Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 2."— Zapis prezentacji:

1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

2 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 2

3 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 3

4 PGN dla GOM Pakiet Klimatyczny- Energetyczny Narodowy Program Gospodarki Niskoemisy jnej Dokumentlokalnym

5 PGN ZIT GOM PGN ZIT

6 PGN dla GOM poprawy jakości powietrza PAKIET klimatyczno- energetyczny do roku 2020 redukcji zużycia energii finalnej zwiększenia udziału energii pochodzącej z OZE redukcji emisji gazów cieplarnianych redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza cele podstawowe

7 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ PGN dla GOM

8

9 1. Inwentaryzacja gospodarki energetycznej 2. Opracowanie PGN 3. Uchwalenie dokumentu 4. Możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji PGN dla GOM – etapy tworzenia

10 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 10 PGN dla Miasta Gdańsk– wyniki inwentaryzacji emisji CO 2 dla roku bazowego 2013 Sektor Zużycie energii finalnej Emisja CH 4 Emisja N 2 OEmisja CO 2 Emisja CO 2(eq) [MWh][Mg/rok] budynki użyteczności publicznej 125 745,65 45 836,38 budynki mieszkalne 2 923 795,60 1 071 016,71 handel i usługi 825 350,08 494 469,18 oświetlenie 24 000,94 19 488,76 transport 3 393 066,02 899 752,04 przemysł 1 245 411,00 878 779,61 energetyka 138 234,06 41 296,02 rolnictwo 91,183,85 3 107,53 lasy 184,618,00-24 984,29-18 629,10 gospodarka odpadami 5 497,564,2014 475,42131 226,32 RAZEM8 675 603,345 773,3516,043 440 129,833 566 343,46

11 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 11 PGN dla Miasta Gdańsk– wyniki inwentaryzacji emisji CO 2 dla roku bazowego 2013

12 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 12 PGN dla Miasta Gdańsk– wyniki inwentaryzacji emisji CO 2 dla roku bazowego 2013

13 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 13

14 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 14 PGN dla Miasta Gdańsk - harmonogram Gazyfikacja Górek Zachodnich, Krakowca w Gdańsku i Wyspy Sobieszewskiej Likwidacja kotłowni Zawiślańska Podłączenie wysokosprawnej kogeneracji Zakładu Termicznego przekształcania Odpadów w Szadółkach do m.s.c. Sektor energetyki

15 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 15 PGN dla Miasta Gdańsk - harmonogram Termomodernizacje obiektów oświatowych, urzędów i innych budynków w Gdańsku Wymiana starych kotłów węglowych na kotły retortowe i inne źródła ciepła o obniżonej emisyjności poprzez system dopłat dla mieszkańców dla danych dzielnic Sektor budownictwa

16 PGN dla GOM- harmonogram Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów w celu odzysku energii z frakcji energetycznej odpadów komunalnych Gospodarka odpadami

17 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 17 PGN dla Miasta Gdańsk - harmonogram Kontynuacja zadań z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska - Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju Prowadzenie działań wspierających i informujących w ramach programu KAWKA Kontynuacja zadań z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska - Wspieranie i promocja inwestycji wykorzystujących źródła energii odnawialnej (OZE) i paliw alternatywnych Edukacja ekologiczna

18 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 18 8 675 603 3,1% 3 566 343 2,5% MWh/rok MgCO 2eq 2 206 7,7% Mg/rok PM10 PM10 BaPi BaPi 51% Mg/rok CO2 CO2 energia energia 4 157 323 tys. zł 0,3 2013 2020 202020202020201320132013

19 www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 19 PGN dla Miasta Gdańsk– system realizacji PGN  W gminie należy powołać lub wyznaczyć osobę, która będzie odpowiadała za realizację Planu  Powołana/wyznaczona osoba – koordynator będzie miała za zadanie współpracować z głównym koordynatorem GOM w zakresie realizacji Działań Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla GOM  Sprawozdania z realizacji działań naprawczych – co 3 lata  Sprawozdanie z realizacjo Planu w zakresie działań związanych z redukcją emisji powinno obejmować wszystkie działania ujęte w harmonogramie rzeczowo- finansowym.


Pobierz ppt "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. www.atmoterm.pl Inteligentne rozwiązania aby chronić środowisko 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google