Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Paradygmat kartezjański – opisana w XVII w. przez Kartezjusza metoda naukowa postulująca m.in. badanie całości poprzez analizę części.  Rozważania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Paradygmat kartezjański – opisana w XVII w. przez Kartezjusza metoda naukowa postulująca m.in. badanie całości poprzez analizę części.  Rozważania."— Zapis prezentacji:

1

2  Paradygmat kartezjański – opisana w XVII w. przez Kartezjusza metoda naukowa postulująca m.in. badanie całości poprzez analizę części.  Rozważania dotyczące podziału procesu pracy – A. Smith „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów” 1776.  Reguła Babbage’a – „proces pracy podzielony na części, z których każda jest przydzielana innemu pracownikowi w efekcie jest szybszy i tańszy, niż ten sam proces wykonywany od początku do końca przez tę samą osobę”. REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA – TZW. „DRUGA FAZA UPRZEMYSŁOWIEN IA”

3  Specjalizacja  „One best way”  Racjonalizacja metod zarządzania  Homo oeconomicus  Rozdział „myślenia” i „wykonania” – ścisłe określenie i oddzielenie odpowiedzialności kierowników i robotników.  Przedstawiciele:  F.W. Taylor, H. LeChatelier  H.L. Gantt,  F. i L. Gilbreth - therbligi  K. Adamiecki, H. Ford  Opracowanie ogólnych, uniwersalnych zasad administracji  Formalizacja – jako podstawa racjonalizacji działań.  Zarządzanie poprzez dyscyplinę  Hierarcha zapewnia porządek  Przedstawiciele;  M. Weber – idealny typ biurokracji  H. Fayol Nurt przemysłowy Nurt administracyjny

4  Jak odnaleźć „one best way”? –  Czyli, co oznacza „metoda naukowa” (Le Chatelier, 1926) 1.Przyjęcie deterministycznej wizji świata. 2.Wyszczególnienie wszystkich czynników wpływających na dane zjawisko. 3.Określenie stopnia wpływu każdego czynnika na skutek. 4.Przeprowadzenie szczegółowych pomiarów (chronometraż, eksperymenty) w celu określenia siły i sposobu wpływu badanych czynników na zjawisko – time and motion study. ◦ Gdy już zostanie odnaleziony, to :  Szczegółowa instrukcja  Szkolenie  Nadzór  Odpowiedni system wynagradzania.

5  Frederick Taylor – zastosowanie metod naukowych w celu wykrycia najskuteczniejszych metod pracy. Twórca naukowego zarządzania.  4 czynniki ograniczające wydajność robotnika (Zawiślak, 1975): 1.Wadliwy system wynagradzania robotników – ukrywanie możliwości produkcyjnych. 2.Bark zgodności pomiędzy cechami robotników i wymaganiami pracy. 3.Nieracjonalne metody pracy stosowane w przemyśle. 4.Przekonanie pracowników, że wzrost produkcji prowadzi nieuchronnie do wzrostu bezrobocia.

6 Wydajność miał pobudzać i wpierać: różnicowy system płac w zależności od zadania – wysoka stawka za każdą sztukę dobrej jakości, przy wyrobieniu normy dziennej. Kary w postaci obniżenia stawki jednostkowej w przypadku niewykonania zadania. Stawka zawsze wyższa niż u konkurencji. Taylor krytykował system: dniówkowy, akordowy, czasowo- premiowy. Poszanowanie przepisów, ale i „traktowanie robotników w sposób bardziej ludzki”. Propagowanie racjonalizacji w organizacjach – obiektywny pomiar i definiowanie wszystkich czynności. Podwaliny pod współczesne zarządzanie poprzez jakość.

7 „(…) Z żadnym materiałem nie obchodzimy się tak nieoszczędnie jak z czasem, toteż bardzo często badając przyczyny wysokich kosztów własnych (…) musimy stwierdzić, ze najgłówniejszą z tych przyczyn jest za duże zużycie czasu”.

8  Prawo optymalnej produkcji – dla każdego zakładu, maszyny robotnika istnieje ściśle określona granica wydajności, przy której koszt jednostkowy jest najmniejszy.  Koszt straconego czasu – sytuacja niedociążenia/ przeciążenia pracą kiedy produkcja rzeczywista jest mniejsza/ większa od produkcji wzorcowej.  Prawo harmonii działania – konieczne jest, aby „te organy działały w ścisłym ze sobą związku, tak, aby każda czynność odbyła się w swoim czasie (eliminacja „wąskich gardeł”).  Prawo harmonii duchowej – konieczność istnienia więzi emocjonalnych łączących „jednostki ludzkie współpracujące w jednym zbiorowym organizmie, jakim jest każdy zakład wytwórczy” (Adamiecki, 1924, Kurnal, 1972).

9 1900r. – zaprezentował pierwszy skonstruowany przez siebie automobil. 1903r. – zakłada Ford Motor Company. Cel: wielkie pieniądze to ekonomiczna produkcja wielkoseryjna, szybki obrót kapitału, tanie, standardowe części zamienne. 1909r. – Pierwszy egzemplarz forda „T” (Blaszanej Lizy) opuszcza linie montażową- cena 875 $ - sprzedaż 10 000 szt. Pierwszy wprowadza „montaż w ruchu” –> taśma produkcyjna. Czas montażu od 12,5 h --------  93 min.!!! 1913r. – płynność załogi przekroczyła 380% ze względu na niekorzystne warunki pracy Rozwiązanie: 5$ dniówka i 8h dzień pracy 1919r. – cena 575$ - sprzedaż około 1mln szt.

10  Henri Fayol – „Zarządzanie ogólne i przemysłowe” 1919 r.  Odniósł sukces, jako dyrektor spółki węglowej: od granicy bankructwa do lidera rynku.  Po odejściu z pracy założył ośrodek naukowy, aby opracować zebraną wcześniej wiedzę  Sukces przedsiębiorstwa to konsekwentne i systematyczne stosowanie szeregu prostych i efektywnych zasad.  „Nigdy prawie nie stosuje się dwa razy tej samej zasady w identycznych warunkach: należy brać pod uwagę zmienne okoliczności, ludzi również różnych i zmieniających się oraz wiele innych, coraz to nowych czynników. Liczba zasad administracji nie jest ograniczona”. (Fayol, 1947, Kurnal, 1972).  ”

11  Funkcje administracyjne – „rozkładają się pomiędzy kierowników i pracowników wykonawczych”  Główne 14 zasad: 1. Podział pracy 2. Autorytet 3. Dyscyplina 4. Jedność rozkazodawstwa 5. Jednolitość kierownictwa – jeden kierownik w zespole i jeden plan dla wszystkich. 6. Prymat interesu ogółu 7. Wynagrodzenie – sprawiedliwe, motywujące, nie przesadnie wysokie. 8. Centralizacja - „zmienna zależnie od potrzeb” 9. Hierarchia 10. Ład 11. Ludzkie traktowanie pracowników 12. Stabilizacja personelu 13. Inicjatywa 14. Harmonia personelu


Pobierz ppt " Paradygmat kartezjański – opisana w XVII w. przez Kartezjusza metoda naukowa postulująca m.in. badanie całości poprzez analizę części.  Rozważania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google