Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płońsk, marzec 2014r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płońsk, marzec 2014r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o."— Zapis prezentacji:

1 Płońsk, marzec 2014r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

2 2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. jest nowoczesnym przedsiębiorstwem, którego celem jest świadczenie usług komunalnych na najwyższym poziomie. Szeroki zakres prowadzonej działalności, doskonałe wyposażenie techniczne oraz doświadczenie i fachowość pracowników firmy sprawiają, że PGK w Płońsku cieszy się uznaniem wśród klientów. Na taką pozycję firma pracuje od prawie 55 lat – początek funkcjonowania przedsiębiorstwa datuje się na rok 1959 – a szczególnie od roku 1997, od kiedy Spółka działa w obecnej formie prawnej.

3 3 Do szerokiego zakresu działalności Przedsiębiorstwa należy m.in.:  pobór wody ze źródeł podziemnych do zaopatrzenia miasta,  uzdatnianie wody w nowoczesnej stacji wodociągowej wg technologii amerykańskiej firmy Culligan  dystrybucja wody do odbiorców poprzez system sieci podziemnych,  odbiór, wywóz i zagospodarowanie nieczystości stałych i płynnych  odbiór ścieków komunalnych i przemysłowych i ich przesyłanie do oczyszczalni miejskiej,  oczyszczanie ścieków dopływających systemem kanalizacji i dowożonych w urządzeniach zainstalowanych w oczyszczalni ścieków w technologii BIWATER,  utrzymanie miejskich sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w stanie sprawności eksploatacyjnej,  utrzymywanie stref ochronnych ujęć wody,  programowanie i planowanie rozwoju miejskiej gospodarki wodnej i ściekowej,  prowadzenie badań laboratoryjnych na potrzeby własne i zlecenie innych podmiotów,  mechaniczne omiatanie ulic i placów,  sprzedaż paliw płynnych.

4 4 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. daje zatrudnienie prawie 250 osobom. W strukturze Przedsiębiorstwa wyodrębnione są trzy zakłady:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Zakład Zagospodarowania Odpadów  Zakład Oczyszczania Miasta. Każdy z ww. zakładów bazuje na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych, dzięki czemu świadczone usługi są wysoce zmechanizowane przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

5 5 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 3 w latach 2011r. -2013 r.

6 6 Zakład obsługuje w zakresie zaopatrzenia w wodę miasto Płońsk Stacja Uzdatniania Wody została wybudowana w roku 1974, a następnie rozbudowana w roku 1986. Po latach eksploatacji wymagała kompleksowej modernizacji oraz dostosowania do wymagań prawnych. W 2011 roku rozpoczęto prace kompleksowej przebudowy stacji, które prowadzono etapami, co pozwoliło zachować ciągłość dostaw wody do miasta. Dziś Stacja Uzdatniania Wody w Płońsku pracuje w następujący sposób: o woda surowa tłoczona jest z ujęć pompami głębinowymi do zbiornika kontaktowego, następnie woda jest napowietrzana w zbiorniku kontaktowym przy pomocy turbin napowietrzających typu AQUAJET o napowietrzona woda surowa tłoczona jest dalej pompami zestawu II stopnia na zestawy filtracyjne ciśnieniowe, zapewniające redukcję zanieczyszczeń wody surowej głównie w zakresie biologicznego usuwania amoniaku i mechanicznego usuwania związków żelaza i manganu do wartości znacznie niższych od normatywnych Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 3 w latach 2011r. -2013 r.

7 7 o płukanie złóż filtracyjnych odbywa się wodą surową oraz powietrzem o w trakcie fazy serwisowej filtrów podawany jest nadmanganian potasu o stężeniu 3% do wody uzdatnianej po I stopniu filtracji, w celu aktywacji złoża filtracyjnego o odprowadzenie wód popłucznych odbywa się do zbiorników popłuczyn, sklarowane wody są przepompowywane do pobliskiego rowu o woda uzdatniona ze zbiorników wody uzdatnionej jest podawana do sieci wodociągowej zestawem pomp sterowanych wg opracowanego dla miasta programu komputerowego o dezynfekcja końcowa odbywa się doraźnie przez dozowanie podchlorynu sodu do rurociągu prowadzącego do zbiorników wody czystej. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 3 w latach 2011r. -2013 r.

8 8 Praca urządzeń nowego układu technologicznego uzdatniania wody jest całkowicie zautomatyzowana i nie wymaga stałej obsługi. Sterowanie automatyczne odbywa się z szaf sterowniczych umieszczonych w rozdzielni. Stacja wodociągowa jest stale monitorowana przez 16 kamer oraz system ochrony ujęć wody, co znacznie zabezpiecza obiekty przed sabotażem a dostawę wody do miasta przed jego skutkami. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 3 w latach 2011r. -2013 r.

9 9 20 czerwca 2013 roku Stacja Uzdatniania Wody została uroczyście otwarta. Jest to stacja bardzo nowoczesna z punktu widzenia jakości urządzeń, jakości oczyszczania i kosztów eksploatacji. Podobne rozwiązania zastosowano w kilku miastach w kraju. Wydajność płońskiej Stacji Uzdatniania Wody to Q=8000m 3 /dobę. Dzięki usuwaniu żelaza, manganu i amoniaku z naszych kranów płynie woda zmiękczona i jeszcze lepszej jakości niż dotychczas. Również produkty, które po oczyszczaniu odprowadzane są do Płonki są znacznie mniej zanieczyszczone. Ponadto przedsięwzięcie przynosi oszczędność zużycia wody wykorzystywanej w procesie technologicznym – do płukania filtrów ciśnieniowych. Wszystkie te zmiany sprawią, że płońszczanie piją wodę lepszej jakości wodę. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 3 w latach 2011r. -2013 r. Jakość wody podlega ciągłej kontroli i monitorowaniu.

10 10 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 3 w latach 2011r. -2013 r. Przed Modernizacją

11 11 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 3 w latach 2011r. -2013 r.

12 12 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 3 w latach 2011r. -2013 r. Przed Modernizacją

13 13 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 3 w latach 2011r. -2013 r.

14 14 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 3 w latach 2011r. -2013 r.

15 15 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 3 w latach 2011r. -2013 r. Przed Modernizacją

16 16 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 3 w latach 2011r. -2013 r.

17 17 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Płońsku przy ul. Mazowieckiej 3 w latach 2011r. -2013 r. Przed Modernizacją


Pobierz ppt "Płońsk, marzec 2014r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google