Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobry zawód, dobra praca!!! ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Warecka 41 91-212 ŁÓDŹ tel. 42 652-18-60.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobry zawód, dobra praca!!! ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Warecka 41 91-212 ŁÓDŹ tel. 42 652-18-60."— Zapis prezentacji:

1 Dobry zawód, dobra praca!!! ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Warecka 41 91-212 ŁÓDŹ tel. 42 652-18-60 tel. 42 652-99-16 fax:42 652-18-60 email: szkola@warecka.edu.plszkola@warecka.edu.pl

2 DNI OTWARTE 19 marca (sobota) - 09.00 - 13.00 22 kwietnia (piątek) – 16.00 – 19.00

3 LOKALIZACJA Szkoła mieści się na BAŁUTACH, w części zwanej TEOFILÓW PRZEMYSŁOWY, za wiaduktem kolejowym, przy skrzyżowaniu ulic Aleksandrowskiej i Kaczeńcowej

4 SZKOŁA OBJĘTA JEST PATRONATEM PRZEZ: Firmę GALMET wiodącego producenta urządzeń techniki grzewczej

5 Firmę F&F Znaną w Polsce marką oferującą szeroką gamę elektronicznych urządzeń sterujących. Oferta F&F obejmuje swym zakresem wiele urządzeń dla potrzeb automatyki domowej i przemysłowej.

6 Firmę Wifama Prexer wykonuje kompleksowe usługi z zakresu technicznego przygotowania uruchomienia produkcji detali podzespołów dla wielu gałęzi przemysłowych, takich jak: budownictwa, motoryzacji, przemysłu maszynowego, elektro- narzędziowego, elektronicznego, pneumatycznego i hydraulicznego, taboru kolejowego oraz AGD.

7 Firmę Transfer Multisort Elektronik TME jest jednym z największych dystrybutorów komponentów elektronicznych, elektrotechnicznych, wyposażenia warsztatowego oraz automatyki przemysłowej w Europie.

8 PATRONI REPREZENTUJĄCY ORGANIZACJE TECHNICZNE : Naczelna Organizacja Techniczna Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Stowarzyszenie Elektryków Polskich

9 Do Zespołu należą: TECHNIKUM na podbudowie gimnazjum Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, geografia lub język polski SZKOŁA ZASADNICZA na podbudowie gimnazjum

10 NASZA OFERTA KSZTAŁCENIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA elektromechanik monter elektronik monter mechatronik KLASY TECHNIKUM technik informatyk technik mechatronik technik elektryk technik mechanik technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej NOWY ZAWÓD technik urządzeń dźwigowych

11 TECHNIK INFORMATYK Technikum czteroletnie Zdobywasz wiedzę dotyczącą: Oprogramowania biurowego Technologii informacyjnej Urządzeń techniki komputerowej Systemów operacyjnych i sieci komputerowych Programowania strukturalnego Programowania obiektowego Multimediów i grafiki komputerowej

12 Perspektywy zatrudnienia technika informatyka Programista Administrator baz danych Administrator sieci informatycznych Grafik komputerowy Serwisant sprzętu komputerowego

13 TECHNIK MECHATRONIK Technikum czteroletnie Zdobywasz wiedzę dotyczącą : Projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych Eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych Montażu elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych i mechatronicznych Montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych. Rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych Konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych

14 Perspektywy zatrudnienia technika mechatronika: W zakładach produkcyjnych praktycznie wszystkich branż W zakładach usługowych naprawiających i konserwujących urządzenia mechaniczne, elektryczne czy elektroniczne Instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo- rozwojowych Stacjach serwisowych i diagnostycznych W hurtowniach, sklepach, i działach sprzedaży Możesz też otworzyć własną działalność gospodarczą

15 TECHNIK MECHANIK Zdobywasz wiedzę dotyczącą: Interpretowania podstawowych zjawisk i praw z zakresu mechaniki Materiałoznawstwa, technologii mechanicznej, maszynoznawstwa, elektrotechniki i automatyki Interpretowania procesów energetycznych i roboczych zachodzących w maszynach i urządzeniach Posługiwania się dokumentacją techniczną Rozpoznawania podstawowych materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych Stosowania w wytwarzaniu i naprawianiu maszyn podstawowych metod obróbki i łączenia materiałów Technikum czteroletnie

16 Perspektywy zatrudnienia technika mechanika: Na stanowiskach produkcyjnych Na stanowiskach sprawujących nadzór techniczny Jako serwisant sprzętu mechanicznego Jako kontroler jakości produktów firmy Jako instalator i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne

17 TECHNIK ELEKTRYK Technikum czteroletnie Zdobywasz wiedzę dotyczącą: Zjawisk dotyczących prądu elektrycznego Montowania układów elektrycznych Wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznej na podstawie dokumentacji technicznej Lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń instalacji elektrycznych Prowadzenia pomiarów w instalacjach elektrycznych po montażu lub naprawie i ocenianie ich stanu technicznego Dobierania, montowania i sprawdzania środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

18 Perspektywy zatrudnienia technika elektryka Na stanowiskach nadzoru i kontroli pracy robotników wykwalifikowanych wykonujących prace elektryczne W działach utrzymania ruchu zakładów przemysłowych jako konserwator maszyn i urządzeń elektrycznych Jako instalator i serwisant maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Jako operator linii produkcyjnych W zespołach kontroli jakości w zakładach branży elektrycznej Jako projektant i wykonawca układów sterowania, regulacji, zabezpieczeń, instalacji elektrycznych oraz urządzeń rozdzielczych W działach handlowych producentów i dystrybutorów sprzętu elektrycznego

19 Technikum czteroletnie TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Zdobywasz wiedzę dotyczącą: Organizowania montażu urządzeń systemów energetyki odnawialnej Wykonywania montażu urządzeń systemów energetyki odnawialnej Konserwowania oraz naprawiania urządzeń systemów energetyki odnawialnej Kontrolowania pracy urządzeń systemów energetyki odnawialnej Sporządzania kosztorysów oraz ofert umów dotyczących urządzeń systemów energetyki odnawialnej

20 TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH Zdobywasz wiedzę dotyczącą: urządzeń dźwigowych występujących w transporcie bliskim napraw, przeglądów, konserwacji urządzeń dźwigowych; czynności kontrolnych, przeglądów technicznych jakie wykonuje się w urządzeniach dźwigowych; demontażu i montażu części maszyn urządzeń dźwigowych w celu weryfikacji stopnia zużycia; regeneracji części maszyn i urządzeń dźwigowych; konserwacji i zabezpieczeń urządzeń dźwigowych sporządzania dokumentacji technicznej wykonywanych napraw

21 Perspektywy zatrudnienia technika urządzeń dźwigowych praca na stanowiskach inspektorów dozoru technicznego praca w zakładach pracy na stanowiskach montażu urządzeń dźwigowych praca w zakładach naprawczych urządzenia dźwigowe praca w biurach konstrukcyjnych urządzeń dźwigowych prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie urządzeń dźwigów

22 Perspektywy zatrudnienia technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Montażysta i serwisant urządzeń energii odnawialnej Kontroler prawidłowości wykonania instalacji urządzeń energii odnawialnej w oparciu o dokumentację techniczną Projektant instalacji odnawialnych źródeł energii Przedstawiciel handlowy firm z branży energetyki odnawialnej

23 Zasadnicza Szkoła Zawodowa trzyletnia ELEKTROMECHANIK Eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych, montaż, demontaż, konserwacja, regulacja i naprawa maszyn i układów sterowania Stanowiska: robotnik wykwalifikowany przy przeglądach, konserwacji, naprawie oraz remontach maszyn i urządzeń, w służbach utrzymaniu ruchu oraz przy serwisowaniu maszyn i urządzeń elektromechanicznych

24 Zasadnicza Szkoła Zawodowa trzyletnia MONTER ELEKTRONIK Projektowanie i wykonywanie obwodów drukowanych, montaż, uruchamianie, testowanie oraz naprawa układów i urządzeń elektronicznych, sieci i urządzeń telekomunikacyjnych oraz komputerowych, wykonywanie instalacji elektrycznych sterujących i kontroli dostępu np. INTELIGENTNY DOM oraz RTV, urządzeń biurowych i automatyki, nadzór i kontrola pracy urządzeń elektronicznych

25 Zasadnicza Szkoła Zawodowa trzyletnia MONTER MECHARTONIK Wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacja, naprawa oraz remonty maszyny i urządzeń elektrycznych, montaż i demontaż podzespołów elektrycznych i mechanicznych i mechatronicznych, instalowanie i eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych, produkcja i naprawa sprzętu AGD i innych urządzeń np. elektronarzędzi, wykonywanie instalacji elektrycznych Może pracować w działach utrzymania ruchu oraz przy produkcji i serwisowaniu urządzeń, oraz na budowach

26 Po ukończeniu kształcenia w szkole zasadniczej można kontynuować naukę w LICEUM DLA DOROSŁYCH rozpoczynając naukę od 2 klasy, a następnie zdać maturę. Kolejnym etapem mogą być wyższe studia. DYPLOM TECHNIKA można również uzyskać po ukończeniu liceum i zdaniu egzaminów w wymaganych kwalifikacjach uzupełnionych na odpowiednich kursach. Zawodowa kariera - od robotnika do inżyniera

27 DODATKOWE UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY - UPRAWNIENIA SPAWACZA dla wybranych metod - ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV (SEP) - Kurs OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH, - Kurs OBSŁUGI KAS FISKALNYCH (w ŁCDNiKP) - Szkolne certyfikaty UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

28 Zasady przyjmowania Do technikum przyznajemy punkty za oceny z TECHNIKI, INFORMATYKI, JĘZYKA OBCEGO i JĘZYKA POLSKIEGO Wszyscy kandydaci muszą mieć pozytywne orzeczenie lekarza przemysłowego o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu. Ograniczenia zależą od rodzaju zawodu i muszą podlegać ocenie medycznej Do szkoły zasadniczej o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń BRAK LIMITÓW PUNKTOWYCH

29 Dobry wybór ! ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 w Łodzi, ul. Warecka 41 http://www.warecka.edu.pl email szkola@warecka.edu.pl Tel/fax. 42 652 18 60


Pobierz ppt "Dobry zawód, dobra praca!!! ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, ul. Warecka 41 91-212 ŁÓDŹ tel. 42 652-18-60."

Podobne prezentacje


Reklamy Google