Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DAP & MAP UPDATE Konferencja Farmer, Warszawa Grudzień 2013 przełomem w nawożeniu azotowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DAP & MAP UPDATE Konferencja Farmer, Warszawa Grudzień 2013 przełomem w nawożeniu azotowym."— Zapis prezentacji:

1 DAP & MAP UPDATE Konferencja Farmer, Warszawa Grudzień 2013 przełomem w nawożeniu azotowym

2 DAP & MAP UPDATE Nawozy stabilizowane - sprawdzona technologia 2 Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1107/2008 z dnia 07.11.2008 zmieniło rozporządzenie (WE) 2003/2003 w sprawie nawozów, dopuszczając do obrotu (załącznik nr 1) i wręcz zalecając stosowanie Inhibitora Ureazy jako skutecznego środka przeciwdziałającego stratom azotu. Zastosowanie inhibitora ureazy Agrotain do płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego i w moNolith46 pozwala na uzyskanie szeregu korzyści w odniesieniu do: Wysokości plonu Jakości ziarna Możliwości aplikacji razem z nasionami Zmniejszonej częstotliwości nawożenia Efektywności wykorzystania azotu Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery

3 DAP & MAP UPDATE Ureaza sprawcą strat azotu 3 Ureaza to enzym wszechobecny w glebie i na roślinach. Powoduje rozkład mocznika do amoniaku i dwutlenku węgla. W wyniku tego azot w postaci amoniaku ulatnia się do atmosfery. „Dziury w rurociągu” ograniczają wykorzystanie azotu.

4 DAP & MAP UPDATE Stabilizowanie płynnego nawozu saletrzano-mocznikowego 4 Inhibitor Ureazy to dodatek stabilizujący do płynnego nawozu saletrzano- mocznikowego zapobiegający stratom azotu. Produkt należy rozpuścić w zbiorniku z płynnym nawozem saletrzano- mocznikowym bezpośrednio przed aplikacją. Straty azotu w płynnym nawozie saletrzano-mocznikowym w czasie po aplikacji nawozu (ulatnianie) (źródło: Międzynarodowe Centrum Rozwoju Nawożenia IFDC) płynny nawóz saletrzano-mocznikowy 28 strata amidowej formy azotu (%) Dni płynny nawóz saletrzano-mocznikowy 28 +

5 DAP & MAP UPDATE Inhibitor Ureazy - Badania naukowe w Polsce 5 Straty azotu przy nawożeniu płynnym nawozem saletrzano-mocznikowym oraz płynnym nawozem saletrzano-mocznikowym z dodatkiem inhibitora ureazy. Badanie przeprowadzone przez Instytutu Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu w 2012 roku. Przy nawożeniu plantacji pszenicy ozimej dawką stratową 60 kg Nha-1, w okresie 5 dni po aplikacji straty azotu w stosunku do zastosowanej dawki czystego składnika wyniosły odpowiednio:

6 DAP & MAP UPDATE System nawożenia azotem oparty o nowoczesną technologię wykorzystującą inhibitor ureazy 6 Strata azotu przy nawożeniu mocznikiem lub płynnym nawozem saletrzano- mocznikowym jest skutkiem hydrolitycznego rozkładu mocznika wywołanego ureazą Skutecznym i udowodnionym sposobem na zablokowaniem tego procesu jest stosowanie nawozu moNolith46, zawierającego inhibitor ureazy Straty azotu w czasie po aplikacji nawozu (ulatnianie) (Auburn University, USA)Mocznik Azot zatrzymany w glebie (% wysianego ) Dni

7 DAP & MAP UPDATE moNolith46 - Badania naukowe w Polsce 7 Straty azotu w postaci ulatniania się amoniaku występują także w przypadku stosowania Saletry Amonowej. Potwierdzają to wyniki badań z 2011 roku przeprowadzonych przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu. Przy nawożeniu użytków zielonych w dawce 60 kg Nha-1, w okresie 5 dni po aplikacji straty azotu w stosunku do zastosowanej dawki czystego składnika wyniosły:

8 DAP & MAP UPDATE moNolith46 - Badania naukowe w Polsce 8 Efektywność wykorzystania azotu przy nawożeniu pszenicy ozimej saletrą amonową i moNolith46. Doświadczenie polowe prowadzone przez IUNG Puławy w Stacji Doświadczalnej w Baborówku w 2012 roku.

9 DAP & MAP UPDATE moNolith46 - Badania naukowe w Polsce 9 Zawartość chlorofilu w liściach pszenicy ozimej.

10 DAP & MAP UPDATE moNolith46 - Badania naukowe w Polsce 10 Porównanie wysokości plonów pszenicy ozimej nawożonej mocznikiem, saletrą amonową i stabilizowanym nawozem azotowym moNolith46 w warunkach klimatycznych województwa podlaskiego prowadzone przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 2013 roku.

11 DAP & MAP UPDATE moNolith46 - Badania naukowe w Polsce 11 Z danych tych jednoznacznie wynika, że nawóz stabilizowany moNolith46 udostępnia roślinom tyle SAMO azotu co saletra amonowa. Natomiast mocznik zgodnie z przewidywaniem wskutek jego hydrolizy powodowanej obecnością w glebie enzymu ureazy dostarcza tego azotu znacznie mniej.


Pobierz ppt "DAP & MAP UPDATE Konferencja Farmer, Warszawa Grudzień 2013 przełomem w nawożeniu azotowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google