Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE W WIEKU DZIECIĘCYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE W WIEKU DZIECIĘCYM"— Zapis prezentacji:

1 ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE W WIEKU DZIECIĘCYM
Wg Wytycznych 2005 ERC Wykorzystano materiały EPLS

2 P - ALS Czynność układu oddechowego A. Drożność dróg oddechowych
Szybka ocena ABCD Objawy niepokojące Czynność układu oddechowego A. Drożność dróg oddechowych Drożne i zabezpieczone Zagrożone Niedrożne

3 P - ALS Szybka ocena ABCD Objawy niepokojące B. Ocena oddychania
Częstość oddechów tachypnoe, bezdech Objętość oddechowa ruchy klatki piersiowej szmery oddechowe brak szmerów oddechowych odgłosy dodatkowe stękanie Wysiłek oddechowy zmęczenie Natlenienie sinica i bladość sinica mimo tlenu Sat O2

4 P - ALS Szybka ocena ABCD Objawy niepokojące nawrót włośniczkowy
C. Ocena układu krążenia czynność serca tachykardia, bradykardia ciśnienie tętnicze hipotensja amplituda tętna: centralne / obwodowe perfuzja obwodowa pocenie się nawrót włośniczkowy temperatura powierzchni ciała kolor skóry obciążenie wstępne wypełnienie żył szyjnych brzeg wątroby wilgotne rzężenia perfuzja nerkowa

5 P - ALS Szybka ocena ABCD Objawy niepokojące D. Stan świadomości
AVPU obniżony poziom świadomości Rozpoznawanie rodziców hipotonia Kontakt z otoczeniem Napięcie mięśniowe Szerokość źrenic

6 P – ALS A i B C wysoki przepływ O2
udrożnienie i wentylacja przyrządowa Ambu – maska twarzowa LMA intubacja dotchawicza udrożnienie chirurgiczne C dostęp IV lub IO płyny i leki

7 P - ALS Zaawansowane metody udrażniania dróg oddechowych i wentylacji
Dziecko przytomne: pozycja dogodna Dziecko nieprzytomne: Udrożnienie dróg oddechowych: bezprzyrządowe przyrządowe: rurki ustno-gardłowe, nosowo-gardłowe Wspomaganie wentylacji: Dostarczanie tlenu: wąsy tlenowe, budka tlenowa, namiot tlenowy, maska tlenowa, maska tlenowa z rezerwuarem Wentylacja: Maska z workiem samorozprężalnym Intubacja dotchawicza: RSI

8 Intubacja dotchawicza 2005
P – ALS Intubacja dotchawicza 2005 w pomocy przedszpitalnej do rozmiaru 5,5 mm ID bez mankietu uszczelniającego w warunkach szpitala dopuszczalne rurki z mankietem u niemowląt i dzieci (z wyj. noworodków), jeśli ciśnienie w mankiecie nie przekracza 20 cm H2O

9 P - ALS Intubacja Próby intubacji nie powinny trwać dłużej niż 30 sek.
Potwierdzenie prawidłowego położenia rurki intubacyjnej: Czynność serca Sat O2 Symetryczne ruchy klatki piersiowej Symetryczne szmery oddechowe Brak odgłosu bulgotania nad żołądkiem i rozdęcia żołądka Pomiar końcowowydechowego CO2 Rtg klatki piersiowej

10 P - ALS Intubacja Stan pacjenta zaintubowanego ulega pogorszeniu:
DOPES Displacemant Obstruction Pneumothorax Equipment Stomach

11 Dostęp do układu krążenia 2005
P – ALS Dostęp do układu krążenia 2005 uznany za trudny u niemowląt i dzieci w trakcie reanimacji dopuszczalne trzy próby wykonania dostępu dożylnego w ciągu 90 sek. JEŚLI NIEUDANE dostęp do jamy szpikowej

12 P - ALS Dostępy naczyniowe IV obwodowy IO Dostępy centralne

13 P - ALS Płynoterapia Krystaloidy: bolus 20ml/kg Koloidy
Produkty krwiopochodne

14 P - ALS Leki używane w trakcie resuscytacji
Adrenalina: 10 mcg/kg=0,1ml/kg roztworu 1: iv, io (1mg/10ml) 100 mcg/kg=0,1ml/kg roztworu 1:1000 it ( 1mg/1ml ) Atropina: 20mcg/kg, dawka minimalna 100mcg, maksymalna 3mg iv,io dotchawiczo dawka potrójna Wodorowęglan sodu: 1 mEq/kg=1 mml/kg ( 1ml/kg 8,4% roztworu) iv Adenozyna: 100 mcg/kg,max 6mg, II dawka podwojona max 12mg iv,io Amiodaron: 5mg/kg powtarzalnie do dawki max 15mg/kg/24h iv Glukoza: udokumentowana hipoglikemia 5-10 ml/kg 10% iv Wapń: udokumentowana hipokalcemia, hiperkalemia, hipermagnezemia i po przedawkowaniu blokerów kanału wapniowego Nalokson: <5rż 100mcg/kg max 2mg, >5 rż 2mg, powtarzalnie co 3min. iv, io, im

15

16 Specjalistyczne Zabiegi Resuscytacyjne u Dzieci
Algorytm BLS poszukuj oznak życia RKO 15:2dopóki defibrylator/monitor nie zostanie podpięty Ocenić rytm serca Defibrylacja zalecana VF/VT bez tętna Defibrylacja nie zalecana (PEA/asystolia) +/- zbadać tętno W trakcie RKO: lecz odwracalne przyczyny NZK* -sprawdź położenie i przyleganie elektrod -wykonaj/sprawdź: dostęp IV drożność dr. oddechowych, tlenoterapia -nie przerywaj uciśnięć po zabezpieczeniu dróg oddechowych -podawaj adrenalinę co 3-5 min rozważ amiodaron, atropinę, magnez 1 defibrylacja 4 J/kg lub AED dla dzieci RKO 15:2 przez 2 min RKO 15:2 przez 2 min.

17 P – ALS RYTMY NIEDEFIBRYLACYJNE (PEA/asystolia) adrenalina RKO
10mg/kg IV lub IO 100mg/kg ET RKO rozpoznanie i leczenie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia (4H 4T) RYTMY DEFIBRYLACYJNE (VF/VT bez tętna) defibrylacja energią 4J/kg (powtarzana co 2 min. jeśli są wskazania) RKO adrenalina przed 3. wyładowaniem (potem co 3 – 5 min.) amiodaron przed 4. wyładowaniem

18 P – ALS Defibrylacja 2000 2005 sekwencja 2J, 2J, 4J/kg
adrenalina po 3. wyładowaniu zastrzeżenia w użyciu AED 2005 dawka 4J/kg sekwencje 2 – minutowe RKO pomiędzy kontrolą rytmu kolejnym wyładowaniem adrenalina przed 3. wyładowaniem dopuszczone używanie AED nawet w wersji „dorosłej”

19 Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia ( 4H i 4T)
Hipoksja Hipowolemia Hiper / hipokaliemia Hipotermia Odma prężna (tension pneumothorax) Tamponada osierdzia Toksykologia Trombembolia ( wieńcowa lub płucna)

20 Zakończenie resuscytacji
brak jednoznacznych wytycznych określających czas zakończenia resuscytacji po 20 minutach kierownik zespołu resuscytacyjnego rozważa wskazania do dalszych działań analiza przyczyny, czas bez działań, czas RKO, zasadność użycia technik zaawansowanych (np. ECMO)

21 Obecność rodziców w trakcie resuscytacji
większość chce być obecna przy resuscytacji (?) okazja do pożegnania się z dzieckiem realistyczny obraz reanimacji i śmierci mniejsze napięcie emocjonalne mniejsze nasilenie depresji proces godzenia z utratą łagodniejszy badany po kilku miesiącach

22 osoba , która odlicza czas działań
Teoria vs praktyka osoba , która odlicza czas działań i prowadzi zapis CZAS rejestracja video i analiza ex-post

23 Zaburzenia rytmu Brak tętna – wdrożenie RKO
Tętno obecne, ale niestabilny stan hemodynamiczny: A, B (wspomaganie i tlen) Podpięcie monitora EKG (lub defibrylatora) Ocena zapisu: Szybki czy wolny (w odniesieniu do wieku) Miarowy czy niemiarowy Ocena zespołów QRS (wąskie<0,08sek; szerokie>0,08sek) Postępowanie zależnie od stanu hemodynamicznego

24 Bradykardia Przyczyny: niedotlenienie, kwasica, ciężka hypotensja
Podać 100% O2,wentylować Jeżeli tętno < 60/min i nie przyspiesza pomimo wentylacji i tlenoterapii: RKO + adrenalina Jeżeli bradykardia wynika ze stymulacji n. błędnego należy podać atropinę przed adrenaliną Stymulacja tylko w bloku AV opornym na RKO i leki, nieskuteczna w asystolii oraz zaburzeniach związanych z niedokrwieniem i niedotlenieniem

25 Różnicowanie częstoskurczów z wąskimi zespołami QRS u dzieci
Typ częstoskurczu Zatokowy – ST Nadkomorowy - SVT Wywiad Gorączka, utrata płynów, ból, stres Niespecyficzny Częstość pracy serca <220/min – niemowlęta <180/min – dzieci >220/min – niemowlęta >180/min – dzieci Załamek P Obecne / prawidłowe >200/min trudna ocena Brak / nieprawidłowe Zmienność R- R Zmienne w zależności od sytuacji Niezmienne Początek / koniec Stopniowe Nagłe

26 Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS
SVT u hemodynamicznie wydolnych – stymulacja wagalna U niestabilnych, jeżeli nie opóźnia innych działań (leki) Adenozyna w szybkim wstrzyknięciu (0,1 – 0,2mg/kg) Ciężka niestabilność – kardiowersja I. dawka 0,5 – 1J/kg, II. dawka 2J/kg (jeżeli brak dostępu donaczyniowego, lub pierwsza dawka adenozyny nieskuteczna) Jeżeli kardiowersja nieskuteczna, przed III. próbą amiodaron lub prokainamid wg zaleceń kardiologa dziecięcego amiodaron wg zaleceń specjalisty

27 Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS
U dzieci – bardziej prawdopodobny nadkomorowy VT najczęściej występuje u dzieci z chorobami serca (np: po zabiegach kardiochirurgicznych, kardiomiopatie, zapalenia mięśnia sercowego, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, zespół wydłużonego odstępu QT, po założeniu cewnika do jam serca). Kardiowersja jest leczeniem z wyboru pacjentów z zachowanym tętnem

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE W WIEKU DZIECIĘCYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google