Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych Warszawa, 23 sierpnia 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych Warszawa, 23 sierpnia 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych Warszawa, 23 sierpnia 2010 r.

2 Uwaga: Niejasna jest definicja FS2 oraz FS1 Cykl 1 obejmuje funkcjonalności systemu EMCS określone w dokumentacji unijnej jako funkcjonalności FS1 (opisane w dokumencie analizy) - obsługiwane od 1 stycznia 2011 r. cykl 2 - funkcjonalności FS2 - obsługiwane od 1 stycznia 2012 r. – dla podmiotów dodatkowa funkcjonalność z przypomnieniem o uaktualnieniu miejsca odbioru wyrobów

3 Uwaga: Od kiedy przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych na terenie kraju będzie obowiązkowe stosowanie systemu EMCS ? od 1.01.2011 do 31.12.2011 przemieszczenia w kraju będą mogły odbywać się na dotychczasowych zasadach aby przemieszczenie w kraju mogło być realizowane przez EMCS zarówno wysyłający, jak i odbiorca muszą być zarejestrowani w EMCS (nie dotyczy podmiotów zwolnionych) od 2012 roku wszystkie podmioty dokonujące przemieszczeń w kraju będą musiały stosować system EMCS

4 Uwaga: Terminy realizacji projektu - podmioty potrzebują około 3 miesięcy na wdrożenie systemu, więc pozostało zbyt mało czasu Publikacje na stronie MF Harmonogram projektu - czerwiec Specyfikacja xml - lipiec

5 Uwaga: Czy i kiedy otrzymamy do analizy dokładne opisy wszystkich istniejących komunikatów (wychodzących i wchodzących) czyli opisy pól? Opisy komunikatów domeny europejskiej zawarte są w rozporządzeniu KE nr 684/2009 Komunikaty własne (stosowane wyłącznie w kraju) opisane są w dokumencie analizy.

6 Uwaga: Czy będziemy mogli przetestować stworzone rozwiązanie przed jego implementacja? Czy będzie przygotowane środowisko testowe? Stowarzyszenia zgłosiły podmioty do testów Tylko te podmioty będą mogły testować poprawność działania udostępnionej wcześniej wersji systemu EMCS PL

7 Uwaga: Niejasne określenie w dokumencie terminów 92/ 97 dni Zgodnie z przepisami ustawy o podatku akcyzowym przemieszczenie powinno się zakończyć w ciągu 92 dni Podmiot ma 5 dni na złożenie raportu odbioru, stąd timer na zamknięcie przemieszczenia w systemie to 97 dni

8 Uwaga: e-AD może być wystawiony dopiero po załadunku, oczekiwanie na kontrolę załadowanej cysterny to straty dla firmy Podmiot może wysłać do EMCS PL powiadomienie o planowanej wysyłce przed załadunkiem Analiza ryzyka i ewentualna kontrola możliwa do wskazanej przez podmiot daty wysyłki Po otrzymaniu zwalidowanego e-AD wyroby mogą opuścić skład podatkowy

9 Uwaga: Kontrola - spółki będą miały do czynienia z dwiema kontrolami (jedna na podstawie rozp. w/s kontroli niektórych wyrobów akcyzowych, a druga na podstawie przepisów o EMCS), których zakres będzie taki sam Kontrola w EMCS to kontrola wynikająca z rozp. o kontroli przy wysyłce - podmiot dostanie informację o kontroli lub jej braku po przesłaniu powiadomienia o planowanej wysyłce lub e-AD przy odbiorze - zanim wyroby dojadą do odbiorcy to będzie miał on już informację, że wyroby będą kontrolowane Rozporządzenie dotyczące kontroli ma ulec zmianie przed wejściem w życie EMCS

10 Uwaga: timer na kontrolę - czas 2h/6h jest zbyt długi organ musi mieć czas, żeby przyjechać do kontrolowanego podmiotu a odległości między organem a podmiotem są różne możliwość zastosowania powiadomienia o planowanej wysyłce opis sposobu określania czasu na kontrolę (w godzinach pracy, poza godzinami pracy) podany jest w dokumencie analizy w sekcji o timerach

11 Uwaga: Czy podmiot otrzyma raport z kontroli? Nie

12 Uwaga: Postulujemy by zajęcia zabezpieczenia następowało po przeprowadzeniu kontroli Zdecydowano się na zajmowanie zabezpieczenia przed kontrolą z uwagi na fakt, że jest to proces automatyczny i na koniec przetwarzanie dokumentu e-AD pozostawiono proces wymagający ręcznej interwencji Jeśli zabezpieczenie będzie niewystarczające, to e-AD jest odrzucane natychmiast, bez przeprowadzania kontroli W alternatywnym przypadku, jeśliby po przeprowadzeniu kontroli zajęcie zabezpieczenia nie powiodło się, to podmiot musiałby złożyć nowy projekt e- AD i po raz kolejny czekać na przybycie powtórnej kontroli.

13 Uwaga: Jak długo będzie trwała przez urząd celny weryfikacja e-AD? Czy przypuszczalne 2 godziny na odpowiedź zwrotną nie przedłużą się ze względu na kolejkę zgłoszeń? W przypadku braku kontroli odpowiedź z systemu będzie udzielona bardzo szybko (do kilku minut) W przypadku wskazania przemieszczenia do kontroli, powiadomienie o kontroli dotrze do wysyłającego po ok. 15min (czas dla Naczelnika na anulowanie kontroli) Po powiadomieniu o kontroli podmiot powinien czekać 2h/6h na przybycie kontrolera. Jeżeli podmiot przesłał uprzednio powiadomienie o planowanej wysyłce, to weryfikacja projektu e-AD będzie trwała do kilku minut

14 Uwaga: Jaki jest przewidziany czas obsługi projektu e-AD do etapu kiedy będzie możliwe fizyczne wysłanie wyrobów Czas uzależniony jest od tego czy podmiot wysłał wcześniej powiadomienie o planowanej wysyłce czy nie oraz czy będzie kontrola czy nie. Przy kontroli może to trwać do 6 godzin, bez kontroli odpowiedź systemu jest szybka (do kilku minut)

15 Uwaga: Sposób sprawdzania błędów i komunikowania o nich przez EMCS powoduje, że komunikacja może się znacznie wydłużać dlatego, że system sprawdza „do pierwszego błędu” System odrzuca komunikat od razu jeżeli nie może go odczytać (błędny format komunikatu) Jeżeli format komunikatu jest poprawny to system nie sprawdza do pierwszego błędu, lecz dokonuje sprawdzenia całego dokumentu i odsyła komunikat o wszystkich błędach EMCS PL nie dokonuje tylko sprawdzenia, czy podmiot posiada zabezpieczenie w odpowiedniej wysokości. Sprawdzenie w OSOZ jest dokonywane jak cały dokument jest prawidłowy

16 Uwaga: Walidacja komunikatu wejściowego - dlaczego po błędzie walidacji jest ona przerywana a podmiot nie dostaje komunikatu o wszystkich znalezionych błędach? Jeżeli system nie może w ogóle odczytać otrzymanego komunikatu to podmiot dostaje od razu komunikat mówiący o błędzie. Walidacje biznesowe są prowadzone tak, że nie zatrzymują się na pierwszym błędzie tylko sprawdzany jest dokument pod względem zawartości, w SEED i ISZTAR i dopiero jak te walidacje będą nieprawidłowe to przesłany jest komunikat o błędzie. Jeżeli te walidacje są poprawne to zajmowane jest zabezpieczenie, jeżeli zabezpieczenie jest niewystarczające to przesyłany jest komunikat o błędzie

17 Uwaga: Czy komunikat o błędzie IE704 będzie podawał co jest przyczyną błędu? (np. za mała wysokość zabezpieczenia?) komunikaty o błędach będą wskazywały wszystkie znalezione w sprawdzanych dokumentach błędy

18 Uwaga: Uzgodnienie mas EMCS vs system eksportowy/importowy bez uwzględnienia ubytków transportowych Import - kwestie te będą konsultowane na etapie realizacji połączenia z systemem importowym Eksport - porównanie mas wyrobów - różnica nie większa niż 0,01

19 Uwaga: Dlaczego w przypadku importu nie ma ograniczenia terminem na sprawdzenie zgodności e-AD z dokumentami importowymi? Kto to jest "Rejestrator"? w przypadku importu do czasu uruchomienia systemu AIS sprawdzenie e-AD z deklaracją importową dokonywane będzie manualnie, dlatego nie ma obostrzenia czasowego. Rejestrator jest to użytkownik systemu EMCS będący pracownikiem urzędu celnego uprawnionym do dokonywanie ściśle określonych czynności w systemie

20 Uwaga: Co oznacza "status powiązanych e-AD" w przypadkach eksportowych? Powiązane z deklaracją eksportową e-AD to takie, których numer referencyjny wskazany jest w zgłoszeniu wywozowym. W dokumentach e-AD musi być wskazane, że wyroby przemieszczane przy ich użyciu są przeznaczone na eksport - pole 1a e-AD ma wartość 6 - wywóz

21 Uwaga: W przypadku eksportu tolerancja dla weryfikacji ilości wyrobów na poziomie 0,01 jest zbyt niska ilość wyrobów zawarta w e-AD musi odpowiadać ilości wskazanej w deklaracji wywozowej, przyjęta wartość różnicy 0,01 wynika z różnej ilości miejsc po przecinku jaką można wpisać w systemie ECS i EMCS

22 Uwaga: Czy jest możliwość stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy po imporcie? system EMCS PL przewiduje przemieszczanie w procedurze zawieszenia poboru akcyzy po imporcie wyrobów akcyzowych.

23 Uwaga: Umożliwienie podmiotom zarówno wgląd w rejestr e-AD w EMCS, jak również w saldowanie zabezpieczeń (oczywiście w odniesieniu do dokumentów i zabezpieczeń, które tego podmiotu dotyczą) Brak wglądu w rejestr w EMCS PL Podmiot może sam prowadzić rejestr e-AD Przy zabezpieczeniach dysponent zabezpieczenia ma wgląd w historię zabezpieczenia poprzez system OSOZ

24 Uwaga: Prośba o wprowadzenie funkcjonalności podziału przesyłki W systemie nie mogą zostać wprowadzone funkcjonalności, które nie znajdują potwierdzenia w przepisach prawa. Podział przesyłki nie znajduje się w zmienionej ustawie akcyzowej Możliwe jest połowiczne zrealizowanie podziału przesyłki poprzez częściowy odbiór wyrobów przez pierwszego odbiorcę i przekierowanie wyrobów do kolejnego odbiorcy (zmiana miejsca przeznaczenia)

25 Uwaga: Czy w polu 16a można wpisać ilość łączną cystern, a w polach 16b i 16c numery cystern? W polu 16 a podmiot powinien wpisać kod jednostki transportowej (1- kontener, 2- pojazd, 3- przyczepa/naczepa, 4- ciągnik) W polu 16 b podmiot powinien wpisać numer identyfikujący środek transportu, którym przemieszczane są wyroby. Numery wagonów jak i numer cysterny identyfikują ten środek transportu

26 Uwaga: W jakiej formie i w jakim trybie będzie odbywała się komunikacja robocza pomiędzy użytkownikami systemu a UC - komunikacja w przypadkach "do wyjaśnienia"? Kwestie "do wyjaśnienia" będą się odbywały poza systemem Do systemu będą tylko wpisywane wyniki tych wyjaśnień Procedura identyczna jak obecnie, zgodna z przepisami Ordynacji podatkowej

27 Uwaga: Jak liczyć terminy dzienne przy timer’ach? Co to są „kody wyrobu” Terminy liczone są zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej Kody grup wyrobów znajdują się w rozporządzeniu 684/2009

28 Uwaga: Czy w przypadku transportu morskiego, kiedy to bardzo często w momencie załadunku na statek nie jest jeszcze potwierdzone miejsce odbioru system nie będzie weryfikował tego jako błąd? Nie, system dopuszcza nie wypełnianie miejsca odbioru przy transporcie morskim. Jak znany jest odbiorca, to uzupełnienie e-AD następuje w drodze funkcjonalności zmiany miejsca przeznaczenia

29 Uwaga: Czy planowane jest ujednolicenie norm ubytków transportowych dla wszystkich podmiotów? Jeżeli nie to czy system będzie identyfikował normy ubytków transportowych dla poszczególnych podmiotów? Na dzień dzisiejszy brak uregulowań w tym zakresie pozwalających na stosowanie norm ubytków do przemieszczeń

30 Uwaga: Czy system będzie sumował normy ubytków dla transportu kombinowanego? (np. cysterna kolejowa – statek)? W cyklu 1 system nie będzie automatycznie rozliczał ubytków

31 Uwaga: Czy system ISZTAR będzie weryfikował kod CN do 8 cyfr? Tak W przypadku przemieszczeń wewnątrzwspólnotowych system przyjmie e-AD zawierający kody CN, które znajdują się w dokumencie unijnym FESS załącznik B w raporcie odbioru podmiot nie wskazuje kodu CN wyrobu tylko kategorię wyrobu akcyzowego

32 Uwaga: W przypadku anulowania e-AD czy musi go dokonywać osoba, która wystawiła e-AD Anulować e-AD może tylko podmiot, który go wystawił. Nie musi to być ta sama osoba

33 Uwaga: Anulowanie e-AD - jak system zweryfikuje, ze wyroby nie opuściły miejsca wysyłki? w e-AD należy wpisać planowany czas wysyłki, jeżeli anulowanie jest przed tą datą to system przyjmuje, że wyroby nie opuściły składu podatkowego, jeżeli anulowanie następuje po dacie wysyłki to wśród kodów anulowania jest możliwość wybrania kodu, że wyroby nie wyjechały w spodziewanej dacie wysyłki

34 Uwaga: Czy istnieje możliwość dokonania korekty e-ADT w dniu wysyłki dotyczącej zmiany ilości wyrobów lub zmiany daty wysyłki? W przypadku tego typu błędów podmiot może dokonać anulowania dokumentu e-AD i wystawić nowy dokument

35 Uwaga: Co to jest "słownik tolerancji dla przemieszczeń", skąd będą dane zawarte w tym "słowniku"? System będzie przygotowany do tego aby w przypadku określenia w przepisach tolerancji ubytków dla przemieszczanych wyrobów zwolnienie zabezpieczenia następowało automatycznie

36 Uwaga: Kto będzie mógł wyszukiwać eAD i je pobierać? Wyszukiwanie e-AD i pobieranie dostępne jest dla administracji

37 Uwaga: Jak często będzie aktualizowana replika bazy SEED? Czy weryfikacja będzie obejmować termin pozwolenia? Każda zmiana w SEED będzie odwzorowana w replice, również ta dotycząca terminu zezwolenia

38 Uwaga: O jakich "organizacjach zwolnionych z obowiązku zapłaty akcyzy" jest mowa? m.in.. dyplomaci, siły zbrojne są zwolnieni z obowiązku zapłaty akcyzy (przepisy wspólnotowe)

39 Uwaga: Czy faktycznie możliwość sprawdzenia kontrahentów w SEED będzie automatyczna? Weryfikacja kontrahentów w SEED odnosi się do faktu sprawdzenia danych dotyczących wysyłającego i odbiorcy w SEED w okresie przejściowym tj. przez 2011 rok EMCS PL będzie sprawdzał czy odbiorca wyrobów jest zarejestrowany w systemie EMCS PL. Jeżeli nie będzie zarejestrowany to wysyłający otrzyma komunikat z odrzuceniem i wskazaniem, że kontrahent nie obsługuje systemu EMCS PL

40 Uwaga: Na czym polega i jak podmioty będą mogły monitorować na bieżąco przemieszczenia wyrobów akcyzowych - w dokumencie nic na ten temat nie ma? Podmioty będą znały bieżący status dokumentu e-AD, czy jest on zaakceptowany, czy wyroby dotarły do miejsca przeznaczenia, czy dokonano zmiany miejsca przeznaczenia, ponieważ wszystkie komunikaty w tym zakresie będą do niego przesyłane

41 Uwaga: Gdzie w diagramie uwidoczniona jest współpraca z Ariadną i InterDBECS - ZISAR będzie od 2014r Współpraca z ARIADNĄ nie będzie dotyczyła obsługi przemieszczeń wyrobów akcyzowych i nie jest zawarta w tym miejscu System InterDBECS to system analizy ryzyka, który będzie funkcjonował do czasu uruchomienia systemu ZISAR

42 Uwaga: W jaki sposób (czy wg CN?) EMCS będzie weryfikował "możliwość przemieszczenia danego rodzaju wyrobu przez podmiot"? System będzie weryfikował możliwość przemieszczania wyrobów przez podmiot przez kody grup wyrobów np. S500, T200 itd.

43 Uwaga: Czy komunikaty przychodzące z innych państw członkowskich będą archiwizowane albo udostępniane podmiotom? System będzie zapisywał dokumenty przychodzące do systemu w swojej pamięci. Dokumenty przychodzące z państw członkowskich np. e-AD, raport odbioru będą przekazywane podmiotom

44 Uwaga: Czy zmiana miejsca przeznaczenia dotyczy tylko całego transportu czy też może dotyczyć np. jednego wagonu? Zmiana miejsca przeznaczenia dotyczy wszystkich, dotychczas nieodebranych wyrobów Można zmienić miejsce przeznaczenia (wszystkich wyrobów) zanim wyroby dotrą do odbiorcy Np. jeżeli odbiorca potwierdzi odbiór wszystkich wagonów oprócz jednego to należy dokonać zmiany miejsca przeznaczenia tego jednego wagonu

45 Uwaga: Co to jest nr sekwencyjny e-AD? numer uzupełniający do ARC, nadawany przez system, zwiększany po kolejnych zmianach miejsca przeznaczenia np. e-AD zweryfikowany - nr sekwencyjny: 1, pierwsza zmiana miejsca przeznaczenia tego e-AD - nr sekwencyjny: 2.

46 Uwaga: Słowniki wewnętrzne - co to jest "polskie kody CN"? polskie kody CN to kody CN wyrobów, które będą mogły być przemieszczane tylko w kraju np. oleje smarowe

47 Uwaga: Czy słowniki systemu centralnego będą dostępne dla podmiotów? Tak – dostępny będzie dedykowany komunikat z zapytaniem o dane słowników

48 Uwaga: Wnioskujemy aby w EMCS (e-ADT) informacja dotycząca dokumentów handlowych nie była konieczna do umieszczania Dane związane z numerem faktury są danymi obowiązkowymi w całej UE i nie ma możliwości ich nie wpisywania

49 Uwaga: Brak szybkiej informacji o awarii systemu jest niekorzystna dla podmiotów Informacja o awarii na stronach IC Planowane przerwy – mail do podmiotów (CS/MISE) Ogłoszenie awarii systemu zależy od przekazania przez podmioty informacji do helpdesk

50 Uwaga: Brak jasnych procedur w przypadku awarii systemu u wysyłającego oraz awarii systemu EMCS PL Awaria systemu u podmiotu nie powoduje możliwości rozpoczęcia przemieszczenia na papierze Kontakt z helpdesk w przypadku awarii Szczegóły w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy

51 Uwaga: Co oznacza awaria systemu EMCS? Definicja zawarta jest w zmianie ustawy o podatku akcyzowym z 22 lipca 2010 r.

52 Uwaga: Jak EMCS PL będzie powiadamiał o awarii SEED? Awaria systemu SEED nie wpływa od razu na EMCS PL, ponieważ system posiada replikę bazy SEED Jeżeli replika bazy SEED nie będzie działała, to wtedy system EMCS PL przechodzi w stan awarii. Dla podmiotu nie będzie to widoczne czy nie działa replika bazy SEED czy też sam system EMCS, gdyż końcowy efekt jest taki sam – awaria EMCS PL

53 Uwaga: Czy adres webservice będzie rejestrowany dla firmy, czy dla określonego użytkownika (osoby fizycznej)? Adres webservice będzie rejestrowany dla firmy

54 Uwaga: Czy podmiot będzie mógł zarejestrować wiele instancji webservice? Brak takiej możliwości

55 Uwaga: Czy będzie wykorzystana specyfikacja webservice obecnych systemów ECS/ICS System EMCS będzie miał swoje rozwiązanie techniczne w tym zakresie

56 Uwaga: Czy w przypadku webservice będzie konieczność podpisywania komunikatów przesyłanych do systemu? Rezygnacja z konieczności podpisywania dokumentów przy webservice zależy od ostatecznej wersji rozporządzenia wykonawczego do ustawy

57 Uwaga: Czy system EMCS PL będzie, jeśli tak to jak często i przez jaki okres ponawiał próbę przesłania komunikatu (wywołania Web Service) do systemu docelowego wprzypadku stwierdzenia jego niedostępności (np. okno serwisowe) System EMCS PL będzie ponawiał próbę przesłania komunikatu do webservice podmiotu. Po 20 nieudanej próbie przesłania komunikatu informację o tym otrzyma administrator systemu i on będzie mógł ponowić komunikację z webservice podmiotu

58 Uwaga: Czy podmiot może otrzymać ten sam komunikat przez dwa kanały komunikacji /webservice i email/ różniące się zawartością? Nie ma takiej możliwości. Wiadomości będą wysyłane jednym kanałem

59 Uwaga: Czy komunikat zwrotny (do podmiotu) wysyłany w formie email mógłby mieć w temacie wiadomości email identyfikator komunikatu którego dotyczy aby od razu było wiadomo, do którego wysłanego komunikatu przychodzi określona odpowiedź? Brak takiej możliwości. Wszystkie informacje zawarte są w treści komunikatu

60 Uwaga: Dostęp on-line do EMCS PL Dwa kanały komunikacji z systemem Tworzenie kolejnego sposobu komunikacji jest niecelowe

61 Uwaga: Czy komunikaty do podmiotu wysyłającego dokumenty np. będą kolejkowane po stronie EMCS? Nie przewidziano możliwość niedostępności systemu podmiotu wysyłającego Tak będą one kolejkowane W przypadku niedostępności systemu podmiotu nie zostaną one utracone i zostaną do niego przesłane po ponownym uruchomieniu systemu podmiotu

62 Uwaga: Kto jest dysponentem kodów PIN po ich przypisaniu do zabezpieczenia Dysponentem kodów PIN jest podmiot, który składa zabezpieczenie

63 Uwaga: Jak EMCS będzie funkcjonował w połączeniu z OSOZ, w przypadku wpisania innej stawki podatku mającej wpływ na wysokość zabezpieczenia (w przypadku biokomponentów)? Podmiot nie wpisuje stawki podatku W projekcie e-AD wprowadzone zostanie pole ilość biokomponentu i uwzględniony zostanie fakt zajęcia niższej kwoty zabezpieczenia

64 Uwaga: Obsługa ubytków ponadnormatywnych - wprowadzenie albo pełnej funkcjonalności rozliczania ubytków rzeczywistych z uwzględnieniem przyznanych limitów albo włączenie w proces automatycznego rozliczenia właściwego naczelnika UC System zwalnia zabezpieczenie w wysokości objętej potwierdzeniem Przemieszczenie przechodzi do wyjaśnienia przez właściwego naczelnika UC

65 Uwaga: Czy użytkownik otrzyma informację o ręcznym zamknięciu danego przemieszczenia oraz późniejszym zwolnieniu zabezpieczenia akcyzowego? Do podmiotu zostanie wysłany komunikat IE905 informujący o ręcznym zamknięciu przemieszczenia Potwierdzenie zwolnienia zabezpieczenia poprzez sprawdzenie w OSOZ

66 Uwaga: Czy OSOZ zwolni zabezpieczenie po zmianie statusu e-AD na „Dostarczone” w czasie rzeczywistym, tzn. natychmiast po otrzymaniu komunikatu z EMCS? Otrzymanie przez podmiot raportu odbioru oznacza, że zabezpieczenie zostało zwolnione w wysokości objętej potwierdzeniem. Jeżeli system OSOZ nie będzie działał, to system EMCS również przechodzi w stan awarii

67 Uwaga: W dokumencie brak mowy o tym, w jaki sposób OSOZ w powiązaniu z EMCS PL traktował będzie wysyłki wyrobów akcyzowych z dodatkiem biokomponentów W OSOZ będzie zajmowane zabezpieczenie w wysokości uwzględniającej dodatek biokomponentu. W projekcie dokumentu e-AD przesyłanym do systemu będzie konieczność wpisania ilości biokomponentu

68 Uwaga: Czy w każdych warunkach EMCS PL będzie w stanie wyliczyć kwoty zabezpieczenia? Czy będzie uwzględniał ubytki normatywne, jeśli tak to w oparciu o jakie normy? System będzie w stanie wyliczyć kwoty zabezpieczeń w każdym przypadku. Zabezpieczenie będzie zajmowane w kwocie maksymalnej wynikającej z mogącego powstać zobowiązania podatkowego; System nie będzie uwzględniał ubytków normatywnych

69 Uwaga: Brak informacji o sposobie współpracy z podmiotem upoważnionym do użycia zabezpieczenia, jak EMCS będzie traktował/obsługiwał zabezpieczenie złożone za osobę trzecią? Jeżeli podmiot złoży zabezpieczenie w OSOZ, zaś naczelnik UC otrzyma zgodę podmiotu składającego zabezpieczenie na używanie go przez inny podmiot, to ten inny podmiot będzie mógł korzystać z tego zabezpieczenia do przemieszczeń w systemie EMCS

70 Uwaga: Zabezpieczenie można albo zająć (obciążyć) albo zwolnić (odsaldować) - co to jest "odnotowanie użycia/zwolnienia zabezpieczenia"? Co to jest "odnotowanie użycia zwolnienia" - jakich przypadków to dotyczy? Odnotowanie użycia dotyczy zabezpieczeń ryczałtowych oraz zwolnień

71 Uwaga: Do końca roku 2010 stosować będziemy rozliczenie bilansu zabezpieczenia dla wysyłek w formie papierowej a od nowego roku już w formie elektronicznej. W jaki sposób będą zamknięte dokumenty ADT dla wysyłek w grudniu 2010 a dostaw w styczniu 2011? Przemieszczenia rozpoczęte na papierze muszą się skończyć na papierze

72 Uwaga: Oczekiwaniem z naszej strony jest możliwość zastosowania certyfikat niekwalifikowanego zaufanego dla podmiotu (organizacji), dającego podobne możliwości jak certyfikaty kwalifikowane dla osób fizycznych Kwestia możliwości stosowania certyfikatu niekwalifikowanego zależy od ostatecznej wersji rozporządzenia wykonawczego do ustawy

73 Uwaga: Czy o uzyskanie certyfikatu dla podpisu elektronicznego należy wystąpić dopiero w okresie rejestrowania przedsiębiorców do systemu, tj. 02.11-14.12.2010, czy też możliwe bądź konieczne jest uzyskanie certyfikatu wcześniej? Można już teraz wystąpić o certyfikat

74 Uwaga: Czy istnieje możliwość wykorzystania dla potrzeb systemu EMCS podpisu elektronicznego wykorzystywanego na potrzeby ZUS? tak

75 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych Warszawa, 23 sierpnia 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google