Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewodnik po Kiekrzu Położenie na mapie Poznania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewodnik po Kiekrzu Położenie na mapie Poznania."— Zapis prezentacji:

1 Przewodnik po Kiekrzu Położenie na mapie Poznania

2 Kościół w Kiekrzu The orgins of the parish church in Kiekrz go back to XII-XIIIth century. The first information came from 1397 and related to a‘presbytery Pawel from Kiekrz’. Primarily saint Michael Archangel church, built on the highest hill in Kiekrz, was wooden. Parish’s documents, which exist till nowadays, began in year 1407. Początki kościoła parafii sięgają XII lub XIII wieku. Pierwsza źródłowa wzmianka pochodzi z roku 1397, w której jest mowa o "Plebanie Pawle z Kiekrza". Pierwotny kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła, postawiony na najwyższym wzniesieniu Kiekrza, był drewniany. Dokumenty parafii, do dziś istniejące, zaczynają się od roku 1407.

3 Klasztor dla zakonnic The gathering ought to lead the house of mercy for morally neglected girls, who have been protected for 3 recent years by a society called ‘Harbour’. Nuns hired a parcel and a house, near the Small Kierskie Lake, which is surrounded by a big orchard. Zgromadzenie miało prowadzić Dom Miłosierdzia dla zaniedbanych moralnie dziewcząt, którymi przez ostatnie 3 lata zajmowały się w Poznaniu panie z Towarzystwa „Przystań”. Siostrom wydzierżawiono posesję (kilkanaście hektarów) z domem położonym tuż nad Małym Jeziorem Kierskim, który był otoczony wielkim sadem z 4 tysiącami owocowych drzew, i uprawnym polem.

4 Dom samotnej matki The gathering, which has functioned for 10 years, has transferred their novitiate to Kiekrz. Sisters have also organized an orphanage for kids and in 1986 started to help lonely women who moved in with children. In 1999 mothers moved into a new building, which is suitable for 21 mothers and 25 children. Because of the presence of saint Faustyna in the gathering’s house, people have cultivated the idea of God’s Mercy for many years now for all Poznan Archdiocese. Zgromadzenie do Kiekrza przeniosło swój nowicjat, który funkcjonował tam przez 10 lat. Siostry zorganizowały też ochronkę dla dzieci, a od 1986 roku podjęły nowe dzieło, niosąc pomoc i dając schronienie kobietom samotnie wychowującym dzieci. W 1999 roku samotne matki wprowadziły się do nowego budynku, w którym może zamieszkać 21 matek i 25 dzieci. Ze względu na obecność w tym domu św. Siostry Faustyny, w Kiekrzu od wielu lat rozwija się ośrodek kultu Bożego Miłosierdzia dla całej Archidiecezji Poznańskiej.

5 Gimnazjum w Kiekrzu  Gimnazjum powstało 1.09.1999r. na mocy uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 20.04.1999r. jako szkoła publiczna. W latach 1999- 2001 do użytku gimnazjum oddano: nowy budynek oraz salę sportową. Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 9.10.2002r. Gimnazjum nr 67 zostało nadane imię ks. prof. Józefa Tischnera. The lower secondary school in Kiekrz was established on September 1st 1990 as a public school. From 1999 till 2001 the school received a new building and a sports hall. The 67 Gimnazjum has been named after professor Józef Tischner, the great Polish priest and philosopher.

6 Szkoła podstawowa w Kiekrzu On 31 January 1987 school in Kiekrz was joined into Poznań and became a part of Poznań quarter Jeżyce. The building was enhanced by a few new, roomy classrooms and sanitary utilities. On 8th of June 1996 the new name was given. The patron became Kornel Makuszyński (kids’ books author). In 1998 a sports field was attached and from 2001 children from school can play in modern and spacious sports hall. 31 stycznia 1987 roku szkoła w Kiekrzu zostaje przyłączona do Poznania. Tym samym staje się jedną ze szkół Dzielnicy Poznań-Jeżyce, otrzymując nazwę Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu, a od września 1991 roku przechodzi pod zarząd Samorządu Miejskiego. Budynek wzbogacił się o kilka nowych, przestronnych izb lekcyjnych oraz węzeł sanitarny. 8 czerwca 1996 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia. Patronem szkoły wybrany został Kornel Makuszyński. W 1998 roku szkoła uzyskała boisko szkolne, a w 2001 roku oddano do użytku nowoczesną salę gimnastyczną.

7 Stacja Kolejowa  Stacja kolejowa w Kiekrzu, znajduje się na pograniczu wiejskiej i poznańskiej części tego obszaru. Stacja leży na szlaku kolejowym Poznań Główny– Szczecin Główny. The railway station in Kiekrz is situated between the urban and the rural part of the town. The station is placed on the railway track Poznan - Szczecin.

8 Jezioro Kiekrz is surrounded by three lakes: Large an Small Kierskie Lakes and Strzeszyńskie Lake. Three lakes’ valleys were shaped by melting glacier hundred thousand years ago.The Large Kierskie Lake is the biggest lake near Poznań. It is an important place for practising water sports, mostly sailing and, in winter season, iceboating. Kiekrz jest otoczony trzema jeziorami: Wielkim i Małym Jeziorem Kierskim oraz Jeziorem Strzeszyńskim. Doliny tych jezior zostały ukształtowane przez topniejący lodowiec dziesiątki tysięcy lat temu. Duże Jezioro Kierskie jest obecnie największym jeziorem w granicach Poznania. Stanowi bardzo ważny akwen dla uprawiania sportów wodnych, głównie żeglarstw,a a w sezonie zimowym dominującym sportem są bojery.

9 Galeria

10 KONIEC  Dziękuję za uwagę  Przygotowała:  Joanna Nadolna  Magda Szubińska


Pobierz ppt "Przewodnik po Kiekrzu Położenie na mapie Poznania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google