Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE W 2015 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE W 2015 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE W 2015 ROKU

3 3 ZAKRES KONTROLI 2.029

4 4 ILOŚĆ KONTROLI Lata

5 Wewnętrzne rozliczenie realizacji planu pracy za 2015 r. 5 Wydział KontroleIlośćMandaty karne Ilość % Ilość insp./ dni Średni czas kontroli Ilość insp./dni pozaoperaty wnych Wnioski do sądów Art. 41 Kw Dochodzenia uproszczone Decyzje administra- cyjne Zawiado- mienia do prokuratur Informacje do US, UKS itp. Ilość Kwota grzywien w zł Średnia wysokość w zł PlanWykonanie 12345678910111213141516 WŻ 255295115,691.2904,37750530652141669.400142,42 WN 492736149,592.5453,46803150142252287.050251,79 OK 240279116,251.0173,6550233014195529.200176,92 ZT 260340130,771.3764,0560920033215511920.250170,17 ZS 299379126,761.3043,4473810014118516435.700217,68 RAZEM 1.5462.029131,247.5323,713.402121101402862842981.600190,21 2014 r. 1.6462.062125,277.3813,583.262118010518552783146.150186,65 2015 r./ 2014 r. –100–33+5,97+151+0,13+140+1+30+35+10+76–354–64.550+3,56

6 6 SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI MD MASZYNOWA LVD NISKONAPIĘCIOWA EMC KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ TOYS ZABAWKOWA PPED ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ GAD URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE NAWI URZĄDZEŃ WAGOWYCH PED URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH Dyrektywa nr 2007/23/WE WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH BED EFEKTYWNOŚCI KOTŁÓW GAZOWYCH BOATS REKREACYJNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH RTTE URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH SPVD PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH Dyrektywa nr 2009/125/WE EKOPROJEKT Dyrektywa nr 2010/30/UE ETYKIETY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Dyrektywa RoHS II 2011/65/UE

7 Wyniki kontroli wyrobów w zakresie wymogów dyrektyw nowego podejścia 7 Nr dyrektywyNazwa Ilość partii BadanychZakwestionowanych OgółemLaboratoryjnieCE Deklaracja, sprawozdanie z badań lub dokumentacja techniczna Nieprawidłowo- ści wynikające z rozporządzeń (inne) Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami 12345678 2006/42Maszyny 970 6 94 17 2006/95 Urządzenia elektryczne niskonapięciowe 1272 9 23 5 31 2009/48 Bezpieczeństwo zabawek 326358524130 89/686 Sprzęt ochrony osobistej 202 5 10 0 17 2011/65 Dyrektywa RoHS II 1560 03614 0 2009/105 Proste zbiorniki ciśnieniowe 4 0 0004 2007/23 Wyroby pirotechniczne 500 020 2 2009/125Ekoprojekt 59 0 00260 2010/30 Etykiety Efektywności Energetycznej 1100030

8 8 651 wyroby zbadane 159 placówki Stwierdzone uchybienia to m.in.: nieprawidłowe oznakowanie nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności niedostosowanie konstrukcji wyrobu do norm bezpieczeństwa 210 DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA (581) (151) wyroby zakwestionowane (233)

9 9 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH Ładowarka sieciowa USB „2PIN ADAPTOR USB, PND-5252” Wyrób nie spełniał wymagań z uwagi na: brak oznakowania transformatora sieciowego (brak możliwości identyfikacji podzespołu) i jego niewłaściwa konstrukcja (uzwojenia nawinięte do końca karkasu – nie zachowano wymaganych odstępów izolacyjnych i odległości po powierzchni izolacji), niewykonanie kondensatora bocznikującego izolację wzmocnioną w wymaganej podklasie Y, nieuzyskanie przez urządzenie znamionowego napięcia wyjściowego przy znamionowym obciążeniu ładowarki, umieszczenie na urządzeniu symbolu podwójnej izolacji, który jest niezgodny z wymaganiami normy (umieszczony symbol nie jest kwadratem i nie ma wymaganej proporcji boków 2 : 1), umieszczenie na urządzeniu symbolu CE niezgodnego ze wzorem (wysokość 3,4 mm przy wymaganej minimalnej wysokości ≥ 5 mm), brak instrukcji obsługi w języku polskim, przekroczenie wartości prądu w obwodzie o ograniczonym prądzie (22 mA przy wymaganych przez normę ≤ 0,7 mA), niewyposażenie urządzenia w zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przebicie izolacji przy napięciu 1200 V, niezgodne z wymaganiami odstępy izolacyjne i odległości po powierzchni izolacji, połączenie przewodów sieciowych do kołków sieciowych poprzez lutowanie (oderwany przewód połączony z częściami pod niebezpiecznym napięciem może wejść w kontakt z częściami dostępnymi dla dotyku), zastosowanie materiału podtrzymującego kołki wtyku sieciowego, który nie jest odporny na nienormalną temperaturę, zastosowanie w urządzeniu przenośnym otworów umieszczonych we wtyku USB, mających wymiary większe od dopuszczalnych (ryzyko zakłócenia bezpieczeństwa), zastosowanie na obudowę urządzenia materiału nie spełniającego wymagań stawianych dla obudów przeciwpożarowych, negatywny wynik próby wytrzymałości elektrycznej izolacji w stanie nagrzania (izolacja na płytce drukowanej przebiła przy napięciu 1400 V).

10 10 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH Ciągacz piesek edukacyjny 26 cm 8 klocków z kształtami zabawka zawiera małe elementy, mieszczące się całkowicie w próbniku do badania małych części, a tym samym stanowi ryzyko dla dzieci poniżej 3 roku życia ponieważ istnieje możliwość ich połknięcia lub przedostania się do dróg oddechowych dziecka, co stwarza dla użytkownika zagrożenie (nawet ryzyko uduszenia).

11 11 419 62 (15%) OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW PRODUKTY (430) (67) (16%) ZBADANEZAKWESTIONOWANE KONTROLE

12 12 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH kabel (przewód do piekarnika) 10A, 250V Kabel nie spełniał wymagań dla produktu bezpiecznego, z uwagi na to, że: - wtyczka do piekarnika (nasadka) była I klasy ochronności, natomiast wtyczka do przyłączenia do sieci elektrycznej - II klasy, - wtyczka kabla nie posiadała uziemienia (brak ochrony przeciwporażeniowej), - wtyczka do piekarnika (nasadka) nie wytrzymała próby przyłożenia siły wyciągającej o wartości 10N ±1N, - wtyczka służąca do przyłączenia do sieci elektrycznej budziła zastrzeżenia pod względem rozwiązań konstrukcyjnych (pod wpływem użycia siły o wartości 10N ±1N bolec wtyczki przekrzywił się).

13 13 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH MIŚ Oceniana zabawka nie spełniała wy­magań w zakresie bezpieczeństwa z powodu zastosowania niewłaściwej ozdoby misia, tj. kokardy zagrażającej zdrowiu i życiu jej użytkowników z uwagi na możliwość połknięcia przez dziecko włókien oderwanych z ko­kardy.

14 14 PORÓWNANIE JAKOŚCI PALIW W LATACH 2003-2015

15 15 PORÓWNANIE JAKOŚCI GAZU SKROPLONEGO (LPG) W LATACH 2007-2015

16 16 642394 (61%) nie przestrzegano przepisów: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE kontrole (647) (487 - 75%) wynikowe przeprowadzone

17 17 106 70 (66%) naruszono przepisy: GASTRONOMIA wynikowe (99)(76 - 77%) kontrole przeprowadzone

18 18 Przedmiot badań PartieWadliwość ZbadaneZakwestionowane% ilość Artykuły nieżywnościowe (bez paliw) 5.07555711,0 Artykuły żywnościowe (w tym materiały do kontaktu z żywnością, środki żywienia zwierząt, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – akcyza) 7.5971.61921,3 Wyroby i napoje w gastronomii 1.02212612,3 Ogółem 13.6942.30216,8

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23 Ryż naturalny brązowy 60 Ryż naturalny brązowy 60 Kawa mielona 33 Kawa mielona 33 Herbatniki 16 Herbatniki 16 Majonez Roleski prawie 24 Majonez Roleski prawie 24 Rozmaryn przyprawa ponad 57 Rozmaryn przyprawa ponad 57 Płatki jęczmienne ponad 21 Płatki jęczmienne ponad 21 Napój Kubuś 10 Napój Kubuś 10 Chrzan tarty prawie 20 Chrzan tarty prawie 20 Deser jogurtowy prawie 10 Deser jogurtowy prawie 10 Ser topiony 7 Ser topiony 7 Koncentrat do płukania tkanin 6 Koncentrat do płukania tkanin 6 Detergent do czyszczenia łazienki 2 Detergent do czyszczenia łazienki 2

24 24

25 25 OCHRONA PRAWNYCH INTERESÓW KONSUMENTÓW Lp. WyszczególnienieKrakówTarnówNowy SączRazem 1. Informacje o nieprawidłowościach (skargi konsumenckie) 844 121651.030 2. Informacje anonimowe 724323 138 3. Porady 7.0362.3182.20511.559 4. Mediacje 41772 22 511 5. Wnioski do SPSK 85 00

26 26 1037 94988 rozpatrzone informacje we własnym zakresie przez inne organy SKARGI I WNIOSKI 750 750 Artykuły przemysłowe (47%) Obuwie 106 Artykuły spożywcze (7%) Mięso i przetwory mięsne 93 93 Usługi Usługi (18%) Gastronomiczne

27 27 Formy załatwiania informacji w latach 2011-2015

28 28 Udzielanie porad w latach 2011-2015

29 29 Tematyka porad w latach 2011-2015

30 30 STAŁY POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI

31 31 SANKCJE 28 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw PROKURATURY 13 umorzyły postępowanie karne na zasadach ogólnych* 11 wydały postanowienia o odmowie ścigania* * dotyczy również 2014 r. 1 akty oskarżenia*

32 32 DECYZJE ADMINISTRACYJNE W 2015 wydano łącznie 140 decyzji, w tym: Ilość decyzjiPodstawa prawna wydania decyzji 65 art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (niewykonywanie przez przedsiębiorców obowiązków w zakresie uwidaczniania cen i cen jednostkowych oraz informacji o przyczynie wprowadzenia obniżki cen) 35 art. 40a ust. 1 pkt 3 i/lub 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (kary pieniężne z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej i/lub zafałszowanych) 15art. 30 ust. 1 ustawy o IH (dot. zobowiązań z tytułu kosztów przeprowadzonych badań) 17 umorzenie postępowań administracyjnych, w całości bądź w części, prowadzonych na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (15), ustawy o Inspekcji Handlowej (1) i ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (1) 4art. 40j ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności (dot. opłat związanych z badaniami wyrobów) 3 art. 56 ust. 1 pkt 12 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (niewykonanie przez przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą produktów w opakowaniach, obowiązku przekazywania ich użytkownikom wymaganych informacji, w tym m.in. o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku oraz o właściwym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi) 1art. 67a § pkt 1 i art. 207 ustawy Ordynacja podatkowa (rozłożenie na raty należności z tytułu kary pieniężnej)

33 33 WYKROCZENIA 40% 31% 16% ujawnione nieprawidłowości zakwalifikowane jako wykroczenia „przeterminowane” towary „przeterminowane” towary nieprzestrzeganie wymogów sanitarnych ” 26%8% stosowanie przyrządów pomiarowych bez ważnych dowodów kontroli metrologicznej brak wymaganych informacji wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

34 34 WYKROCZENIA 12 429 81.600 zł 11 wniosków o ukaranie skierowanych do sądów wniosków o ukaranie skierowanych do sądów mandatów karnych mandatów karnych łączna kwota nałożonych mandatów karnych osób wobec których zastosowano artykuł 41 Kodeksu wykroczeń osób wobec których zastosowano artykuł 41 Kodeksu wykroczeń

35 35 Wykaz wykroczeń ujawnionych w 2015 roku Lp.Podstawa prawna wykroczeniaDotyczy Ilość przypadków 1.art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeń- stwie żywności i żywienia „przeterminowane” artykuły żywnościowe 177 2. art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach stosowanie przyrządów pomiarowych bez ważnych dowodów kontroli metrologicznej 150 3.art. 111 Kw niewłaściwy stan sanitarny, nieprzestrzeganie warunków sanitarnych w obrocie środkami spożywczymi 91 4. art. 76 pkt 1 i 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nieumieszczenie w miejscu sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, sprzedawanie sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, bez wymaganej informacji lub niewłaściwie oznakowanego 46 5. art. 60 1 § 4 pkt 2, 2a i 3 Kw wbrew obowiązkowi świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji, używanie nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji, używanie oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego 31 6.art. 60 1 § 2 Kw niezgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem 20 7. art. 15 ust. 1 ustawy o języku polskimwyłącznie obcojęzyczne nazewnictwo towarów 18 8. art. 45 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nieuwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych 15

36 36 Razem 567 9.art. 134 § 1 Kw oszustwo7 10. art. 53 ust. 1 pkt 28 ustawy o paszach wprowadzenie do obrotu karmy dla zwierząt niewłaściwie oznakowanej (brak lub nieczytelność danych szczegółowych podlegających obowiązkowemu etykietowaniu – dotyczy m.in. minimalnego okresu przechowywania) 2 11. art. 43 ust. 1 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wprowadzenie do obrotu produktów (w tym liguidów do e- papierosów bez wymaganych oznaczeń, m.in. znaków ostrzegawczych) 2 12. art. 44 ust. 1 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wprowadzenie do obrotu mieszaniny chemicznej niespełniającej wymogów w zakresie oznakowania (brak nazwy występującej w jej składzie substancji niebezpiecznej oraz niewłaściwe brzmienie ostrzeżenia) 1 13. art. 56 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach nieprzedłożenie na wniosek kontrolujących kart charakterystyki wprowadzonych do obrotu mieszanin chemicznych (nawozy dla roślin akwariowych, liquidy do e-papierosów) 2 14. art. 74 ustawy o bateriach i akumulatorach niewłaściwe oznakowanie oferowanych do sprzedaży baterii (zaniżone wymiary symbolu selektywnego zbierania) 1 15. art. 100 ust. 1 pkt 11 ustawy o bezpieczeń- stwie żywności i żywienia nieaktualne badania lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych 1 16. art. 45 3 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie hurtowego obrotu napojami alkoholowymi bez wymaganego zezwolenia 1 17. art. 60 1 §1 Kw wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej 1 18.art. 39 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych (niewyznaczenie osoby do reprezentowania przedsiębiorcy, nieprzedłożenie właściwych dokumentów), co spowodowało przewlekłość postępowania 1

37 37 INNE DZIAŁANIA 43 628 628 żądania usunięcia nieprawidłowości informacji do innych organów kontrolnych wniosków pokontrolnych 761

38 38 Poziom wykształcenia pracowników ZAŁOGA

39 Pracownicy służby cywilnej z wyższym wykształceniem 39

40 40 Wiek pracowników

41 41 Budżet 2015

42 42 WYDATKI

43 43 Wydatki na badania laboratoryjne

44 44

45 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 45


Pobierz ppt "1. 2 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE W 2015 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google