Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA I PLANY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO W OZE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA I PLANY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO W OZE."— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA I PLANY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO W OZE

2

3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI Inwestycje prowadzone przez uczelnie w okresie 2014-2016 skupione były przede wszystkim na dofinansowaniu projektów związanych z przebudową systemów grzewczych, zakładaniem klimatyzacji i oświetlenia energooszczędnego oraz ocieplaniem budynków. Zrealizowane inwestycje dot. tzw. termomodernizacji budynków, stanowić będą pierwszy etap realizacji projektu „Zintegrowanego Systemu Zarządzania Energią UO”.

4 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI Projekt ZSZE polega na przeprowadzeniu prac modernizacyjnych instalacji centralnego ogrzewania „termomodernizacyjnych”, wraz z zainstalowaniem urządzeń OZE i systemami kontroli pracy i bilansowania produkcji energii celem obniżenia ich energochłonności. Równolegle w ramach projektu będą prowadzone badania naukowe i prace dydaktyczne w zakresie OZE.

5 ZESTAWIENIE INWESTYCJI INWESTYCJI ZREALIZOWANE:  Termomodernizacja Domu Studenta „Mrowisko” wraz z przebudową parteru lewego skrzydła w DS. Mrowisko oraz remontem i modernizacją Klubu Skrzat  Termomodernizacja budynku Wydziału Ekonomicznego  Termomodernizacja budynku katedry Biotechnologii przy ul. Kominka

6 ZESTAWIENIE INWESTYCJI INWESTYCJE ZREALIZOWANE:  Termomodernizacja Domu Studenta „Mrowisko” wraz z przebudową parteru lewego skrzydła w DS. Mrowisko oraz remontem i modernizacją Klubu Skrzat (finansowanie zadanie I: 2 570 142,33 zł brutto z czego 85% dofinansowane w ramach RPO WO 2007-2013) Zakres prac w ramach projektu obejmował:

7 Zadanie I-Termomodernizacja: Docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, docieplenie stropodachu, remont centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymiana opraw w komunikacji poziomej i pionowej na LED –owe z czujkami ruchu, zainstalowanie na dachu instalacji 44 paneli solarnych i 39 fotowoltaicznych do produkcji energii odnawialnej (elektrycznej i cieplnej). Przewidywany efekt ekonomiczny w skali roku : Energia elektryczna: 12.000,00 zł, Energia cieplna: 50.000,00 zł Razem: 62.000,00 zł Zadanie II-Przebudowa parteru lewego skrzydła w DS. Mrowisko Nakłady: 688 042,80 zł (FPMdSiD ) Zadanie III-Remont z modernizacją Klubu Skrzat: finansowanie: 485 913,22 zł (FPMdSiD Modernizacja/Remont )

8 ZESTAWIENIE INWESTYCJI INWESTYCJI ZREALIZOWANE:  Termomodernizacja budynku Wydziału Ekonomicznego (finansowanie: 1.596,909,00 z czego 85% dofinansowane w ramach RPO WO 2007-2013) Zakres prac w ramach projektu obejmował:

9 Zadanie I - Docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, docieplenie stropodachu, małego budynku, docieplenie dachu łącznika, remont centralnego ogrzewania w obu budynkach, wymiana nagrzewnicy elektrycznej na wodną czerpni centrali wentylacyjnej biblioteki wydziałowej,wykonanie wentylacji Auli, wykonanie sieci ciepłej wody użytkowej w obu budynkach, zainstalowanie na dachu małego budynku instalacji 20 paneli hybrydowych fotowoltaiczno-solarnych do produkcji energii odnawialnej (elektrycznej i dodatkowo cieplnej), wymiana źródeł światła na energooszczędne w oprawach oświetleniowych, wymiana części opraw w komunikacji poziomej i pionowej na LED-owe z czujkami ruchu Przewidywany efekt ekonomiczny w skali roku : Energia elektryczna: 7 200,00 zł Energia cieplna: 25 000,00 zł Razem: 32 200,00 zł Zadanie II - Przebudowa Sali Audytoryjnej (finansowanie 634 680,00 zł –środki UO)

10 ZESTAWIENIE INWESTYCJI  Termomodernizacja budynku katedry Biotechnologii przy ul. Kominka (finasowanie: środki UO – 1,15 mln zł., dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013 - 0,95 mln zł, dotacja MNiSW – 0,17 mln zł.). Zakres prac w ramach projektu obejmował:

11 Zadanie I - Docieplenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych, ścian fundamentowych, częściowa wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji oświetlenia komunikacji poziomej i pionowej na instalacje z oprawami LED-owymi, docieplenie dachów, wykonanie nadbudowy z zapleczem sanitarnym, remont instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie wentylacji (kontynuacja instalacji rozpoczętej w latach poprzednich), zainstalowanie na dachu głównego budynku instalacji 18 paneli hybrydowych fotowoltaiczno –solarnych do produkcji energii odnawialnej (elektrycznej i dodatkowo cieplnej ) Przewidywany efekt ekonomiczny w skali roku : Energia elektryczna: 5 000,00 zł Energia cieplna: 20 000,00 zł Razem: 25 000,00 zł Zadanie II - Remont zabytkowego muru. Finansowanie: 196 800,00zł ze środków UO

12 Łącznie wydatki: Wartość wszystkich inwestycji: 8 155 687,35 zł W tym : Dotacja RPO WO (85 %): 5 227 713,63 zł FPMdSiD: 1 173 956,02 zł Pozostałe środki UO ( w tym 15 % wkładu własnego w projektach RPO): 1 754 017,70 zł UWAGA; wkład własny (15%) w projektach RPO WO jest częściowo finansowany ze środków rezerwy celowej budżetu państwa ŁĄCZNA WARTOŚĆ

13 Przewidywany efekt ekonomiczny w skali roku - łącznie dla 3 realizowanych inwestycji: 109 200,00 zł. WARTOŚĆ DODANA-EFEKT EKONOMICZNY

14

15

16

17 „ Wzrost wartości przyrodniczej Parku w Dąbrowie Niemodlińskiej – godnego ochrony lokalnego hotspotu bioróżnorodności” Wartość projektu (100%) 903 450,00 zł Z tego dotacja EFRR (85%) 767 932,50 zł Okres realizacji: Wrzesień 2015 - Wrzesień 2018 INWESTYCJE PLANOWANE DO ZREALIZOWANIA:

18 c.d: -Międzynarodowy Instutut Bezpieczeństwa Energetycznego i OZE wraz z instalacjami pokazowymi: a)Farma fotowoltaiczna b)Geotermia c)Instalacje solarne d)Mikroelektrownie wiatrowe e)Spalanie biomasy INWESTYCJE PLANOWANE DO ZREALIZOWANIA:

19 PROJEKT CENTRUM NAUKOWO- SZKOLENIOWEGO W PRÓSZKOWIE a)Farma fotowoltaiczna b)Geotermia c)Instalacje solarne d)elektrownie wiatrowe e)Spalanie biomasy INWESTYCJE PLANOWANE DO ZREALIZOWANIA:

20  Budynek Wydziału Ekonomicznego (inwestycja w obiekcie małego budynku, finansowanie: wartość wg. kosztorysu inwestorskiego: 148 000,00 zł brutto. ze środków UO)

21 INWESTYCJE PLANOWANE DO ZREALIZOWANIA:  Biblioteka Główna – dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych (finansowanie: 100 % pochodzi z dotacji Biura ds. Osób Niepełnosprawnych: wartość zadania – 461 000,00)  Katedra Chemii Ekologicznej – wykonanie nowej wentylacji (finansowanie: dotacja MNiSW w wysokości 1 300 000,00 zł)


Pobierz ppt "DZIAŁANIA I PLANY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO W OZE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google