Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Terroryzm we współczesnym świecie kryteria zaliczenia ćwiczeń mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Terroryzm we współczesnym świecie kryteria zaliczenia ćwiczeń mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Terroryzm we współczesnym świecie kryteria zaliczenia ćwiczeń mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz

2 Efekty kształcenia: Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie WIEDZY potrafi: P_W02: określić procesy zachodzące na arenie międzynarodowej, w szczególności przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje zmian związanych z funkcjonowaniem państw (państwa upadłe, państwa wspierające terroryzm, państwa w koalicji antyterrorystycznej, mocarstwa decydujące o kształcie świata) i wpływających na systemy bezpieczeństwa kształtowane przez te państwa. Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie UMIEJĘTNOŚCI potrafi: P_U02: analizować zjawiska społeczne mające wpływ na powstawanie napięć i zagrożeń dla bezpieczeństwa, skutkujących rozwojem terroryzmu Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH potrafi: P_K01: uwzględnić potrzebę uczenia się przez całe życie oraz wagę posiadania szerokiego zakresu informacji dla kształtowania kompetencji w zakresie tworzenia nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, szczególnie istotnych dla rozumienia istoty terroryzmu i dzięki temu umożliwiających minimalizowanie tego typu zagrożeń.

3 Efekty kształceniaForma zaliczeniaPunkty P_W02KolokwiumMinimum 3 punkty/5 P_U02KolokwiumMinimum 3 punkty/5 P_K01Aktywność na zajęciachMinimum 3 punkty/5 Zaliczenie ćwiczeń

4 Ćwiczenia - tematy C1 –Rodzaje działalności terrorystycznej w XXI wieku. C2 - Przykłady zamachów terrorystycznych. Sylwetki sprawców zamachów terrorystycznych. C3 - Koncepcja Shahida i Shahidki. C4 - Terroryzm a prawa człowieka. Terroryzm w Rosji C5 - Terroryzm jako zagrożenie globalne w XXI wieku. C6 – Zaliczenie (26.06.2016)

5 Student, studiować: (łac. studere): - uczyć się na wyższej uczelni, - przykładać się do czegoś, - gruntownie poznawać, badać coś; - dociekać; - zapoznawać się z czymś, przyglądając się czemuś uważnie lub czytając coś; - przemyśliwać

6 LITERATURA I. Literatura podana w syllabusie II. Artykuły prasowe/internetowe dotyczące bieżących wydarzeń związanych z terroryzmem III. Filmy dokumentalne

7 1) M. Tomczak, Ewolucja terroryzmu. Sprawcy-metody-finanse, Instytut Zachodni, Poznań 2010. 2) S. Kosmyna, Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al- Kaida, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012. 3) Wybrane artykuły z monografii wydanych przez KBW: a) Oblicza terroryzmu (2011): - E. Wolska, Szahidki jako zagrożenie bezpieczeństwa współczesnych państw, s. 47-60; - K. Kraj, Oblicza terroryzmu w Federacji Rosyjskiej, 73-93. b) Zwalczanie terroryzmu w ramach operacji wojskowych (2011): - I. Oleksiewicz, Wpływ terroryzmu na sferę prawa człowieka we współczesnym świecie, s. 113-124; - E. Wolska, Łamanie przez armię rosyjską praw człowieka w czasie operacji antyterrorystycznej w Czeczenii, s. 165-180. c) Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym podczas imprez masowych w aspekcie EURO 2012: - E. Wolska Imprezy sportowe a terroryzm w kontekście EURO 2012, s. 123-144. d) Terroryzm a prawa człowieka (2012): - E. Wolska, Definiowanie terroryzmu, s. 11-32; - M. Milczanowski, Terroryzm w ujęciu historycznym, s. 33-49; - T. Bąk, Istota i źródła terroryzmu, s. 50-56; - M. Berdel-Dudzińska, Prawa człowieka - zagadnienia ogólne, s. 57-69. - A. Kogut, Wolność od tortur, s. 201-224. d) Terroryzm. Słowik (2013) IV. Książki/teksty przydatne NA ĆWICZENIACH:

8 Nie korzystać ze stron typu: Wikipedia sciaga.pl, zgapa.pl, bryk.pl, malutki.blox.pl itp.

9 Polecane strony internetowe http://www.psz.pl/ http://www.osw.waw.pl/ http://www.stosunki.pl/ http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/ e-terroryzm.pl

10 Struktura zajęć analiza bieżących wydarzeń związanych z terroryzmem zaliczenie efektu kompetencji społecznych: Referaty w formie prezentacji wejściówki z zadania domowego (przeczytanie zadanych tekstów) lub z poprzednich zajęć ROBIENIE NOTATEK! czyny udział w zajęciach

11 Prezentacje

12 1. Zamachy z 11.09.2001 roku 2. Zamach w Madrycie (2004) 3. Zamach w Londynie (2005) 4. Zamachy w Bombaju (2008) 5. Zamach w moskiewskim metrze (2010) 6. Zamach w Norwegii (2011) 7. Wzięcie zakładników w centrum handlowym Westgate Mall w Kenii (2013) 8. Zamachy w Paryżu (2015) 9. Mohamed Merah 10. Brunon K. 11. Bracia Carnajewowie Ćwiczenia 2 (max 5 minut) 11 osób

13 Wymogi formalne prezentacja multimedialna pierwszy slajd z tytułem i autorem referatu początek – statystyki dotyczące liczby zamachów dokonanych w danym roku, porównanie z innymi latami (tendencja wzrostowa?) Przedstawienie sylwetki, motywy, związek z organizacjami terrorytycznymi, lista zamachów źródła do tekstu i zdjęć w notatkach np. Na potrzeby referatu przyjąłem następującą definicje terroryzmu: terroryzm to różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowane działania ….. [1]. ostatni slajd – wykaz źródeł czas wystąpienia – maksymalnie 10 minut maksymalnie 2 punkty uwaga na plagiaty! PYTANIA po wystąpieniu

14 PRZYPISY: Wydawnictwo zwarte, np.: D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s. 68-72.

15 Artykuł w pracy zbiorowej, np.: Z. Pucek, Kultura w refleksji socjologicznej, [w:] Z. Krawczyk, Z.K. Sowa (red.), Socjologia w Polsce, Wyd. WSP, Rzeszów 1998, s. 33-39. Artykuł w czasopiśmie, np.: S.T. Wierzchoń, Systemy rozpoznawania, Informatyka, nr 12/1999, s. 33-39.

16 Przypisy do stron www: Przypis prosty (konieczne jest podanie daty użycia strony), np.: http://www.ie.lodz.pl/dokumenty.asp, 15.03.16. Przypis do dokumentu bez nazwy, z witryny, np.: http://www.ie.lodz.pl/dokumenty/dokument001. pdf, z dnia 15.05.04, s. 15. Przypis do dokumentu z nazwą, z witryny, np.: M.W. Kozak, Regiony w Polsce, [z:] http://www.ie.1odz.p1/dokumenty/dokument001.pdf, z dnia 15.05.04, s. 15.

17 CYTATY W PRACY:

18 Pozycje w bibliografii układamy alfabetycznie z podziałem na: wydawnictwa zwarte (książki) czasopisma źródła internetowe Bibliografia:

19 Wydawnictwa zwarte: Bierzanek R., Morze otwarte ze stanowiska prawa międzynarodowego PWN, Warszawa 1960. Furmaga L., Wójcicki J., Mały słownik morski, Mitel International Ltd, Gdynia 1993. Kubiak K., Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2009. Łukaszuk L., Międzynarodowe prawo morza, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1997. Mickiewicz P., Morze Bałtyckie w polskiej strategii bezpieczeństwa morskiego, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012. Misztal K. (red.), Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010. Artykuły w czasopismach: Bogalecka M., Bezpieczeństwo transportu morskiego w regionie Morza Bałtyckiego, „Zarządzanie i Finanse”, nr 3/2012. Wardin K., Współczesne piractwo morskie zagrożeniem dla międzynarodowego transportu morskiego, „Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej,” ROK XLX NR 3 (178) 2009. Najważniejsze pozycje z netografii: Łuczkowska M., Piractwo i terroryzm morski jako zagrożenia transportu morskiego, [z:] http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/e- gospodarka/item/download/76398_5012aeeeab9c075ddb9929e4249c0a0a Semrau J., Transport morski: podejście strategiczne, [z:] http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_4.6.8.html http://akademor.webd.pl/download/kontenery.pdf http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/transport/article_7269_pl.htm http://ffp.statesindex.org/ Bibliografia – przykład:

20 Konsultacje – RA 220A Poniedziałki 08.00-10.00 Konsultacje w weekendy– po mailowym uzgodnieniu Mail do korespondencji - wszelkich skarg, pytań, wniosków formalnych i nieformalnych:) ewolska@wsiz.rzeszow.pl Tel. 17 866 14 47


Pobierz ppt "Terroryzm we współczesnym świecie kryteria zaliczenia ćwiczeń mgr Ewa Wolska-Liśkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google