Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Opieka zdrowotna 2004 przekształcenia i zmiany Zasady zatrudniania polskich anestezjologów w krajach Unii Europejskiej Zasady zatrudniania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Opieka zdrowotna 2004 przekształcenia i zmiany Zasady zatrudniania polskich anestezjologów w krajach Unii Europejskiej Zasady zatrudniania."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Opieka zdrowotna 2004 przekształcenia i zmiany Zasady zatrudniania polskich anestezjologów w krajach Unii Europejskiej Zasady zatrudniania polskich anestezjologów w krajach Unii Europejskiej Lek.med. Mariusz Jankowski – ZG ZZA

2 Ilu nas pozostanie ? Według badań przeprowadzonych przez Naczelną Izbę Lekarską nasz kraj po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej opuści dziesięć tysięcy lekarzy, zwłaszcza w wieku od 25 do 35 lat Według badań przeprowadzonych przez Naczelną Izbę Lekarską nasz kraj po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej opuści dziesięć tysięcy lekarzy, zwłaszcza w wieku od 25 do 35 lat

3 Przewidywane kierunki emigracji anestezjologów Wielka Brytania Wielka Brytania Niemcy Niemcy Szwecja Szwecja Dania Dania Holandia Holandia RPA RPA Kraje arabskie Kraje arabskie

4

5 Zasada obowiązująca w Unii Europejskiej Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych w zawodach medycznych, możliwości zatrudnienia, zakładania firm

6 Swobodny przepływ osób jest unormowany: Art. 43 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – prawo do zakładania przedsiębiorstw Art. 43 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – prawo do zakładania przedsiębiorstw Art. 49 TWE – wolność świadczenia usług Art. 49 TWE – wolność świadczenia usług

7 Swobodny przepływ osób Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych: Dyrektywy sektorowe: Dyrektywy sektorowe: - zawody medyczne (lekarz, lekarz dentysta [stomatolog], pielęgniarka, położna, farmaceuta) - zawody medyczne (lekarz, lekarz dentysta [stomatolog], pielęgniarka, położna, farmaceuta) Dyrektywy horyzontalne Dyrektywy horyzontalne system ogólny w procedurze uznawania – wybór pomiędzy stażem adaptacyjnym i testem umiejętności w przypadku istnienia znaczących różnic w kształceniu i kompetencjach system ogólny w procedurze uznawania – wybór pomiędzy stażem adaptacyjnym i testem umiejętności w przypadku istnienia znaczących różnic w kształceniu i kompetencjach

8 Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych System sektorowy Lekarz – Dyrektywa Rady 93/16 Lekarz – Dyrektywa Rady 93/16 Lekarz dentysta – Dyrektywy Rady Lekarz dentysta – Dyrektywy Rady 78/686 & 78/687 78/686 & 78/687 Pielęgniarka – Dyrektywy Rady Pielęgniarka – Dyrektywy Rady 77/4526 & 77/453 77/4526 & 77/453 Położna – Dyrektywy Rady 80/154 & 80/155 Położna – Dyrektywy Rady 80/154 & 80/155 Farmaceuta – Dyrektywy Rady 85/432 & 85/433 Farmaceuta – Dyrektywy Rady 85/432 & 85/433

9 Uznawanie kwalifikacji zawodowych Projekt dyrektywy (z 7.03.2003 r., COM(2002)119) Parlamentu i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych: Określenie zasad uznawania kwalifikacji we wszystkich zawodach regulowanych m. in. Medycznych Określenie zasad uznawania kwalifikacji we wszystkich zawodach regulowanych m. in. Medycznych Zmniejszenie liczby automatycznie uznawanych specjalizacji lekarskich z 52 do 17 (pozostałe w ramach reżimu ogólnego) Zmniejszenie liczby automatycznie uznawanych specjalizacji lekarskich z 52 do 17 (pozostałe w ramach reżimu ogólnego)

10 Uznawanie kwalifikacji zawodowych 17 specjalizacji lekarskich w projekcie dyrektywy: anestezjologia, chirurgia ogólna, neurochirurgia, ginekologia i położnictwo, medycyna ogólna, okulistyka, otorynolaryngologia, pediatria, medycyna układu oddechowego, urologia, ortopedia, anatomia patologiczna, neurologia, psychiatria, radiologia diagnostyczna, radioterapia, chirurgia plastyczna

11 Uznawanie kwalifikacji zawodowych Czasowe świadczenia usług: Wyłączenie z rejestracji i członkostwa w organizacji zawodowej Wyłączenie z rejestracji i członkostwa w organizacji zawodowej Posiadanie uznawanego dyplomu wydanego przez właściwą Izbę Lekarską Posiadanie uznawanego dyplomu wydanego przez właściwą Izbę Lekarską Pisemne oświadczenie o zamiarze wykonywania zawodu z podaniem miejsca i czasu, Pisemne oświadczenie o zamiarze wykonywania zawodu z podaniem miejsca i czasu,

12 Uznawanie kwalifikacji zawodowych Procedura uznania kwalifikacji – przyznanie prawa wykonywania zawodu i rejestracja praktyki: Dyplom, Dyplom, Zaświadczenie o stanie zdrowia Zaświadczenie o stanie zdrowia Zaświadczenie o niekaralności zawodowej i karnej, Zaświadczenie o niekaralności zawodowej i karnej, Zaświadczenie o uzyskanej specjalizacji lekarskiej i potwierdzenie długości stażu zawodowego Zaświadczenie o uzyskanej specjalizacji lekarskiej i potwierdzenie długości stażu zawodowego

13 Uznawanie kwalifikacji zawodowych Tytuł specjalisty anestezjologii jest uznawany we wszystkich krajach członkowskich Tytuł specjalisty anestezjologii jest uznawany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej

14 Uznawanie kwalifikacji zawodowych Problemy negocjacyjne: Lekarz stomatolog Lekarz stomatolog - zmiana tytułu z „lekarz stomatolog” na „lekarz dentysta”, - zmiana tytułu z „lekarz stomatolog” na „lekarz dentysta”, - nowe standardy nauczania - nowe standardy nauczania Uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych Uznawanie kwalifikacji pielęgniarek i położnych - zasada praw nabytych - zasada praw nabytych - nowe standardy nauczania - nowe standardy nauczania - studia pomostowe - studia pomostowe

15 Traktat akcesyjny Lekarz i lekarz dentysta – automatyczne uznanie, Lekarz i lekarz dentysta – automatyczne uznanie, Farmaceuta – automatyczne uznanie Farmaceuta – automatyczne uznanie Magister pielęgniarstwa lub położnictwa – automatyczne uznanie Magister pielęgniarstwa lub położnictwa – automatyczne uznanie Licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa – uznanie na podstawie praw nabytych Licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa – uznanie na podstawie praw nabytych Wykształcenie pomaturalne pielęgniarek lub położnych – uznanie na podstawie praw nabytych Wykształcenie pomaturalne pielęgniarek lub położnych – uznanie na podstawie praw nabytych

16 Dostosowania prawne w obszarze systemu sektorowego Ustawa o zawodzie lekarza Ustawa o zawodzie lekarza Ustawa o izbach lekarskich Ustawa o izbach lekarskich Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych Ustawa o izbach aptekarskich Ustawa o izbach aptekarskich Ustawa Prawo farmaceutyczne Ustawa Prawo farmaceutyczne

17 Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja Opieka zdrowotna 2004 przekształcenia i zmiany Zasady zatrudniania polskich anestezjologów w krajach Unii Europejskiej Zasady zatrudniania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google