Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zainwestujmy razem w środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Badania i analizy oraz rozwój technologii energetycznych Żanna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zainwestujmy razem w środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Badania i analizy oraz rozwój technologii energetycznych Żanna."— Zapis prezentacji:

1 Zainwestujmy razem w środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Badania i analizy oraz rozwój technologii energetycznych Żanna Białek Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 Zainwestujmy razem w środowisko Program Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych Wspólny program NFOŚiGW oraz NCBR

3 Zainwestujmy razem w środowisko Rozwój eko-innowacjiOsiągnięcie wymiernych korzyści ekologicznych Zacieśnianie współpracy miedzy biznesem i sektorem nauki Pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki Cele Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych

4 Zainwestujmy razem w środowisko Obszary finansowania środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonaln ego efektywność energetyczna i magazynowanie energii pozyskiwanie energii z czystych źródeł nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód Program Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych

5 Zainwestujmy razem w środowisko dotacje (zaliczki / refundacje) Cel Programu Budżet Programu Beneficjenci Forma finansowania Finansowe wsparcie projektów obejmujących badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych przedsiębiorca, konsorcja naukowe (których liderem jest przedsiębiorca), grupa przedsiębiorców; 400 mln, w tym: 240 mln PLN na fazę B+R 160 mln PLN na fazę W 400 mln, w tym: 240 mln PLN na fazę B+R 160 mln PLN na fazę W Program Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych

6 Zainwestujmy razem w środowisko Faza B+R: od 0,5 do 10 mln PLN Faza W: do 20 mln PLN, lecz nie więcej niż 5-krotność dofinansowania fazy B+R Program Gekon Generator Koncepcji Ekologicznych

7 Zainwestujmy razem w środowisko Obszar wnioskowaniaLiczba wniosków w I Konkursie Liczba wniosków w II Konkursie RAZEM Efektywność energetyczna i magazynowanie energii 9190181 (27 %) Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów 124123247 (37 %) Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód393473 (11 %) Pozyskiwanie energii z czystych źródeł 9852150 (22 %) Środowiskowe aspekty pozyskania gazu niekonwencjonalnego 13417 (3 %) OGÓŁEM365303668 Podsumowanie naboru wniosków w ramach I i II Konkursów

8 Zainwestujmy razem w środowisko Obszar wnioskowaniaLiczba wniosków Wnioskowane dofinansowanie dla fazy B+R Całkowity koszt fazy B+R Efektywność energetyczna i magazynowanie energii 181604 367 6461 518 191 076 Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów 247874 996 3483 052 588 280 Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód 73201 281 510557 671 228 Pozyskiwanie energii z czystych źródeł 150573 701 3671 894 195 636 Środowiskowe aspekty pozyskania gazu niekonwencjonalnego 17475 431 661227 913 643 OGÓŁEM 6682 318 946 5327 260 559 863 Podsumowanie naboru wniosków w ramach I i II Konkursów

9 Zainwestujmy razem w środowisko

10 Modułowy system magazynowania energii elektrycznej Innowacyjny budynek wielorodzinny Zintegrowana platforma poprawy efektywności eksploatacji energetycznych sieci dystrybucyjnych. Optymalizacja procesu wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w systemach kogeneracyjnych w elektrociepłowniach Komplementarne magazyny energii dla Odnawialnych Źródeł Energii Smart Grids w Budownictwie Wielorodzinnym Innowacyjny System Inteligentnego Zarządzania Energią Elektryczną Przykładowe projekty realizowane w ramach obszaru Efektywność energetyczna i magazynowanie energii

11 Zainwestujmy razem w środowisko Hybrydowy system ogrzewania i klimatyzacji budynku Innowacyjna technologia produkcji biopaliw stałych Produkcja energii elektrycznej z biomasy z zastosowaniem ogniw paliwowych Elektrownie wiatrowe z maszyną indukcyjną i przetwarzaniem energii opartym na falowniku prądu Innowacyjny system wysokoefektywnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach fotowoltaicznych z czynnym monitoringiem Lokalna Biogazownia Odpadowa Technologie solarne podstawą ekologicznej, opłacalnej i zdecentralizowanej energii XXI wieku Przykładowe projekty realizowane w ramach obszaru Pozyskiwanie energii z czystych źródeł

12 Zainwestujmy razem w środowisko Liczba zawartych umów w tym: umów trójstronnych Dofinansowanie dla fazy B+R w tym: ze środków NFOŚiGW I Konkurs 4030136 590 546,0021 033 576,00 II Konkurs 211277 318 094,0012 683 705,00 OGÓŁEM 6142213 908 640,0033 717 281,00 Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych

13 Zainwestujmy razem w środowisko SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/ urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)

14 Zainwestujmy razem w środowisko SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych Strategia inteligentnej specjalizacji - każde państwo członkowskie i/lub każdy region wybiera określone priorytety, biorąc pod uwagę swoje mocne strony i atuty oraz obszary rokujące szanse na uzyskanie przewag konkurencyjnych. Poziom regionalny Regionalne Strategie Innowacji lub Strategie Rozwoju Województw - ewentualnie dodatkowe dokumenty wykonawcze. Poziom krajowy Krajowa Inteligentna Specjalizacja: Program Rozwoju Przedsiębiorstw (PRP) wraz z załącznikami został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r. http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl

15 Zainwestujmy razem w środowisko Obszary tematyczne Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) Zrównoważona energetyka Zdrowe społeczeństwo Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa Surowce naturalne i gospodarka odpadami Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe

16 Zainwestujmy razem w środowisko SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych Analiza wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych

17 Zainwestujmy razem w środowisko SOKÓŁ – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych KIS 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii Faza W KIS 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku) KIS 12: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

18 Zainwestujmy razem w środowisko Przedsiębiorca / Zakład istniejący Przedsiębiorca / Zakład nowy Innowacja procesowa od 0,5 do 90 mln zł do 85% kosztów kwalifikowanych oprocentowanie WIBOR 3M, ale nie mniej niż 2,0 % 15 lat finansowania 1 000 000 000 zł (1 miliard złotych) INWESTYCJA KAPITAŁOWA Innowacja produktowa Innowacja procesowa

19 Zainwestujmy razem w środowisko Dziękuję za uwagę www.nfosigw.gov.pl Żanna Białek tel.: (22)45 90 631 e-mail: Zanna.Bialek@nfosigw.gov.pl


Pobierz ppt "Zainwestujmy razem w środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Badania i analizy oraz rozwój technologii energetycznych Żanna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google