Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Edukacja i działalność badawczo-rozwojowa dla innowacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Edukacja i działalność badawczo-rozwojowa dla innowacji."— Zapis prezentacji:

1 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Edukacja i działalność badawczo-rozwojowa dla innowacji

2 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie INNOWACJA – wdrażanie nowych rozwiązań, wprowadzenie lub urzeczywistnienie zmian rozwojowych. Zmiana wprowadzona celowo, która polega na zastępowaniu dotychczasowych rozwiązań innymi. INNOWACJA TECHNOLOGICZNA – obiektywne udoskonalenie właściwości produktu lub procesu bądź systemu dostaw w stosunku do produktów i procesów istniejących. Innowacje technologiczne obejmują: innowacje technologiczne produktów (produkty technologicznie nowe, produkty technologicznie ulepszone), innowacje technologiczne procesów.

3 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Edukacja i działalność badawczo-rozwojowa Innowacja konkurencyjna gospodarka oparta na wiedzy Przemysł Cel strategiczny: wykorzystanie potencjału szkolnictwa wyższego i sektora B + R dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych regionu. Zatrzymanie absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

4 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Innowacje kosztują! Jak wspomagać innowacje?

5 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 5 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Działania w zakresie edukacji

6 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 6 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Kierunki kształcenia stymulujące innowacje technologiczne 1.Automatyka i robotyka 2.Elektronika i telekomunikacja 3.Elektrotechnika 4.Informatyka 5.Inżynieria biomedyczna 6.Mechanika i budowa maszyn 7.Technologia drewna 8.Architektura i urbanistyka 9.Budownictwo 10.Inżynieria środowiska 11.Zarządzanie i inżynieria produkcji 12.Biologia 13.Biotechnologia 1.Energetyka 2.Ogrodnictwo 3.Technologia żywności i żywienie człowieka 4.Logistyka Jest to olbrzymi potencjał w zakresie kadry.

7 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 7 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Tematyka prac doktorskich ukierunkowana na zastosowania w przemyśle. Jakie działania należy podjąć w obszarze edukacji? Kształtowanie proinnowacyjnych i proprzedsiębiorczych postaw na każdym poziomie kształcenia. Szczególna rola uczelni w procesie kształcenia przyszłych kadr dla regionu: - staże przemysłowe dla nauczycieli akademickich, - praktyczne kształcenie przyszłych inżynierów, profil praktyczny (szansę taką daje znowelizowana ustawa PSW), - nowoczesne laboratoria, projekty uwzględniające najnowsze technologie, - półroczne praktyki powiązane z pracami dyplomowymi, - ścisła współpraca uczelni z przedsiębiorstwami, - kierunki zamawiane, stypendia dla studentów.

8 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 8 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Działalność badawczo-rozwojowa

9 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 9 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie - LfC Sp. z o.o (statut CBR). Uczelnie i JBR Uczelnie prowadzące prace badawczo-rozwojowe: - Uniwersytet Zielonogórski – 4 wydziały zostaną wzmocnione planowaną budową centrów w PNT UZ, - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie – wybu- dowane Centrum Energetyki Odnawialnej oraz kończona budowa Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agro- technicznych, - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Jednostki badawczo-rozwojowe:

10 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 10 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Co dalej? Intensyfikacja działań na rzecz innowacyjności wymaga: praktycznej realizacji wybranych celów operacyjnych zawartych w LRSI, ścisłej współpracy pomiędzy uczelniami prowadzącymi prace badawczo-rozwojowe, JBR-mi a przedsiębiorstwami (PNT, klastry), a także inicjowanie działalności gospodarczej (inkuba- tory, spółki spin-out i spin-off).

11 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 11 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Przykłady dobrych praktyk

12 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 12 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

13 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 13 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie prowadzenie badań nad wykorzystaniem potencjału regionu w zakresie produkcji energii z różnych źródeł odnawialnych, konstrukcja i badania nowych urządzeń energetyki odna- wialnej, prowadzenie badań nad zintegrowanym systemem źródeł energii odnawialnej zapewniającym dostarczanie energii na właściwym poziomie przy jednoczesnej optymalizacji kosztów Działania CEO będące podstawą wprowadzania innowacji do przedsiębiorstw (realizacja celu operacyjnego 3.4) to m.in.:

14 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 14 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie projektowanie i testowanie systemów sterowania i monitoro- wania obiektów przemysłowych i procesów technologicznych, badanie kaloryczności paliw energetycznych, prowadzenie badań nad pozyskiwaniem biomasy z nowych upraw rolnych oraz opracowanie odpowiednich technologii do wykorzystania tej biomasy w procesie pozyskiwania energii, promowanie, ze szczególnym ukierunkowaniem na samo- rządy, wykorzystania kogeneracji rozproszonej i alterna- tywnych źródeł energii.

15 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 15 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

16 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 16 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Działania LOIiWA będące podstawą wprowadzania innowacji do przedsiębiorstw to m.in.: prowadzenie badań nad nowymi technologiami produkcji żywności ekologicznej, obejmującej przetwórstwo mleka, mięsa, warzyw i owoców, m.in. ukierunkowanej dla osób z uczuleniami pokarmowymi (realizacja m.in. celu 2.5), prowadzenie badań nad technologiami wytwarzania wina (w powiązaniu z tworzonym LCW w Zaborze) i piwa, prowadzenie badań nad nowymi odmianami winorośli, prowadzenie badań nad nowymi odmianami roślin ozdo- bnych.

17 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 17 Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Lubuska Rada Innowacji, Sulechów, 16.11.2011 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Edukacja i działalność badawczo-rozwojowa dla innowacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google