Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Diagnoza problemów uzależnień od środków psychoaktywnych Opracowanie: Anna Zdancewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Diagnoza problemów uzależnień od środków psychoaktywnych Opracowanie: Anna Zdancewicz."— Zapis prezentacji:

1 Diagnoza problemów uzależnień od środków psychoaktywnych Opracowanie: Anna Zdancewicz

2 Diagnoza problemów uzależnień od środków psychoaktywnych ➔ 650 uczniów ● 329 uczniów klas III gimnazjum ● 321 uczniów kl. II szkół ponadgimnazjalnych ➔ 21 nauczycieli ➔ 20 rodziców ➔ 8 pedagogów

3 SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU przez młodzież

4 SUBSTANCJE PO KTÓRE SIĘGA MŁODZIEŻ ➔ alkohol ➔ papierosy ➔ marihuana i haszysz ➔ leki uspokajające i nasenne ➔ substancje wziewne ➔ dopalacze ➔ grzyby halucynogenne ➔ amfetamina ➔ sterydy

5 SKALA UZALEŻNIEŃ wg nauczycieli

6 - OCENA DOSTĘPNOŚCI SUBASTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH wg młodzieży

7 ALKOHOL i PAPIEROSY ALKOHOL PAPIEROSY Upicie się alkoholem ma za sobą ponad 65 proc. uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych oraz ok. 45 proc. gimnazjalistów

8 NAJPOPULARNIEJSZE TRUNKI starsi uczniowie młodsi uczniowie

9 MIEJSCE SPOŻYWANIA ALKOHOLU wg młodzieży

10 SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

11 ● eksperymenty z narkotykami młodzież najczęściej zaczynała od marihuany (27,9 proc. gimnazjalistów oraz 32,5 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych). ● średnio co trzeci uczeń ma za sobą doświadczenia związane z marihuaną i haszyszem, a co piąty łączył te substancje z alkoholem. ● większość badanych nigdy nie sięgała po narkotyki – tak deklarowało 61,2 proc. gimnazjalistów i 56,5 proc. uczniów starszych. SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

12 POWODY SIĘGANIA PO NARKOTYKI wg młodzieży

13 POCHODZENIE SUBSTANCJI ODURZAJĄCYCH

14 MIEJSCA ZAOPATRYWANIA SIĘ W MARIHUANĘ I HASZYSZ wg młodzieży

15 MIEJSCA PROPOZYCJI ZAŻYCIA NARKOTYKÓW wg nauczycieli

16 ŚWIADOMOŚĆ SKUTKÓW SPOŻYWANIA ALKOHOLU wg młodzieży prawdopodobne

17 ŚWIADOMOŚĆ SKUTKÓW SPOŻYWANIA ALKOHOLU wg młodzieży mało prawdopodobne

18 ŚWIADOMOŚĆ SKUTKÓW SPOŻYWANIA ALKOHOLU wg młodzieży nieprawdopodobne

19 ŚWIADOMOŚĆ ZAŻYWANIA NARKOTYKÓW wg młodzieży regularne zażywanie:

20 ➔ „NOE” - 14 proc. młodzieży z obu grup ➔ „Nasze spotkania” - 3,1 proc. gimnazjalistów i żaden uczeń ze szkół ponadgimnazjalnych ➔ „Elementarz, czyli program 7 kroków” - 2,1 proc. gimnazjalistów i 3,6 proc. uczniów starszych PROGRAMY PROFILAKTYCZNE ➔ „NOE” udział wzięło 318 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 46 nauczycieli ➔ "Elementarz" 577 uczniów szkół podstawowych oraz 378 rodziców wg statystykiwg młodzieży

21 ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE

22 PACJENCI PLACÓWEK ODWYKOWYCH W SUWAŁKACH W 2013 r.

23 Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

24 Pacjenci Poradni Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

25 Oddziału Leczenia Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych Pododdział Terapii Uzależnień Pododdział Detoksykacji

26 Pacjenci Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu

27 Pobyty w Izbie Wytrzeźwień

28 Wnioski o leczenie Wnioski skierowane do sąduWnioski do MKRPA

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Diagnoza problemów uzależnień od środków psychoaktywnych Opracowanie: Anna Zdancewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google