Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z Komisją Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z Komisją Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z Komisją Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2 Struktura demograficzna społeczeństwa województwa mazowieckiego w latach Źródło: opracowanie własne MCPS na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS Prognozowana struktura demograficzna ludności województwa mazowieckiego w latach Źródło: opracowanie własne MCPS na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS

3 Główne wyzwania służące rozwojowi polityki senioralnej na Mazowszu określone w Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata to; 1.Rozwój usług środowiskowych wspierających samodzielność osób starszych i ich rodzin. 2.Wzmocnienie działań lokalnych w tym współpracy i partnerstw międzysektorowych na rzecz rozwoju usług i deinstytucjonalizacji. 3.Realizacja programów profilaktycznych ukierunkowanych na wzmocnienie zasobów i samodzielności osób starszych. 4.Programowanie działań z uwzględnieniem aktywizacji zarówno osób starszych wymagających opieki i wsparcia jak i członków rodzin (opiekunów osoby niesamodzielnej).

4 Polityka Senioralna Cel główny: Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych Cele szczegółowe: 1.Zwiększenie zakresu i liczby programów profilaktycznych utrzymujących aktywność społeczną osób starszych realizowanych w oparciu o zdiagnozowane potrzeby. 2.Zwiększenie zakresu i jakości środowiskowych usług społecznych umożliwiających samodzielne funkcjonowanie osób starszych i ich rodzin.* * Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata , s. 147

5

6

7

8

9 Mapa nr 1. Dzienne domy pomocy działające na Mazowszu w układzie powiatowym Opracowano przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

10 Uniwersytety Trzeciego Wieku 91

11 Organizacje działające na rzecz seniorów

12 Na poziomie krajowym: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata Program Wieloletni „Senior- WIGOR” na lata Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 – 2020 (inicjatywy skierowane do osób starszych realizowane przez organizacje pozarządowe). Na poziomie regionalnym na Mazowszu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

13 Zebranie danych statystycznych, badań i analiz do opracowania polityki senioralnej Diagnoza działań podejmowanych na rzecz osób starszych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Utworzenie, aktualizacja strony internetowej

14 Uczestniczenie w pracach Komisji Sejmowej ds. polityki senioralnej Udział w pracach grupy zadaniowej ds. seniorów przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Reprezentowanie SWM w konferencjach i panelach dyskusyjnych Spotkanie z Konwentem Starostów Udział w pracach grupy zadaniowej ds. seniorów przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

15 Organizacja Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego Stworzenie diagnozy do opracowania Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej Członkostwo w Mazowieckiej Radzie Pożytku Publicznego Udział w spotkaniach organizowanych dla seniorów i przez seniorów

16 Program promujący integracją międzypokoleniową „Senior w przedszkolu” Program „Senior – rodziną wspierającą” Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla gminnych rad seniorów z zakresu zadań samorządu terytorialnego

17


Pobierz ppt "Spotkanie z Komisją Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google