Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teatr elżbietański „ Ś wiat jest teatrem, aktorami ludzie, Którzy kolejno wchodz ą i znikaj ą, Ka ż dy tam aktor niejedn ą gra rol ę...” William Szekspir.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teatr elżbietański „ Ś wiat jest teatrem, aktorami ludzie, Którzy kolejno wchodz ą i znikaj ą, Ka ż dy tam aktor niejedn ą gra rol ę...” William Szekspir."— Zapis prezentacji:

1 Teatr elżbietański „ Ś wiat jest teatrem, aktorami ludzie, Którzy kolejno wchodz ą i znikaj ą, Ka ż dy tam aktor niejedn ą gra rol ę...” William Szekspir „Jak wam si ę podoba?”

2 Na przełomie XVI i XVII wieku w czasach królowej Elżbiety I rozkwita bujnie teatr w Anglii. Dostarcza on nie tylko rozrywki, ale także komentuje współczesne zdarzenia i ocenia narodową historię.

3 Dwa rodzaje teatru… W renesansowej Anglii istnia ł y dwa zupe ł nie odmienne rodzaje teatru : dworski i publiczny.

4 Teatr dworski Teatr funkcjonowa ł na dworach królewskich i magnackich. Pó ź niej jego rol ę przej ął teatr publiczny.

5 Teatr publiczny Drugi rodzaj teatru w Anglii w tamtych czasach. Przeznaczony dla prostego ludu. Od teatru dworskiego ró ż ni ł si ę tym, i ż jego dekoracje, stroje i maski by ł y ubo ż sze.To w ł a ś nie on mia ł wi ę ksze znaczenie w historii.

6 Czym wyróżniał się teatr dworski? tematami mitologicznymi; bogatymi dekoracjami; alegorycznymi kostiumami.

7 Najważniejszymi elementami widowiska były: gra aktorska i tekst dramatu. Aktorzy byli zawodowcami, dbali o wymowę, każdym gestem i ruchem starali się uzyskać wrażenie prawdopodobieństwa. Ważne były też kostiumy i rekwizyty, którymi się posługiwali, by stworzyć iluzję przedstawionej rzeczywistości. Był to teatr gwiazdorski. Dobrzy aktorzy cieszyli się zasłużoną sławą, byli szanowanymi, zamożnymi ludźmi. W teatrze tym nie występowały kobiety, role kobiece grali młodzi, urodziwi mężczyźni.

8 Teatr z czasów Szekspira Teatry mia ł y najcz ęś ciej kszta ł t o ś miok ą tny lub okr ą g ł y. Mog ł y pomie ś ci ć oko ł o 2000 widzów. Na parterze by ł y miejsca stoj ą ce. Miejsca te nie cieszy ł y si ę najlepsz ą s ł aw ą. Widzów, którzy si ę tam gromadzili nazywano „kie ł biami”, to oni zachowywali si ę szczególnie g ł o ś no i okrzykami wyra ż ali swe uznanie lub dezaprobat ę aktorom. Kto chcia ł mie ć miejsce siedz ą ce i dach nad g ł ow ą musia ł dodatkowo zap ł aci ć. Wybiera ł sobie wtedy miejsce na galerii.

9 Teatry „The Globe” Jak mógł wyglądać „The Globe”? Jego rekonstrukcja wykazuje niemal identyczny kształt, jak wyobrażony został na rysunku „The Swan”. „The Swan” Teatr kolisty, miał kształt regularnego dwunastoboku.

10 „The Swan”(łabędź) 1.Proscenium zwane fartuchem 2.Scena tylna 3.Galerie dla widzów 4.Najwyższą z galerii osłania dach nachylony do środka 5.Balkonik, z którego rozlegały się fanfary na początku spektaklu 6.Izdebka o dwóch oknach i balkoniku 7.Drzwi do garderób aktorskich 8.Empora (rodzaj chóru), służyła za pomieszczenia dla muzykantów albo jako nadscenie, lub jako łoża dla widzów

11 Budowa teatru Sceną było podwyższenie, otoczone z trzech stron przez widzów. Dekoracji było niewiele, często zastępował je napis głoszący, że akcja toczy się np. w lesie albo w komnacie zamkowej. Brak dekoracji rekompensowały bogate stroje aktorów. Czwarty bok sceny zamykały drzwi do garderoby, przez które wchodzili aktorzy. Pomiędzy słupami zawieszano kotarę. Dzieliła ona scenę na przedscenie i niewielką scenę wewnętrzną. Kurtyny nie było. Przedstawieniom towarzyszyła muzyka. Światło dzienne uniemożliwiało wykorzystywanie efektów świetlnych.

12 Aktor mia ł wyczarowa ć sposobem mówienia i gestykulacj ą sceneri ę i nastrój. Wszystko to pod mglistym, wyblak ł ym niebem londy ń skiego popo ł udnia. Grano przewa ż nie miedzy godzin ą 15 a 18, bez wzgl ę du na wzbieraj ą ce deszczem chmury.

13 Cechy dramatu elżbietańskiego 1.Sprzeciw wobec trzech jedności klasycznych (czasu, miejsca, akcji). 2.Podział na akty i sceny. 3.Zwiększenie liczny osób na scenie. 4.Nie ma chóru, ale w akcji współuczestniczą siły nadprzyrodzone. 5.Mieszanie realizmu z fantastyką. 6.Zestawienie elementów tragicznych z komicznymi, liryzmu z tragizmem; rezygnacja z zasady decorum. 7.Bohaterowie przechodzą przemianę wewnętrzną

14 Ciekawostki W zwyczaju było wiwatowanie, klaskanie, tupanie, a nawet – w przypadku skrajnego znudzenia spektaklem – rzucanie w grających drobnymi kamieniami.  Wywieszanie flag na szczyt budynków oznaczało, że odbędzie się przedstawienie. Biała chorągiew była zapowiedzią komedii, czarna zaś tragedii.  Przedstawienie rozpoczynało się wczesnym popołudniem, a bilety wstępu należały do dość drogich.  Likwidacja teatrów elżbietańskich nastąpiła w roku 1642. Pierwsza kobieta wystąpiła w roli Desdemony w 20 lat po zamknięciu (upadku) teatru elżbietańskiego.

15 Sceny ze sztuk elżbietańskich

16 Teatr elżbietański w twórczości Szekspira William Szekspir- angielski poeta, dramaturg, aktor. Powszechnie uważany za jednego z najwybitniejszych pisarzy literatury angielskiej oraz reformatorów teatru.

17 Najsławniejsze sztuki wybitnego poety Otello Romeo i Julia Makbet Hamlet Król Lear

18 Słowniczek najbardziej znanych bohaterów Szekspira Julia i Romeo - wieczne symbole nieszczęśliwych kochanków (Romeo i Julia), Król Lear- naiwny ojciec, który podzielił królestwo między córki a sam popadł w nędzę (Król Lear), Makbet- przesądny, równie słaby, chorobliwie ambitny okrutny władca Szkocji, Otello- Maur wenecki; symbol zazdrości; umiejętnie prowokowany przez podstępnego sługę, udusił z zazdrości niewinną małżonkę (Otello).

19 Koniec Wykona ł y: Michalina & Magdalena Klasa 3G Bibliografia: http://shakespeare.republika.pl/teatr.htm http://blaga.pl/Teatr_elzbietanski.html http://www.akademia-kultury.edu.pl/index.ph?action=Words&step=haslo&id=220 http://info.wiadomosci.gazeta.pl/szukaj/wiadomosci/teatr+el%C5%Bcbieta%C5%84ski http://renesans.klp.pl/a-7454-2.html http://93.19.176.242/www/www/_bib/dat/zainspirowani_ksiazka/grabowska_emila.ppt#272,2 http://www.szkolnictwo.pl/szukaj,Teatr#Teatr_el.C5.Bcbieta.C5.84ski http://makbet.klp.pl/a-5944.html http://hamlet.klp.pl/


Pobierz ppt "Teatr elżbietański „ Ś wiat jest teatrem, aktorami ludzie, Którzy kolejno wchodz ą i znikaj ą, Ka ż dy tam aktor niejedn ą gra rol ę...” William Szekspir."

Podobne prezentacje


Reklamy Google