Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Organizacje Ekologiczne. Greenpeace Międzynarodowa organizacja pozarządowa założona w roku 1971 w Vancouver w Kanadzie by przeciwstawić.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Organizacje Ekologiczne. Greenpeace Międzynarodowa organizacja pozarządowa założona w roku 1971 w Vancouver w Kanadzie by przeciwstawić."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Organizacje Ekologiczne

2 Greenpeace Międzynarodowa organizacja pozarządowa założona w roku 1971 w Vancouver w Kanadzie by przeciwstawić się amerykańskim testom atomowym na Alasce. Obecnie organizacja działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Greenpeace posiada 28 biur i prowadzi działalność w 42 krajach na całym świecie. Wszystkie te placówki podlegają pod Greenpeace International, z siedzibą w Amsterdamie. Organizacja finansowana jest całkowicie przez indywidualnych darczyńców (program Direct dialogue), których liczbę szacuje się na około 2,8 mln. Są to głównie sympatycy, lecz także organizacje charytatywne. Greenpeace nie przyjmuje pieniędzy od firm i rządów, co ma gwarantować jej niezależność. Greenpeace prowadzi też działalność w Polsce. 1971VancouverKanadzieAmsterdamieDirect dialogue

3

4 BirdLife International Międzynarodowa organizacja, której celem jest ochrona ptaków oraz ich siedlisk. BirdLife International jest federacją organizacji zajmujących się ochroną ptaków z różnych krajów, tzw. organizacji partnerskich. Polskim partnerem BirdLife International jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków Organizacja została założona w 1922 roku jako International Council for Bird Preservation, działała do czasu drugiej wojny światowej, ale po jej zakończeniu nie wznowiła działalności. Odrodzenie organizacji nastąpiło w 1983 roku, by w roku 1993 zmienić nazwę na obecną BirdLife International.1922 19831993 BirdLife International jest oficjalną organizacją opiniującą w sprawie ptaków przy tworzeniu Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych IUCN.Czerwonej Księgi Gatunków ZagrożonychIUCN

5

6 Green Cross International Międzynarodowa organizacja ekologiczna założona 20 kwietnia 1993 w Kioto po zorganizowanym w 1992 r. w Rio de Janeiro "Szczycie Ziemi". Powstała jako ekologiczny odpowiednik Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w celu zapobieganiu katastrofom ekologicznym i niesieniu pomocy ich ofiarom. Założycielem był były prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow. Siedzibą organizacji jest Genewa.20 kwietnia1993Kioto Rio de JaneiroSzczycie ZiemiMiędzynarodowego Czerwonego KrzyżaZSRRMichaił GorbaczowGenewa

7 WindMade Organizacja mająca na celu rozwój i upowszechnienie znaku konsumenckiego, wskazującego na wyprodukowanie produktu przy użyciu energii wiatru. Należąca do sektora NGO organizacja została utworzona przez 7 partnerów: Global Wind Energy Council, World Wide Fund for Nature, United Nations Global Compact, LEGO, PricewaterhouseCoopers (PwC), Bloomberg L.P. oraz Vestas Wind Systems.energii wiatruGlobal Wind Energy CouncilWorld Wide Fund for NatureUnited Nations Global CompactLEGOPwCBloomberg L.P.Vestas WindMade stawia sobie za cel przyśpieszenie rozwoju energetyki odnawialnej poprzez umożliwienie korporacjom informowania o ich inwestycjach w energetyką wiatrową. WindMade umożliwi świadomym ekologicznie konsumentom wybór zakupu tych towarów, które zostały wyprodukowane przy użyciu energii wiatrowej i będzie informowała ogół o znaczeniu wykorzystywania energii pochodzącej z różnych źródeł. WindMade ustanowi standard, który stanie się podstawą do przyznania znaku WindMade. Standard będzie poddany publicznym konsultacjom w pierwszym kwartale 2011 r.

8 Vegetarians International Voice For Animals Założona w 1994 przez Juliet Gellatley międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną praw zwierząt, promocją wegetarianizmu, weganizmu i stylu życia przyjaznego zwierzętom i środowisku.1994Juliet Gellatleypraw zwierzątwegetarianizmu weganizmu  Viva! prowadzi następujące kampanie:  "Nie w moim imieniu" – przeciw wywozowi i zabijaniu polskich koni na mięso  "Kwik rozpaczy" oraz "Chów przemysłowy śmierdzi" – przeciw chowowi przemysłowemu  "Stop rzezi fok" – przeciw polowaniu na młode foki w Kanadzie i importowi foczych skór i futer do Polski.  "Wybierz Miśka" – promującą adopcję zwierząt ze schronisk oraz sterylizację i kastrację jako metody zapobiegania ich bezdomności  "Krwawe święta" – przeciwko niehumanitarnemu traktowaniu karpi w okresie przedświątecznym  "Antyfutro" – przeciw futrom naturalnym.  Fundacja co roku organizuje akcje: Dzień bez Futra, Ogólnopolski Tydzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu czy Dzień Ryby. Przez akcje informacyjne, kontakt z mediami, patronaty nad imprezami i festiwalami, pikiety działacze starają się wpłynąć na poprawę losu zwierząt w Polsce i świadomość konsumentów. Viva! działa w Polsce poprzez ok. 25 grup lokalnych.Dzień bez FutraOgólnopolski Tydzień WegetarianizmuMiędzynarodowy Dzień WegetarianizmuDzień Rybypikiety VIVA

9

10 Global Ecovillage Network Stowarzyszenie zrzeszające ludzi i wspólnoty (ekowioski), promujące życie „więcej niż zrównoważone” ("sustainable plus") poprzez odbudowę stanu gleby i dawanie naturalnemu środowisku więcej, niż się z niego zabiera. Członkowie sieci dzielą się pomysłami, informacjami, technologią tworząc wymianę kulturalną i edukacyjną.ekowioski GNE

11

12 Great Ape Project Międzynarodowa organizacja założona w 1994 roku przez Petera Singera i Paola Cavalieri, skupiająca prymatologów, antropologów, etyków i innych specjalistów. Głównym celem inicjatywy jest uchwalenie międzynarodowej deklaracji praw małp człowiekowatych (Hominidae), gwarantującej im prawo do życia, prawo do wolności oraz wolność od tortur. Według spisu sporządzonego przez organizację w samych Stanach Zjednoczonych więzi się obecnie 3100 człowiekowatych, z czego 1280 używa się w badaniach biomedycznych.Petera SingeraPaola Cavalieri małp człowiekowatych GAP

13

14 International Union for Conservation of Nature Międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną przyrody założona w 1948 roku jako pierwsza światowa organizacja skupiona na problemach środowiska naturalnego. Jej siedziba mieści się w Gland w Szwajcarii. ochroną przyrody1948GlandSzwajcarii Organizacja skupia 83 państwa, ponad 1000 agencji rządowych i organizacji pozarządowych oraz ponad 11 tysięcy ekspertów i naukowców ze 160 krajów. Wspiera badania naukowe, zarządza projektami na całym świecie i gromadzi rządy, pozarządowe organizacje, agencje ONZ, przedsiębiorstwa i lokalne społeczności w celu rozwijania i wprowadzania w życie optymalnej polityki, praw i działań. Misją IUCN jest wpływanie, zachęcanie i pomaganie społeczeństwom całego świata w dziele ochrony integralności i różnorodności przyrody oraz osiągnięcie sprawiedliwego i ekologicznie zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. IUCN

15 Royal Society for the Protection of Birds BrytyjskaBrytyjska organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk, zwłaszcza gatunków zagrożonych. Do RSPB należy ponad 1 mln członków, na jego rzecz pracuje ok. 1300 zatrudnionych i 13000 wolontariuszy, co czyni je największą organizacją tego typu w Europie i jedną z największych na świecie. ptakówgatunków zagrożonychwolontariuszy RSPB zostało założone w 1889 r. jako stowarzyszenie protestujące przeciw wykorzystywaniu piór i skóry perkozów dwuczubych w przemyśle futrzarskim (służyły jako substytut dla futra). Przyczyniło się m.in. do uchwalenia aktów prawnych zakazujących używania piór w przemyśle odzieżowym. Obecnie również współpracuje z administracją publiczną i rządową, uczestnicząc w opracowywaniu polityki ochrony przyrody. Ponadto prowadzi różnorodne projekty, służące zachowaniu siedlisk ptaków i ich ochronie. Do Towarzystwa należy ponad 200 rezerwatów przyrody w Wielkiej Brytanii.1889perkozów dwuczubych rezerwatów przyrody RSPB jest jedną z organizacji ustalających status ochrony poszczególnych gatunków ptaków występujących na terenie Wielkiej Brytanii, ogłaszając m.in. czerwoną listę - gatunków najbardziej zagrożonych. Siedzibą organizacji jest miasto Sandy w hrabstwie Bedfordshire we wschodniej Anglii. RSPB od ponad stulecia wydaje czasopismo przeznaczone dla swoich członków, pierwotnie pod tytułem Bird Notes and News (od 1903 do 1965), następnie Birds (od 1966 do chwili obecnej). Dewizą organizacji jest for birds, for people, for ever (dla ptaków, dla ludzi, na zawsze).Sandy BedfordshireAnglii RSPB

16 World Society for the Protection of Animals jest to międzynarodowa organizacja non-profit, mająca na celu polepszanie warunków życia zwierząt na świecie oraz federacja ponad 900 organizacji o podobnej działalności działających w ponad 150 krajach.organizacja non-profitżycia zwierząt WSPA posiada trzynaście biur, w krajach: Australia, Brazylia, Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Dania, Niemcy, Holandia, Nowa Zelandia, Tanzania, Tajlandia, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Główne biuro znajduje się w Londynie.AustraliaBrazyliaKanada KolumbiaKostarykaDaniaNiemcy HolandiaNowa ZelandiaTanzania TajlandiaStany ZjednoczoneWielka Brytania Londynie Według samej organizacji, wizją WSPA jest świat, w którym dobrostan zwierząt ma znaczenie, a ich cierpienie kończy się wraz z misją WSPA budowania zjednoczonego, globalnego ruchu na rzecz zwierząt WSPA

17

18 World Wide Fund for Nature „Światowy Fundusz na rzecz Przyrody” to organizacja pozarządowa powstała w 1961 roku jako organizacja ekologiczna o charakterze międzynarodowym. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą. organizacja pozarządowaZiemi W Polsce WWF podejmuje działania na rzecz ochrony przyrodniczo cennych rzek i lasów, jak również ochrony największych drapieżników: wilków, rysi i niedźwiedzi, a także ssaków bałtyckich: morświnów i fok szarych. Organizacja stara się przeciwdziałać zmianom klimatu i podejmuje walkę z nielegalnym handlem ginącymi gatunkami roślin i zwierząt. Główną siedzibą WWF w Polsce jest, utworzone w 2000 roku, biuro w Warszawie.Polsce Warszawie WWF

19


Pobierz ppt "Międzynarodowe Organizacje Ekologiczne. Greenpeace Międzynarodowa organizacja pozarządowa założona w roku 1971 w Vancouver w Kanadzie by przeciwstawić."

Podobne prezentacje


Reklamy Google