Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Arnaldo Cabello Navarro Hiszpański program dot. choroby Aujeszkyego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Arnaldo Cabello Navarro Hiszpański program dot. choroby Aujeszkyego."— Zapis prezentacji:

1 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Arnaldo Cabello Navarro Hiszpański program dot. choroby Aujeszkyego

2 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Charakterystyka programu  Kieruje się takimi samymi kryteriami, jakie dotyczą pozostałych krajów członkowskich  Uzgodniony z sektorem  Elastyczny: Minimalne zapisy Może być dostosowany da każdej sytuacji epidemiologicznej

3 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Źróło: MARM Źródło: MARM

4 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Geograficzne,rozmieszczenie trzody chlewnej, hodowanej w systemie ekstensywnym w Hiszpanii

5 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Cele Etapy  Kontrola gospodarstw  Klasyfikacja i status sanitarny gospodarstw  Zaprzestanie szczepień  Zwalczanie  Ustanowienie stref wolnych ROZWÓJ ROZWÓJ 1 2  Zatwierdzenie programu przez UE 3

6 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Obniżenie prewalencji w gospodarstwach Obniżenie prewalencji w okręgach (komarki) ZWALCZANIE      CZAS PRE W ALENC JA  Cele Etapy

7 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Podstawowy element o charakterze ogólnym Jest to obowiązkowy program o zakresie krajowym Choroba Aujeszkyego podlega obowiązkowi powiadamiania na terenie całego kraju. Obowiązek ten uregulowany jest przepisami prawnymi. Zakłada to uruchomienie konkretnych środków po zawiadomieniu

8 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 1. Szczepienie 2.Nadzór epidemiologiczny: stopień prewalencji 3.Kontrola przemieszczeń 4.Status zootyczny gospodarstw, ADS, strefy, etc. Linie działania

9 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 1.Szczepienie Szczepionki  Stosowane szczepionki powinny być gE ujemne.  Zakazane jest stosowanie i posiadanie szczepionek z antygenem wirusowym zawierającym glikoproteinę gE.  Stosowanie szczepionek dopuszczonych do obrotu przez Hiszpańską Agencję ds. Środków Leczniczych lub przez Europejską Agencję ds. Oceny Produktów Medycznych  Spełniają zalecenia Farmacopei Europejskiej.  Partie poddane są urzędowym, wyrywkowym kontrolom, realizowanym przez Ministerstwo, z udziałem Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. tej choroby.

10 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 1.Szczepienie Zastosowanie  Szczepionki są nabywane i opłacane przez hodowcę  Szczepionki podawane są przez lekarza weterynarii odpowiedzialnego za gospodarstwo lub pod jego nadzorem Zastosowana szczepionka Nazwa handlowa Partia Data szczepienia Identyfikacja zwierząt Liczba zaszczepionych zwierząt Wiek Odnotowanie faktu w dokumentacji dot. leczenia, prowadzonej w gospodarstwie

11 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 1.Szczepionki Założenia Dostosowanie do systemu ekstensywnego Hodowla  Minimalnie 3 razy/rok  Zwierzęta starsze niż 6 miesięcy, co 4 miesiące.  Zwierzęca do celów reprodukcyjnych: trzecia dawka (między 21 -24 tygodniem), i ponawianie szczepienia co 4 miesiące. Produkcja  Minimalnie 2 razy w czasie tuczenia: 1.między 10 i 12 tygodniem 2. 3 i 4 tygodnie po  Na obszarach o wysokim zagęszczeniu 3 razy przed przewiezieniem do ubojni Stosowane wyłącznie w przypadku specyficznego typu hiszpańskiej produkcji.

12 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Fuente: Laboratorios Merial

13 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 1.Szczepienie Obowiązkowe Program szczepień Dla wszystkich gospodarstw Za wyjątkiem gospodarstw uznanych urzędowo za wolne Jeżeli właściciel nie dokona przewidzianych szczepień, właściwe miejscowo organy mogą przeprowadzić takie szczepienia, korzystając z własnych środków, bądź angażując usługodawcę zewnętrznego, na koszt wspomnianego właściciela, niezależnie od nałożonych sankcji lub okresowych kar pieniężnych.

14 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 1.Szczepienie Na każdym obszarze Istnieją minimalne wymogi dla wszystkich gospodarstw Jednolite Możliwe do rozszerzenia Określone dla każdego obszaru przez właściwy organ Program szczepień Kontrole na rzecz nadzoru stosowania szczepionek: kontrole serologiczne zwierząt w: gospodarstwie lub w ubojni.

15 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 1.Szczepienie Program szczepień Jeżeli przewidziane szczepienie w określonych gospodarstwach lub obszarach lub na całym terytorium wspólnoty autonomicznej ma być wyłączone, organy przekażą taki przypadek do zatwierdzenia przez Krajowy Komitet Systemu Weterynaryjnych Ostrzeżeń o Zagrożeniach Sanitarnych

16 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL KRAJOWY KOMITET SYSTEMU WETERYNARYJNYCH OSTRZEŻEŃ O ZAGROŻENIACH SANITARNYCH: GDH + WA + KLR Studiowanie i proponowanie działań dotyczących zwalczania i kontroli Śledzenie rozwoju sytuacji epidemiologicznej Opracowanie propozycji Krajowego Skoordynowanego Planu Weterynaryjnych Ostrzeżeń o Zagrożeniach Zatwierdzanie planów wyjątkowych, planów szczepienia i planów pilnej diagnozy Zatwierdzanie Zintegrowanego Ciągłego Planu Szkolenia w temacie zdrowia weterynaryjnego

17 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 2. Nadzór epidemiologiczny: Określenie prewalencji Kontrola serologiczna na poziomie okręgu (powiatu) Gospodarstwo Poznanie sytuacji wyjściowej 2003 Działanie w zależności od niej Ubojnia

18 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Sytuacja wyjściowa gospodarstw 1.Gospodarstwa A0: nieznana jest sytuacja szczepień lub wyniki kontroli serologicznych, dotyczące ostatnich 12 miesięcy. 2.Gospodarstwa A1: znana jest sytuacja szczepień i wyniki kontroli serologicznych, wyniki ostatniej zrealizowanej kontroli urzędowej ns gE dodatnie. 3.Gospodarstwa A2: znana jest sytuacja szczepień i wyniki kontroli serologicznych, wyniki ostatniej kontroli urzędowej pod kątem gE są ujemne, jeżeli nie rozpoczęte zostały jeszcze działania w celu zakwalifikowania gospodarstwa lub kiedy rozpoczęte działania nie zostały sfinalizowane. 4.Gospodarstwa A3 lub A4: gospodarstwa zakwalifikowane pod względem sanitarnym jako wolne lub urzędowo wolne, w zależności od przypadku.

19 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Źródło: MARM

20 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 2. Nadzór epidemiologiczny: Określenie prewalencji Kontrola serologiczna: Zwierzęta reprodukcyjne  Wszystkie gospodarstwa hodowlane posiadające zwierzęta reprodukcyjne  Minimalna prewalencja 5 %, przy przedziale pewności 95 %. Wszystkie zwierzętaZwierzęta poddane kontroli 1-25 Wszystkie 26-3026 31-4031 41-5035 51-7040 71-10045 101-20051 201-1.20057 > 1.20059

21 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 2. Nadzór epidemiologiczny: Określenie prewalencji Właściwy organ określa dwa razy w roku stopień prewalencji w okręgach weterynaryjnych (powiatach). W tym celu określona zostaje prewalencja w okręgu na podstawie zaplanowanego próbobrania w gospodarstwach posiadających zwierzęta reprodukcyjne, w sposób reprezentacyjny dla populacji występującej w każdym okręgu, w którym występują gospodarstwa reprodukcyjne.

22 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL  Okręg o wysokiej prewalencji (CAP): zbiorowa prewalencja w gospodarstwach hodowlanych zwierząt reprodukcyjnych wyższa niż 10 %.  Okręg o niskiej prewalencji (CBP): zbiorowa prewalencja w gospodarstwach hodowlanych zwierząt reprodukcyjnych niższa lub równa 10 %.  Okręg wolny (CL): zbiorowa prewalencja w gospodarstwach hodowlanych zwierząt reprodukcyjnych równa zero. Po rozpoczęciu kwalifikowania obszarów, okręgi te podzielone zostaną na wolne i urzędowo wolne. 2. Określenie prewalencji Kontrola serologiczna na poziomie okręgu

23 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 2. Nadzór epidemiologiczny: Kontrola serologiczna: produkcja  Gospodarstwa stosujące cykl zamknięty lub mieszany: obowiązkowa i okresowa kontrola zwierząt reprodukcyjnych, z minimalną prewalencją szacowaną na 5 % i przy przedziale pewności 95 %.  Maksymalny odstęp między próbami 170 dni.  Wyjątkiem są gospodarstwa zakwalifikowane jako wolne lub urzędowo wolne.

24 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Kontrola serologiczna: produkcja  Zwierzęta reprodukcyjne z wynikiem dodatnim: kontrola zwierząt przed zakończeniem tuczenia.  Minimalna prewalencja 10 %, przy przedziale pewności 95 %. Wszystkie zwierzęta Zwierzęta, które powinny być skontrolowane 1-15 Wszystkie 16-2016 21-4021 41-10025 101-25027 251-1.00028 > od 1.00029 2. Nadzór epidemiologiczny:

25 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL  Gospodarstwa produkcyjne, aktywne, z wynikiem dodatnim: diagnoza serologiczna gE+ w przypadku zwierząt reprodukcyjnych i opasowych.  Gospodarstwa produkcyjne z wynikami dodatnimi: diagnoza serologiczna gE+ wśród zwierząt reprodukcyjnych i gE- wśród zwierząt opasowych. Kontrola serologiczna gospodarstw  Powinny być poddane protokołowi szczególnej kontroli, zawierającemu obowiązkowe działania w celu przerwania roznoszenia się choroby.  Dopóki cel ten nie zostanie osiągnięty (poprzez kontrole zwierząt w fazie tuczenia), z gospodarstw takich zwierzęta będą mogły być wysyłane wyłącznie na ubój. 2. Nadzór epidemiologiczny:

26 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 2 Kontrola serologiczna w gospodarstwach tucznych (ZNIESIONA) Kontrola serologiczna: tuczenie Gospodarstwa z systemem intensywnego tuczenia (Ubojnia/ gospodarstwo) Wszystkie zwierzęta Zwierzęta, które powinny być skontrolowane 1-10 Wszystkie 11-2016 21-4021 41-7025 71-20027 20014 Okręgi o wysokiej prewalencji: Przynajmniej raz w roku. Minimalna prewalencja 20 %, przy przedziale pewności 95 %. Okręgi o wysokiej prewalencji Minimalna prewalencja 10 %, przy przedziale pewności 95 %. Wszystkie zwierzęta Zwierzęta, które powinny być skontrolowane 1-15 Wszystkie 16-2016 21-4021 41-10025 101-25027 251-1.00028 + de 1.00029

27 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Kontrola serologiczna: tuczenie Gospodarstwa z intensywnym systemem tuczenia (Ubojnia/ gospodarstwo) Te kryteria brane są pod uwagę przy określaniu ilości gospodarstw, które mają być poddane badaniom w każdym okręgu oraz częstotliwości takich kontroli. 2 Kontrola serologiczna w gospodarstwach tucznych

28 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 1.Prewalancja choroby Aujeszkyego w okręgach 2 Zagęszczenie i spis trzody chlewnej w okręgu 3 Liczba gospodarstw zajmujących się tuczeniem w stosunku do całkowitej liczby gospodarstw. 4 Ilość zwierząt przebywających w gospodarstwach zajmujących się tuczeniem w odniesieniu do całkowitej liczby zwierząt w okręgu. 5 Liczba zarejestrowanych wejść, klasyfikacja sanitarna gospodarstw pochodzenia i zmienność pochodzenia. Minimalna prewalencja 10 %, przedział pewności 95 %. 2 Kontrola serologiczna w gospodarstwach tucznych

29 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Stopień prewalencji 2003 - 2004 Rok 2003 Rok 2004 Źródło: MARM

30 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 2005 2006 Stopień prewalencji 2005 -2006 Źródło: MARM

31 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Porównanie: Stopień prewalencji 2003 - 2007 2007 2003 Fuente: MARM

32 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 2007 Załącznik II 2008/185/WE Prewalencja 2007 Źródło: MARM

33 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Stopień prewalencji informacja Obowiązkowe jest, zgodnie z prawodawstwem krajowym, publikowanie danych co sześć miesięcy Dzięnnik Urzędowy (BOE) Strona web MARM Ma wpływ na przemieszczanie zwierząt

34 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Fuente: MARM

35 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Fuente: BOE

36 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Urzędowo wolne Wolne 4. Klasyfikacja gospodarstw, ADS, strefy, Okręgi, etc. Ujemne, ale bez statusu Dodatnie

37 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Urzędowo wolne Wolne Prawny protokół uzyskania, utrzymania, utraty i odzyskania tytułu 4. Klasykacja gospodarstw, ADS, strefy, Okręgi, etc.

38 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Wniosek Zawsze, jeżeli spełnione są wymagania WAWAMARM 4. Klasykacja gospodarstw, ADS, strefy, okręgi, etc.

39 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Ogólne wymagania  Nie zaobserwowano w gospodarstwie objawów klinicznych, patologicznych lub serologicznym w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Realizowany jest plan szczepień. Szczególne wymagania  Gospodarstwa hodujące stada zarodowe, stada hodowlane lub namnażające oraz centra sztucznej inseminacji.  Gospodarstwa produkcyjne  Gospodarstwa hodujące zwierzęta opasowe oraz prosięta na etapie przejściowym  Nowo utworzone gospodarstwa 4. Status „wolne”: Uzyskanie +

40 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Uzyskanie 2 kontrole w odstępie co najmniej 4 miesięcy:  1º kontrola: 100% stada reprodukcyjne  2º kontrola: 95/5 Utrzymanie Czteromiesięczne 95/5 Jeżeli wykryta zostanie obecność seroreagentów liczących ponad 1%, podjęta jest procedura epidemiologicznego, wirusologicznego i molekularnego potwierdzenia wyników dotyczących choroby. 4. Status „wolne”: stada reprodukcyjne

41 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 4. Status „wolne”: odchów zwierząt hodowlanych i samic rodzących pierwszy raz Mogą wyłącznie przyjmować zwierzęta pochodzące z gospodarstw o statusie „wolne” lub „urzędowo wolne” Kontrola wyrywkowa gwarantująca, przy przedziale pewności 95%, obecność choroby, jeżeli stopień jej prewalencji wynosi co najmniej 2% + Wszystkie zwierzęta Zwierzęta, które powinny być skontrolowane 1-50Wszystkie 51-7062 71-10078 101-200105 201-1200138 > 1200145

42 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Uzyskanie 2 kontrole w odstępie co najmniej 4 miesięcy:  1º kontrola: 100% stada hodowlane  2º kontrola: 95/5 4. Status „wolne : produkcja Utrzymanie  Terytorium kraju D. 2008/185 Załącznik II: co rok (95/5)  Pozostała część kraju: - co pół roku (95/5) - wyjątkiem są gospodarstwa zlokalizowane w okręgach (powiatach) wolnych lub oficjalnie wolnych: co rok

43 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL  1º kontrola, 99/1 maks. 460  2º kontrola: 95/5 4. Alternatywny protokół dotyczący statusu „wolne”: produkcja  Po obliczeniu wielkości próbki, zwierzęta hodowlane, będące przedmiotem badania, podzielone zostają według piramidy, w zależności od rodzaju gospodarstwa produkcyjnego: 20% loszek (pokrytych, nie rodzących), 18% macior rodzących raz, 16% macior rodzących dwa razy, 14% macior rodzących trzy razy, 12% macior rodzących cztery razy, 10% macior rodzących pięć razy 10% macior rodzących sześć lub więcej razy.  Próbki od 100% knurów przebywających w gospodarstwie Uzyskanie

44 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 4. Status „wolne : gospodarstwa produkcyjne Utrzymanie Terytorium kraju D. 2008/185 Załącznik II - co roku (95/5) Pozostała część kraju: - co pół roku (95/5) - wyjątkiem są gospodarstwa zlokalizowane w dystryktach wolnych lub oficjalnie wolnych: co roku

45 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 4 Status „wolne”. Gospodarstwa nowo utworzone lub nieaktywne przez 24 miesiące Obsada: maksymalnie 2 gospodarstwa posiadające status + 1 KONTROLA 95/5 + Szczepienie 100% zwierząt

46 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 4. Statusy gospodarstw: urzędowo wolne: stada hodowlane, zarodowe, namnażające, odchów stad hodowlanych, okres przejściowy zwierząt reprodukcyjnych, etc. Uzyskanie  Brak objawów klinicznych, patologicznych i serologicznych w ostatnich 12 miesiącach  Brak zaszczepionych zwierząt w ciągu ostatnich 12 miesięcy  2 kontrole serologiczne gE i gB, przerwa 4-miesięczna, wielkość próby 95/5 Zwierzęta reprodukcyjne, przebywające w gospodarstwie przed datą zaprzestania szczepienia, wyłącznie wymagane jest uzyskanie wyniku ujemnego badania pod kątem obecności przeciwciał na gE wirusa choroby Aujeszkyego.  Nowo powstałe gospodarstwa: 1 kontrola serologiczna gE i gB, Utrzymanie Kontrole co cztery miesiące 95/5

47 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 4.Status gospodarstw zajmujących się zwierzętami tucznymi oraz prosiętami na etapie przejściowym (wstępny odchów) Uzyskanie  Brak objawów klinicznych, patologicznych i serologicznych w ostatnich 12 miesiącach  Brak zaszczepionych zwierząt w ciągu ostatnich 12 miesięcy  Przyjmowanie zwierząt wyłącznie z gospodarstw posiadających status urzędowo wolnych oraz wyrywkowe kontrole w ubojni lub gospodarstwie z wynikiem ujemnym odnośnie gE i gB wirusa. Wielkość próby 95/10 Utrzymanie Kontrole co cztery miesiące 95/5

48 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 4.Zawieszenie i odzyskanie statusu Jeżeli w gospodarstwie wykryje się zwierzęta klinicznie chore lub z dodatnim wynikiem prób serologicznych (seroreagenci) pod kątem gE wirusa choroby Aujeszkyego, należy epidemiologicznie, wirusologicznie bądź molekularnie potwierdzić takie wyniki. Jeżeli obecność choroby jest potwierdzona, status gospodarstwa zostaje tymczasowo zawieszony. Status można odzyskać po dokonaniu uboju wszystkich zakażonych zwierząt oraz po zrealizowaniu nowych kontroli w gospodarstwie, w celu uzyskania wyników ujemnych. + Plan szczepień

49 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Źróło: MARM

50 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Źródło: MARM

51 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 3. Kontrola przemieszczeń zwierząt Zagwarantowanie warunków sanitarnych w gospodarstwach / obszarach, które osiągnęły określony status sanitarny Uniknięcie/ograniczenie do minimum rozprzestrzeniania się choroby Cele Etapami poznanie przemieszczeń realizowanych w celach handlowych

52 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Etapami W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej DK 427/2003 DK 206/2005 DK 636/2006 DK XX/2008 Każdy etap bardziej restrykcyjny dla gospodarstw z wynikiem dodatnim 3. Kontrola przemieszczeń zwierząt

53 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Poznanie przemieszczeń realizowanych w celach handlowych Okresy przejściowe Dostosowanie się gospodarstw Impuls dla innych gospodarstw 3. Kontrola przemieszczeń zwierząt

54 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL DK 427/2003 1.W zależności od statusu sanitarnego gospodarstwa 2.Jeżeli zwierzęta przeznaczone są do celów reprodukcyjnych (hodowlanych) 3.Stopień prewalencji w okręgach (zwierzęta do hodowli) 4.Bez ograniczeń w przypadku uboju 3. Kontrola przemieszczeń zwierząt (1)

55 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL DK 427/2003 W zależności od statusu gospodarstwa W celu wprowadzenia zwierząt do gospodarstwa, prowincji, na wyspę, do okręgu weterynaryjnego lub lokalnej jednostki weterynaryjnej, sklasyfikowanych jako urzędowo wolne; gospodarstwo, prowincja, wyspa, okręg weterynaryjny lub lokalna jednostka weterynaryjna, z której pochodzą te zwierzęta, muszą posiadać taki sam status. W celu wprowadzenia zwierząt do gospodarstwa, etc., posiadającego status wolnego, powinny one pochodzić z gospodarstwa, etc., o statusie „urzędowo wolne” lub „wolne” od choroby. 3. Kontrola przemieszczeń zwierząt (1)

56 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL DK 427/2003 3. Kontrola przemieszczeń zwierząt (1) Zwierzęta przeznaczone do celów reprodukcyjnych W gospodarstwach bez statusu, stosujących system własnego chowu, w celu odnawiania stada, wszystkie zwierzęta przeznaczone do reprodukcji powinny być poddane badaniom serologicznym na wykrycie gE, przed pierwszym pokryciem. W gospodarstwie mogą pozostać wyłącznie zwierzęta z wynikiem ujemnym. Zwierzęta przeznaczone do hodowli powinny pochodzić z gospodarstw wolnych lub urzędowo wolnych.

57 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL DK 427/2003 3. Kontrola przemieszczeń zwierząt (1) Przemieszczanie zwierząt przeznaczonych do hodowli do okręgów weterynaryjnych lub lokalnych jednostek weterynaryjnych, w których prewalencja wynosi 10% lub mniej, dozwolone jest wyłącznie w odniesieniu do zwierząt pochodzących z gospodarstw zlokalizowanych w okręgach weterynaryjnych lub lokalnych jednostkach weterynaryjnych o takiej samej lub niższej prewalencji lub z gospodarstw uznanych za wolne lub urzędowo wolne. W zależności od stopnia prewalencji w okręgu (powiat) Rozporzadzenie MAPA 27/12/05

58 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL DK 427/2003 3. Kontrola przemieszczeń zwierząt (1) “bez ograniczeń” na terenie kraju Ubój

59 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL DK 206/2005 3. Kontrola przemieszczeń zwierząt (2) Kiedy gospodarstwo przeznaczenia posiada status sanitarny A1, (szczepione i dodatnie), przyszłe zwierzęta reprodukcyjne powinny być zaszczepione po przetransportowaniu ich do gospodarstwa. Zostają one również poddane kwarantannie, za wyjątkiem gospodarstw, których infrastruktura uniemożliwia wykonanie takiego działania. Zwierzęta przeznaczone do celów reprodukcyjnych W przypadku gospodarstw nie posiadających statusu, które stosują system własnego chowu, w celu odnawiania stada, przeprowadzona jest obowiązkowa kontrola serologiczna przed upływem miesiąca od momentu rozpoczęcia cyklu reprodukcyjnego. 1.Jeżeli wynik badania pod kątem gE wirusa jest dodatni, zwierzęta takie powinny być oddzielone i mogą one być hodowane wyłącznie jako zwierzęta opasowe, przeznaczone do uboju. W żadnym wypadku nie mogą one rozpocząć cyklu reprodukcyjnego i zostają specjalnie, trwale oznakowane. 2 Jeżeli wynik badania jest ujemny, zwierzęta zostają poddane szczepieniu. Powiadomienie urzędowych lekarzy weterynarii

60 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL DK 206/2005 3. Kontrola przemieszczeń zwierząt (2) Zwierzęta przeznaczone do tuczu lub produkcji Przemieszczenia zwierząt do gospodarstwa zajmującego się tuczem lub produkcją, w okręgach weterynaryjnych, gdzie prewalencja jest niższa lub równa 10%, dozwolone jest wyłącznie w przypadku zwierząt pochodzących z gospodarstw zlokalizowanych w okręgach weterynaryjnych o takiej samej lub niższej prewalencji lub z gospodarstw posiadających status wolnych lub urzędowo wolnych.

61 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL DK 206/2005 3. Kontrola przemieszczeń zwierząt (2) inne wymagania 1.W gospodarstwach zlokalizowanych w promieniu jednego kilometra od gospodarstwa A3 lub A4 dozwolone jest wyłącznie wprowadzanie zwierząt z gospodarstw A4 lub A3. 2 W aktywnych, dodatnich gospodarstwach produkcyjnych, stosujących cykl zamknięty lub mieszany, dozwolone jest wyłącznie wysyłanie zwierząt w celu ich uboju. 3 Zwierzęta przeznaczone do celów reprodukcyjnych, zarówno te nowo wprowadzone, jak i w przypadku gospodarstw stosujących własny chów, w celu odnawiania stada, powinny być zidentyfikowane indywidualnie. 4 Nie są dozwolone przemieszczenia zwierząt w celu ich hodowli do innych wspólnot autonomicznych z gospodarstwa A0, z gospodarstwa, w którym wychwycone zostały nieprawidłowości w stosowaniu zasad szczepienia ogólnego bądź specyficznego lub z gospodarstwa, w których stada uzupełnione zostały zwierzętami z wynikiem dodatnim lub gdzie uzupełnienie nie jest zgodne z ustanowionym protokołem.

62 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL DK 636/2006 3. Kontrola przemieszczeń zwierząt (2) Kiedy gospodarstwo przeznaczenia posiada status zootyczny A1, (szczepione i dodatnie) i A2 (szczepione i ujemne), przyszłe zwierzęta reprodukcyjne powinny być zaszczepione po przetransportowaniu ich do gospodarstwa. Zostają one również poddane kwarantannie, za wyjątkiem gospodarstw, których infrastruktura uniemożliwia przeprowadzenie takiego działania. Zabronione jest wysyłanie zwierząt reprodukcyjnych do gospodarstw A0. Zwierzęta przeznaczone do celów reprodukcyjnych

63 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL DK 636/2006 3. Kontrola przemieszczeń zwierząt (2) pozostałe wymagania Zakazane jest wprowadzanie zwierząt pochodzących z gospodarstw o niższym statusie epizootycznym. W przypadku takiego zajścia, gospodarstwo wprowadzające zwierzęta traci swój status i otrzymuje status, jaki posiada gospodarstwo pochodzenia.  Uzyskanie zezwolenia właściwych organów i tylko w przypadku gospodarstw produkcyjnych, którym przyznany został wcześniej status sanitarny wolny lub urzędowo wolny od choroby Aujeszkyego, gdzie zaobserwowano zmiany w surowicy. Mogą zostać ustanowione odstępstwa dotyczące przewidzianych przemieszczeń, zawsze jeżeli spełnione są dodatkowe gwarancje zebrane w specjalnie opracowanym protokole przez Krajowy Komitet Systemu Weterynaryjnych Ostrzeżeń o Zagrożeniach Sanitarnych.

64 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL PRZEMIESZCZ ENIE W CELU ODCHOWU PREWALENCJA W OKRĘGU Okręg z wysoką prewalencją: > 10% Okręg z niską prewalencją: < 10% Zakaz przemieszczeń z CAP do CBP. Odstępstwa wobec gospodarstw A3 lub A4. STATUS ZOOTYCZNY A0-Zakaz przemieszczania A1 -Zakaz przemieszczania do innej WA. W ramach jednej WA spełniając konkretne warunki, stosowana jest prewalencja okręgu. A2 Przemieszczanie na podstawie prewalencji w okręgu, za wyjątkiem przemieszczania do A3 i A4. A3 Bez ograniczeń, chyba że do gospodarstw A4. A4Brak restrykcji W gospodarstwach zlokalizowanych w promieniu jednego kilometra od gospodarstwa A3 lub A4, można zezwolić wyłącznie na wprowadzenie zwierząt pochodzących z gospodarstwa A4 lub A3. Źródło: MARM

65 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL KRAJE POZA ZAŁĄCZNIKIEM II (których dotyczy) KRAJE WOLNE ZAŁĄCZNIK I WYMAGANIA DECYZJA 2001/618/WE KRAJE Z ZATWIERDZONYMI PROGRAMAMI (ZAŁĄCZNIK II)

66 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 1) Pochodzenie z krajów lub regionów wolnych (Załącznik I), lub 2) Pochodzenie z krajów lub regionów z Załącznika II i z gospodarstwa posiadającego status, lub 3)  Choroba podlegająca obowiązkowi powiadomienia.  Istnieje plan zwalczania.  Brak w gospodarstwie pochodzenia oznak klinicznych, patologicznych i serologicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  Zwierzęta odizolowane w gospodarstwie na 30 dni przed ich transportem.  Kontrola partii w przeciągu 15 dni poprzedzających jej transport, wielkość próby 95/2.  Zwierzęta przebywały od urodzenia w gospodarstwie pochodzenia co najmniej 90 dni. Przemieszczenie do krajów lub regionów Załącznik II. Stada reprodukcyjne (hodowla)

67 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL 1) Pochodzenie z krajów lub regionów wolnych (Załącznik I), lub 2) Pochodzenie z krajów lub regionów z Załącznika II i z gospodarstwa posiadającego status, lub 3)  Choroba podlegająca obowiązkowi powiadomienia.  Istnieje plan zwalczania.  Brak w gospodarstwie pochodzenia oznak klinicznych, patologicznych i serologicznych w ciągu ostatnich 12 miesięcy.  W gospodarstwie pochodzenia 1 kontrola między 45 i 170 dniem przed transportem. Wielkość próbki 95/5.  Zwierzęta przebywały od urodzenia w gospodarstwie pochodzenia co najmniej 30 dni. Przemieszczenie do krajów lub regionów Załącznik II. Produkcja

68 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Nie ma zdrowia nie ma transportu Nie ma transportu, nie ma handlu Nie ma kontroli, nie ma zdrowia

69 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Przyszłość: nowości legislacyjne (I)  Dodatkowe gwarancje w przypadku przemieszczania zwierząt do okręgów, w których prewalencją wynosi poniżej 5%.  Zakaz przewozu zwierząt reprodukcyjnych do działającego gospodarstwa A1 dodatniego, aż do ustabilizowania sytuacji.  Przewóz zwierząt w celach hodowlanych między WA wyłącznie do gospodarstw posiadających status zootyczny.

70 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL  Po upływie 12 miesięcy, gospodarstwo sklasyfikowane jako A2, ma obowiązek rozpocząć proces uzyskania statusu zootycznego. W przeciwnym wypadku uznane ono zostanie za A1 w odniesieniu do przemieszczania zwierząt.  Utrata statusu: zgodnie z ogólną zasadą, do momentu odzyskania statusu, dopuszczone będzie wyłącznie bezpośrednie przemieszczanie zwierząt do ubojni.  Odstępstwa: w ramach WA i przy zastosowaniu dodatkowych gwarancji dozwolone jest przemieszczanie zwierząt w celu ich tuczenia i późniejszego uboju. Nigdy nie dotyczy to zwierząt reprodukcyjnych. Przyszłość: nowości legislacyjne (II)

71 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL  Ograniczenia dotyczące przemieszczenia w celu uboju: dodatkowe gwarancje, z gospodarstw dodatnich (A1) do ubojni.  Zintensyfikowanie kontroli w gospodarstwach, w których odnotowano wcześniej wyniki dodatnie.  Kontrola dzikiej fauny. Prewalencja w okręgach (powiatach). Przyszłość: nowości legislacyjne (III)

72 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Ocena programu: Pierwszy etap  Całkowite uświadomienie organów administracyjnych  Nierówne uświadomienie sektora  Brak niektórych jednolitych protokołów działań w obliczu nowych sytuacji.  Stopień pokrycia szczepieniami: Nierówny

73 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Ocena programu: aktualny etap  K onsolidacja programu  Całkowite uświadomienie organów administracji  Wysoki stopień uświadomienia sektora  Jednolite protokoły działania  Obniżenie prewalencji

74 Twinning PL/06/IB/AG/02/TL …………. dziękuję Państwu bardzo za uwagę. acabello@mapya.es


Pobierz ppt "Twinning PL/06/IB/AG/02/TL Arnaldo Cabello Navarro Hiszpański program dot. choroby Aujeszkyego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google