Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny."— Zapis prezentacji:

1

2 Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny

3 * Liczba ludności : 38,5 mln - 31.12.11 ; * Ludność rezydująca: 37,2 mln; * urodzenia żywe: 10,2/1000 – 390,1 tys. * zgony ogółem: 9,8/ 1000 – 375,5 tys. * zgony niemowląt: 4,7/1000 * przeciętne dalsze trwania życia (2011 r.): M: 0 – 72,4, 30 – 43,7, 60 – 18,5 lat; K: 0 – 80,9, 30 – 51,6, 60 – 23,8 lat. Źródło: GUS (http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/CustomSelect.aspx )

4 Prognozowana liczba i odsetek osób w wieku 0-14 lat oraz 75 lat i więcej w Polsce w latach 2015-2035 (dane Eurostat)

5 Przeciętne trwanie życia MĘŻCZYZN w Polsce i w pozostałych krajach UE, 1980-2010 (dane WHO HFA DB)

6 Przeciętne trwanie życia KOBIET w Polsce i w pozostałych krajach UE, 1980- 2010 (dane WHO HFA DB)

7 Udział najważniejszych przyczyn zgonów w ogólnej liczbie zgonów w Polsce wg płci w 2010 r. (dane GUS)

8 Udział głównych przyczyn zgonów w umieralności mężczyzn w poszczególnych grupach wieku w 2010 r. (na podstawie danych GUS)

9 Udział głównych przyczyn zgonów w umieralności kobiet w poszczególnych grupach wieku w 2010 r. (na podstawie danych GUS)

10 Odsetek osób hospitalizowanych z poszczególnych przyczyn (Dane NIZP-PZH)

11 Hospitalizacja w Polsce w latach 2003-2009 ogółem wg wieku wsp. na 10 tys. ludności (dane NIZP-PZH)

12 Współczynniki hospitalizacji w Polsce i innych krajach UE w latach 1970-2009 (dane WHO HFA DB)

13 Współczynniki zachorowalności na wybrane nowotwory złośliwe w Polsce i krajach UE-27 w roku 2008. Mężczyźni i kobiety razem

14 Wskaźniki względnych 5-letnich przeżyć chorych na raka ogółem. Mężczyźni. Zachorowania w latach 2000-2002 11

15 Wskaźniki względnych 5-letnich przeżyć chorych na raka ogółem. Kobiety. Zachorowania w latach 2000-2002 11

16 * Poszanowanie godności pacjenta (np. traktowanie pacjenta przez personel, godność umierania), * Zapewnienie udziału pacjenta w decyzjach dotyczących jego zdrowia i leczenia (autonomia pacjenta), * Zachowanie poufności i prawa pacjenta do decydowania kto będzie miał dostęp do informacji o jego zdrowiu, * Szybkość reagowania systemu na nagłe zachorowania a także powoli rozwijające się zespoły chorobowe (diagnostyka, „waiting lists”), * Jakość świadczeń pozamedycznych (np. wyżywienie, jakość środowiska szpitalnego i ambulatoryjnego), * Dostęp do rodzinnego i społecznego wsparcia (np. odwiedziny i praktyki religijne), * Swobodny wybór świadczeniodawcy. * W Polsce „Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta” z 2008.

17 * W ostatnich latach pewien wzrost współczynnika urodzeń oraz umieralności ogólnej i dalszy spadek umieralności niemowląt (4,7/1000 w 2011); * Spadek liczby ludności w ciągu ostatnich 10 lat; * Dalszy wzrost oczekiwanej długości trwania życia: M-72,4, K-80,9 w 2011; * Dalszy spadek poziomu niektórych czynników ryzyka takich jak palenie (u mężczyzn), spożycie tłuszczów zwierzęcych i zmiana profilu picia alkoholu (? akcyza); * Dalszy spadek umieralności z powodu chorób układu sercowo- naczyniowego (47% wszystkich zgonów, M-41%, K-52%); spadek IHD, złe wyniki leczenia udarów; * Stabilizacja umieralności z powodu nowotworów złośliwych (25% wszystkich zgonów, M-26%, K-23%), niskie wskaźniki przeżywalności z powodu nowotworów w porównaniu z krajami EU; rak szyjki macicy!!!

18 * Dalszy spadek umieralności z powodu przyczyn „zewnętrznych” - wypadki, zatrucia, urazy (6% wszystkich zgonów, M-9%, K-3%), nadal wysoka umieralność z powodu wypadków drogowych; * Nadal wysoki, choć nieco obniżający się, poziom, zapadalności i chorobowości z powodu chorób psychicznych oraz uzależnień (alkohol, narkotyki); * Wyraźny spadek zachorowalności na choroby zakaźne (w tym wzw typu B), dobre wykonawstwo szczepień ochronnych, nadal wysoka częstość występowania gruźlicy (pomimo spadku), stabilizacja HIV/AIDS; nowe poważne zagrożenia: wirusowe gorączki krwotoczne, ptasia grypa, werotoksyczna EC, GRYPA A H1N1v, bioterroryzm.

19 * W ostatnich latach pewne spowolnienie korzystnych zmian w stanie zdrowia ludności Polski np. wolniejsze tempo wydłużania się życia; Polacy żyją średnio o 4 lata krócej niż przeciętna wieku w EU 27; * Niezła pozycja Polski wg wskaźnika UE HLY („Healthy life years”) – Lata przeżyte w zdrowiu.

20

21 ZJAWISKO GÓRY LODOWEJ W EPIDEMIOLOGII I ZDROWIU PUBLICZNYM (np. nadciśnienie, cukrzyca II, depresja, HCV, HIV/AIDS) Nieznane przypadki Znane przypadki System informacji o zdrowiu

22


Pobierz ppt "Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google