Konsultacyjno-Doradczy KOLEJNY KROK W ROZWOJU III SEKTORA

22 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … ZADANIA DOLNO Ś L Ą SKIEGO PUNKTU KONSULTACYJNO –DORADCZEGO: świadczenie fachowego poradnictwa i doradztwa dla powiatowych organizacji pozarządowych, organizacja szkoleń i warsztatów standaryzujących pracę organizacji pozarządowych, wspieranie samozatrudnienia w organizacjach pozarządowych, doradztwo i pomoc w tworzeniu nowych organizacji pozarządowych, doradztwo w zakresie prawidłowej realizacji projektów organizacji pozarządowych, doradztwo w zakresie zarządzania organizacją pozarządową, działania o charakterze informacyjno-promocyjnym

23 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Juha - kompot z suszonych owoców Nalewka jagodowa Karp przemkowski wędzony Winne octy z dodatkiem ziół Miodowe pierniczki z Przemkowa Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich Orzechy w miodzie Plaster pszczeli w miodzie Dżem z pigwy Dżem jagodowy Grzybowy przysmak Grzybowa gromadka Dojrzewająca kiełbasa z jelenia Kiełbasa z dziczyzny Pasztet z Wrzosowej Krainy Pieczenica Chleb Wiejski Smalec Leśnika Hołubcie Keselica PRODUKTY Z WRZOSOWEJ KRAINY

24 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … IMPREZY PLENEROWE WE WRZOSOWEJ KRAINIE Majówka z ptakami w Przemkowie Spotkanie Chórów i Orkiestr Dętych we Wrzosowej Krainie Spotkanie Czterech Kultur w Gromadce Święto Jagody w Chocianowie Łemkowska Watra na Obczyźnie w Michałowie Święto Wrzosu w Borówkach Święto Miodu i Wina w Przemkowie Święto Wesołego Karpia w Ostaszowie

25 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny …

26 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … RZEMIOS Ł O WE WRZOSOWEJ KRAINIE Łemkowskie pisanki Malarstwo Elżbiety Buganik Malarstwo Zygmunta Grocholskiego Gobeliny Leokadii Adamowicz Ceramika artystyczna Aleksandry i Hieronima Niemczyków Rzeźba artystyczna Jana Bałabucha Ręcznie robiona biżuteria Hafty krzyżykowe i richelieu, stroiki świąteczne Koronki Urszuli Ryś Lawendowe zapachy Świece z wosku pszczelego

27 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … CHOCIANÓW – PAŁAC I OKOLICE C

28 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny …

29 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … ZASOBY PRZYRPDNICZE WRZOSOWEJ KRAINY REZERWATY PRZYRODY: Na obszarze LGD Wrzosowa Kraina zostało utworzonych 5 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni ponad 1530 ha, Stawy Przemkowskie, rezerwat ornitologiczny utworzony w 1984 Torfowisko Borówki, rezerwat florystyczno-torfowiskowy utworzony w 1994 roku Buczyna Piotrowicka, rezerwat florystyczny utworzony w 2002 roku. Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa, rezerwat florystyczny utworzony w 2002 roku. Czarne Stawy, rezerwat florystyczny utworzony w 2006 r.

30 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … OBSZARY NATURA 2000 Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO) w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, zwana Dyrektywą „ptasią”, Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO) w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, zwanej Dyrektywą „siedliskową”. ŁĄCZNIE POWIERZCHNIA NATURY 2000 184 861,70 HA

31 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Na obszarze Wrzosowej Krainy wyznaczono cztery obszary przesłane Komisji Europejskiej: Obszar Specjalnej Ochrony ptaków “Stawy Przemkowskie” Specjalny Obszar Ochrony siedlisk “Wrzosowiska Przemkowskie” Specjalny Obszar Ochrony siedlisk “ Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka”, Specjalny Obszar Ochrony siedlisk "Bory Dolnośląskie”

32 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … PARKI KRAJOBRAZOWE Przemkowski Park Krajobrazowy. Znajduje się w północnej części Dolnego Śląska, w obrębie Równiny Szprotawskiej, Wysoczyzny Lubińskiej, Borów Dolnośląskich oraz Równiny Legnickiej (gminy Radwanice i Gaworzyce). Został utworzony w 1997 r. Zajmuje powierzchnię 22 338 ha, z otuliną 37 804 ha.

33 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny …

34 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … U Ż YTKI EKOLOGICZNE Przemkowskie Bagno, utworzony na byłym poligonie radzieckim w 1993 roku. Zajmuje powierzchnię 1696,78 ha Cietrzewiowe Wrzosowisko, utworzony na byłym poligonie radzieckim w 2003 roku. Zajmuje powierzchnię 457,26 ha Torfowisko Kąty, utworzony w 1996 roku w gminie Chocianów o powierzchni 17,29 ha. Torfowisko Zamienice, utworzony w 1996 roku w gminie Chocianów o powierzchni 16,16 ha.

35 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny …

36 „ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa My tworzymy wędliny … Nasze biuro dziś

37 Dziękuję za uwagę Barbara Sulma Prezes LGD „Wrzosowa Kraina”


Pobierz ppt "„ Kawałek razowego chleba i dzban wody wystarczą, by zaspokoić ludzki głód,lecz nasza cywilizacja stworzyła sztukę kulinarną.’” Fizjologia Małżeństwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google