Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewożenie osób w pojazdach Lublin, dnia 19 października 2015 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewożenie osób w pojazdach Lublin, dnia 19 października 2015 roku."— Zapis prezentacji:

1 Przewożenie osób w pojazdach Lublin, dnia 19 października 2015 roku

2 I.ZMIANY W PRZEWOŻENIU OSÓB OD DNIA 18 maja 2015 roku II.OBOWIĄZKI KIEROWCY W ZWIĄZKU Z PRZEWOŻENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY GŁÓWNE ZAGADNIENA

3 Regulamin nr 129 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji ulepszonych urządzeń przytrzymujących dla dzieci stosowanych na pokładach pojazdów silnikowych Regulamin nr 44 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń przytrzymujących dla dzieci przebywających w pojazdach o napędzie silnikowym („urządzenia przytrzymujące dla dzieci”) Dyrektywa Rady 91/671/EWG z dnia 16 grudnia 1991 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach poniżej 3,5 tony I. ZMIANY W PRZEWOŻENIU OSÓB OD 18.V.2015 r. - PRZEPISY

4 Dyrektywa 2003/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 kwietnia 2003 roku zmieniająca dyrektywę Rady 91/671/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa w pojazdach poniżej 3,5 tony, Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/37/UE z dnia 27 lutego 2014 roku zmieniająca dyrektywę Rady 91/671/EWG odnoszącą się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dzieci w pojazdach. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzorów zaświadczeń lekarskich (Dz. U. z 2015 roku, poz. 674) I. ZMIANY W PRZEWOŻENIU OSÓB OD 18.V.2015 r. - PRZEPISY

5 I. ZMIANY W PRZEWOŻENIU OSÓB OD 18.V.2015 r. obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa) -zmiany w definicjach (zaświadczenie/orzeczenie; fotelik bezpieczeństwa i urządzenie przytrzymujące (fotelik ochronny/urządzenie do przewożenia dzieci) -postępowanie z dotychczasowymi orzeczeniami/zaświadczeniami -poszerzenie wyłączeń w stosowaniu pasów bezpieczeństwa -przewożenie dzieci w fotelikach a kategorie pojazdów - zakazy porządkowe zmiany w katalogu zatrzymania dokumentu prawa jazdy

6 Główne zagadnienia

7

8 zorganizowana grupa dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat dzieci przewożone autobusem szkolnym osoby niepełnosprawne obowiązek informacyjny kierowców pojazdów (M2, M3) II. OBOWIĄZKI KIEROWCY ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM DZIECI Źróło: www.emico.pl/pasy-transport-niepełnosprawni.html

9 w nocy, na drogach nieoświetlonych, w czasie zmroku i świtu źródło: oprac. własne WRD KWP w Lublinie na podstawie danych SEWiK

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Przewożenie osób w pojazdach Lublin, dnia 19 października 2015 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google