Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program szczepień przeciw HPV Gmina Inowrocław 2012 r. Inowrocław, 22 maja 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program szczepień przeciw HPV Gmina Inowrocław 2012 r. Inowrocław, 22 maja 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Program szczepień przeciw HPV Gmina Inowrocław 2012 r. Inowrocław, 22 maja 2012 r.

2 Szczepienia  Dają trwałe korzyści  Za ich pomocą istnieje możliwość eliminacji chorób  Są tańsze niż leczenie chorób i ich powikłań

3 „Zdaniem wielu ekspertów na świecie szerokie korzystanie z tzw. szczepień zalecanych, czyli proponowanie pacjentom zakupu nowoczesnych lub dodatkowych szczepionek za własne pieniądze, powoduje utrwalenie nierówności w dostępie do profilaktyki chorób zakaźnych, a przede wszystkim nie daje oczekiwanych rezultatów w zakresie istotnej redukcji ich występowania” Cytat z pisma Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia pt. „Propozycje zmian w Polskim Programie Szczepień Ochronnych w Polsce – priorytety na 2009-2014. Warszawa 19 lutego 2008

4 WHO position on HPV vaccines Vaccine 27 (2009) 7236–7237  Szczepionki przeciw HPV są najbardziej skuteczne u kobiet, które nie zetknęły się jeszcze z wirusem - programy szczepień winny być skierowane przede wszystkim do dziewcząt w wieku od 9-10 do 13 lat („pierwotna populacja docelowa”)  Szczepienia masowe są rekomendowane, pod pewnymi warunkami, także dla dziewcząt ze starszych grup wiekowych oraz młodych kobiet (wtórna populacja docelowa”)  WHO podkreśla, że szczepienia powinny być częścią strategii zawierającej również edukację oraz informację na temat dostępności przesiewowych badań cytologicznych

5 Podstawowym mechanizmem ochrony poszczepiennej jest blokowanie dostępu do komórek nabłonka + 1.Breitburd F, et al. J Virol 1995; 69:3959–3963 2.Christensen ND, et al. J Virol 1996; 70:960–965 3. Suzich JA, et al. Proc Natl Acad Sci USA 1995; 92:11553–11557 4.4. Jansen KU, et al. Vaccine 1995; 13:1509 5.Kirnbauer R, et al. Virology 1996; 219:37–44; 6. Lin Y-L, et al. Virology 1992; 187:612–619

6 1. Stanley M. Vaccine 2006; 24:S16–S22 2. Giannini S, et al. Vaccine 2006; 24:5937–5949 3. Nardelli-Haefliger D, et al. J Natl Cancer Inst 2003; 95:1128–1137 4. Poncelet S, et al. IPC 2007(poster) Miejscowa ochrona poszczepienna

7 Raport Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób  Najlepszym momentem na przyjęcie szczepionki jest wiek dorastania - przed podjęciem aktywności seksualnej  Typowy przedział zawiera się między 12-ym a 15-ym rokiem życia, lecz może różnić się pomiędzy poszczególnymi krajami, w zależności od wieku, w jakim młode kobiety podejmują aktywność seksualną New ECDC report finds vaccination of adolescent girls is an effective strategy against cervical cancer - 22 January 2008

8 Polska – rekomendacje i opinie dotyczące szczepień przeciw HPV  Jako zalecane - rekomenduje Główny Inspektor Sanitarny  Rutynowe szczepienia nastolatek w wieku 11-12 lat oraz szczepienia starszych dziewcząt i kobiet rekomendują Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) oraz Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV (PTPZ HPV)  PTPZ HPV zaleca także szczepienia dziewcząt i kobiet w wieku od 13 do 26 lat oraz chłopców w wieku od 9 do 15 i dziewczynek w wieku od 9 do 11 lat  PTG szacuje, że szczepienia nastolatek i młodych kobiet spowodują zmniejszenie ogólnej liczby zachorowań na raka szyjki macicy od 76 do 96 procent w ciągu 15 – 20 lat od rozpoczęcia szczepień

9 Aktualny stan realizacji narodowych programów szczepień w Europie  Według danych z lipca 2010, narodowe komitety doradcze ds. szczepień w 21 spośród 29 krajów europejskich przygotowały rekomendacje dotyczące szczepień p/w HPV (w porównaniu z 12 spośród 27 w lutym 2008)  18 państw włączyło szczepienia p/w HPV do narodowych programów szczepień ochronnych Eurosurveillance, Volume 15, Issue 47, 25 November 2010 The current state of introduction of human papillomavirus vaccination into national immunisation schedules in Europe: first results of the VENICE2 2010 survey

10 Aktualny stan realizacji narodowych programów szczepień w Europie  Strategia wyłącznego szczepienia dziewcząt i kobiet została przyjęta we wszystkich krajach, które wprowadziły szczepienia masowe, z wyjątkiem Austrii  Zróżnicowany jest wiek populacji docelowej: - w szczepieniach podstawowych wiek 12 lat przyjęto w 8 państwach (Austria, Dania, Łotwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia,Rumunia i Wielka Brytania), wiek 11 lat we Włoszech, 13 lat w Portugalii, zaś 14 lat we Francji ( w siedmiu innych państwach szczepi się kilka kohort urodzeniowych - w szczepieniach wymiatających są liczne różnice w wieku kohort poza Belgią i Luksemburgiem, które wyznaczyły jednakowe populacje (13-18 lat) Eurosurveillance, Volume 15, Issue 47, 25 November 2010

11 Aktualny stan realizacji narodowych programów szczepień w Europie  W większości krajów szczepienia realizuje sektor publiczny, jak centra zdrowia publicznego (Dania, Włochy, Holandia i Portugalia), służby medycyny szkolnej (szkolne centra zdrowia – Irlandia, Norwegia, Słowenia, Szwecja) oraz obydwa sektory (Łotwa, Rumunia, Hiszpania i Wielka Brytania)  Pięć krajów prowadzi immunizację pierwotną w sektorze prywatnym, a jeden publiczno- prywatnym  Podstawowe szczepienia bezpłatne są oferowane w 15 na 18 krajów, w Belgii i Francji częściowo współpłacone z polisy ubezpieczeniowej, w Austrii całkowicie pełnopłatne  Szczepienia populacji „drugiego rzutu” (kampanie wymiatające) są bezpłatne w siedmiu z dziewięciu państw, w innych prowadzone są w systemach mieszanych Eurosurveillance, Volume 15, Issue 47, 25 November 2010

12 Aktualny stan realizacji narodowych programów szczepień w Europie  W większości krajów powodem nie wdrożenia szczepień masowych są wysokie koszty szczepionek (9 z 11)  W 2 krajach podano powody dotyczące wątpliwości co do czasu trwania protekcji poszczepiennej oraz niedostatecznie wyjaśnionej sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób wskaźnikowych  Badacze podkreślają, iż mimo deklaracji nie prowadzi się należytego monitoringu realizacji szczepień (deklaracja13 z 18 krajów, zaś dane o realizacji pochodzą jedynie z z siedmiu). Należy wspomnieć, że kilka państw wprowadziło szczepienia p/w HPV dopiero w roku badania!  Obliczony średni wskaźnik zaszczepienia wahał się od 17% do 81% populacji docelowej. Trzy kraje oceniły go na 17-30% (Francja, Luksemburg i Norwegia), 2 na 56-58% (Dania i Włochy) i 2 na 80% (Portugalia i Wielka Brytania). Szczepienia wyłapujące są realizowane na poziomie od 29% do 73% Eurosurveillance, Volume 15, Issue 47, 25 November 2010

13 Program szczepień 12 –latek Przedmiotem projektu było podjęcie działań profilaktycznych z zakresu raka szyjki macicy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt zakładał dwa zadania - bezpłatne szczepienia przeciwko wirusowi HPV (brodawczaka ludzkiego) grupy 2 317 dziewczynek z roczników 1996, 1997 i 1998 zamieszkujących powiat inowrocławski oraz kampanię informacyjno - promocyjną w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy. Bezpośredni celem projektu, było podniesienie świadomości i aktywności prozdrowotnej społeczeństwa.

14 Program szczepień 12 –latek Wyniki raportu wskazują na silne strony projektu: właściwy beneficjent, dobra organizacja i zarządzanie, wykonalny harmonogram, wskaźniki rezultatu jasno określone, niskie ryzyko techniczne, prawne i zarządzania, realistyczny budżet. Rekomenduje się projekt do dofinansowania” (Raport oceniający Swiss Centre for International Health) - kwiecień 2009 r. „Zgłoszone do konkursu projekty świadczą o tym, że w Polsce jest wielu urzędników publicznych, którzy inicjują nowatorskie rozwiązania korzystne dla obywateli, a dobrze funkcjonujący samorząd to istotna część demokratycznego społeczeństwa” (Enok Nygaard, Ambasador Królestwa Norwegii - Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania”) - czerwiec 2010 r.

15 Eksperci o naszym projekcie: „(…) pragnę wyrazić jednoznaczne poparcie dla tej inicjatywy. Programy tego typu są aktualnie tworzone w wielu krajach Europy i są zalecane przez światowe organizacje zajmujące się problematyką zdrowia prokreacyjnego (…) prof. dr hab. med. Sławomir Majewski, Prezes Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV). „Projekt dofinansowania szczepień (…) spełnia wszelkie warunki perspektywicznego działania prozdrowotnego, mającego wielkie szanse na poprawę stanu zdrowia obywateli społeczności lokalnej (prof. nadzw. dr hab. n. med. Marek Sikorski, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV).

16 Program otrzymał rekomendacje: - Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Zakażeń HPV - Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy - Kujawsko – Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Pobierz ppt "Program szczepień przeciw HPV Gmina Inowrocław 2012 r. Inowrocław, 22 maja 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google