Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łódzki Ośrodek Geodezji Portal GIS Portal GIS platforma obsługi interesant ów w Łódzkim Ośrodku Geodezji GEODETA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łódzki Ośrodek Geodezji Portal GIS Portal GIS platforma obsługi interesant ów w Łódzkim Ośrodku Geodezji GEODETA."— Zapis prezentacji:

1 Łódzki Ośrodek Geodezji Portal GIS Portal GIS platforma obsługi interesant ów w Łódzkim Ośrodku Geodezji GEODETA

2 PORTAL GIS Aplikacja ma na celu umożliwienie załatwienia drogą elektroniczną podstawowych spraw związanych z obsługą interesantów, rzeczoznawców majątkowych i geodetów i projektantów przez Łódzki Ośrodek Geodezji, w tym umożliwienie otrzymania podstawowych dokumentów, takich jak wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów czy kopie mapy zasadniczej i ewidencyjnej.

3 Powiązania Portalu GIS z aplikacjami merytorycznymi System WPŁATY Ewidencja Gruntów, Budynków i Lokali GeoInfo V Ośrodek GeoInfo V Mapa GeoInfo Off-line Portal GIS Portal GIS Podsystem Obiegu Dokumentów

4 Portal GIS powiązany jest z aplikacjami: EGBiL w zakresie weryfikacji danych o podmiocie, Geo-Info V Ośrodek – rejestracja pracy geodezyjnej wraz z nadaniem numeru KERG, rejestracja wniosku o uzgodnienie projektu ZUDP, przygotowanie danych do wykonania pracy, naliczanie opłat, wystawianie faktur, Off-line – odbieranie, analizowanie, aktualizowanie i przekazywanie danych (pomiaru i roboczej bazy danych) do Łódzkiego Ośrodka Geodezji – aplikacja wspierająca geodetę/projektanta InterSIT – wykorzystanie mapy do wskazania i wyszukania obiektów lub zakresu, Elektroniczny Obieg Dokumentów (POD) - rejestracja wniosków, publikacja wytycznych dla Geodety i przesłanie ich do portalu itd. Wpłaty – rejestrowanie wpłat, operacje księgowe

5 Cele operacyjne Aplikacja umożliwia: złożenie wniosku przez Internet, naliczenie należnych opłat, za złożone wnioski (w tym celu wykorzystana jest aplikacja Geo-Info V Ośrodek – słownik cennika) rejestrację wniosku w Podsystemie Obiegu Dokumentów i przesłanie do osoby merytorycznie odpowiedzialnej za sprawę, utworzenie odpowiednich do sprawy dokumentów wyjściowych wraz z załącznikami, rejestrację dokumentów wyjściowych z załącznikami w Podsystemie Obiegu Dokumentów, przesłanie dokumentów lub powiadomienie o możliwości odbioru.

6 Rodzaje składanych wniosków 1. Interesant: wniosek o wypis z rejestru gruntów, wniosek o wypis z rejestru budynków, wniosek o wypis z rejestru lokali, wniosek o wypis z kartoteki budynków, wniosek o wypis z kartoteki lokali, wniosek o uproszczony wypis z rejestru gruntów, wniosek o wyrys z mapy ewidencyjnej, wniosek o kopię mapy ewidencyjnej. wniosek o kopię mapy zasadniczej (mapa do celów lokalizacji)

7

8 Rejestracja w portalu

9

10

11

12

13

14 Rozszerzenie uprawnień

15 2. Geodeta : Zgłoszenie pracy geodezyjnej: W ramach wprowadzonego zakresu i wybranego ze zdefiniowanej listy rodzaju pracy geodezyjnej geodeta:  otrzyma na konto w Portalu GIS paczkę danych potrzebnych do wykonania roboty,  zobaczy zasięgi przecinających prac zakończonych i w toku,  wybierze potrzebne punkty osnowy poziomej i wysokościowej (również spoza zakresu)  pozyska zmiany w bazie danych numerycznej mapy zasadniczej on-line  przekaże zmiany do Ośrodka, w tym dane do weryfikacji przed podziałem (zaprojektowane działki), i otrzyma plik po weryfikacji wraz z rozliczeniem użytków i konturów klasyfikacyjnych

16 Wniosek o rozszerzenie uprawnień w Portalu GIS GEODETA

17 Przyznanie dodatkowej roli przez administratora Portalu GIS

18 Obsługa Geodety

19 Widok konta geodety w Portalu GIS

20 Zgłoszenie pracy – dane osobowe

21 Zgłoszenie pracy – dane wniosku

22 Zgłoszenie pracy – wybór asortymentu

23 Zgłoszenie pracy – nawigacja na mapie Warstwy Oznaczanie obiektów

24 Zgłoszenie pracy – nawigacja na mapie Dostępność warstw w zależności od zgłaszanego asortymentu

25 Zgłoszenie pracy – nawigacja na mapie rysuj wielokąt usuń wyrysowany zasięg wybór obiektów wybór obiektów- wielokątem wyczyść zapisz i przekaż do wniosku pomiar

26 Zgłoszenie pracy – zaznaczenie zakresu oraz jego modyfikacja

27 Zgłoszenie pracy – pogląd plików zgłoszenia

28 Zgłoszenie pracy – pogląd zgłoszenia

29 Zgłoszenie pracy – wysłanie wniosku do Ośrodka

30 Zgłoszenie pracy – przecięcie z innymi pracami (lista)

31 Zgłoszenie pracy – przecięcie z innymi pracami (rysunek)

32 Obsługa zgłoszenia – rejestracja sprawy w GIV Ośrodek

33 Obsługa zgłoszenia–automatyczne wygenerowanie materiałów

34 Obsługa zgłoszenia – informacja o materiałach do roboty dostarczonych na portal

35 Obsługa zgłoszenia – odebranie materiałów na Portalu GIS

36 Obsługa zgłoszenia – komunikacja z Ośrodkiem

37

38 Obsługa zgłoszenia – import danych w aplikacji off-line

39 Drukowanie mapy wywiadu z aplikacji off-line

40

41 Obsługa zgłoszenia – wprowadzanie danych

42

43

44 Obsługa zgłoszenia – redakcja mapy

45 Obsługa zgłoszenia – informacja o danych

46 Obsługa zgłoszenia – automatyczna aktualizacja danych

47 Aktualizacja pliku off line

48 Obsługa zgłoszenia – automatyczna aktualizacja danych

49 Aktualizacja pliku off line

50 Obsługa zgłoszenia – import różnicowy

51 Obsługa zgłoszenia – eksport obiektów do Ośrodka

52

53 Obsługa zgłoszenia – komunikat o czasie aktualności pliku

54 Obsługa zgłoszenia – zapis pliku do wysłania

55 Praca na pliku offline

56 Przekazanie pliku do ODGiK

57 Obsługa zgłoszenia – wysłanie danych do Ośrodka

58 Obsługa zgłoszenia – rejestracja pliku w GIV Ośrodek

59 Obsługa zgłoszenia – założenie zmiany w GIV Mapa

60 Obsługa zgłoszenia – import pliku w GIV Mapa

61

62 Zgłoszenie pracy – brak możliwości zmiany zakresu

63 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Łódzki Ośrodek Geodezji Portal GIS Portal GIS platforma obsługi interesant ów w Łódzkim Ośrodku Geodezji GEODETA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google