Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT „DZIAŁAJMY RAZEM – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W GAGAUZJI” Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT „DZIAŁAJMY RAZEM – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W GAGAUZJI” Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT „DZIAŁAJMY RAZEM – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W GAGAUZJI” Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Moduł warsztatowo-aktywizujący z zakresu edukacji obywatelskiej dla młodzieży polonijnej

2 Podział na kilkuosobowe zespoły. Każdy zespół otrzymuje: – 20 nitek nieugotowanego spaghetti, – metr taśmy malarskiej, – metr sznurka, – 1 żelkę (piankę) Marshmallow, W ciągu 18 minut, zespoły muszą zbudować jak najwyższą, samodzielnie stojącą konstrukcję. Żelka ma być umieszczona na szczycie wieży. Wygrywa ten zespół, który zbuduje najwyższą konstrukcję. Ćwiczenie – „Marshmallow Challenge” Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

3 Podział na kilkuosobowe zespoły. Wyobraź sobie, że otrzymałeś możliwość podjęcia / kontynuowania nauki za granicą. Zastanawiasz się, czy z niej skorzystać, czy zostać na miejscu i nic nie zmieniać. Jaką decyzję byś podjął? Przyjrzyj się schematowi drzewa decyzyjnego. Zastosuj go do powyższej sytuacji - w tym celu wypełnij kolejne pola: 1)sytuacja wymagająca podjęcia decyzji, 2)cele i wartości, 3)możliwe rozwiązania, 4)pozytywne i negatywne skutki każdego z nich. Ćwiczenie – „Sztuka podejmowania decyzji” Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

4 Ćwiczenie ma charakter gry symulacyjnej, pokazującej różne role podejmowane przez członków grup. Aktywny udział bierze około 10 osób. Pozostałe osoby pełnią rolę obserwatorów. „Aktorzy” odgrywają role grupy turystów – finalistów konkursu geograficznego, którzy realizując główną nagrodę, wybierają się na wspólną daleką wyprawę. Mogą jednak wybrać tylko jedną z trzech proponowanych wycieczek: Samolotem na Hawaje, Żaglowcem do Nowej Zelandii, Motocyklami do Chin. Ćwiczenie – „Role grupowe” Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

5 Zadania dla członków grupy to: - ustalenie dokąd chcą pojechać, - określenie, jakie zadania muszą wykonać w związku z wyjazdem (otrzymali tylko fundusze na wyjazd), - wskazanie, kto spośród nich i kiedy zajmie się realizacją tych zadań. Każdy z aktorów otrzymuje karteczkę z instrukcją i musi się zachowywać zgodnie z nią, ale nie może otwarcie nazwać swej roli. Obserwatorzy natomiast mają zadanie obserwować poszczególnych aktorów i odgadnąć, jakie role odgrywają. Ćwiczenie – „Role grupowe” Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

6 STARSZY SIEDZĄCY STARSZY OBSERWATOR DYREKTOR PR STARSZY KSIĘGOWY KIEROWNIK OCHRONY DORADCA NADZORCA PROJEKTU VIP DYREKTOR GENERALNY KOPACZ ZDZISZEK MANAGER

7 W każdej grupie możemy wyodrębnić pewne charakterystyczne role grupowe. Role grupowe to rodzaje ról społecznych, podejmowanych w małych grupach. Kształtują się różnie, w zależności od tego, jak bardzo grupa jest rozwinięta. Współpraca w grupie Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

8 Można wyodrębnić kilka faz rozwoju grupy/zespołu: – Forming (członkowie różnie postrzegają cel, niski poziom zaufania, cele indywidualne nie są spójne z celami zespołu), – Storming (konflikty, nieporozumienia, różnice poglądów, weryfikacja celu i działań, kreowanie), – Norming (ludzie zaczynają działać wspólnie, uczą się pracować razem), – Performing (cel jest dla wszystkich jasny, wysoki poziom zaufania, otwartość, efektywność i satysfakcja z pracy), – Transforming (grupa w fazie zmiany – jeśli jest niekontrolowana, istnienie zagrożenie rozpadu grupy). Współpraca w grupie Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

9 Projekt (przedsięwzięcie) - unikatowy zestaw skoordynowanych działań ograniczony czasem i kosztami, mający na celu uzyskanie zbioru określonych uprzednio produktów (zakres spełniający cele projektu), zachowując przy tym normy jakości i wymagania. Synergia (efekt synergiczny) – oznacza współdziałanie różnych czynników, którego efekt jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań. Najważniejsze pojęcia Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

10 Projekt to przedsięwzięcie, które posiada następujące cechy: Służy realizacji określonego celu, Posiada skoordynowane i wzajemnie powiązane ze sobą działania, Jest ograniczone w czasie (ma określony początek i koniec) oraz posiada określony budżet i zasoby, Ma wyjątkowy charakter (określony moment w czasie, inny klient i otoczenie). Projektem trzeba zarządzać. Zarządzanie projektami Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

11 co będziemy robić, w jakim zakresie? jakie są cele naszych działań? gdzie, w jakich warunkach będzie się to odbywać? kto będzie realizował działania, jaki będzie przydział czynności? w jaki sposób będziemy to realizować, jakie metody i formy pracy zastosujemy? kiedy będzie to realizowane, jaki jest czas, harmonogram prac? Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

12 Zarządzanie projektem – zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik do zadań projektowych, w celu spełnienia lub przewyższenia oczekiwań zainteresowanych stron wobec projektu (międzynarodowy Instytut Zarzadzania Projektami). Cykl projektu: Zarządzanie projektami IDENTYFIKACJAPLANOWANIEREALIZACJAZAMKNIĘCIE Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

13 1)Jaki jest cel naszych działań? 2)Jak poznamy, że go osiągnęliśmy? 3)Jakie zadania musimy zrealizować, aby osiągnąć cel? 4)Jakie są nasze zasoby? 5)Kto będzie odpowiedzialny za poszczególne zadania? 6)Jaki będzie terminarz realizacji działań? 7)Gdzie będziemy realizować nasze przedsięwzięcie? 8)Co ułatwi realizację naszych planów? 9)Jakie trudności mogą się pojawić w trakcie pracy? 10)Jak sobie z nimi poradzimy? 11)Gdzie poszukamy sojuszników? 12)Jak zaprezentujemy efekt końcowy? Zarządzanie projektami Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

14 Diagnoza sytuacji (analizy): – Analizy statystyczne: na bazie danych statystycznych, np. dostępnych w ramach statystyki publicznej, – Opinie: badania społeczne, – Analizy strategiczne: analiza SWOT, analiza PESTER, analiza ABC. Analiza otoczenia projektu (odnosi się do zewnętrznych uwarunkowań projektu) oraz interesariuszy (jakie są ich wymagania i oczekiwania, jakie motywy działania, jakie potrzeby i problemy, jakie oczekiwania i cele?) Zarządzanie projektami Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

15 Cel - pozytywny, oczekiwany stan w przyszłości. Cel odpowiada na potrzebę, problem, wyzwanie. Definiując cel w ramach zarządzania projektem opisujemy to, co otrzymamy w chwili zakończenia projektu. Zarządzanie projektami Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

16 Cele powinno się definiować zgodnie z modelem SMART: Specific (precyzyjne, konkretne i proste), Measurable (wymierne, mierzalne ilościowo), Achievable, Assesable (osiągalne, mierzalne jakościowo), Realistic (realistyczne, realne do osiągnięcia), Time-bound (określone w czasie). Zarządzanie projektami Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

17 Monitoring to systematyczne i ciągłe zbieranie, analiza i wykorzystywanie informacji o przebiegu działań na potrzeby zarządzania i podejmowania decyzji. Miernik - nazwa kategorii pozwalającej określić wartość mierzonego zjawiska, sytuacji, wielkości, itp. – Przykładowy miernik: Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniu i pozytywne zdali egzamin w ogóle osób uczestniczących w szkoleniu Zarządzanie projektami Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

18 Wskaźnik - liczbowe (wartościowe) przedstawienie rozpatrywanego zjawiska, sytuacji, wielkości, itp. – Przykładowy wskaźnik: 70% osób, które wzięły udział w szkoleniu i pozytywnie zdały egzamin w ogóle osób uczestniczących w szkoleniu. Zarządzanie projektami Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

19 Ewaluacja projektu to określenie jego wartości w odniesieniu do wcześniej zdefiniowanych kryteriów i w oparciu o odpowiednie informacje. Ewaluacja ma na celu dostarczenie informacji na temat skuteczności podjętych celów i zadań strategicznych. Inne kryteria ewaluacji to m.in. efektywność, trafność i użyteczność oraz trwałość. Zarządzanie projektami Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

20 W odróżnieniu od monitoringu (proces ciągły) ewaluację przeprowadza się wtedy, kiedy jest to konieczne. Celem przeprowadzania ewaluacji jest wykorzystanie doświadczeń płynących z dotychczasowych działań do poprawy przyszłych przedsięwzięć realizacyjnych. Zarządzanie projektami Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

21 Konkurs mini-projektów dla młodzieży polonijnej „Junior w działaniu” obejmuje 3 obszary tematyczne: aktywizacja obywatelska, aktywizacja biznesowa i aktywizacja kulturowa. Do każdego z obszarów tematycznych swoje mini- projekty mogą składać zespoły młodzieżowe składające się z 3 uczestników. Składanie projektów będzie poprzedzone akcją informacyjno-promocyjną i konsultacjami. Wnioski ocenią specjalnie powołane Kapituły Konkursowe, których członkowie będą posiadać odpowiednie doświadczenie w dziedzinie tematycznej. Konkurs „Junior w działaniu” Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

22 Na zakończenie konkursu odbędzie się Gala finałowa (w Komracie), na której zostaną wybrane i ogłoszone zwycięskie zespoły w każdym obszarze tematycznym. Nagrodą główną dla 2 pierwszych zespołów młodzieżowych w każdym obszarze tematycznym będzie wizyta studyjna w Polsce. Konkurs „Junior w działaniu” Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

23 Cel konkursu: wybór najlepszych młodzieżowych pomysłów na projekt lokalny w dziedzinach: – Obywatelskiej (Społecznej) – Przedsiębiorczej – Kulturowej Uczestnicy: – 3-osobowe zespoły młodzieżowe wraz ze swoimi opiekunami - minimum 50 zespołów młodzieżowych powinno zgłosić prace konkursowe, – Wiek uczestników: 14-25 lat Zasady konkursu „Junior w Działaniu” Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

24 Promocja konkursu wśród młodzieży!!!!!! – jakie możliwości? Ocenianie prac konkursowych: Zaangażowanie biznesmenów oraz innych instytucji prywatnych i publicznych do kapituły konkursu (jury) oraz jako sponsorów nagród, etc. Obszar: cała Mołdawia Biuro konkursu – Stowarzyszenie Polaków Gagauzji – Kontakt: ………………………………………………………. Zasady konkursu „Junior w Działaniu” Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

25 Uroczysty finał Konkursu: – spotkanie najlepszych zespołów, – zaprezentowanie swoich projektów przez zespoły młodzieżowe, – ocena przez jury i ogłoszenie wyników, – wręczenie nagród. Nagroda główna: wyjazd 6 zespołów młodzieżowych (18 osób) oraz opiekunów (6 osób) na tygodniową wizytę do Krakowa (Polska) Zasady konkursu „Junior w Działaniu” Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

26 1.Ogłoszenie Konkursu „Junior w Działaniu” w mediach (internet, prasa, organizacje pozarządowe) – do połowy lipca 2015 r. – przekazanie regulaminu konkursu i formularzy dla mini-projektów młodzieżowych, 2.Praca zespołów młodzieżowych nad własnymi mini-projektami – od połowy lipca do 10 września 2015 r. 3.Ostateczny termin złożenia mini-projektów młodzieżowych do biura konkursu (osobiście albo pocztą) – do 10 września 2015 r.. 4.Praca jury nad ocenianiem złożonych mini-projektów młodzieżowych – od 10 do 15 września 2015 r. – wybór 12 zespołów finalistów i zaproszenie ich na prezentację swoich mini-projektów na konferencję finałową. HARMONOGRAM KONKURSU Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

27 5.Konferencja finałowa – ocena zaprezentowanych mini-projektów przez jury i wybór 6 zespołów młodzieżowych zwycięzców konkursu – 22 września 2015r. 6.Wyjazd 6 zespołów młodzieżowych do Polski (Kraków) na wizytę – 12-17 października 2015 r. PASZPORTY – WIZY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HARMONOGRAM KONKURSU Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

28 W ramach projektu opracowany zostanie portal w formie platformy e-learningowej dla młodzieży polonijnej w Gagauzji. Portal zapewni możliwości stałego i nieograniczonego geograficznie kształcenia, a także integracji i aktywizacji młodzieży, podejmowania wspólnych inicjatyw oddolnych w sferze społecznej, kulturowej oraz przedsiębiorczej. Zakłada się, że użytkownicy / młodzież będzie miała duży wpływ na tworzenie portalu, zawarte w nim treści i narzędzia komunikacyjne. Jak powinien wyglądać i działać portal? opracowanie koncepcji merytorycznej portalu, opracowanie koncepcji technicznej portalu, opracowanie koncepcji zarządzania portalem. Platforma e-learningowa Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

29 Potrzebę definiować można: 1) w znaczeniu przedmiotowym — jako zewnętrzną wobec organizmu rzecz lub jej cechę, której wystąpienie lub brak wpływa na poprawę dobrostanu i funkcjonowania organizmu, 2) w znaczeniu podmiotowym — jako wewnętrzny stan organizmu, który odczuwa pewien brak lub nadmiar, powstały w wyniku zakłócenia optimum życiowego. Potrzeby motywują zachowania ludzkie. Potrzeby nasze i innych Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

30 Piramida Masłowa SAMOREALIZACJA POTRZEBA SZACUNKU POTRZEBA PRZYNALEŻNOŚCI, MIŁOŚCI I ZWIĄZKU POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA POTRZEBY BIOLOGICZNE

31 Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r." SAMOREALIZACJA POTRZEBA SZACUNKU POTRZEBA PRZYNALEŻNOŚCI, MIŁOŚCI I ZWIĄZKU POTRZEBA BEZPIECZEŃSTWA POTRZEBY BIOLOGICZNE I N T E R N E T

32 Podział na kilkuosobowe zespoły. Zadaniem każdej jest opisanie wydarzenia z życia szkoły - z punktu widzenia różnych jego uczestników, np. nauczycieli, dyrekcji, uczniów, rodziców, woźnej/woźnego, itd. Opis może dotyczyć np. uroczystości rozpoczęcia lub zakończenia nowego roku szkolnego. Zespoły mogą tworzyć lekko przerysowane opisy sytuacji. Ich opis będzie zależał od punktu widzenia osób, które to wydarzenie opisują. Ćwiczenie – „Różne punkty widzenia” Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

33 Podział grup społecznych GRUPY małe duże pierwotne wtórne nieformalne formalne rodzina koledzy z podwórka partia polityczna naród Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

34 Samodzielna działalność kierownicza. Sztuka dokonywania wyboru celów i podejmowania decyzji w skali państwowej oraz skutecznej ich realizacji. Zorganizowana działalność mająca na celu zdobycie i utrzymanie władzy. Sfera realizacji potrzeb interesów społecznych. Sztuka rozstrzygania konfliktów na drodze kompromisu. Rozstrzyganie konfliktów w drodze walki. Sfera legalnego stosowania przymusu. Polityka Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

35 LUDZIE ZAPOMINAJĄ O PRAWDZIWEJ SILE SWOJEGO GŁOSU.

36 Państwo jest organizacją polityczną społeczeństwa, posiadającą suwerenną władzę (niezależność i samodzielność władzy państwowej, organy władzy państwowej są władzą zwierzchnią). To także organizacja przymusowa (przynależność do danego państwa ma charakter sformalizowany = obywatelstwo) i terytorialna. Władza państwa: - wydawanie decyzji, - egzekwowanie decyzji, - działa w skali ogólnospołecznej, - ma prawo do legalnego przymusu, - używa wpływu, aby ludzie zachowywali się w oczekiwany sposób. Państwo Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

37 Prawodawcza - państwo za pośrednictwem swojego aparatu tworzy prawo, które obowiązuje na jego terytorium; Porządkowa - państwo jest zobowiązane do zachowania porządku i bezpieczeństwa na całym terytorium jego jurysdykcji; Administracyjna - państwo jest zobowiązane zarządzać krajem za pomocą aparatu administracyjnego; Rola wewnętrzna państwa Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

38 Gospodarczo-organizacyjna - państwo jest zobowiązane zarządzać gospodarką i finansami kraju; Socjalna - państwo jest zobowiązane zapewnić swoim obywatelom minimum środków do życia; Kulturalno - oświatowa - państwo jest zobowiązane zorganizować system edukacji i instytucji kulturalnych, szerzących rozwój intelektualny obywateli. Rola wewnętrzna państwa Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

39 Obrona granic - zapewnienie obywatelom poczucia bezpieczeństwa przez niwelowanie zagrożenia agresją ze strony innych państw; Kontakt z innymi państwami - państwo powinno organizować współpracę z innymi państwami. Rola zewnętrzna państwa Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

40 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Wojciech Odzimek odzimek@mistia.org.pl Dawid Hoinkis dawid.hoinkis@mistia.org.pl FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73A, 31-153 Kraków Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.


Pobierz ppt "PROJEKT „DZIAŁAJMY RAZEM – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W GAGAUZJI” Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google