Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adresowanie IPv4. Konfiguracja protokołu TCP/IP Stan i szczegóły połączenia sieciowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adresowanie IPv4. Konfiguracja protokołu TCP/IP Stan i szczegóły połączenia sieciowego."— Zapis prezentacji:

1 Adresowanie IPv4

2 Konfiguracja protokołu TCP/IP

3 Stan i szczegóły połączenia sieciowego

4 Polecenia ipconfig /all

5 IPv4 32 bity = 8 bitów

6 Pierwszy Drugi Trzeci2 4 Czwarty Piąty Szósty Siódmy Ósmy

7 2 8 =256 Ile liczb można zapisać za pomocą 8 bitów ?

8 Klasy adresów A 0 (1-126) SIEĆHOST B 10 ( ) SIEĆ HOST C 110 ( ) SIEĆ HOST D 1110 ( ) Adresowanie multicastowe E 1111 ( ) 8 bitów. 8 bitów. 8 bitów. 8 bitów Adresy zarezerwowane dla celów badawczych

9 Adresy zarezerwowane/prywatne (wszystkie komputery w sieci), (localhost), adresy prywatne (za NAT i maskaradą): do (A) do (B) do (C)

10 Bity sieci i hostów w adresach klasy A B C KlasaLiczba bitów części sieci (prefix) Liczba bitów części hosta A824 B16 C248  Prefix - liczba bitów w masce podsieci o wartości 1  Adres sieci – w części hosta zawiera same 0  Adres broadcastowy – w części hosta zawiera same 1

11 Ilości sieci i hostów w klasach A B C KlasaLiczba sieciLiczba hostów A2 7 = = B2 14 = = C2 21 = =254

12 Komunikacja  Broadcast – rozgłoszenie informacji. Transmisja rozsiewcza.  Multicast – skierowanie informacji do określonej GRUPY użytkowników.  Unicast – komunikacja pomiędzy ściśle określonymi DWOMA punktami w sieci.

13 Struktura adresowa sieci klasy C – adres sieci do – adresy hostów – adres rozgłoszeniowy (bradcastowy) sieci

14 Struktura adresowa sieci klasy B – adres sieci do – adresy hostów – adres rozgłoszeniowy (bradcastowy) sieci

15 Struktura adresowa sieci klasy A – adres sieci Wyznacz adres rozgłoszeniowy sieci oraz zakres adresów hostów. Ile hostów jest w sieci ?

16 Struktura adresowa sieci klasy A – adres sieci do – adresy hostów – adres rozgłoszeniowy (bradcastowy) sieci Liczba adresów hostów: 2 24 – 2 = zbyt dużo

17 Domena broadcastowa. Obszar sieci, w którym następuje emisja komunikatu rozgłoszeniowego wysyłanego przez jedną stację do wszystkich innych. Redukcja domeny rozgłoszeniowej – podział sieci na podsieci (subneting) Domena kolizji. Obszar sieci, w którym następuje rywalizacja węzłów (hostów) o dostęp do medium.

18 CIDR – Classless InterDomain Routing Bezklasowe routowanie domenowe T w o r z e n i e p o d s i e c i (s u b n e t i n g)

19 Subneting Maska podsieci N N N N N N N N N. N N N N N N N. N N N N N N N N. H H H H H H H H N – network – sieć. H- host, S - subnet N N N N N N N N N. N N N N N N N. N N N N N N N N. S S S H H H H H lub /27

20 Subneting N N N N N N N N N. N N N N N N N. N N N N N N N N. S S S H H H H H s =2 3 =8 podsieci 2 H =2 5 =32 adresy Z A K R E S Y

21 do do do do do do do do =8 podsieci =30 efektywnych adresów hostów E f e k t y w n i e:

22 Zadanie 1 Podaj adresy sieci oraz adresy rozgłoszeniowe dla następujących adresów IP: a) b) c)

23 Zadanie 2 a) Ile podsieci można wydzielić w sieci o adresie /27? b) Jaka jest maksymalna liczba hostów w sieci o masce ?

24 Zadanie 3 Adres drukarki sieciowej w firmie /26. Podaj adres podsieci i broadcastu (adresu rozgłoszeniowego podsieci) do której należy drukarka oraz zakres adresów hostów

25 Zadanie 4 Adres serwera www w pewnej szkole /29. Podaj adres podsieci i broadcastu (adresu rozgłoszeniowego podsieci) do której należy serwer oraz zakres adresów hostów. Ile adresów zewnętrznych IP ma ta szkoła?

26 Zadanie 5 Netbook łącząc się z siecią bezprzewodową w systemie hotspot otrzymał adres sieciowy z maską podsieci Podaj adres podsieci i broadcastu (adresu rozgłoszeniowego podsieci) do której należy netbook oraz zakres adresów hostów. Jaka może być maksymalna liczba hostów w tej sieci?

27 Zadanie 6 Przedsiębiorstwo dostało następujący adres sieci: Określ klasę adresu oraz adres rozgłoszeniowy całej sieci. Zaproponuj maskę podsieci w celu podzielenia sieci na 11 podsieci. Podaj adres, adres rozgłoszeniowy wszystkich podsieci, oraz dostępne adresy hostów.

28 Zadanie 7 Podziel sieć klasy A na podsieci po 200 adresów. Podaj adresy 4 pierwszych podsieci, adresy rozgłoszeniowe podsieci (broadcasty) oraz zakresy adresów hostów.

29 Zadanie 8 Pewne przedsiębiorstwo otrzymało adres klasy B Zaproponować podział sieci na 100 podsieci. Ile hostów będzie w każdej podsieci. Podać przykładowy adres jednej z podsieci, zakres adresów hostów oraz jej adres rozgłoszeniowy.

30 Zadanie 9 Pewne przedsiębiorstwo otrzymało adres klasy C. Jak podzielić sieć na podsieci tak, by liczba dostępnych adresów hostów była jak największa ?

31 Zadanie 10 Jesteś administratorem sieci, zarządzasz 5 routerami w pięciu miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Dysponujesz adresem sieciowym /24. Wykorzystując technikę VLSM (Variable Length Subnet Mask) przydziel adresy poszczególnym podsieciom i interfejsom routerów. Ilości komputerów w oddziałach firmy poszczególnych miast Polski: Warszawa 50, Kraków 25, Wrocław 20, Poznań 30, Gdańsk 15. Schemat połączeń między routerami Gdańsk Poznań Wrocław Kraków Warszawa

32 Zadanie 11 Jesteś administratorem sieci, zarządzasz 5 routerami w pięciu miastach w Polsce: Zielonej Górze, Żarach, Żaganiu, Lubsku i Nowej Soli. Dysponujesz adresem sieciowym /24. Wykorzystując technikę VLSM (Variable Length Subnet Mask) przydziel adresy poszczególnym podsieciom i interfejsom routerów. Ilości komputerów w oddziałach firmy poszczególnych miast Polski: Zielona Góra 60, Nowa Sól 25, Lubsko 10, Żagań 0, Żary 28. Schemat połączeń między routerami Zielona Góra Lubsko Żary Żagań Nowa Sól


Pobierz ppt "Adresowanie IPv4. Konfiguracja protokołu TCP/IP Stan i szczegóły połączenia sieciowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google