Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE ZA ROK 2014. PlanWykonanie% DOCHODY2.700.863.242 zł2.733.224.269 zł101 WYDATKI2.793.647.290 zł2.626.810.097 zł94 NADWYŻKA-

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE ZA ROK 2014. PlanWykonanie% DOCHODY2.700.863.242 zł2.733.224.269 zł101 WYDATKI2.793.647.290 zł2.626.810.097 zł94 NADWYŻKA-"— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE ZA ROK 2014

2 PlanWykonanie% DOCHODY2.700.863.242 zł2.733.224.269 zł101 WYDATKI2.793.647.290 zł2.626.810.097 zł94 NADWYŻKA- 92.748.048 zł106.414.172 zł199 Budżet Miasta Gdańska – wykonanie w roku 2014

3 Polska gospodarka nadal na ścieżce wzrostu Dynamika wzrostu PKB – 103,4% Niższy od planowanego średnioroczny wskaźnik inflacji - ceny pozostały na takim samym poziomie jak w 2013 r. Spadek stopy bezrobocia o niemal 2% w stosunku do roku ubiegłego Silny wzrost importu polskich towarów do UE – 4% do 1,4% w 2013 r. Źródło: Referat Badań i Analiz Społ.-Gosp. WPG, na podst. Banku Danych Lokalnych, GUS oraz Urzędu Statystycznego w Gdańsku

4 Ożywienie inwestycyjne Gdańska utrzymane Wzrost zarejestrowanych podmiotów gospodarczych o 1,8% Niższa od krajowej stopa bezrobocia o 5,8% oraz w stosunku do roku ubiegłego o 0,8% Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze dla przedsiębiorców na tle kraju było wyższe o 950 zł i wyniosło 4930 zł Źródło: Referat Badań i Analiz Społ.-Gosp. WPG, na podst. Banku Danych Lokalnych, GUS oraz Urzędu Statystycznego w Gdańsku

5 Miasto Gdańsk w latach 2007 – 2014 przeznaczyło łącznie na inwestycje

6 Gdańsk wiceliderem najmniej zadłużonych samorządów wśród miast Unii Metropolii Polskich w 2014 r.

7 Miasto Zadłużenie do dochodów ogółem Gdańsk i Katowice42% Warszawa44% Kraków i Szczecin49% Wrocław61% Lublin63% Bydgoszcz71% Łódź 78%

8 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w miastach UMP Miasto Wydatki majątkowe Katowice32% Gdańsk29% Łódź i Rzeszów27% Białystok22% Szczecin20% Wrocław19% Kraków i Warszawa18% Bydgoszcz15% Poznań12%

9 Wyższe od planowanych wpływy bieżące do budżetu: Podatek od nieruchomości – 40 mln zł Mienie komunalne – 17,5 mln zł Udziały z PIT, CIT i PCC – 17 mln zł Pozostałe dochody – 23,5 mln zł

10 Niższe od planowanych wydatki bieżące: Administracja – 8,3 mln zł Utrzymanie transportu miejskiego – 5 mln zł Koszty przygotowania nieruchomości komunalnych do sprzedaży – 3 mln zł Nieuruchomione rezerwy budżetowe – 8,4 mln zł Koszty utrzymania placówek oświatowych – 6,9 mln zł Realizacja projektów miękkich z UE – 2,4 mln zł

11 Remonty infrastruktury komunalnej: Zbiorniki retencyjne – 13 mln zł Melioracje – 9,4 mln zł Placówki oświaty – 5,4 mln zł Obiekty kultury – 8,4 mln zł Żłobki i pomoc społeczna – 0,7 mln zł

12 Zadania dofinansowane z budżetu Miasta: oświatowe – 342,4 mln zł zlecone – 12,5 mln zł, w tym: -Administracja 9,316 mln zł -Opieka społeczna 2,3 mln zł „Janosikowe” – 29 mln zł

13 Największe inwestycje majątkowe zakończone w 2014 r.: Budowa Europejskiego Centrum Solidarności Budowa Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego Przebudowa Kanału Raduni na długości 7,2 km Zbiornik retencyjny Jasień Przebudowa szlaku wodnego na Motławie (etap II) Modernizacja chodników i jezdni (łącznie ponad 30 tyś mb) System drogowskazowy Gdańska (etap I) – objęto 13 skrzyżowań Budowa 5 boisk przyszkolnych Budowa 20 placów zabaw (w tym 10 przyszkolnych) Trzyoddziałowy żłobek dla 96 dzieci

14 Racjonalna polityka finansowa Miasta Bieżąca kontrola dochodów i wydatków ograniczenie zadłużenia – rezygnacja z planowanego kredytu na kwotę 158 mln zł Spłata długu w wysokości 138,5 mln zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji Wypracowana nadwyżka operacyjna w wysokości 342,7 mln zł

15 Agencja Ratingowa Fitch Polska SA podwyższyła Miastu Gdańsk oceny:

16 Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu Prezydenta Miasta z wykonania budżetu za 2014 r.

17 Pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Prezydentowi Miasta Gdańska absolutorium

18


Pobierz ppt "BUDŻET MIASTA GDAŃSKA WYKONANIE ZA ROK 2014. PlanWykonanie% DOCHODY2.700.863.242 zł2.733.224.269 zł101 WYDATKI2.793.647.290 zł2.626.810.097 zł94 NADWYŻKA-"

Podobne prezentacje


Reklamy Google