Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracę przygotował Krystian Bizior 1 LEGENDA: -poprzedni slajd -następny slajd/zobacz zdjęcie -powrót.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracę przygotował Krystian Bizior 1 LEGENDA: -poprzedni slajd -następny slajd/zobacz zdjęcie -powrót."— Zapis prezentacji:

1 Pracę przygotował Krystian Bizior 1 LEGENDA: -poprzedni slajd -następny slajd/zobacz zdjęcie -powrót

2 2

3 Nie wiadomo, kiedy Koźminek otrzymał prawa miejskie. Wiadomo tylko, że stanowił własność królewską. Po raz pierwszy Koźminek pojawia się w źródłach historycznych w 1369 r. Miejscowość tę wraz z targiem i cłem oraz z 4 wsiami w pow. kaliskim otrzymał w tym czasie od króla Kazimierza Wielkiego w wieczne posiadanie Bartosz z Wezenborga herbu Tur za zasługi oddane krajowi. I właśnie już wówczas Koźminek był miastem i rządził się prawem magdeburskim. Potomkowie Bartosza w 1441 r. sprzedali Koźminek Wojciechowi z Pakości, natomiast w 1435 r. nowa dziedziczka Katarzyna de Waldowo, żona Jana Kraski, odstąpiła miejscowość swojej siostrze Małgorzacie, księżnej raciborskiej. W 1450 r. Od początku XVII w. rozpoczął się powolny upadek miasta, który trwał do połowy XVIII w. Pod koniec XVIII w. ożywiła się nieco produkcja rzemieślnicza. Około 1770 r. osiedlili się tu sukiennicy. W r. 1505 przeszedł w ręce Ostrorogów. W tym czasie pod opieką magnackiej rodziny Ostrorogów powstał w Koźminku jeden z wielkopolskich ośrodków ruchu reformacyjnego. W pierwszej połowie tego wieku Jakub z Ostroroga, oddał braciom czeskim kościół w Koźminku. Kościół w 1607 r. wrócił w ręce katolickie. Rangę miasteczka podniósł przywilej Zygmunta Augusta wydany w 1553 r., który nakazywał kupcom jadącym na Śląsk przejazd przez Koźminek. W 1793 r., po przejściu miasta pod zabór pruski, liczyło ono 342 mieszkańców i 111 domów. Głównymi zajęciami mieszkańców było rolnictwo i rzemiosło. Były Znaczny dochód przynosiły miastu jarmarki (8 w roku), połączone ze spędami bydła. W 1807 Koźminek znalazł się w granicach Księstwa Warszawskiego, a w 1815 r. - Królestwa Polskiego.  W 1810 r. liczył 737 mieszkańcówOkoło roku 1885 znajdowało się w Koźminku 5 wiatraków, browar, gorzelnia i wytwórnia wyrobów bawełnianych. Odbywano 6 jarmarków rocznie. Władze rosyjskie w 1867 r. formalnie, a w 1870 r. faktycznie odebrały Koźminkowi prawa miejskieW okresie okupacji władze hitlerowskie utworzyły w Koźminku getto, do którego zwieziono Żydów z okolicznych miejscowości. W 1941 r. getto zlikwidowano, a jego mieszkańców wywieziono do obozów straceń. Kościół parafialny drugi z rzędu z przeł. XV i XIV w. spalony w 1652 r., odbudowany w pocz. XVIII w. powiększony o obecną nawę. Kościół restaurowany w l. 1929-1930, a nowy wystrój wewnętrzny otrzymał w l. 1975- 1980, kiedy to regotyzowano prezbiterium, a nawę główną pokryto nową polichromią, metodą sgraffito. Na cmentarzu grzebalnym w Złotnikach na miejscu kaplicy wybudowanej p.w. NMP ok. r. 1729 zostaje wystawiona nowa, obszerniejsza w 1777 r. Przy niej przebywali dwaj eremici. Gdy kaplica uległa zniszczeniu w 1831 r. wybudowano nową z pięknym wnętrzem. W l. 1907-1917 gruntownie ją przebudowano i powiększono. Kościł murowany, otynkowany. Sciany podzielone parzystymi pilastrami między wnękami okiennymi. Wokół stropu sztukateria o motywach roślinnych. W ołtarzu obraz M. B. Złotnickiej, słynący łaskami. Kaplica w Rogalu z 1985 r. p.w. św. Rocha, murowana, kryta blachą. Posiadamy kilka zespołów dworskich w miejscowościach: Dębsko, Pietrzyków, Chodybki i Osuchów. 3

4 Gmina Koźminek posiada wspaniałą historię ale i nie tylko. Ma ona również wspaniałe zabytki Poniżej postaram się je wymienić :  Kościół parafialny Kościół parafialny  Pałac Pałac  Park Park  Pomnik przyrody- platan Pomnik przyrody- platan  Kaplica w Złotnikach Kaplica w Złotnikach  Kaplica w Gaci Pawęzowej Kaplica w Gaci Pawęzowej  Drewniana Kaplica w Krzyżowkach Drewniana Kaplica w Krzyżowkach  Pomnik powstańców Pomnik powstańców 4

5 Od września bieżącego roku w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku realizowany jest projekt „Przyjazna Szkoła”.Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom, które zaprosiło do współpracy 320 szkół z całej Polski. Nasze gimnazjum jako jedyne w powiecie zostało zakwalifikowane do udziału w tym projekcie. Cała akcja finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jej celem jest wyrównywanie szans edycyjnych młodzieży, oraz przybliżenie społeczeństwu lokalnemu wszelkich działań realizowanych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Pedagodzy z koźmineckiego gimnazjum wiele trudu i serca wkładają w rozbudzanie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań młodzieży. W gimnazjum działa wiele kół przedmiotowych m.in. plastyczne, chemiczne, informatyczne, matematyczne, polonistyczne, historyczne, chór szkolny, uczniowski klub sportowy oraz organizacje: GLOBE, ZHP, PCK, LOP. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych pozwala wybrać uczniom tę dziedzinę, która jest im szczególnie bliska. Nasze gimnazjum realizuje projekt pod nazwą „W tajemnym kręgu baśni i legend ziemi koźmineckiej” koordynatorami projektu są pani mgr Edyta Trocha i pan mgr Jarosław Ambroziak. Cały projekt realizowany jest w ramach dwóch filarów: historyczny i informatyczny 5

6 . W ramach filaru historycznego młodzież bierze udział m.in. w wycieczkach, których celem jest przybliżenie historii i dziedzictwa kulturowego regionu. Refleksje z tych wypraw znajdą swój wydźwięk w pracach plastycznych uczniów. Uczestnicy projektu uzyskali częściowe dofinansowanie do wycieczki, która odbyła się 16 października 2007 r. Uczniowie pod opieką pani mgr Marii Owczarek i pana Jarosława Ambroziaka zwiedzili Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Ratusz, Bazylikę św. Józefa wraz z podziemiami, w trakcie trzygodzinnego spaceru po Kaliszu poznali bogatą historię miasta. W godzinach popołudniowych uczniowie zwiedzali posiadłość księżnej Izabeli Czartoryskiej z Działyńskich. W pierwszą sobotę listopada uczniowie biorący udział w projekcie wraz opiekunami panami Jarosławem Ambroziakiem i Karolem Maciaszczykiem wyruszyli na wycieczkę rowerową. Trasa wycieczki liczyła 60 km, zaś jej celem było zwiedzenie zabytkowych dworów szlacheckich w miejscowości Krąków i Ustków. Była to fascynująca wyprawa w trakcie której uczestnicy mogli poczuć się niczym młodzi odkrywcy. Być może wśród nich znajduje się przyszły archeolog na miarę Heinricha Schliemanna. Uczestnicy wyprawy zostali zaproszeni przez właścicielkę majątku w Ustkowie na wspólne ognisko i zwiedzanie odrestaurowanego pałacu, termin wizyty został wyznaczony na jesień 2008 roku. Z wycieczki uczniowie wrócili bogatsi nie tylko o wiedzę i wspomnienia ale również o interesujące pamiątki, które wzbogaciły szkolny kącik muzealny. Najistotniejszym założeniem tej części programu jest zgromadzenie baśni, legend i podań ludowych związanych z Gminą Koźminek, najciekawsze prace zostaną nagrane na płytę CD i wydane wiosną 2008 roku.wycieczkach Zobacz 6

7 Nasz projekt łączy w sobie piękną i tajemniczą przeszłość z fascynującymi możliwościami współczesnej techniki komputerowej. Dlatego drugi filar- filar informatyczny którego koordynatorem jest pani Edyta Trocha, ma na celu zaznajomienie młodzieży z nowoczesnymi metodami pracy m.in. z fotografią, filmem, Internetem. Wprowadza on do życia szkoły nowe możliwości zdobywania wiedzy np. elearning – polega on na uczestniczeniu w różnorodnych kursach organizowanych przez stowarzyszenie, a których adresatami są zarówno uczniowie jak i nauczyciele. Ponadto młodzież za pomocą łączy internetowych będzie mogła brać udział w video-konferencjach i kołach zainteresowań, które prowadzić będą wybitne postaci z kręgu nauki i kultury. Udział w projekcie daje uczniom możliwość zaprezentowania owoców swej pracy, pozwala rozwijać ich zainteresowania przyczynia się do likwidowania barier w dostępie szkół wiejskich do nowoczesnych środków kształcenia. Jego założeniem jest również pokazanie młodzieży, że zdobywanie wiedzy i umiejętności może być ciekawą przygodą i fascynującą zabawą, która pozwala realizować swoje marzenia oraz ułatwia nawiązywanie kontaktów międzyludzkich 7 Zobacz zdjęcia

8 KOŚCIÓŁ PARAFIALNYPAŁAC 8

9 PARK W KOŹMINKU POMNIK PRZYRODY-PLATAN 9

10 KAPLICA W ZŁOTNIKACH KAPLICA W GACI PAWĘZOWEJ 10

11 DREWNIANA KAPLICA W KRZYŻÓWKACH POMNIK POWSTAŃCÓW 11

12 WYCIECZKA ROWEROWA DO KRĄKOWA I USTKOWA 12

13 PARK I PIWNICE DAWNEGO ZAMKU W OSZCZEKLINIA 13

14 ZABYTKOWY KOSCIÓŁ W MIKOLOAJKACH I FINAŁOWE OGNISKO UCZESTNIKÓW 14

15 15

16 Przygotował Krystian Bizior 16 Od początku Wstecz


Pobierz ppt "Pracę przygotował Krystian Bizior 1 LEGENDA: -poprzedni slajd -następny slajd/zobacz zdjęcie -powrót."

Podobne prezentacje


Reklamy Google