Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziecko jako osoba doświadczająca przemocy w świecie wirtualnym i rzeczywistym Tomasz Bilicki Centrum Służby Rodzinie w Łodzi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziecko jako osoba doświadczająca przemocy w świecie wirtualnym i rzeczywistym Tomasz Bilicki Centrum Służby Rodzinie w Łodzi."— Zapis prezentacji:

1 Dziecko jako osoba doświadczająca przemocy w świecie wirtualnym i rzeczywistym Tomasz Bilicki Centrum Służby Rodzinie w Łodzi

2 „Nieprzypadkowe akty naruszające osobistą wolność jednostki, które przyczyniają się do fizycznej albo psychicznej szkody drugiego człowieka i które wykraczają poza społeczne normy wzajemnych kontaktów międzyludzkich” (wg Ireny Pospieszyl) „Jakikolwiek czyn lub zaniedbanie ze strony jednego członka rodziny wobec innych członków, które zagrażają życiu, cielesnej bądź psychicznej integralności lub wolności albo poważnie szkodzą osobowości” (wg Rady Europy) „Maltretowanie dziecka to każde zamierzone lub niezamierzone działanie osoby dorosłej, społeczeństwa lub państwa, które wpływa ujemnie na zdrowie, rozwój fizyczny lub psychospołeczny dziecka” (wg WHO)

3 Ze względu na rodzaj krzywdzenia: - Przemoc fizyczna - Przemoc psychiczna (emocjonalna) - Przemoc seksualna - Przemoc ekonomiczna - Zaniedbanie Ze względu na miejsce występowania: - Rodzinna, szkolna, kolonijna itp. Ze względu na relacje ofiary i sprawcy: - Rodzicielska, rówieśnicza, nauczycielska

4 Ubóstwo, uzależnienia, korzystanie z używek Nieformalny związek rodziców, posiadanie dzieci z różnych związków, nieudany związek lub małżeństwo Zaburzenia psychiczne Poród przed 18 rokiem życia matki, rozczarowanie związane z płcią dziecka Doświadczenie krzywdzenia we własnej rodzinie Nadpobudliwość lub wady rozwojowe dziecka Mało więzi rodzinnych, izolacja społeczna rodziny Dysproporcje w poziomie wykształcenia rodziców Przynależność rodziców do różnych ras, wyznań i ideologii

5 Objawy emocjonalne: - Wzmożona czujność, niezdolność do rozluźnienia, „zamrożony strach” - Brak żywej reakcji w sytuacji emotogennych, poczucie odrętwienia - Tłumiony płacz, ciche popłakiwanie w ukryciu, skłonność do izolacji - Zmienność nastroju, wzrost natręctw i tików - Problemy w rozwoju własnej tożsamości, silny lęk przed porażką Objawy fizyczne: - Charakterystyczne lub nietypowe ślady oraz ich ukrywanie - Ślady nie pasujące do opisu zdarzenia lub nieścisłości w opisie - Trudności w chodzeniu lub siadaniu, zwiększona wrażliwość na dotyk - Zaburzony rozwój fizyczny, zaniedbany wygląd, brak opieki lekarskiej - Reakcje regresyjne (np. brak kontroli fizjologicznej) lub kompulsywne (np. ssanie palca, obgryzanie paznokci, obżarstwo) - Częsta absencja, urazowość, ospałość i brak koncentracji

6 Objawy społeczne: - Nieufność wobec innych, niekomunikatywność - Nieumiejętność nawiązywania kontaktu, podtrzymania więzi, pozyskania przyjaciół, wrogość lub brak dystansu wobec dorosłych, manipulacje, opór - Wzrost irytacji w przypadku różnych trudności, drażliwość, niekontrolowane wybuchy złości, agresja wobec innych dzieci - Zobojętnienie na karę lub nieadekwatny lęk przed karą - Nieposłuszeństwo wobec większości osób, które nie stanowią zagrożenia - Kłamstwa, kradzieże, nieadekwatny lęk przed konsekwencjami - Spanie na lekcji, wczesne przychodzenie i późne wychodzenie ze szkoły - Starsze dzieci: autoagresja, używki, próby samobójcze, ucieczki z domu - Przemoc seksualna: seksualizacja, nagła zmiana postaw, posiadanie tajemnicy Różne rodzaje przemocy i jej objawy często występują razem

7 Chodzenie po klasie, zaglądanie innym przez ramię (reakcja na poczucie samotności ), płacz gdy coś się nie udaje Mała tolerancja na zmiany w wyniku braku poczucia bezpieczeństwa („moja ławka, moja pani”) Naruszanie sfery osobistej innych uczniów Tendencja do widzenia świata jako zagrażającego Lęk, gdy zbliża się dorosły, sztywnienie w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem Bierność, nie korzystanie z szans rozwoju Niechęć przed powrotem do domu Przyjmowanie strategii behawioralnych

8 Strategia wybitnego dziecka: wysoka inteligencja, silna dbałość o osiągnięcia, bardzo dobrze się uczy, ograniczone kontakty z innymi dziećmi, „neurotyczna potrzeba sukcesu” Strategia opieki: wyczulenie na potrzeby rodziców i dorosłych, „mały dorosły”, brak radości i spontaniczności, opieka nad rodzicami i rodzeństwem Strategia spokoju i unikania: trzyma się z daleka od innych, niepozorność i cichość, brak obrony swoich granic i interesów Strategia agresji: wybuchowość, traktowanie innych dzieci i dorosłych jako agresorów, wpadanie w „furię” i szał, brak poczucia ograniczeń i regulaminów

9

10 J.Pyżalski: Agresja elektroniczna najszerzej rozumiana jest jako taki zbiór wrogich zachowań, który realizowany jest za pomocą Internetu lub telefonów komórkowych. Anonimowy akt agresji posiada znacznie większy potencjał wiktymizacyjny. Ofiara anonimowego ataku nie wie, czy jest prześladowana „przez jednego sprawcę czy przez więcej osób; czy sprawcą jest chłopak czy dziewczyna, kolega czy wróg, ktoś znajomy czy osoba obca”.

11 J.Pyżalski: Ciągłość oddziaływania polega z kolei na tym, iż ofiara agresji elektronicznej dostępna jest dla sprawcy właściwie bez przerwy i nie posiada miejsca, w którym może się ukryć. Inaczej sytuacja ta wyglądała w przypadku agresji tradycyjnej, gdzie młody człowiek, który jest przykładowo atakowany w szkole posiada miejsca takie jak dom rodzinny, gdzie agresja agresorów go nie dotyka.

12 J.Pyżalski: Efekt kabiny pilota: technologie komunikacyjne sprawiają, że sprawca agresji elektronicznej komunikuje się w sposób zapośredniczony – ma kontakt z ekranem i klawiaturą komputera lub telefonu komórkowego. W szczególności ograniczony jest w takiej komunikacji kanał niewerbalny stanowiący nośnik komunikatów dotyczących emocji. Oznacza to, że niektóre osoby mogą angażować się we wrogie wobec innych działania bez świadomości, że ich zachowania krzywdzą innych.

13 J.Pyżalski: Agresja, którą charakteryzują równocześnie następujące trzy właściwości: wrogie intencje, powtarzalność oraz przewaga sił sprawców bądź sprawcy nad ofiarą. Gimnazja: 19,5% sprawcy, 6,6% ofiary, 6,8% ofiara/sprawca

14

15

16 AKTYWNOŚĆ PEDOFILÓW W INTERNECIE strony internetowe na temat pedofilii, serwisy internetowe na temat problemów dzieci (od płaskostopia po wychowanie…), fora internetowe, w tym komentarze w serwisach, strony internetowe ze zdjęciami dzieci (w tym m.in. galerie zdjęć dzieci na plaży, serwisy agencji reklamowych, sceny z filmów familijnych itp.), programy do komunikacji w czasie rzeczywistym (metoda na uwodzenie dzieci), programy do wymiany plików (metoda na wymianę fragmentów filmów familijnych oraz pornografii dziecięcej – uważana za najbardziej anonimową i bezpieczną).

17 Pedofilskie logo (tzw. trzecia płeć)

18

19

20 Tzw. „pozytywna pedofilia” pedofilia to „miłość dorosłych do dzieci wzbogacona o głęboką przyjaźń i szeroko pojętą edukację dzieci. Piękne uczucie porównywalne do uczucia, jakim rodzice obdarzają swoje dzieci. Pozytywni pedofile poświęcają dzieciom więcej troski i uwagi, niż rodzice, a miłość pedofilska różni się od miłości klasycznej tylko różnicą wieku kochanków-przyjaciół i brakiem niedozwolonych czynów seksualnych. W miarę pogłębiania się więzi między dzieckiem a pedofilem mogą (ale nie muszą) pojawić się nieagresywne, dobrowolne i sympatyczne pieszczoty i przytulania, które cieszą obie strony”, cytat z opowiadania - „Po prostu muskamy się noskami po policzkach, albo leżymy na podłodze w szortach i się łaskoczemy. Robimy też inne rzeczy, ale to nasza tajemnica”.

21

22

23 Prezerwatywy dla dzieci

24 ZARYS PRAWNYCH ASPEKTY PEDOFILII Art. 200. § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12, § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej, Art. 202. § 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, § 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, § 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10, § 4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

25 Dziękuję za uwagę bilicki@csr.org.pl 42 682-20-22


Pobierz ppt "Dziecko jako osoba doświadczająca przemocy w świecie wirtualnym i rzeczywistym Tomasz Bilicki Centrum Służby Rodzinie w Łodzi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google