Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrożenie jednolitego systemu elektronicznego zarządzanie dokumentacją (EZD) Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (PUW) w administracji publicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrożenie jednolitego systemu elektronicznego zarządzanie dokumentacją (EZD) Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (PUW) w administracji publicznej."— Zapis prezentacji:

1 Wdrożenie jednolitego systemu elektronicznego zarządzanie dokumentacją (EZD) Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (PUW) w administracji publicznej RP Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

2 Systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w urzędzie to: - fundament e-administracji i prawdziwych zmian w zakresie usprawniania polskiej administracji, - transparentność, pełna przejrzystość procesu załatwiania spraw i funkcjonowania urzędu, - proste i wygodne narzędzie pracy w rękach urzędnika, - narzędzie do komunikacji z obywatelem i przedsiębiorcą oraz z innymi urzędami, - system przynoszący konkretne korzyści i oszczędności. Czas na EZD!!

3 EZD PUW – jednolity system będący własnością Skarbu Państwa, zabezpieczany przez Wojewodę Podlaskiego i rozwijany statutowo przez PUW na rzecz administracji publicznej RP przy współpracy z Partnerami PUW. System od 2011 roku rozwijany jest na zasadach niekomercyjnych w administracji rządowej … od 2015 roku, także w administracji samorządowej. Porozumienia Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Wojewody Podlaskiego w zakresie budowy centrów kompetencyjnych na rzecz administracji samorządowej z prezydentami Łodzi i Gdańska oraz Marszałkiem Opolskim i Dolnośląskim. EZD PUW w administracji publicznej RP - inicjatywa Ministra AiC i wojewodów

4 Pryncypia wdrażania jednolitego systemu EZD PUW 1.System jest jednolity - przekazywany, wdrażany i utrzymywany przez PUW bezpłatnie, jako własność Skarbu Państwa. 2.PUW nie wdraża systemu w urzędach - urzędy same wdrażają system. 3.System jest narzędziem prostym i szybkim, wygodny dla urzędników – tworzony przez urzędników dla urzędników. 4.Redukcja dokumentacji papierowej wewnątrz jednostki. 5.Procedury nie odzwierciedlają świata papierowego urzędu. 6.Dekretacje wykonywane są elektronicznie. 7.Korespondencja pomiędzy urzędami poprzez ESP (ePUAP).

5 Partnerzy w województwach – wojewodowie i administracja zespolona 1.Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 2.Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu 3.Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 4.Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 5.Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 6.Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 7.Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim 8.Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 9.Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 10.Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie 11.Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 12.Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi 13.Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – w trakcie wdrożenia (testy). oraz administracja zespolona poszczególnych województw wdrażanych samodzielnie przez poszczególne urzędy wojewódzkie

6 Partnerzy centralni – ministerstwa * 1.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (01.06.2012) 2.Ministerstwo Edukacji Naukowej (26.02.2013) 3.Ministerstwo Zdrowia (21.03.2013) 4.Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (21.08.2013) 5.Ministerstwo Skarbu Państwa (24.02.2014) 6.Ministerstwo Finansów (17.06.2014) 7.Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (04.08.2014) 8.Ministerstwo Środowiska (26.01.2015) 9.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (02.02.2015) 10.Ministerstwo Spaw Zagranicznych (24.06.2015) – do celów testowych * instytucje czcionką wytłuszczoną uruchomiły system produkcyjnie, w nawiasach daty podpisania porozumienia

7 1.Komenda Główna Straży Granicznej (06.08.2012) 2.Główny Urząd Geodezji i Kartografii ​ (19.09.2012) ​ 3.Rządowe Centrum Legislacji ​ (27.09.2012) ​ 4.Rzecznik Praw Obywatelskich ​ (12.11.2012) 5. ​​ Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ​ (07.03.2013) 6. ​​ Centrum Informatyczne Edukacji ​ (05.07.2013) 7. ​ Urząd ds. Cudzoziemców ​ (12.07.2013) 8.Rzecznik Praw Pacjenta (18.07.2013) 9. ​ Narodowy Bank Polski ​ (29.07.2013) 10.Główny Urząd Miar (02.09.2013) 11.Urząd Transportu Kolejowego (01.10.2013) 12.Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych (05.11.2013) 13.Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (17.12.2013) 14.Rzecznik Praw Dziecka (11.02.2014) 15.Kancelaria Prezydenta RP (01.08.2014) 16.Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (19.01.2015) 17.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (19.01.2015) 18.Narodowe Centrum Nauki (24.03.2015) 19.Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – (06.07.2015 ​ ) Partnerzy centralni – urzędy centralne

8 Uczelnie wyższe 1.Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny (02.03.2012) 2.Uniwersytet w Białymstoku (26.03.2012) 3.Uniwersytet Warszawski (15.11.2012) 4.Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (30.12.2013) 5.Szkoła Główna Handlowa (10.06.2014) 6.Politechnika Białostocka (05.01.2015) 7.Uniwersytet Gdański (08.04.2015) Pozostali partnerzy 1.Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (04.07.2012) 2.Archiwum Państwowe w Olsztynie (24.08.2012) 3.Archiwum Państwowe w Szczecinie (05.02.2013) 4.Archiwum Państwowe w Lublinie (11.10.2013) 5.Archiwum Państwowe w Koszalinie (04.09.2014) 6.Archiwum Państwowe w Kielcach (04.09.2014) 7.Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział w Białymstoku (19.01.2015 ​ ) 8.Izba Celna w Białymstoku – docelowo SC RP 24.04.2015 9.Narodowy Fundusz Zdrowia - Oddział W-M w Olsztynie – 30.06.2015

9 http://ezd.gov.pl Portal wiedzy, wymiany informacji i współpracy

10 Zasady działania i organizacja Zespołu Wsparcia PUW Wojewoda Podlaski Dyrektor Generalny PUW Dyrektor BIRST PUW Wojewoda Podlaski Dyrektor Generalny PUW Dyrektor BIRST PUW Zespół Wsparcia PUW Portal elektroniczny – SharePoint i RedMine – EZD.GOV.PL Zespół ds. EZD PUW Zespół ds. EZD PUW Zespół ds. EZD UW 1 Zespół ds. EZD UW 1 Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Zespół ds. EZD UW 2 Zespół ds. EZD UW 2 Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Zespół ds. EZD UW 3 Zespół ds. EZD UW 3 Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Zespół ds. EZD UW 4 Zespół ds. EZD UW 4 Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Zespół ds. EZD UW 5 Zespół ds. EZD UW 5 Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Zespół ds. EZD UW 6 Zespół ds. EZD UW 6 Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Zespół ds. EZD UW 7 Zespół ds. EZD UW 7 Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Zespół ds. EZD UW … Zespół ds. EZD UW … Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy Koordynator wydziałowy

11 Łączna liczba instytucji produkcyjnie korzystających z EZD PUW:188 Liczba urzędników pracujących w systemie EZD PUW (produkcja): 25 665 Liczba dokumentów wysłanych z EZD PUW elektronicznie: 1 812 999 Liczba dokumentów wewnętrznych w EZD PUW: 6 227 147 Licznik oszczędności na stronie dedykowanej przedsięwzięciu - http://ezd.gov.pl: http://ezd.gov.pl/Informacje%20o%20projekcie/Licznik%20oszcz%C4%99dno%C5%9Bci.aspxhttp://ezd.gov.pl http://ezd.gov.pl/Informacje%20o%20projekcie/Licznik%20oszcz%C4%99dno%C5%9Bci.aspx System EZD PUW w administracji rządowej RP – lipiec 2015

12 Dziękuję za uwagę mmadejczyk@bialystok.uw.gov.pl


Pobierz ppt "Wdrożenie jednolitego systemu elektronicznego zarządzanie dokumentacją (EZD) Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (PUW) w administracji publicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google