Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ hormonów tarczycy na czynność gonady męskiej Prof. dr hab. med. Krzysztof Kula Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ hormonów tarczycy na czynność gonady męskiej Prof. dr hab. med. Krzysztof Kula Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ hormonów tarczycy na czynność gonady męskiej Prof. dr hab. med. Krzysztof Kula Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

2 Hormony tarczycy nie wpływają na jądra Oppenheimer JH, Schwartz HL, Surks MI. Tissue differences in the concentration of T3 nuclear binding sites in the rat: liver, kidney, pituitary, heart, brain, spleen, and testes. Endocrinology 1974; 95:897-903

3 Hipertyreoza u mężczyzn Poziom T jest podwyższony bo podwyższony jest poziom białka wiążącego steroidy płciowe (SHBG) Poziom T biodostępnego jest obniżony Poziom E2 jest podwyższony prowadząc do ginekomastii Zmiany są odwracalne po leczeniu przyczynowym

4 Florencja, Włochy (G. Forti) Leuven, Belgia (D. Vanderscheuren) Łódź, Polska (K. Kula) Malmo, Szwecja (A. Giwercman) Santiago de Compostella, Hiszpania (F. Casanueva) Szeged, Węgry (G. Bartfai) Tartu, Estonia (M. Punab) Manchester, ZK (F. Wu) Turku, Finlandia (I. Huhtaniemi) Progr. Badania Populacyjne 3400 Mężczyzn (40-79 lat) w 8 Krajach z Przerwą 5-letnią

5 2012, 35, 668-679

6 EMAS: U 3369 mężczyzn ochotników (40-79 lat) hipertyreoza (0.3%) wywołała zab. erekcji (HR = 14) bez wpływu innych zmiennych. Poziom SHBG i całk. T i DHT wzrastają, T wolny bez zmian Florencja: U 3203 mężczyzn z zab. erekcji (51.8 ± 13.0 lat) hipertyreoza wystąpiła w 0.2% przyp. (HR = 16). Leczenie hipertyreozy leczy ciężkie zab. erekcji z 28.6 do 0% chorych Hipertyreoza nie jest przyczyną zab. Libido, ale być może przedwczesnego wytrysku U mężczyzn TR α i β są obecne w komórkach ciał jamistych. Hipertyreoza uszkadza NO-zależne rozluźnienie ciał jamistych. Hipotyreoza bez wpływu. Erekcja powinna być oceniana u wszystkich mężczyzn z hipertyreozą.

7 Hipertyreoza / plemniki Hipertyreoza (25 przyp. I 15 kontr.) wiąże się ze znamiennym obniżeniem ruchu plemników. Normalizacja po uzyskaniu eutyreozy (Krassas i wsp. JCEM 2002, 87: 3667-71)

8 Hipotyreoza / plemniki 25 pacjentów (19-47 lat), 10 kontrolnych. Przy hipotyreozie dominuje obniżony ruch plemników (Abalowitch i wsp. Thyroid 1999;9:857-63) 305 pacjentów z hipotyreozą: ruch plemników koreluje ujemnie z mianem przeciwciał anty –TPO (Trummer i wsp. Fertil Steril. 2001;76:254-7) The prevalence of thyroid dysfunction and autoimmunity is comparable between men with normal and abnormal semen characteristics. We do not advise systematic screening for thyroid disorders in subfertile men consulting a tertiary referal center for reproductiove medicine (Popp et al..,Eur J Endocr.2006 254 363-366. 388 mężczyzn w wieku 36  5.4 lat: wolne T4 dodatnio koreluje z liczbą plemników (Meeker i wsp., J Androl. 2007;28:397-406)

9 Hipotyreoza=hipogonadyzm 10 mężczyzn z pierwotną hipotyreozą miało hipogonadyzm (wtórny: prawidłowy lub obniżony poziom LH i obniżony T), odwracalny substytucyją T4 !!! Hipotyreoza hamuje wydzielanie LH bezpośrednio lub za pośrednictwem podwyższonej PRL (Donelly and White, Clin Endocrinol 2000;52:197-201)

10 Hipotyreoza u chłopców Przedwczesne dojrzewanie płciowe u chłopca (powiększone jąder) bez wirylizacji: Podwyższone LH, FSH i PRL ale nie T (Hemady i wsp. J Pediatr 1978;92:55-59) Przedwczesne dojrzewanie płciowe (powiększone jąder) u 15 chłopców z hipotyreozą : Niski T, podwyższone FSH, ale po T4 jądra maleją. (Castro- Magana M i wsp. J Pediatr 1988;112:397-402)

11 Przerost jąder (>25 ml) (megalotestes, macroorchidism, orchidomegaly) 1) Pierwotna hipotyreoza od dzieciństwa (Castro-Magana i wsp. 1988) 2) Norma z podwyższoną l. plemników (Meschede i wsp. 1995) 3) Zespół kruchego chromosomu X z wrodzonym niedorozwojem umysłowym, inaktywacja genu FMR1, nadmiar k. Sertoliego (Slegtenhorst -Eegdeman i wsp. 1998) 4) Zespół McCune Albrighta: obu lub jednostr. Przerost j., przedwcz. dojrzewanie (±), nadmiar k. Sertoliego, mutacja genu GNAS1 (Arrigo i wsp. 2006) Wykluczyć guz jądra, guz nadnerczy w jądrze, obustronne hydrocele lub zgrubienia powłok jąder.

12

13 Doświadczalne hipo- i hipertyreoza

14 Van Haaster i wsp, Endocrinology 133: 755-760, 1993

15 Cooke i wsp., Biology reprod 51, 100-1005, 1994

16 (NIEDOJRZAŁA) KOMÓRKA SERTOLI EGO TRIJDOTYRONINA (T3) Aktywacja enzymatyczna Wytwarzanie czynników wzrostu expresja aromatazy i receptora estrogenowego Biosynteza białka proliferacja dojrzewaanie

17 T3 1) przy zapoczątkowaniu spermatogenezy, liczba proliferacja, różnicowanie, degeneracja, liczba, ekspresja Cx43 KOMÓRKI PLEMNIKOTWORCZE ? 2) W czasie rozwoju pierwszych spermatogonii Jannini et al.. 1993: (przy zapoczątkowaniu spermatogenezy) degeneracja CELE ZAŁOŻENIA

18 asocjacja 1 asocjacja 2 LOKALIZACJA TR W KOMORKACH PLEMNIKOTWORCZYCH DOJRZALEGO SZCZURA Buzzard et al.., Biol Reprod 2000

19 AsAs A1A1 A2A2 A3A3 A4A4 A In BPl II 25 meioza Sd 45 Dni po urodzeniu PLEMNIKI G Pa 15 5 1 ApAp A al ZAPOCZAT- KOWANIE ROZWOJ SPERMATOGONII DOJRZEWANIE KANALIKA JADRA U SZCZURA

20 LOKALIZACJA TR W KOMORKACH PLEMNIKOTWORCZYCH DOJRZALEGO SZCZURA Buzzard et al.., Biol Reprod 2000

21 AsAs A1A1 A2A2 A3A3 A4A4 A In BPl II 25 Sd 45 G Pa 15 5 1 ApAp A al MODYFIKACJA DOSWIADCZALNA T3 - 100  g/kg c.c. w roztworze wodnym 0,025M NaOH i 0,15M NaCl. Placebo – wodny roztwor 0,025M NaOH i 0,15M NaCl krótka przejściowa ciągła

22 EKSPRESJA RECEPTORA TARCZYCOWEGO (TR) W KOMORKACH SERTOLIEGO MEIOZA Zapoczat- kowanie Rozwoj spermatogonii

23 c c c c c Kont. II a b % Kont. I c c c Zapoczatkowanie (6 dz po ur.) Rozwój spermatogonii (16 pnd) a – p < 0,001; b – p< 0,01; c – p < 0,05 vs G kontrol na (Student’s t test) 4x 1.6x 0.6x T3 przejściowo T3 ciągle Liczba kom. plemnikotworczych Gc Gp fSgA UnA SgA 1 SgB ScPL ScPA

24 b b c a Ciężar ciała względny ciężar jąder b 16 dz. po ur. 6 dz. po ur. c (7) (5) (5) (5) (5)

25 Zapoczątkowanie (6 dzień po urodz.) H&EPCNA G.kontrolna krótkie T3 (sT3)

26 ZAKONCZENIE ROZWOJU SPERMATOGONII (16 dz po urodz.) H&E PCNA G. kontrolna T3 przejściowoT3 ciągle

27 T3 wywołuje spermatogenezę (różnicowanie płodowych gonocytów do spermatogonii) Przewlekle wysoki poziom T3 (>/=12x) w czasie dojrzewania „normalizuje” zapoczątkowanie spermatogenezy przez uszkodzenie połączeń międzykomórkowych, pobudza degenerację ale także proliferację komórkową

28 Działanie T3 jest bezpośrednie bo nie wywoływało zmian w poziomach FSH, LH, T i E2 T3 może regulować rozwój kanalików jąder przez efekty zarówno pobudzające jak i toksyczne

29 Doświadczalne hipo- i hipertyreoza

30 G A Pa Pl B A Pa Pl B G fT3 FSH Zapoczątk. 100 80 60 40 20 0 % TR Sertoli Rozwój

31 AsAs A1A1 A2A2 A3A3 A4A4 A In BPl II 25 Sd 45 G Pa 15 5 1 ApAp A al MODYFIKACJA DOSWIADCZALNA T3 - 100  g/kg c.c. w roztworze wodnym 0,025M NaOH i 0,15M NaCl. Placebo – wodny roztwor 0,025M NaOH i 0,15M NaCl FSH (2,5IU w 0,15M NaCl) T3 T3+FSH

32 placebo 1pnd 5pnd 1pnd 5pnd 15pnd control II (n=5) MATERIAL AND METHODS T3 - 100  g/kg b.w. in aqueus solution of 0,025M NaOH and 0,15M NaCl placebo - aqueus solution of 0,025M NaOH and 0,15M NaCl placebo Short T3 (n=5) T ransient T3 (n=5) placebo C ontinuous T3 (n=5) c ontrol I (n=7) T3: ONSET T3: ONSET + SPERMATOGONIAL DEVELOPMENT (autopsy 6 th pnd) (authopsy 16th pnd) T3: ONSET 1pnd 15pnd (authopsy 16th pnd)

33

34

35 Podsumowanie T3 hamowała namnażanie komórek Sertoliego, co paradoksalnie nasiliło się po T3+ FSH. T3+ FSH wywoływały także degenerację komórek plemnikotwórczych, zmiany nieobecne przy oddzielnym stosowaniu hormonów. Hipotezy (być może): 1) Uszkadzające działanie T3+FSH nie ma precedensu w piśmiennictwie i może świadczyć, że FSH nasila uszkadzający wpływ hipertyreozy w okresie rozwojowym 2) T3 normalizuje / reguluje wzrost jąder bo fizjologicznie eliminuje działanie FSH, gonadotropiny odpowiedzialnej za dojrzewanie jąder 3) Zainicjowanie dojrzewania jąder wymaga sekwencyjnego działania hormonów: A) T3 - B) FSH – C) T3 ? T3 zaburza cykl komórkowy przez wpływ na inhibitory cyklino-zależnych kinaz białkowych. Przy nadmiarze T3 pobudzanie proliferacji komórek Sertoliego i plemnikotwórczych przez FSH staje się niemożliwe co hamuje wzrost i wywołuje zmiany wsteczne w jądrze ?

36 2011, 315: 359-336

37 WNIOSKI T3 wywołuje spermatogenezę u gryzoni (namnażanie i różnicowanie płodowych komórek płciowych do pierwszych spermatogonii) U ludzi pierwotna hipotyreoza od dzieciństwa łączy się większą objętością jąder u dorosłych T3 determinuje końcową masę jąder zarówno bezpośednio przez zatrzymanie proliferacji k. Sertoliego jak i pośrednio przez przeciwdziałanie aktywności FSH na poziomie jądra U ludzi TR α i β są obecne w komórkach ciał jamistych. Hipertyreoza uszkadza NO-zależne rozluźnienie ciał jamistych bez pośrednictwa innych hormonów U ludzi hipotyreoza nie wpływa na erekcję. Erekcja powinna być natomiast oceniana u wszystkich mężczyzn z hipertyreozą U ludzi hipotyreoza łączy się z hipogonadyzmem wtórnym (prawidłowy lub obniżony poziom LH i obniżony T), stanem odwracalnym przez substytucyję T4 !!! U ludzi poziom T4 dodatnio koreluje z liczbą plemników co może mieć znaczenie przy leczeniu oligozoospermii.

38 Numerical density of seminal tubules Vv - numerical density Pi - number of points over the seminal tubule Pt - total number of points over the whole unit square SEMINAL TUBULES VOLUME

39 V - total volume of the tubular compartment Vv - numerical density of the seminal tubules Vt - volume of the testis Total volume of the seminal tubule compartment SEMINAL TUBULES VOLUME

40 L - total length of the seminal tubule V - total volume of the tubular compartment r - radius of the seminal tubule TOTAL LENGTH OF THE SEMINAL TUBULES

41 T - true number of cells expressed per tubule cross-section C - crude number of cells S - thickness of histological section d - nuclear diameter Crude cell numbers per tubule cross-section were corrected with respect to the thickness of section and nuclear diameter of the respective cell types using Abercrombie’s formula :

42 Total number of each cell type per testis was expressed by multiplying the corrected cell number by the total length of the seminal tubules: T n - total number of cells T - true cell count (Abercrombie’s formula) L - total length of the seminal tubule Tn = T x L

43 SERTOLI CELL NUMBER b b b onset (fT3: 2.6x) (fT3: 12x) b – p < 0,01 vs control group (Student’s t test) spermatogonial completion

44 Balances between germ cell proliferation, differentiation, degeneration and number in response to T3 proliferation 1.4 x (p<0.001) differentiation 13 x (p<0.05) degeneration 9.6 x (p<0.001) number 4 x (0.001) SPERMATOGENIC ONSET differentiation 2.3 x (p<0.001) degeneration 0.4 x (p<0.01) number 1.6 x (p<0.05) SPERMATOGONIAL PHASE COMPLETION A) Transient T3 (2.6-fold increased fT3) proliferation (none) differentiation (none) degeneration 1.5 x (p<0.001) number 0.6 x (p<0.05) proliferation 1.1 x (p<0.05) B) Continuous T3 (12-fold increased fT3)

45 CONCLUSIONS 1) With intermediation of Cx43, T3 enhanced quantitatively initiation of spermatogenesis, but high T3 level produced inhibitory effet. 2) T3 enhanced germ cell differentiation (and less proliferation) mainly at spermatogenic onset leading to precocious numerical completion of first spermatogonial phase. 3) High T3 level induced testicular thyrotoxicosis during first spermatogonial phase progression that consisted in: - regressive changes in Sertoli cells with breakdown in Sertoli - germ cell junctions, - inhibition of tubule growth and its distention, - increased germ cell degeneration and reduction in number.

46 Acting since birth (spermatogenic onset) T3 accelerated seminal tubule maturation and spermatogonial development with stimulation of both cell degeneration and proliferation Continuously high T3 level (>/=12-fold increase) since birth (spermatogenic onset) normalised seminal tubule growth with stimulation of both cell degeneration and proliferation, with breakdown of Sertoli-germ cell junctions (toxic influence ?), tubule growth inhibition and its distention SUMMARY of RESULTS

47 T3 exerted opposite effects on Sertoli cell number: stimulatory at spermatogenic onset (up to 6th pnd) and inhibitory after this period. The effects of T3 appeared with no changes in blood levels of FSH, LH, testosterone or estradiol, indicating direct influences of T3 on the testes.


Pobierz ppt "Wpływ hormonów tarczycy na czynność gonady męskiej Prof. dr hab. med. Krzysztof Kula Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google