Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Z CHWIL Ą GDY ZDECYDUJESZ SI Ę STAWI Ć CZOŁO PROBLEMOM PRZEKONASZ SI Ę, Ż E MO Ż ESZ WI Ę CEJ NI Ż CI SI Ę WYDAWAŁO” P.COELHO Profilaktyka i rozwiązywanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Z CHWIL Ą GDY ZDECYDUJESZ SI Ę STAWI Ć CZOŁO PROBLEMOM PRZEKONASZ SI Ę, Ż E MO Ż ESZ WI Ę CEJ NI Ż CI SI Ę WYDAWAŁO” P.COELHO Profilaktyka i rozwiązywanie."— Zapis prezentacji:

1 „Z CHWIL Ą GDY ZDECYDUJESZ SI Ę STAWI Ć CZOŁO PROBLEMOM PRZEKONASZ SI Ę, Ż E MO Ż ESZ WI Ę CEJ NI Ż CI SI Ę WYDAWAŁO” P.COELHO Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień i przemocy w Gminie Wyszków

2 DONIESIENIA Z PRASY ….. „Wczoraj do szpitala w Ełku trafiła 14 – letnia dziewczyna. Była tak pijana, że nie dało się z nią zamienić ani słowa” Gazeta Olsztyńska, 27.07.2010r. „Place zabaw w Łodzi nocami przeistaczają się w meliny. W weekendy hordy młodych ludzi potrafią imprezować do rana. Straż miejska i policja są bezradne” Dziennik Łódzki, 28.07.2010r. „Dębiccy policjanci zatrzymali nietrzeźwego sprawcę trzech kolizji. Po każdym z tych zdarzeń kierujący fordem odjeżdżał, nie zatrzymując się” Echo Dnia, Podkarpackie, 29.07.2010r

3 Konsekwencje…. Na szkody związane z alkoholem narażony jest każdy mieszkaniec Naszej gminy, niezależnie od tego czy pije alkohol czy nie. Problemy związane z alkoholem to całokształt negatywnych, ale równocześnie wielowymiarowych konsekwencji związanych z alkoholem:  Szkody jednostkowe  Szkody globalne –wpływają na nasze bezpieczeństwo

4 PRAWO PARADOKSU PREWENCYJNEGO Suma szkód powodowanych przez osoby nieuzależnione jest większa niż suma szkód powodowanych przez alkoholików

5 Realizacja zadań Realizacja zadań prowadzona jest w postaci: Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (przyjmowany przez radę gminy w formie uchwały)

6 ODBIORCY DZIAŁAŃ Mieszkańcy Gminy Wyszków Dzieci, Młodzież Rodzice Nauczyciele/pedagodzy/psycholodzy Policjanci/Strażnicy Miejscy Pracownicy socjalni Kuratorzy sądowi: zawodowi i społeczni Terapeuci uzależnień Sprzedawcy napojów alkoholowych Kobiety w ciąży Kierowcy

7 DZIAŁANIA PROFILAKTRYCZNE - POZIOMY Profilaktyka uniwersalna Profilaktyka selektywna Profilaktyka wskazująca

8 PROFILAKTYKA UNIWERSALNA KIEROWANA JEST DO CAŁEJ NIEZDIAGNO – ZOWANEJ POPULACJI Działania profilaktyczne odbywająca się w ramach Wyszkowskich Dni Profilaktyki Programy profilaktyczne/warsztaty psychoedukacyjne/warsztaty teatralne/programy profilaktyki rówieśniczej (PaT)/spektakle dla dzieci i młodzieży Warsztaty umiejętności wychowawczych (np. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „7 sekretów efektywnego ojcostwa”)\wywiadówki profilaktyczne dla rodziców Szkolenia dla Rad Pedagogicznych (przedszkola, szkoły) W 2013r. DZIAŁANIAMI OBJĘTO 10.403 OSOBY, BUDŻET – 121.692,75 ZŁ

9 PROFILAKTYKA SELEKTYWNA SKIEROWANA DO GRUP PODWYŻSZONEGO RYZYKA, KTÓRE Z UWAGI NA SZCZEGÓLNE WARUNKI ŻYCIOWE PODLEGAJĄ DZIAŁANIU LICZNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I SĄ BARDZIEJ ZAGROŻONE WYSTĘPOWANIEM PROBLEMÓW I ZABURZEŃ Finasowanie i prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wyszkowie (54 dzieci z 45 rodzin, koszt 180.058,09 zł – 2013r.) Dofinansowywanie Świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Skuszewie (30 dzieci, 18 osób dorosłych) Finansowanie zajęć profilaktyczno – opiekuńczych w Gulczewie, Lucynowie, Leszczydole Pustki. Szkolenia osób pracujących w w/w obszarach

10 PROFILAKTYKA WSKAZUJĄCA KIEROWANA DO GRUP ZWIĘKSZONE - GO RYZYKA, U KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ WCZESNE OBJAWY DYFUNKCJI Finansowanie działań związanych z pracą tzw. „Pedagogów Ulicy” – 4 osoby Specjalistyczna/informacyjna pomoc dla dzieci i młodzieży eksperymentującej/biorącej okazjonalnie środki psychoaktywne/pijącej alkohol i ich rodziców Szkolenie osób, które zajmują się powyższymi działaniami

11 Społeczna kampania przeciwdziałająca nietrzeźwości na drogach „Nie zabijaj”, „Przeciw pijanym kierowcom”

12 Gminny Punkt Promocji Zdrowia i Profilaktyki Konsultacje indywidualne Osoby pijące ryzykownie/szkodliwie/uzależnione od alkoholu/narkotyków Osoby współuzależnione Dzieci z rodzin alkoholowych/DDA Osoby doznające przemocy w rodzinie i stosujące przemoc Porady prawne 2013r – 305 osób, 513 porad indywidualnych Grupy Grupa wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu Grupa korekcyjno – edukacyjna dla nietrzeźwych kierowców Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie Grupa korekcyjno – edukacyjna dla osób stosujących przemoc Grupa samopomocowa AN 2013r. – 101 osób, 983 porady grupowe

13 WSPÓŁPRACA Przedszkola/szkoły podstawowe, gimnazjalne/szkoły średnie Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie Straż Miejska w Wyszkowie Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkowie Sąd Rejonowy w Wyszkowie Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkowie Poradnia Leczenia Uzależnień w Wyszkowie Organizacje pozarządowe (2013r. – 232.280,00 zł, 1106 osób objętych działaniami)

14 WSPÓŁPRACA MIĘDZYGMINNA POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNE GM. BRAŃSZCZYK GM. ZABRODZIE GM. RZĄŚNIK GM. SOMIANKA GM. DŁUGOSIODŁO BEZPŁATNE KONSULTACJE DLA MIESZKAŃCÓW TYCH GMIN W GMINNYM PUNKCIE PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI

15 PLANOWANE DZIAŁANIA NA ROK 2015 kontynuacja i udoskonalanie prowadzonych działań; utworzenie grupy dla osób uzależnionych od hazardu; utworzenie grupy interwencyjnej (8 spotkań) dla młodzieży eksperymentującej/używającej okazjonalnie substancji psychoaktywnych utworzenie grupy wsparcia dla rodziców

16 „Z CHWIL Ą GDY ZDECYDUJESZ SI Ę STAWI Ć CZOŁO PROBLEMOM PRZEKONASZ SI Ę, Ż E MO Ż ESZ WI Ę CEJ NI Ż CI SI Ę WYDAWAŁO” P.COELHO DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kamilla Puławska

17 Bibliografia Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi „Lokalne programy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” - konspekt (wykład – K. Łukowska „Co każdy radny powinien wiedzieć o rozwiązywaniu problemów alkoholowych w swojej gminie” K. Łukowska Str. 1 - fotografia zrobiona przez K. Brzózka – dyrektora PARPA


Pobierz ppt "„Z CHWIL Ą GDY ZDECYDUJESZ SI Ę STAWI Ć CZOŁO PROBLEMOM PRZEKONASZ SI Ę, Ż E MO Ż ESZ WI Ę CEJ NI Ż CI SI Ę WYDAWAŁO” P.COELHO Profilaktyka i rozwiązywanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google