Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.kudowa.pl REWITALIZACJA OSIEDLA FABRYCZNEGO. W okresie 2010 – 2013 na obszarze rewitalizowanym – Osiedlu przy ulicy Fabrycznej zrealizowanych zostało.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.kudowa.pl REWITALIZACJA OSIEDLA FABRYCZNEGO. W okresie 2010 – 2013 na obszarze rewitalizowanym – Osiedlu przy ulicy Fabrycznej zrealizowanych zostało."— Zapis prezentacji:

1 www.kudowa.pl REWITALIZACJA OSIEDLA FABRYCZNEGO

2 W okresie 2010 – 2013 na obszarze rewitalizowanym – Osiedlu przy ulicy Fabrycznej zrealizowanych zostało łącznie 5 projektów O NASTĘPUJACYM BILANSIE FINANSOWYM: Kwota całkowita: 8 139 405 zł Dofinansowanie: 5 660 307zł Wkład własny gminy:2 497 097 zł GMINA UZYSKAŁA DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ NA POZIOMIE 69,54 %

3 „Budowa oraz remont i modernizacja zdegradowanej infrastruktury w zakresie ciągów komunikacyjnych” Lata 2010 - 2011 wykonanie nowej warstwy ścieralnej jezdni części ul. Głównej remont i przebudowę nawierzchni bitumicznej jezdni ulic Bocznej i Tkackiej nawierzchni ulic: Marchlewskiego i Fabrycznej chodników przy ul. Marchlewskiego, Fabrycznej, Gagarina, Wojska Polskiego i Obrońców Pokoju remont i modernizację dojazdu do Centrum Integracji Społecznej przy ul. Marchlewskiego w budynku Caritas wraz z placem manewrowym. remont i przebudowę chodników, oświetlenia, miejsc postojowych, wymianę oznakowania Łączna długość zmodernizowanych obiektów: drogi – 1 010 mb, ciągi piesze - 579 mb

4 Lokalizacja i zakres projektu na mapie Ulice: Fabryczna, Wojska Polskiego, Gagarina, Marchlewskiego, Obrońców Pokoju, Tkacka, Boczna, Główna ULICE MIEJSCA PARKINGOWE CIĄGI PIESZO-JEZDNE CHODNIKI OŚWIETLENIE Budynek „Caritas” Centrum Integracji Społecznej Oprac. Marek Kot

5 Przed realizacją Po realizacji

6

7

8 „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie-Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej” Lata 2010 - 2011 rozebrano budynki administracyjne byłych zakładów przemysłowych (KZPB), zdemontowano istniejące urządzenia zabawowe, stare trzepaki, stojaki z rur stalowych, stare piaskownice itp. zrewitalizowano osiedle w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, które obejmowało wykonanie: 10 miejsc do suszenia bielizny 7 placów gospodarczych wraz z placami rekreacyjnymi oraz miejscami wypoczynkowymi, wyposażonymi w ławki drewniane, stoliki betonowe do gier planszowych wraz siedziskami i koszami na śmieci nasadzenia drzew, krzewów oraz rekultywację trawników wybudowano teren rekreacyjny, z myślą o starszych mieszkańcach osiedla, pod nazwą „Park 50+” wyposażony w dużą altaną drewnianą, plac do ćwiczeń, rekreacji i gier, urządzenia małej architektury, oświetlenie solarne oraz nasadzenia zieleni;

9 wykonano boisko wielofunkcyjne o łącznej pow. 689 m2 w tym sztuczna nawierzchnia 448 m2; wykonano 2 place zabaw w tym: 1 dla starszych dzieci o pow. 271 m2 1 plac dla młodszych dzieci o pow. 285 m2 wykonano dojścia do budynków, alejki i schody terenowe rozebrano stare i wybudowano 4 nowe boksy do gromadzenia i segregacji odpadów komunalnych; Łączna powierzchnia zagospodarowanych terenów przestrzeni publicznej wynosi 8 381 m2

10 Lokalizacja i zakres projektu na mapie Obszary przy ulicach: Fabrycznej, Tkackiej, Wojska Polskiego, Gagarina, Marchlewskiego, Obrońców Pokoju, Budynek „Caritas” Centrum Integracji Społecznej Oprac. Marek Kot

11 Przed realizacją Po realizacji

12 Przed realizacją Po realizacji

13 Przed realizacją Po realizacji

14

15

16

17

18

19 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych pomiędzy wielorodzinnymi budynkami oraz modernizacja 5 zabytkowych budynków wielorodzinnych Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy poddawanych modernizacji mieszkalnych budynkach wielorodzinnych. Prace w tym zakresie będą polegały na: zagospodarowaniu terenu poprzez wykonanie trawników, nasadzenia drzew i krzewów, elementy małej architektury, połączeniu wnętrz pomiędzy budynkami mieszkalnymi systemem chodników, wykonanie zatoczek postojowych. wykonanie trzech altan wypoczynkowych w miejscu trzech przedwojennych budynków gospodarczych Modernizacja części wspólnych (dachy, piwnice, elewacje, klatki schodowa, stolarka okienna i drzwiowa) budynków Fabryczna 5,7, 9, 11, 13.

20

21 Przed realizacją Po realizacją

22 Przed realizacją Po realizacją

23 Przed realizacją Po realizacją

24 Po realizacji

25 Tytuł projektu: „Budowa, remont i modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej na obszarze rewitalizowanym w Kudowie - Zdroju w zakresie drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej – II etap” -zagospodarowanie okolic Ronda Tkacza poprzez: wykonanie zatoczek postojowych w okolicach ronda (68 m2), wykonanie chodnika w okolicach ronda (131 m2). Realizacja zadania znaczenie usprawni komunikacje oraz poprawi bezpieczeństwo użytkowników infrastruktury ronda; -zagospodarowanie Ronda Tkacza poprzez wykonanie przestrzennych form czółenek tkackich oraz wprowadzenie nasadzen na rondzie (397 m2). Działanie podniesie estetykę poprzemysłowego osiedla Zakrze w jego centralnej części oraz stworzy atrakcje turystyczna – czółna tkackie – nawiązująca do przemysłowej historii regionu; -wykonanie dojść do budynków mieszkalnych na ul. Fabrycznej oraz Tkackiej - 2860 m2. -wykonanie 5 lamp solarnych na ul. Tkackiej

26

27 Zakres projektu: Realizacja prac - Rondo Tkaczy

28 Zakres projektu: Realizacja prac – dojścia do budynków

29 Zakres projektu: Realizacja prac – lampy solarne

30 Realizacja programu społecznego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru wsparcia modernizacja dwóch sal do prowadzenia zajęć oraz pomieszczeń gospodarczych i sanitariatów o łącznej powierzchni użytkowej 197,81 m2 oraz klatki schodowej, umożliwiającej niezależny dostęp do pomieszczeń Centrum Integracji Społecznej; doposażenie Centrum Integracji Społecznej w niezbędny sprzęt meblowy i gospodarczy, umożliwiający prowadzenie cyklu działań szkoleniowych i doradczych; wykonanie sieci komputerowej oraz wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w niezbędny sprzęt komputerowy, multimedialny i biurowy (komputer przenośny, 8 stacji roboczych, projektor, skaner, drukarka, urządzenia sieciowe) i jego konfiguracja. realizacja cyklu działań doradczych i szkoleniowych mających na celu ograniczenie ryzyka wykluczenia społecznego. Program społeczny będzie obejmował ofertę szkoleniowo – doradczą dla osób z obszaru wsparcia celem ich aktywizacji oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych. Planowany zakres działań: szkolenia związane z pozyskaniem kluczowych umiejętności ICT; doradztwo (grupowe; indywidualne) z zakresu psychologii, prawa, doradztwa zawodowego; oferta zajęć dodatkowych dla młodzieży z obszaru wsparcia rozwijających ich zainteresowania i rozwój.

31 świetlica Sala informatyczna

32 Dziękujemy za uwagę Opracowanie: Jacek Kowalczyk, Konrad Buss, Marek Kot Zdjęcia: Konrad Buss Marek Kot Materiały źródłowe: Referat Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju


Pobierz ppt "Www.kudowa.pl REWITALIZACJA OSIEDLA FABRYCZNEGO. W okresie 2010 – 2013 na obszarze rewitalizowanym – Osiedlu przy ulicy Fabrycznej zrealizowanych zostało."

Podobne prezentacje


Reklamy Google