Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach"— Zapis prezentacji:

1 Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach
Aleksandra Czakon Edukacja dla bezpieczeństwa

2 Alarmować zawiadamiać o grożącym niebezpieczeństwie lub zdarzeniu wymagającym działania; ostrzegać

3 Alarmowanie działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny;

4 Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 października 2006 roku wprowadziło jednolity krajowy system wykrywania i alarmowania.

5 W skład systemu wchodzą między innymi:
System wykrywania skażeń Polskich Sił Zbrojnych System nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych System stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych Państwowej Agencji Atomistyki

6 Do podstawowych zadań krajowego systemu wykrywania i alarmowania należą między innymi:
Realizacja sojuszniczych zobowiązań RP w zakresie obserwacji, pomiarów, analiz prognozowania i powiadamiania o skażeniach na terytorium Polski Monitorowanie, wykrywanie i rozpoznanie skażeń Ostrzeganie i alarmowanie wojska i ludności cywilnej o skażeniach Planowanie, opracowywanie procedur, szkolenie

7 Sposoby ogłaszania alarmów
Akustyczny system alarmowy W środkach masowego przekazu Wizualny sygnał alarmowy Megafony RDS Cell broadcast

8

9

10 w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach

11

12

13

14 Dźwięk ciągły syreny Dźwięk modulowany syreny


Pobierz ppt "Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google