Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bakterie i wirusy. Organizmy beztkankowe. Choroby bakteryjne: Błonica, Borelioza, Listerioza, Pneumokoki, Tężec, Trądzik, Gronkowiec złocisty, Gruźlica,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bakterie i wirusy. Organizmy beztkankowe. Choroby bakteryjne: Błonica, Borelioza, Listerioza, Pneumokoki, Tężec, Trądzik, Gronkowiec złocisty, Gruźlica,"— Zapis prezentacji:

1 Bakterie i wirusy. Organizmy beztkankowe

2 Choroby bakteryjne: Błonica, Borelioza, Listerioza, Pneumokoki, Tężec, Trądzik, Gronkowiec złocisty, Gruźlica, Posocznica noworodków, Rzeżączka, Salmonella Choroby wirusowe : Grypa, Odra, Opryszczka, Ospa wietrzna, Półpasiec, Różyczka, Świnka

3 Sinice to glony zaliczane do królestwa: A. grzybów. B. roślin. C. zwierząt. D. bakterii.

4 W skład ciała pieczarki polnej wchodzą: A. nóżka i kapelusz. B. strzępki grzybni i korzenie. C. trzon, kapelusz i strzępki grzybni w glebie. D. trzon, kapelusz i korzenie

5 Glony są samożywne. Który z elementów budowy ich komórek o tym decyduje?

6 Hubiak pospolity pod względem odżywiania jest: A. samożywny. B. pasożytem. C. drapieżnikiem. D. saprofagiem.

7 Mikoryza - występujące powszechnie zjawisko, polegające na współżyciu korzeni lub innych organów, a nawet nasion roślin naczyniowych (roślin wyższych z takich gromad jak: nasienne, paprotniki, czy mszaki) z grzybami (dotyczy około 85% gatunków roślin wyższych z całego świata). Tego typu symbioza daje obu gatunkom wzajemne korzyści, polegające na obustronnej wymianie substancji odżywczych – rośliny mają lepszy dostęp do wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych, ale także do substancji regulujących ich wzrost i rozwój, które produkuje grzyb, ten zaś korzysta z produktu fotosyntezy roślin - glukozy.

8 Grzyb mikoryzowy wyizolowany z rośliny wrzosowatej

9 maślak zwyczajny i sosna zwyczajna (mikoryza nie występuje u sosen rosnących na glebach bogatych w składniki pokarmowe); grzyby z rodzaju koźlarz i brzoza ; grzyby z rodzaju borowik i sosna, buk zwyczajny, dąb, czy grab. Przykłady mikoryzy

10 Podaj nazwę przedstawionego organizmu oraz nazwę i rolę elementu oznaczonego literą X

11

12

13

14 Porosty to organizmy najbardziej wrażliwe na obecność w powietrzu: A. dwutlenku siarki. B. tlenu. C. dwutlenku węgla. D. pary wodnej.

15 Pod pojęciem symbiozy rozumiemy: A. zależność opartą na obustronnych korzyściach organizmów należących do różnych gatunków. B. zależność, w której tylko jeden organizm odnosi korzyści. C. współżycie polegające na odnoszeniu szkód przez jeden organizm. D. pasożytnictwo.

16 Antybiotyki są bakteriobójczymi substancjami wytwarzanymi przez grzyby. Penicylinę uzyskuje się z: A. pieczarki. B. pędzlaka. C. pleśniaka. D. purchawki.

17 Przyporządkuj nazwy organizmów do odpowiednich sposobów rozmnażania. A – pieczarka B – purchawka C – drożdże D – pantofelek E – ameba podział komórki:...................... zarodniki:........................ …… pączkowanie:..... ………………………….

18 Uzupełnij tabelę dotyczącą przynależności glonów do trzech królestw KrólestwoPrzedstawicielCharakterystyczne cechy są bezjądrowe, jednokomórkowe, mają niebieskawe zabarwienie Rośliny morszczyn

19 Glony Należą do 3 królestw Bakterie np. sinice Protisty np. brunatnice, Rośliny np. zielenice krasnorosty

20 KrólestwoPrzedstawiciel Charakterystyczne cechy BakteriiSinice są bezjądrowe, jednokomórkowe, mają niebieskawe zabarwienie Rośliny Skrętnica, sałata morska Jedno i wielokomórkowe, zielone zabarwienie, samożywne Protista morszczyn Jedno i wielokomórkowe, zabarwienie brunatne, pomarańczowe, samożywne

21 Strzępki pleśniaka są: A. komórczakiem. B. komórką z jednym jądrem. C. kolonią. D. organizme wielokomórkowym

22 Strzępki (hyphae) - rozgałęziające się, splątane nitkowate elementy, z których zbudowana jest grzybnia (plecha), czyli ciało grzybów. Strzępki mogą być luźne (nitkowate) lub zbite (plektenchymatyczne), wtedy gdy splatają się i zrastają w jedną całość. Strzępki mają postać nitkowatych rurek wypełnionych cytoplazmą, w której znajdują się struktury komórkowe. Ściany komórkowe strzępek zawierają chitynę. Mogą składać się z komórek jednojądrowych lub wielojądrowych zwanych komórczakami.

23 Organizmy pionierskie - organizmy żywe, mogące przetrwać w skrajnym środowisku. Żyją w maksymalnych lub minimalnych temperaturach, gdy jest bardzo sucho lub bardzo mokro, na stromych zboczach, nieutrwalonych wydmach, żyją w warunkach w których nie żyją inne organizmy.

24 Zarówno glon, jak i grzyb odnoszą korzyści ze wspólnego życia. Uzupełnij zdanie dotyczące funkcji grzyba w poroście, wybierając jedną z poniższych odpowiedzi. Glon......... dla całego organizmu. A. przeprowadza fotosyntezę i produkuje pokarm B. wchłania i przekazuje wodę oraz niezbędne sole mineralne

25 Organizmy wskaźnikowe mogą żyć i rozmnażać się jedynie w określonych warunkach. Dlatego obecność lub nieobecność danego organizmu jest wskaźnikiem danych warunków. Porosty są organizmami wrażliwymi na zanieczyszczenie powietrza.

26 Strefa ZdjęcieStężenie SO 2 / m 3 Opis I170+ Brak porostów nadrzewnych, lub zielony nalot – glon Desmococus viridis Występowanie: duże miasta i ośrodki przemysłowe II169-100 Porosty skorupkowe i proszkowate np. misecznica proszkowata Występowanie: miasta i ośrodki przemysłowe III99-70 porosty skorupiaste np. złotorost postrzępiony Występowanie: parki, lasy na obrzeżach miast

27 IV69-50 Porosty listkowate np. pustułka pęcherzykowata Występowanie: lasy w pobliżu miast i ośrodków przemysłowych V49-40 Porosty krzaczkowate, małe i zdeformowane np. mąklik otrębiasty Występowanie: duże lasy VI39-30 Porosty krzaczkowate typowo wykształcone np. brodaczka kępkowa Występowanie: rozległe lasy z dala od miast i ruchliwych dróg VII29- Porosty najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenia np. włostka brązowa Występowanie: nieliczne obszary w Polsce

28


Pobierz ppt "Bakterie i wirusy. Organizmy beztkankowe. Choroby bakteryjne: Błonica, Borelioza, Listerioza, Pneumokoki, Tężec, Trądzik, Gronkowiec złocisty, Gruźlica,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google