Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE W WIEKU DZIECIĘCYM W WIEKU DZIECIĘCYM Wg Wytycznych 2005 ERC Wykorzystano materiały EPLS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE W WIEKU DZIECIĘCYM W WIEKU DZIECIĘCYM Wg Wytycznych 2005 ERC Wykorzystano materiały EPLS."— Zapis prezentacji:

1 ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE W WIEKU DZIECIĘCYM W WIEKU DZIECIĘCYM Wg Wytycznych 2005 ERC Wykorzystano materiały EPLS

2 P - ALS Szybka ocena ABCD Objawy niepokojące Czynność układu oddechowego A. Drożność dróg oddechowych Drożne i zabezpieczone Drożne i zabezpieczone Zagrożone Zagrożone Niedrożne Niedrożne

3 P - ALS Szybka ocena ABCD Objawy niepokojące B. Ocena oddychania Częstość oddechów tachypnoe, bezdech Częstość oddechów tachypnoe, bezdech Objętość oddechowa Objętość oddechowa ruchy klatki piersiowej ruchy klatki piersiowej szmery oddechowe brak szmerów oddechowych szmery oddechowe brak szmerów oddechowych odgłosy dodatkowe stękanie odgłosy dodatkowe stękanie Wysiłek oddechowy zmęczenie Wysiłek oddechowy zmęczenie Natlenienie Natlenienie sinica i bladość sinica mimo tlenu sinica i bladość sinica mimo tlenu Sat O2 Sat O2

4 P - ALS Szybka ocena ABCD Objawy niepokojące C. Ocena układu krążenia czynność serca tachykardia, bradykardia czynność serca tachykardia, bradykardia ciśnienie tętnicze hipotensja ciśnienie tętnicze hipotensja amplituda tętna: centralne / obwodowe amplituda tętna: centralne / obwodowe perfuzja obwodowa pocenie się perfuzja obwodowa pocenie się nawrót włośniczkowy nawrót włośniczkowy temperatura powierzchni ciała temperatura powierzchni ciała kolor skóry kolor skóry obciążenie wstępne obciążenie wstępne wypełnienie żył szyjnych wypełnienie żył szyjnych brzeg wątroby brzeg wątroby wilgotne rzężenia wilgotne rzężenia perfuzja nerkowa perfuzja nerkowa

5 P - ALS Szybka ocena ABCD Objawy niepokojące D. Stan świadomości AVPU obniżony poziom świadomości AVPU obniżony poziom świadomości Rozpoznawanie rodziców hipotonia Rozpoznawanie rodziców hipotonia Kontakt z otoczeniem Kontakt z otoczeniem Napięcie mięśniowe Napięcie mięśniowe Szerokość źrenic Szerokość źrenic

6 P – ALS A i B –wysoki przepływ O 2 –udrożnienie i wentylacja przyrządowa Ambu – maska twarzowa Ambu – maska twarzowa LMA LMA intubacja dotchawicza intubacja dotchawicza –udrożnienie chirurgiczne C –dostęp IV lub IO –płyny i leki

7 P - ALS Zaawansowane metody udrażniania dróg oddechowych i wentylacji Dziecko przytomne: pozycja dogodna Dziecko nieprzytomne: Udrożnienie dróg oddechowych: bezprzyrządowe bezprzyrządowe przyrządowe: rurki ustno-gardłowe, nosowo-gardłowe przyrządowe: rurki ustno-gardłowe, nosowo-gardłowe Wspomaganie wentylacji: Dostarczanie tlenu: wąsy tlenowe, budka tlenowa, namiot tlenowy, maska tlenowa, maska tlenowa z rezerwuarem Wentylacja: Maska z workiem samorozprężalnym Intubacja dotchawicza: RSI

8 P – ALS Intubacja dotchawicza 2005 w pomocy przedszpitalnej do rozmiaru 5,5 mm ID bez mankietu uszczelniającego w pomocy przedszpitalnej do rozmiaru 5,5 mm ID bez mankietu uszczelniającego w warunkach szpitala dopuszczalne rurki z mankietem u niemowląt i dzieci (z wyj. noworodków), jeśli ciśnienie w mankiecie nie przekracza 20 cm H 2 O w warunkach szpitala dopuszczalne rurki z mankietem u niemowląt i dzieci (z wyj. noworodków), jeśli ciśnienie w mankiecie nie przekracza 20 cm H 2 O

9 P - ALS Intubacja Próby intubacji nie powinny trwać dłużej niż 30 sek. Potwierdzenie prawidłowego położenia rurki intubacyjnej: Czynność serca Sat O2 Symetryczne ruchy klatki piersiowej Symetryczne szmery oddechowe Brak odgłosu bulgotania nad żołądkiem i rozdęcia żołądka Pomiar końcowowydechowego CO2 Rtg klatki piersiowej

10 P - ALS Intubacja Stan pacjenta zaintubowanego ulega pogorszeniu: DOPESDisplacemantObstructionPneumothoraxEquipmentStomach

11 P – ALS Dostęp do układu krążenia 2005 uznany za trudny u niemowląt i dzieci w trakcie reanimacji uznany za trudny u niemowląt i dzieci w trakcie reanimacji dopuszczalne trzy próby wykonania dostępu dożylnego w ciągu 90 sek. dopuszczalne trzy próby wykonania dostępu dożylnego w ciągu 90 sek. JEŚLI NIEUDANE dostęp do jamy szpikowej dostęp do jamy szpikowej

12 P - ALS Dostępy naczyniowe IV obwodowy IO Dostępy centralne

13 P - ALS Płynoterapia Krystaloidy: bolus 20ml/kg Koloidy Produkty krwiopochodne

14 P - ALS Leki używane w trakcie resuscytacji Adrenalina: 10 mcg/kg=0,1ml/kg roztworu 1:10 000 iv, io (1mg/10ml) 100 mcg/kg=0,1ml/kg roztworu 1:1000 it ( 1mg/1ml ) 100 mcg/kg=0,1ml/kg roztworu 1:1000 it ( 1mg/1ml ) Atropina: 20mcg/kg, dawka minimalna 100mcg, maksymalna 3mg iv,io dotchawiczo dawka potrójna dotchawiczo dawka potrójna Wodorowęglan sodu: 1 mEq/kg=1 mml/kg ( 1ml/kg 8,4% roztworu) iv Adenozyna: 100 mcg/kg,max 6mg, II dawka podwojona max 12mg iv,io Amiodaron: 5mg/kg powtarzalnie do dawki max 15mg/kg/24h iv Glukoza: udokumentowana hipoglikemia 5-10 ml/kg 10% iv Wapń: udokumentowana hipokalcemia, hiperkalemia, hipermagnezemia i po przedawkowaniu blokerów kanału wapniowego i po przedawkowaniu blokerów kanału wapniowego Nalokson: 5 rż 2mg, powtarzalnie co 3min. iv, io, im

15

16 Specjalistyczne Zabiegi Resuscytacyjne u Dzieci Algorytm BLS poszukuj oznak życia RKO 15:2dopóki defibrylator/monitor nie zostanie podpięty Ocenić rytm serca +/- zbadać tętno W trakcie RKO: ---- -lecz odwracalne przyczyny NZK* -sprawdź położenie i przyleganie elektrod -wykonaj/sprawdź: dostęp IV drożność dr. oddechowych, tlenoterapia -nie przerywaj uciśnięć po zabezpieczeniu dróg oddechowych -podawaj adrenalinę co 3-5 min rozważ amiodaron, atropinę, magnez Defibrylacja zalecana VF/VT bez tętna Defibrylacja nie zalecana (PEA/asystolia) 1 defibrylacja 4 J/kg lub AED dla dzieci RKO 15:2 przez 2 min. RKO 15:2 przez 2 min

17 P – ALS RYTMYNIEDEFIBRYLACYJNE(PEA/asystolia) adrenalina adrenalina –10  g/kg IV lub IO –100  g/kg ET RKO RKO rozpoznanie i leczenie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia (4H 4T) rozpoznanie i leczenie odwracalnych przyczyn zatrzymania krążenia (4H 4T)RYTMYDEFIBRYLACYJNE (VF/VT bez tętna) defibrylacja energią 4J/kg (powtarzana co 2 min. jeśli są wskazania) defibrylacja energią 4J/kg (powtarzana co 2 min. jeśli są wskazania) RKO RKO adrenalina przed 3. wyładowaniem (potem co 3 – 5 min.) adrenalina przed 3. wyładowaniem (potem co 3 – 5 min.) amiodaron przed 4. wyładowaniem amiodaron przed 4. wyładowaniem

18 P – ALS 2000 sekwencja 2J, 2J, 4J/kg sekwencja 2J, 2J, 4J/kg adrenalina po 3. wyładowaniu adrenalina po 3. wyładowaniu zastrzeżenia w użyciu AED zastrzeżenia w użyciu AED2005 dawka 4J/kg dawka 4J/kg sekwencje 2 – minutowe sekwencje 2 – minutowe RKO pomiędzy kontrolą rytmu kolejnym wyładowaniem RKO pomiędzy kontrolą rytmu kolejnym wyładowaniem adrenalina przed 3. wyładowaniem adrenalina przed 3. wyładowaniem dopuszczone używanie AED nawet w wersji „dorosłej” dopuszczone używanie AED nawet w wersji „dorosłej” Defibrylacja

19 Odwracalne przyczyny zatrzymania krążenia ( 4H i 4T) Hipoksja Hipoksja Hipowolemia Hipowolemia Hiper / hipokaliemia Hiper / hipokaliemia Hipotermia Hipotermia Odma prężna (tension pneumothorax) Odma prężna (tension pneumothorax) Tamponada osierdzia Tamponada osierdzia Toksykologia Toksykologia Trombembolia ( wieńcowa lub płucna) Trombembolia ( wieńcowa lub płucna)

20 Zakończenie resuscytacji brak jednoznacznych wytycznych określających czas zakończenia resuscytacji brak jednoznacznych wytycznych określających czas zakończenia resuscytacji po 20 minutach kierownik zespołu resuscytacyjnego rozważa wskazania do dalszych działań po 20 minutach kierownik zespołu resuscytacyjnego rozważa wskazania do dalszych działań –analiza przyczyny, czas bez działań, czas RKO, zasadność użycia technik zaawansowanych (np. ECMO)

21 Obecność rodziców w trakcie resuscytacji większość chce być obecna przy resuscytacji (?) większość chce być obecna przy resuscytacji (?) okazja do pożegnania się z dzieckiem okazja do pożegnania się z dzieckiem realistyczny obraz reanimacji i śmierci realistyczny obraz reanimacji i śmierci –mniejsze napięcie emocjonalne –mniejsze nasilenie depresji proces godzenia z utratą łagodniejszy proces godzenia z utratą łagodniejszy –badany po kilku miesiącach

22 Teoria vs praktyka CZAS osoba, która odlicza czas działań i prowadzi zapis rejestracja video i analiza ex-post

23 Zaburzenia rytmu Brak tętna – wdrożenie RKO Brak tętna – wdrożenie RKO Tętno obecne, ale niestabilny stan hemodynamiczny: Tętno obecne, ale niestabilny stan hemodynamiczny: –A, B (wspomaganie i tlen) –Podpięcie monitora EKG (lub defibrylatora) –Ocena zapisu: Szybki czy wolny (w odniesieniu do wieku) Szybki czy wolny (w odniesieniu do wieku) Miarowy czy niemiarowy Miarowy czy niemiarowy Ocena zespołów QRS (wąskie 0,08sek) Ocena zespołów QRS (wąskie 0,08sek) Postępowanie zależnie od stanu hemodynamicznego Postępowanie zależnie od stanu hemodynamicznego

24 Bradykardia Przyczyny: niedotlenienie, kwasica, ciężka hypotensja Przyczyny: niedotlenienie, kwasica, ciężka hypotensja Podać 100% O 2,wentylować Podać 100% O 2,wentylować Jeżeli tętno < 60/min i nie przyspiesza pomimo wentylacji i tlenoterapii: RKO + adrenalina Jeżeli tętno < 60/min i nie przyspiesza pomimo wentylacji i tlenoterapii: RKO + adrenalina Jeżeli bradykardia wynika ze stymulacji n. błędnego należy podać atropinę przed adrenaliną Jeżeli bradykardia wynika ze stymulacji n. błędnego należy podać atropinę przed adrenaliną Stymulacja tylko w bloku AV opornym na RKO i leki, nieskuteczna w asystolii oraz zaburzeniach związanych z niedokrwieniem i niedotlenieniem Stymulacja tylko w bloku AV opornym na RKO i leki, nieskuteczna w asystolii oraz zaburzeniach związanych z niedokrwieniem i niedotlenieniem

25 Różnicowanie częstoskurczów z wąskimi zespołami QRS u dzieci Typ częstoskurczu Zatokowy – ST Nadkomorowy - SVT Wywiad Gorączka, utrata płynów, ból, stres Niespecyficzny Częstość pracy serca <220/min – niemowlęta <220/min – niemowlęta <180/min – dzieci >220/min – niemowlęta >180/min – dzieci Załamek P Obecne / prawidłowe >200/min trudna ocena Brak / nieprawidłowe Zmienność R- R Zmienne w zależności od sytuacji Niezmienne Początek / koniec StopnioweNagłe

26 Częstoskurcz z wąskimi zespołami QRS SVT u hemodynamicznie wydolnych – stymulacja wagalna SVT u hemodynamicznie wydolnych – stymulacja wagalna U niestabilnych, jeżeli nie opóźnia innych działań (leki) U niestabilnych, jeżeli nie opóźnia innych działań (leki) Adenozyna w szybkim wstrzyknięciu (0,1 – 0,2mg/kg) Adenozyna w szybkim wstrzyknięciu (0,1 – 0,2mg/kg) Ciężka niestabilność – kardiowersja I. dawka 0,5 – 1J/kg, II. dawka 2J/kg (jeżeli brak dostępu donaczyniowego, lub pierwsza dawka adenozyny nieskuteczna) Ciężka niestabilność – kardiowersja I. dawka 0,5 – 1J/kg, II. dawka 2J/kg (jeżeli brak dostępu donaczyniowego, lub pierwsza dawka adenozyny nieskuteczna) Jeżeli kardiowersja nieskuteczna, przed III. próbą amiodaron lub prokainamid wg zaleceń kardiologa dziecięcego Jeżeli kardiowersja nieskuteczna, przed III. próbą amiodaron lub prokainamid wg zaleceń kardiologa dziecięcego amiodaron wg zaleceń specjalisty amiodaron wg zaleceń specjalisty

27 Częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS U dzieci – bardziej prawdopodobny nadkomorowy U dzieci – bardziej prawdopodobny nadkomorowy VT najczęściej występuje u dzieci z chorobami serca (np: po zabiegach kardiochirurgicznych, kardiomiopatie, zapalenia mięśnia sercowego, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, zespół wydłużonego odstępu QT, po założeniu cewnika do jam serca). VT najczęściej występuje u dzieci z chorobami serca (np: po zabiegach kardiochirurgicznych, kardiomiopatie, zapalenia mięśnia sercowego, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, zespół wydłużonego odstępu QT, po założeniu cewnika do jam serca). Kardiowersja jest leczeniem z wyboru pacjentów z zachowanym tętnem Kardiowersja jest leczeniem z wyboru pacjentów z zachowanym tętnem

28 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE W WIEKU DZIECIĘCYM W WIEKU DZIECIĘCYM Wg Wytycznych 2005 ERC Wykorzystano materiały EPLS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google