Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest ZAZ Zakład Aktywizacji Zawodowej Definicja Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest ZAZ Zakład Aktywizacji Zawodowej Definicja Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia."— Zapis prezentacji:

1

2 Co to jest ZAZ Zakład Aktywizacji Zawodowej

3 Definicja Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności które mają problemy ze znalezieniem zajęcia na otwartym rynku pracy

4 Rola Zakładów Aktywności Zawodowej Przyjmuje się, iż rolą zakładów jest co do zasady realizacja trzech rodzajów rehabilitacji:  zawodowej, rozumianej jako przygotowanie do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy, wyposażenie pracownika w niezbędne umiejętności, a w miarę możliwości i kwalifikacje zawodowe (np. uprawnienia, certyfikaty itp.);  leczniczej, poprzez zapewnienie dostępu na terenie zakładu do usług rehabilitacyjnych (urządzeń i fachowej kadry);  społecznej – pomoc w odnalezieniu się w nowej roli, w pełnieniu różnych ról społecznych, codziennym funkcjonowaniu, poprawie jakości życia.

5 Podstawy prawne ZAZ-u  Kwestie związane z działaniem i tworzeniem zakładu aktywności zawodowej uregulowane zostały w art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2007 r.).

6 Czego nie mogą robić ZAZ –y?  Tak jak wspomniano zakłady mogą prowadzić działalność gospodarczą. Ustawodawca zdecydował jednak, iż zakłady te nie mogą prowadzić działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

7 Dla kogo tworzy się Zakłady Aktywności Zawodowej ?  Oferta działania zakładu skierowana jest przede wszystkim do osób niepełnosprawnych. Uzewnętrznia się to przede wszystkim wymogiem zatrudniania przez zakład co najmniej 70% osób niepełnosprawnych, w szczególności skierowanych do pracy przez powiatowe urzędy pracy. Są to osoby:  zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,  zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej  W tym przypadku są to grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz schorzeniami psychicznymi. A zatem te, które ustawodawca uznał za będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli mające największe problemy z zatrudnieniem.

8 Kto może utworzyć ZAZ ?  Gmina  Powiat  Fundacja  Stowarzyszenie  Organizacje społeczne które zajmują się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych

9 Skąd pochodzą środki na działalność ZAZ- u ?  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno- sprawnych

10 Ile można otrzymać funduszy na utworzenie ZAZ-u ?  Działania zakładów aktywności zawodowej są współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (nie więcej niż 70% kosztów działania zakładu) oraz ze środków samorządu województwa w wysokości co najmniej 10 %, z tym że procentowy udział samorządu województwa w kosztach może być zmniejszany, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania działania zakładu aktywności zawodowej. Nie należy zapomnieć, iż organizator zakładu przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności

11 Zadania ZAZ -u  Działa w celu uzyskania zysku  Daje zatrudnienie osobom niepełnosprawnym  Organizuje pracę  Zapewnia odpowiednie warunki socjalne  Zapewnia pomoc medyczną  Prowadzi poradnictwo i usługi rehabilitacyjne

12 Korzyści z pracy w ZAZ-ie  Zarabiasz na utrzymanie  Spotykasz się z ludźmi  Nawiązujesz przyjaźnie  Rozwijasz się  Robisz coś pożytecznego  Nie nudzisz się  Jesteś aktywny  Dajesz innym coś od siebie

13 Czasem z pracą bywa tak

14 Niektórzy mają duże wymagania

15 A to się nazywa mieć dwie lewe ręce do pracy Jeśli chcesz dobrze pracować musisz liczyć na pracę swoich rąk

16 Można i tak,ale nie radzę

17 Rzetelna praca zawsze popłaca Wielu sławnych i bogatych ludzi swoje kariery zaczynało od przysłowiowej miotły więc nie wstydźmy się żadnej pracy


Pobierz ppt "Co to jest ZAZ Zakład Aktywizacji Zawodowej Definicja Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google