Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie z Komisją Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie z Komisją Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie z Komisją Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2 Struktura demograficzna społeczeństwa województwa mazowieckiego w latach 2005-2013 Źródło: opracowanie własne MCPS na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS Prognozowana struktura demograficzna ludności województwa mazowieckiego w latach 2015-2035 Źródło: opracowanie własne MCPS na podstawie Banku Danych Lokalnych, GUS

3 Główne wyzwania służące rozwojowi polityki senioralnej na Mazowszu określone w Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 to; 1.Rozwój usług środowiskowych wspierających samodzielność osób starszych i ich rodzin. 2.Wzmocnienie działań lokalnych w tym współpracy i partnerstw międzysektorowych na rzecz rozwoju usług i deinstytucjonalizacji. 3.Realizacja programów profilaktycznych ukierunkowanych na wzmocnienie zasobów i samodzielności osób starszych. 4.Programowanie działań z uwzględnieniem aktywizacji zarówno osób starszych wymagających opieki i wsparcia jak i członków rodzin (opiekunów osoby niesamodzielnej).

4 Polityka Senioralna Cel główny: Rozwój zróżnicowanych form oraz usług społecznych wspierających samodzielność i aktywność osób starszych Cele szczegółowe: 1.Zwiększenie zakresu i liczby programów profilaktycznych utrzymujących aktywność społeczną osób starszych realizowanych w oparciu o zdiagnozowane potrzeby. 2.Zwiększenie zakresu i jakości środowiskowych usług społecznych umożliwiających samodzielne funkcjonowanie osób starszych i ich rodzin.* * Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, s. 147

5

6

7

8

9 Mapa nr 1. Dzienne domy pomocy działające na Mazowszu w układzie powiatowym Opracowano przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

10 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 2 2 1 1 1 1 4 4 2 2 2 2 39 1 1 1 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 Uniwersytety Trzeciego Wieku 91

11 Organizacje działające na rzecz seniorów 900 162 24 22 12 79 11 20 7 7 32 25 5 5 7 7 7 7 3 3 13 8 8 1 1 7 7 23 26 28 31 32 15 11 22 9 9 15 24 6 6 4 4 25 16 40 12 10 24 41 3 3 23 6 6 9 9

12 Na poziomie krajowym: Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014- 2020 Program Wieloletni „Senior- WIGOR” na lata 2015-2020 Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 – 2020 (inicjatywy skierowane do osób starszych realizowane przez organizacje pozarządowe). Na poziomie regionalnym na Mazowszu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

13 Zebranie danych statystycznych, badań i analiz do opracowania polityki senioralnej Diagnoza działań podejmowanych na rzecz osób starszych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych Utworzenie, aktualizacja strony internetowej www.seniorzy.mcps.com.pl www.seniorzy.mcps.com.pl

14 Uczestniczenie w pracach Komisji Sejmowej ds. polityki senioralnej Udział w pracach grupy zadaniowej ds. seniorów przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim Reprezentowanie SWM w konferencjach i panelach dyskusyjnych Spotkanie z Konwentem Starostów Udział w pracach grupy zadaniowej ds. seniorów przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim

15 Organizacja Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego Stworzenie diagnozy do opracowania Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej Członkostwo w Mazowieckiej Radzie Pożytku Publicznego Udział w spotkaniach organizowanych dla seniorów i przez seniorów

16 Program promujący integracją międzypokoleniową „Senior w przedszkolu” Program „Senior – rodziną wspierającą” Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla gminnych rad seniorów z zakresu zadań samorządu terytorialnego

17


Pobierz ppt "Spotkanie z Komisją Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google