Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybory samorządowe 2014 wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybory samorządowe 2014 wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów."— Zapis prezentacji:

1 Wybory samorządowe 2014 wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Szkolenie operatorów obwodowych komisji wyborczych 27 października 2014r.

2 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu2 Wybory samorządowe 2014 Plan szkolenia 1.Sprawy formalne i organizacyjne 2.Obowiązki operatora 3.Współpraca i przekazywanie informacji 4.Terminarz działań 5.Nowy system informatyczny do obsługi wyborów

3 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu3 Wybory samorządowe 2014 Dokumenty Dokumenty, które podpisują operatorzy i pozostawiają w MBW: 1.Dane do umowy ( +do celów podatkowych ) 2.-- 3.Umowa (3 egzemplarze) 4.Protokół odbioru loginu i hasła Błędne dane prosimy poprawić i parafować. Umowę proszę podpisać w lewym dolnym rogu.

4 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu4 Wybory samorządowe 2014 Dokumenty (c.d.) Dokument, który operatorzy zabierają ze sobą : Login i hasło do złożenia żądania licencji Login i hasło służą do jednokrotnego złożenia żądania licencji (CR) dla operatora OKW. Żądanie licencji można złożyć, a następnie odebrać wystawioną licencję (certyfikat) za pośrednictwem strony internetowej https://syswyb.kbw.gov.pl * lub programu kalkulatora obwodowego **. * obecnie działa ** obecnie nie działa

5 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu5 Wybory samorządowe 2014 Dokumenty (c.d.) Dokumenty po zrealizowaniu zadania: 1.Jeden egzemplarz umowy - otrzyma operator po podpisaniu przez dyrektora WOK i zarejestrowaniu umowy w CRZ 2.Rachunek - dla operatorów zostaną przygotowane rachunki dotyczące wykonania umowy po zakończeniu akcji wyborczej. Wystawienie rachunku jest konieczne do zrealizowania płatności. 3.PIT (w przypadku gdy suma umów z UMW w 2014r. przekroczy 200 zł, czyli zawsze)

6 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu6 Wybory samorządowe 2014 Aktorzy przedsięwzięcia IT Obwodowe komisje wyborcze Operatorzy obwodowych komisji wyborczych ( 85 % + 15 %*) Koordynatorzy (opiekunowie) OKW (60 % + 40 %) Koordynator gminny (miejski) i jego zastępca ( 50 % + 50 %) * osoby nowe w tym projekcie

7 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu7 Wybory samorządowe 2014 Operatorzy OKW Zadania operatora są określone przez uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej i znajdują swoje odzwierciedlenie w treści umowy zawartej pomiędzy operatorem, a Gminą Wrocław. Uchwała Państwowej Komisji wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – załącznik nr 8.

8 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu8 Wybory samorządowe 2014 1.udział w szkoleniu 2.udział w teście/testach (30.10 i 7.11) 3.potwierdzenie odbioru licencji i hasła operatora, pobranie i instalacja licencji 4.przygotowanie stanowiska komputerowego w tym instalacja i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenie danych definicyjnych wygenerowanych w systemie centralnym Główne zadania operatora (cz. 1)

9 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu9 Wybory samorządowe 2014 5.przesłanie meldunków o gotowości do i realizacji zadań-test oraz w przeddzień (i dzień wyborów) 6.ustalenie z przewodniczącym OKW harmonogramu pracy; w razie potrzeby wsparcie przewodniczącego i zastępcy w procedurze uzyskania licencji 7.obsługa procesu wprowadzenia, wydrukowania, korekty, podpisania, przesłania oraz wykonania kopii protokołu 8.informacja o frekwencji w dniu wyborów (12:00, 17:30) * Główne zadania operatora (cz. 2)

10 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu10 Wybory samorządowe 2014 Koordynator miejski Jacek Kilian kom. 694 414 608 tel. 71 777 90 60 e-mail jacek.kilian@cui.wroclaw.pl Kontakt dla operatorów we wszystkich sprawach o charakterze awaryjnym. Na przykład problemy z pobraniem lub utratą licencji operatora lub przewodniczącego.

11 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu11 Wybory samorządowe 2014 Zastępca koordynatora Tymoteusz Przybylski kom. 602 732 938 tel. 71 777 90 35 e-mail tymoteusz.przybylski@cui.wroclaw.pl Kontakt dla operatorów we wszystkich sprawach o charakterze awaryjnym. Na przykład problemy z pobraniem lub utratą licencji operatora lub przewodniczącego.

12 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu12 Wybory samorządowe 2014 Koordynatorzy OKW (opiekunowie operatorów) Grupa 10 osób – pracowników Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Każdy koordynator ma pod opieką około 30 obwodowych komisji wyborczych. Koordynatorzy są pierwszym i podstawowym kontaktem dla operatorów OKW we wszystkich standardowych kwestiach. Preferowany kontakt : poczta elektroniczna.

13 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu13 Wybory samorządowe 2014 Koordynator 1 OKW nr : 1 - 30 Karol Płonka karol.plonka@cui.wroclaw.pl tel. 71 777 90 72

14 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu14 Wybory samorządowe 2014 Koordynator 2 OKW nr : 31 – 60 Grzegorz Miśków grzegorz.miskow@cui.wroclaw.pl tel. 71 777 90 82

15 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu15 Wybory samorządowe 2014 Koordynator 3 OKW nr : 61 - 91 Cezary Polakiewicz cezary.polakiewicz@cui.wroclaw.pl tel. 71 777 90 65

16 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu16 Wybory samorządowe 2014 Koordynator 4 OKW nr : 92 – 119, 122,123 Łukasz Bujło lukasz.bujlo@cui.wroclaw.pl tel. 71 777 90 86

17 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu17 Wybory samorządowe 2014 Koordynator 5 OKW nr : 120,121, 124 - 151 Marek Siemiginowski marek.siemiginowski@cui.wroclaw.pl tel. 71 777 90 73

18 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu18 Wybory samorządowe 2014 Koordynator 6 OKW nr : 152 – 180, 184 Danuta Czaplińska danuta.czaplinska@cui.wroclaw.pl tel. 71 777 90 28

19 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu19 Wybory samorządowe 2014 Koordynator 7 OKW nr : 181,182,183, 185 – 212 Robert Grechowicz robert.grechowicz@cui.wroclaw.pl tel. 71 777 90 57

20 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu20 Wybory samorządowe 2014 Koordynator 8 OKW nr : 213 – 239,241,242,243 Adrian Kaźmierczak adrian.kazmierczak@cui.wroclaw.pl tel. 71 777 90 55

21 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu21 Wybory samorządowe 2014 Koordynator 9 OKW nr : 240, 244 – 271, 274 Łukasz Wiącek lukasz.wiacek@cui.wroclaw.pl tel. 71 777 90 12

22 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu22 Wybory samorządowe 2014 Koordynator 10 OKW nr : 272,273, 275 – 302 Michał Starak michal.starak@cui.wroclaw.pl tel. 71 777 90 87

23 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu23 Wybory samorządowe 2014 Współpraca z operatorami Wszystkie istotne informacje są i będą podawane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia: http://bip.um.wroc.pl/samorzad2014/informatyka Prosimy o regularne sprawdzanie publikowanych tam informacji. Ważne dodatkowe informacje będą również przesyłane na podane przez operatorów adresy poczty elektronicznej. Prosimy o regularne sprawdzanie swojej poczty.

24 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu24 Wybory samorządowe 2014 Wybory na bip.um.wroc.pl Informacje dotyczące wyborów w zakresie informatycznym zamieszczane są w sekcji : Wybory i spisy powszechne Wybory samorządowe 2014 Obsługa informatyczna wyborów

25 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu25 Wybory samorządowe 2014 Zasady kontaktów We wszystkich standardowych sprawach proszę o kontakt ze swoim opiekunem. Preferowaną formą kontaktu jest poczta elektroniczna. Do piątku, 14 listopada telefonicznie na podane numery opiekunów. W dniach 15 i 16 listopad kontakt telefoniczny na numery podane w BIP. (71 777-72-27, 71 777-72-28, 71 777-71-86, 71 777-81-25)

26 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu26 Wybory samorządowe 2014 Kontakt–sytuacje awaryjne W sytuacjach awaryjnych, wymagających współpracy z Delegaturą KBW proszę o bezpośredni kontakt z koordynatorem miejskim. W szczególności dotyczy to : Zmiany operatora Utraty pliku licencji lub pliku klucza (przed pobraniem licencji) operatora lub przewodniczącego albo zastępcy.

27 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu27 Wybory samorządowe 2014 Meldunki - terminy Zgodnie z wymaganiami KBW operator powinien zameldować : (o gotowości do przeprowadzenia testu w przeddzień do godz. 15:00) o gotowości do wyborów do dnia........2014 do godz...... * (zapewne w sobotę rano) * Informacja zostanie podana w BIP

28 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu28 Wybory samorządowe 2014 Meldunki testy - forma Meldunki przed testami należy przesłać e-mailem na adres swojego opiekuna. Temat: OKW Treść : Zainstalowana wersja oprogramowania Data, godzina i wersja danych definicyjnych (poprzednio data wygenerowania pliku KLK/ZIP)

29 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu29 Wybory samorządowe 2014 Meldunki wybory - forma Meldunki przed dniem wyborów należy przesłać e-mailem na adres meldunek@cui.wroclaw.pl. Temat: OKW Treść : Zainstalowana wersja oprogramowania Data, godzina i wersja wczytanego pliku z danymi Status pobrania, instalacji i zabezpieczenia licencji operatora i przewodniczącego/zastępcy

30 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu30 Wybory samorządowe 2014 Wersja kalkulatora : Dane wyborcze (KLK lub ZIP) : ??? Podobno będą się aktualizować automatycznie przy uruchamianiu aplikacji, ale również na żądanie. Niestety proces ten trwa bardzo długo. Meldunki–źródło informacji

31 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu31 Wybory samorządowe 2014 Terminarz działań Ramowy terminarz został opublikowany : http://bip.um.wroc.pl/samorzad2014/informatyka Będzie on uzupełniany szczegółowymi informacjami, zwłaszcza w odniesieniu do testów aplikacji wyborczej.

32 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu32 Wybory samorządowe 2014 Terminarz działań Szkolenia ogólne w dniu 27.10.2014 Warsztaty z aplikacji wyborczej w dniach 29.10- 31.10, 3.11-7.11 Przed terminem testu pobrać licencję operatora. W przeddzień testu do godz. 15:00 przekazać meldunek o gotowości do testu. Test w dniu 30.10 i 7.11 (13:00-15:00)

33 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu33 Wybory samorządowe 2014 Terminarz działań c.d. Do 12 listopada złożyć żądanie licencji dla przewodniczącego i zastępcy lub upewnić się, że zrobili to samodzielnie. Do 15 listopada do godz. 10:00 przesłać meldunek o gotowości do wyborów. Do tego czasu licencja przewodniczącego powinna być pobrana i zabezpieczona, a aplikacja i dane aktualne. Po zakończeniu głosowania i ustaleniu wyników przez komisję rozpoczyna się wprowadzanie danych. W dniu wyborów do godz. 12:00 i 17:30 przekazać informacje o frekwencji (tylko operatorzy będący członkami komisji i tylko obwody stałe 1-277)

34 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu34 Wybory samorządowe 2014 Warsztaty z aplikacji 29.10 (śr) -31.10 (pt), 3.11 (pn)-7.11 (pt) Świdnicka 53, sala 108 Szkolenia prowadzą koordynatorzy OKW. Uwaga: Zaplanowana ilość szkoleń pozwala na dwukrotne przeszkolenie wszystkich operatorów. Po zapisach w dniu 27.10 „nieobsadzone” terminy zostaną anulowane. Informacja szczegółowa w BIP.

35 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu35 Wybory samorządowe 2014 Licencje (certyfikaty) Na szkoleniu odbierają Państwo login i hasło, które służą do jednokrotnego złożenia żądania licencji. Żądanie licencji można złożyć, a następnie pobrać licencję : Za pośrednictwem strony https://syswyb.kbw.gov.pl * Z wykorzystaniem aplikacji Kalkulatora ** * obecnie działa ** obecnie nie działa

36 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu36 Wybory samorządowe 2014 Licencje (certyfikaty) https://syswyb.kbw.gov.pl

37 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu37 Wybory samorządowe 2014 Licencje dla przewodniczących i zastępców przewodniczących Proszę wspomóc – o ile to będzie możliwe – przewodniczących i zastępców w realizacji całej procedury pozyskania licencji. Proszę wyjaśnić przewodniczącym, że kartka papieru z loginem, hasłem i logo PKW nie jest ich licencją, a jest nią plik o nazwie : certyfikat_26401_ _.pem Proszę w żadnym razie nie nakłaniać przewodniczącego i zastępcy do wyjawiania hasła do licencji. Obecnie nie wiadomo czy można samodzielnie zmieniać hasło do licencji po jego utworzeniu.

38 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu38 Wybory samorządowe 2014 Test aplikacji Odbywa się 30.10 (czwartek) 7.11 (piątek) w godz. 13:00-15:00* W miarę możliwości przesył danych zrealizować między 13:45 a 14:15 Dane dotyczące frekwencji należy wysłać między 14:00 a 14:05 (tylko OKW 1-277) * Można zrealizować wcześniej (najpóźniej do 16:00)

39 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu39 Wybory samorządowe 2014 Test aplikacji c.d. Dokładne dane liczbowe do wprowadzenia w protokołach zostaną opublikowane na stronie w BIP. Wprowadzamy 3 protokoły. Należy spodziewać się złożonych scenariuszy testowych (jak w 2010). Prawdopodobne jest, że trzeba będzie użyć licencji testowych przewodniczących. Sugerujemy wcześniejsze przygotowanie danych ale koniecznie przy użyciu wersji aplikacji przeznaczonej na test.

40 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu40 Wybory samorządowe 2014 Test aplikacji c.d. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w teście w wyznaczonym terminie należy odpowiednio wcześnie poinformować o tym swojego opiekuna. Zalecane jest przeprowadzenie testu z rzeczywistej siedziby i na sprzęcie jaki będzie używany w dniu wyborów. Proszę sprawdzić czy protokół drukuje się prawidłowo.

41 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu41 Wybory samorządowe 2014 Mamy do czynienia z zupełnie nową aplikacją wyborczą. Większość przyzwyczajeń z lat poprzednich dotycząca interfejsu użytkownika nie będzie już zapewne użyteczna....... W związku z tym zapraszamy na warsztaty z aplikacji wyborczej na ul.Świdnicką 53, sala 108. Aplikacja wyborcza – NOWA !

42 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu42 Wybory samorządowe 2014 Zachowano podstawową logikę funkcjonowania aplikacji i zasad używania licencji w niej. Ale jest to zupełnie nowy produkt. (Automatyczne wczytanie danych wyborczych przy uruchamianiu trwa „dość” długo.) Aplikacja wyborcza – NOWA !

43 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu43 Wybory samorządowe 2014 Wymagania : Minimum Windows XP SP3 Poprawna data systemowa Otwarte porty 80 i 443.Net 4.0 Aplikacja wyborcza – NOWA !

44 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu44 Wybory samorządowe 2014 Aplikacja wyborcza – instalacja

45 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu45 Wybory samorządowe 2014 Aplikacja wyborcza – NOWA !

46 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu46 Wybory samorządowe 2014 Aplikacja wyborcza – NOWA !

47 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu47 Wybory samorządowe 2014 Obecna wersja (szkoleniowa) kalkulatora nie jest jest opublikowana pod żadnym adresem. Na stronie BIP-u będziemy aktualizować informację o dostępności aplikacji w przypadku publikacji nowych wersji. Planowane edycje aplikacji : na test 1, na test 2, na dzień wyborów. Aplikacja wyborcza – NOWA !

48 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu48 Wybory samorządowe 2014 Aplikacja wyborcza-instrukcja Instrukcja do aplikacji kalkulatora : https://?????? Plik nazywa się : ??????? Należy spodziewać się pojawienia tego dokumentu do dnia....... Lista weryfikowanych reguł przez aplikację- błędy i ostrzeżenia (blokujące/zwykłe) zapewne będzie taka sama jak dotychczas.

49 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu49 Wybory samorządowe 2014 Aplikacja wyborcza Zawsze bezpośrednio przed testem należy pobrać (nową wersję aplikacji) i danych wyborczych klk (zip). Przed rozpoczęciem wprowadzania danych w noc wyborczą należy bezwzględnie zweryfikować czy mamy zainstalowaną właściwą wersję aplikacji oraz aktualne dane wyborcze. Informacje o obowiązujących wersjach będziemy publikować na stronie www.

50 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu50 Wybory samorządowe 2014 Aplikacja wyborcza-nowości Dla obwodów nr 4,68,94,133,168,210,242 wyznaczonych do głosowania korespondencyjnego w protokołach wystąpi rozliczenie ilości kopert. Pozostałe obwody – same zera (w punktach 6, 7-7e,8a protokołu). Głosowanie korespondencyjne

51 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu51 Wybory samorządowe 2014 Aplikacja wyborcza-nowości Głosowanie korespondencyjne

52 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu52 Wybory samorządowe 2014 Aplikacja wyborcza-nowości „Frekwencja” Zasady wprowadzenia danych o frekwencji są bardzo podobne do realizowanych w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2014r. Należy wskazać numer komisji i podać liczbę uprawnionych do głosowania oraz liczbę wydanych kart. Operatorzy, którzy są jednocześnie członkami Komisji, powinni w oznaczonym czasie przy użyciu kalkulatora wyborczego przekazać właściwą informację o frekwencji. Dotyczy tylko stałych komisji : OKW 1-277.

53 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu53 Wybory samorządowe 2014 „Ostrzeżenia blokujące” Aplikacja wyborcza-nowości Istnieją ostrzeżenia, które uniemożliwiają podpisanie i wydrukowanie protokołu (choć nie są błędami „twardymi”. W pierwszej kolejności należy je poprawić. Jeśli to niemożliwe należy kontaktować się z MBW w celu przedstawienia sytuacji i ewentualnego uzyskania kodu odblokowującego (zezwoli na podpisanie i wydruk). (Nie ma pewności czy każde ostrzeżenie blokujące wymaga własnego kodu odblokowującego.) Zostaną podane specjalne numery telefonów MBW dotyczące tej kwestii.

54 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu54 Wybory samorządowe 2014 Informacje dodatkowe Proszę pamiętać, że protokół musi mieć wprowadzony i wydrukowany skład komisji, a nie skład dopisany ręcznie do protokołu. (Aplikacja tego „pilnuje”.) Proszę pamiętać, że w przypadku ostrzeżeń (zwykłych i odblokowanych) raport musi zawierać identyczne wyjaśniania jak protokół musi być podpisany przez członków komisji.

55 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu55 Wybory samorządowe 2014 Informacje dodatkowe c.d. Proszę pamiętać, że wydruk protokołu podpisywany przez komisję i wersja przesłana elektronicznie muszą mieć identyczny symbol kontrolny. Wszystkie strony wydruku muszą mieć identyczny symbol kontrolny. Edycja i zmiana protokołu po jego wydrukowaniu zmienia symbol kontrolny.

56 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu56 Wybory samorządowe 2014 Informacje dodatkowe c.d. Proszę zwrócić uwagę, że protokół znów posługują się pojęciami : Karty ważne / Karty nieważne Głosy ważne / Głosy nieważne Proszę wspomóc komisję, w przypadku problemów z rozliczeniem kart i głosów wyjaśniając jakie relacje zachodzą pomiędzy poszczególnymi zbiorami.

57 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu57 Wybory samorządowe 2014 Informacje dodatkowe c.d. W wyborach mogą głosować obywatele Unii Europejskiej ale tylko w wyborach do Rady Miejskiej i na Prezydenta. Na podstawie: –Obecności w stałym rejestrze wyborców – w części B –Dopisaniu do spisu na ich wniosek – w części B –Posiadaniu zaświadczenia o prawie do głosowania Na chwilę obecną w rejestrze wyborców w części B są dopisani obywatele UE dla OKW nr: 5, 13, 25, 37, 42, 43, 73, 78, 80, 86, 101, 102, 108, 137, 147, 177, 199, 231, 239, 241, 273. W tych obwodach rejestr B jest niezerowy, Ale do dnia wyborów osoby mogą się dopisać jeszcze do innych obwodów lub głosować w dowolnym mając zaświadczenie.

58 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu58 Wybory samorządowe 2014 Informacje dodatkowe c.d. Rozliczenie kart i głosów w protokole

59 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu59 Wybory samorządowe 2014 Informacje dodatkowe c.d. Rozliczenie kart i głosów w protokole

60 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu60 Wybory samorządowe 2014 Przestrzeganie procedur Proszę zwracać szczególną uwagę na zachowywanie obowiązujących procedur. (Licencja i hasło przewodniczącego i zastępcy oraz sposób jego wprowadzania przy autoryzacji protokołów w celu ich wysłania.) Należy spodziewać się licznej reprezentacji mężów zaufania. Mają oni prawo być obecni niemal przy wszystkich czynnościach komisji, w tym przy wprowadzaniu i przesyłaniu protokołów.

61 Miejskie Biuro Wyborcze - Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu61 Wybory samorządowe 2014 Dziękuję za uwagę Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę owocnej pracy. Zapraszam do kontaktu ze swoimi opiekunami z Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Jacek Kilian jacek.kilian@cui.wroclaw.pl


Pobierz ppt "Wybory samorządowe 2014 wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google