Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEKŁAD PODEJŚCIE TEKSTOWE - J.C. Margot - J.-R. Ladmiral - H. Meschonnic PRZEKŁAD PODEJŚCIE TEKSTOWE - J.C. Margot - J.-R. Ladmiral - H. Meschonnic opracowała.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEKŁAD PODEJŚCIE TEKSTOWE - J.C. Margot - J.-R. Ladmiral - H. Meschonnic PRZEKŁAD PODEJŚCIE TEKSTOWE - J.C. Margot - J.-R. Ladmiral - H. Meschonnic opracowała."— Zapis prezentacji:

1 PRZEKŁAD PODEJŚCIE TEKSTOWE - J.C. Margot - J.-R. Ladmiral - H. Meschonnic PRZEKŁAD PODEJŚCIE TEKSTOWE - J.C. Margot - J.-R. Ladmiral - H. Meschonnic opracowała Karolina Gricner

2  rodzaje tekstów z jakimi pracowali badacze wpływają na to, co uważają oni za najważniejsze w procesie tłumaczenia

3 Margot  Był doradcą w Światowym Związku Biblijnym  Zastanawiał się jak przetłumaczyć Biblię, nie zdradzając Słowa Bożego  „Traduire sans trahir”

4 Margot - tłumaczenie i tłumacz -  Tłumaczenie powinno być wierne : -Tekstowi źródłowemu -Językowi docelowemu -Odbiorcy tłumaczenia  Tłumacz musi wziąć pod uwagę: -Trudności językowe -Trudności kulturowe -Problematykę dziedziny, której dotyczy tłumaczony tekst – tłumacz specjalistą w danej dziedzinie

5 Margot- odbiorca -  WERYFIKACJĄ DOBREGO PRZEKŁADU JEST REAKCJA ODBIORCY, KTÓRY POWINIEN REAGOWAĆTAK JAK ODBIORCA ORYGINAŁU

6 Ladmiral  Tłumacz tekstów filozoficznych  „Traduire: théorèmes pour la traduction”

7 Ladmiral - przekład -  przekład jako AKT KOMUNIKACJI  Przekład „jest to operacja metakomunikacyjna zapewniająca identyczność mowy poprzez różne języki”

8 Ladmiral - przekład -  Przekład – praktyka semiotyczna, tzn. operacja na znakach i kodzie (znak – symbol utworzony przez człowieka i odbierany przez zmysły, np. słowo; kod – system znaków)

9 Ladmiral - etapy tłumaczenia - 1.czytanie-interpretacja 2.Ponowne napisanie – reécriture Ciągłe sprawdzanie czy przekład odpowiada oryginałowi: - feed-back herméneutique -

10 Ladmiral - etapy tłumaczenia -  Podobieństwo dwóch etapów do częściowego schematu aktu komunikacji rozumianego jako: odbiór – interpretacja – reakcja czytanie – interpretacja - reécriture

11 Ladmiral - interpretacja -  Ryzyko minimalnej interpretacji – ciągłe podejmowanie decyzji  Minimalne zło – opcja najmniej szkodliwa

12 Ladmiral - tekst źródłowy a docelowy -  „(…) tekst źródłowy nie jest taki sam jak tekst docelowy, ale jednocześnie nie jest on zupełnie różny.” Ladmiral

13 Ladmiral - najważniejsze -  Uznanie przekładu za akt mowy  Zauważenie interwencji tłumacza w akcie interpretacji i wyborów  Stwierdzenie braku podobieństwa na poziomie form językowych

14 Meschonnic  Tłumacz literatury i poezji  Np.: „Pour la poetique II”

15 Meschonnic - teoria przekładu -  Teoria przekładu powinna mieć charakter translingwistyczny ponieważ tłumaczenie i pisanie tekstów jest działaniem translingwistycznym, uwzględniającym: język, podświadomość, ideologię, historię, itd. ponieważ tłumaczenie i pisanie tekstów jest działaniem translingwistycznym, uwzględniającym: język, podświadomość, ideologię, historię, itd.

16 Meschonnic - tłumaczenie -  Tłumaczeniu poddawane są teksty  Tłumaczenie to operacje „napisania tekstu” pod wpływem „przeczytania tekstu pisanego” – podkreślenie roli tłumacza, który ma wpływ na procesy interpretacyjne tekstu” pod wpływem „przeczytania tekstu pisanego” – podkreślenie roli tłumacza, który ma wpływ na procesy interpretacyjne

17 Meschonnic - zastępowanie -  Tłumaczenie to tworzenie związków prozodycznych między tekstem źródłowym a tekstem docelowym: - element nacechowany stylistycznie zastępowany przez e. n. s. - element nacechowany stylistycznie zastępowany przez e. n. s. -element nienacechowany stylistycznie przez e. n. n. s. -figura stylistyczna przez f. s.

18 Meschonnic Forma – treść 50%/50% W równym stopniu zachowanie formy i treści treści


Pobierz ppt "PRZEKŁAD PODEJŚCIE TEKSTOWE - J.C. Margot - J.-R. Ladmiral - H. Meschonnic PRZEKŁAD PODEJŚCIE TEKSTOWE - J.C. Margot - J.-R. Ladmiral - H. Meschonnic opracowała."

Podobne prezentacje


Reklamy Google