Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM E-CŁO. AKCESJA DO UNII EUROPEJSKIEJ - I ETAP INFORMATYZACJI Systemy taryfowe – ISZTAR, TQS, EBTI Elektroniczna obsługa tranzytu – NCTS Rozliczenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM E-CŁO. AKCESJA DO UNII EUROPEJSKIEJ - I ETAP INFORMATYZACJI Systemy taryfowe – ISZTAR, TQS, EBTI Elektroniczna obsługa tranzytu – NCTS Rozliczenie."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM E-CŁO

2 AKCESJA DO UNII EUROPEJSKIEJ - I ETAP INFORMATYZACJI Systemy taryfowe – ISZTAR, TQS, EBTI Elektroniczna obsługa tranzytu – NCTS Rozliczenie cła unijnego - Tradycyjne Środki Własne – ZEFIR SYSTEMY WSPÓLNE Inter-operability Implementation Strategy Elektroniczne zgłoszenia celne w imporcie i eksporcie – jako wsparcie formy papierowej - CELINA Obsługa wewnętrznych procesów księgowych – ZEFIR Rozliczenia zabezpieczeń – OSOZ ROZWIĄZANIA KRAJOWE

3 BUDŻET PROGRAMU ŚRODKI ZAANGAŻOWANE POD UMOWY I PRZETARGI ŚRODKI ZAKONTRAKTOWANE POD UMOWY ŚRODKI WYDATKOWANE WYDATKI PRZEKAZANE DO CERTYFIKACJI 165 815 180,10158 301 022,88 132 667 183,96128 019 666,90 BUDŻET 2015

4 USŁUGA SŁUŻBY CELNEJ - DEFINICJA Usługa świadczona przez Służbę Celną to działania umożliwiające Klientowi realizację obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa i dostarczające mu wartość, wykonywane w procesach Służby Celnej. Działanie podejmowane przez podmiot publiczny, polegające na umożliwieniu Usługobiorcy realizacji obowiązku lub uprawnienia określonego przepisem prawa, realizowane z udziałem Usługobiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej definicja z pryncypiów Architektonicznych Architektury Korporacyjnej Podmiotów Publicznych

5 USŁUGI WYKORZYSTYWANE PRZEZ BIZNES OBSZAR OBSŁUGI I KONTROLI OBROTU TOWAROWEGO I REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORCÓW Rejestracja podmiotów uczestniczących w imporcie i eksporcie – BAZA EORI UE – 2009 Korzyść – rejestracja jest niezbędna dla przedsiębiorców do funkcjonowania na jednolitym rynku Rejestracja podmiotów uczestniczących w imporcie i eksporcie – BAZA EORI UE – 2009 Korzyść – rejestracja jest niezbędna dla przedsiębiorców do funkcjonowania na jednolitym rynku Elektroniczna unijna deklaracja przywozowa – 2011 – 100% elektronicznie Korzyść – automatyczna analiza ryzyka przy wprowadzaniu towarów - bezpieczeństwo Elektroniczna unijna deklaracja przywozowa – 2011 – 100% elektronicznie Korzyść – automatyczna analiza ryzyka przy wprowadzaniu towarów - bezpieczeństwo Elektroniczne zgłoszenia celne w eksporcie – 2010 – 100% elektronicznie Korzyść – pełen obieg elektroniczny informacji dot. wywozu – VAT 0% Elektroniczne zgłoszenia celne w eksporcie – 2010 – 100% elektronicznie Korzyść – pełen obieg elektroniczny informacji dot. wywozu – VAT 0% Udostępnienie zmodyfikowanej elektronicznej taryfy celnej – 2010 Korzyść – możliwość zaciągania danych taryfowych do systemów podmiotów Udostępnienie zmodyfikowanej elektronicznej taryfy celnej – 2010 Korzyść – możliwość zaciągania danych taryfowych do systemów podmiotów

6 USŁUGI WYKORZYSTYWANE PRZEZ BIZNES OBSZAR ZINTEGROWANEJ OBSŁUGI WYROBAMI AKCYZOWYMI Elektroniczna obsługa przemieszczenia towarów w zawieszonej akcyzie – 2011 – 100 % elektronicznie Korzyść – pełen elektroniczny obieg informacji - szybsze zwolnienie zabezpieczenia Elektroniczna obsługa przemieszczenia towarów w zawieszonej akcyzie – 2011 – 100 % elektronicznie Korzyść – pełen elektroniczny obieg informacji - szybsze zwolnienie zabezpieczenia E-Deklaracje akcyzowe – 2014 Wydruk potwierdzenia zapłaty akcyzy 2015 Korzyść – obsługa deklaracji AKCU bez wychodzenia z domu E-Deklaracje akcyzowe – 2014 Wydruk potwierdzenia zapłaty akcyzy 2015 Korzyść – obsługa deklaracji AKCU bez wychodzenia z domu

7 INFRASTRUKTURA WSPARCIE WYMIANA TOWAROWA POBÓR NALEŻNOŚCI BUDŻETU KRAJOWEGO I EU POBÓR NALEŻNOŚCI BUDŻETU KRAJOWEGO I EU STRATEGIA - PROCESY - ZASOBY KADROWE - ZARZĄDZANIE PRZEMIESZCZANIE I KONTROLA W AKCYZIE ANALIZA RYZYKA MCA – INTERGRACJA Z UE MCA – INTERGRACJA Z UE PKI - PODPIS INFRA - SPRZĘT Test Reg - TESTOWANIE ECIP / SEAP – KOMUNIKACJA PORTAL HELP DESK AES - EKSPORT AIS - IMPORT SZPROT – KLIENCI SC ZEFIR 2 - FINANSE OSOZ 2 - ZABEZPIECZENIA SZPADA-ARIS ARIADNA 2 - HURTOWNIA HERMES 2 – KADRY – AUTENTYKACJA WEW. EMCS PL ZISAR NCTS 2- TRANZYT ISZTAR - TARYFA OBSZARY - KOMPONENTY PDR - DANE REFERENCYJNE

8 ETAP REALIZACJI KOMPONENTÓW KOMPONENT UDOSTĘPNIONE PRZEDSIĘBIORCOM EORI, ISZTAR3, ICS, ECS2, EMCS PL, OSOZ2 – zabezpieczenia hazard, UDOSTĘPNIONE WEWNĘTRZNIE ZISAR, ARIADNA2, ISZTAR4 PKI, PDR, MCA, HelpDesk, DOSTARCZONE ECIP/SEAP, SZPROT, NCTS2, EMCSPL 2 REALIZOWANE ZEFIR2 HERMES2 AIS AES KOMPONENTY – STAN REALIZACJI

9 POJEDYNCZY PUNKT DOSTĘPU DO E-USŁUG SŁUŻBY CELNEJ

10 USŁUGI 2015 OBSZAR OBSŁUGI I KONTROLI OBROTU TOWAROWEGO I REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORCÓW Zintegrowana obsługa w tranzycie – 17 sierpnia 2015 Zintegrowana obsługa w imporcie – Transza I - 1 września 2015, Transza II – 1 stycznia 2016 Zintegrowana obsługa w imporcie – Transza I - 1 września 2015, Transza II – 1 stycznia 2016 Zintegrowana obsługa w eksporcie – 5 listopada 2015 e-INTRASTAT – 1 stycznia 2016 Kalkulator taryfowy – III kw. 2015 E-klient Służby Celnej – zarządzanie użytkownikami zewnętrznymi SISC – 28 czerwca 2015 E-klient Służby Celnej – zarządzanie użytkownikami zewnętrznymi SISC – 28 czerwca 2015 Elektroniczna obsługa wniosków – lipiec-październik 2015 r.

11 USŁUGI 2015 OBSZAR POBORU NALEŻNOŚCI I ROZRACHUNKÓW Z UE I BUDŻETEM Zintegrowana obsługa deklaracji w akcyzie, grach hazardowych, innych podatków i opłat – 1 październik 2015 OBSZAR ZINTEGROWANEJ OBSŁUGI WYROBAMI AKCYZOWYMI Zintegrowana obsługa przemieszczenia towarów w akcyzie – 5 listopada 2015 Elektroniczna obsługa wniosków – II i III kw. 2015

12 - ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI BĘDZIE: - umożliwienie Klientom Służby Celnej, którzy chcą korzystać z e-usług Służby Celnej, dostępu do tych usług oraz dostępu do danych i informacji zgodnie z posiadanymi uprawnieniami raz uzyskanymi - rejestracja wynikająca z obowiązujących przepisów (EORI, AKC-R) w jednej aplikacji i online - pozyskanie danych referencyjnych dla systemów operacyjnych (walidacja danych) z jednego źródła - Centralizacja obsługi procesu, lokalnie tylko weryfikacja tożsamości (RAZ) JEST: - korzystanie z CELINY, NCTS, ECS, ICS, ZEFIR wymaga kilkukrotnego ubiegania się przez przedsiębiorcę o umożliwienie korzystania z e-usług - rejestracja wynikająca z obowiązujących przepisów (EORI, AKC-R) odbywa się w kilku aplikacjach - Systemy operacyjne dane referencyjne dot. przedsiębiorców pozyskują z kilku podsystemów danych referencyjnych (Łódź, Kraków) - Zaangażowane w obsługę procesu różne jednostki Służby Celnej UWAGA! Osoby które są klientami Służby Celnej i korzystające z elektronicznych usług CELINA, ECS, ICS, NCTS będą musiały dokonać tylko weryfikacji zmigrowanych powiązań.

13 ZAKRES UPRAWNIEŃ Uprawnienia do korzystania z e-usług SISC oraz dostęp do danych i informacji dotyczących reprezentowanego Podmiotu są zgodne z zakresem określonym przez mocodawcę -Na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej będzie można otrzymać dostęp do: 1.Danych Podmiotu i jego reprezentantów 2.wszystkich komunikatów i dokumentów wysyłanych/składanych na rzecz Podmiotu, 3.danych finansowych dotyczących Podmiotu (salda zabezpieczeń lub stanu płatności/zadłużenia) – zgodnie z pełnomocnictwem – na zapytanie złożone poprzez stronę www.puesc.gov.pl -Z uprawnień przyznanych w procesie rejestracji można korzystać bez ich kolejnego deklarowania do czasu zmiany/odwołania w procesie aktualizacji/dezaktywacji reprezentacji (proces aktualizacji, dezaktywacji nie wymaga wizyty w jednostce Służby Celnej, odbywa się poprzez stronę www.puesc.gov.pl)www.puesc.gov.pl -usługa udostępniona produkcyjnie – 28 czerwca 2015r.

14 ZINTEGROWANA OBSŁUGA W TRANZYCIE Zapewnia: -obsługę operacji tranzytowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej -interfejsy z systemami importu i eksportu, pozwalające na sprawniejszą obsługę procesów celnych (następstwo procedur) Udostępnienie: - testy całościowe usługi – 10 lipca 2015r. - udostępnienie systemu do testów dla przedsiębiorców – 31 lipca 2015r., - pilotowe uruchomienie systemu – system będzie działał równolegle z dotychczasowym systemem NCTS (NCTS2 - tranzyty międzynarodowe, NCTS – tranzyty krajowe) – 14 sierpnia 2015r. - usługa udostępniona produkcyjnie – 17 sierpnia 2015r.

15 rozliczania dochodów budżetu państwa obsługiwanych przez Służbę Celną -w jednym miejscu -w Centrum Rozliczeń w IC w Krakowie CENTRALIZACJA 2015 TERMIN - 1 października 2015 r. obsługa wierzyciela Służby Celnej -w jednym miejscu -w Centrum Organu Wierzyciela w IC w Szczecinie. Powiązane z modyfikacją obsługi deklaracji dla: - podatku akcyzowego, - podatku od gier – aktualny E-ZEFIR

16 Zapewnia: -obsługę operacji wywozowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej -możliwość przedstawienia towaru w innym urzędzie celnym niż urząd złożenia zgłoszenia - „odprawa scentralizowana w ramach kraju" -elektroniczne przedstawienie towaru dla zgłoszenia uproszczonego w przypadku procedury uproszczonej realizowanej w miejscu uznanym -w pełni elektroniczna obsługa poświadczania wspólnotowego statusu towarów -interfejsy z systemem tranzytowym (NCTS2) i Agencją Rynku Rolnego (w zakresie AGREX) Udostępnienie: -testy końcowe usługi – 30 września 2015 -udostępnienie systemu do testów dla przedsiębiorców – 5 października 2015r. -usługa udostępniona produkcyjnie – 5 listopada 2015r. ZINTEGROWANA OBSŁUGA W EXPORCIE

17 OBSŁUGA PRZEMIESZCZANIA W AKCYZIE Zapewnia: -obsługę przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej -interfejsy z systemami AES i AIS - przyspieszona zostanie obsługa przemieszczeń po imporcie a realizowanych z wykorzystaniem EMCS PL 2 Udostępnienie: - testy końcowe usługi – 16 października 2015 r. - udostępnienie systemu do testów dla przedsiębiorców – 16 października 2015r. - wdrożenie ogólnopolskie EMCS PL 2 – 5 listopad 2015 r. - nie przewiduje się pilota

18 Zapewnia: -obsługę operacji przywozowych w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej -obsługę procedur uproszczonych -możliwość przedstawienia towaru w innym urzędzie celnym niż urząd złożenia zgłoszenia - „odprawa scentralizowana w ramach kraju", -obsługę czasowego składowania w ramach przedstawienia towarów, -interfejsy z systemem tranzytowym NCTS2, akcyzowym EMCSPL 2 i Agencją Rynku Rolnego w zakresie AGREX. ZASTĄPI: CELINĘ - import, ICS – deklaracje skrócone, TQS kontyngenty ZINTEGROWANA OBSŁUGA W IMPORCIE

19 AIS (dzisiejszy ICS): -udostępnienie do testów dla przedsiębiorców – 1 sierpnia 2015r. -wdrożenie produkcyjne – 1 września 2015r. AIS (dzisiejsza CELINA): - udostępnienie do testów dla przedsiębiorców – 2 października 2015r. - testy równoległe z wybranymi firmami (zakładające przekazywanie tych samych zgłoszeń do 2 systemów) – 1 listopada 2015r. - usługa udostępniona produkcyjnie – 1 stycznia 2016r.

20 ZINTEGROWANA OBSŁUGA INTRASTAT Zapewnia: -obsługę sprawozdawczości statystycznej INTRASTAT w oparciu o pojedynczy punkt dostępu do e-usług Służby Celnej -możliwość przygotowywania oraz przesyłania zgłoszeń INTRASTAT w oparciu o interaktywny formularz webowy, dostępny na portalu PUESC -uruchomienie mechanizmów automatycznej korekty, które wpłynąć mają na zmniejszenie skali kontaktów z podmiotami oraz poprawę jakości danych bez potrzeby udziału respondentów w tym procesie Udostępnienie: -udostępnienie do testów dla przedsiębiorców – 1 października 2015r., -usługa udostępniona produkcyjnie – 1 stycznia 2016r.

21 - KOMUNIKACJA http://corintia.mofnet.gov.pl/Corintia/BLI/WidokDokumentu.aspx?sekcja=aktualnosci&nr=65478

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "PROGRAM E-CŁO. AKCESJA DO UNII EUROPEJSKIEJ - I ETAP INFORMATYZACJI Systemy taryfowe – ISZTAR, TQS, EBTI Elektroniczna obsługa tranzytu – NCTS Rozliczenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google