Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”

2 PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej Całkowita wartość projektu 1 800 000 PLN Wysokość dotacji PO IiŚ 1 530 000 PLN NFOŚiGW 180 000 PLN WFOŚiGW 90 000 PLN

3 Cele projektu: 1.Stworzenie na poziomie lokalnym platformy współpracy, która umożliwi zainicjowanie i prowadzenie dialogu między stronami reprezentującymi różne środowiska wobec kierunku rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej.

4 2. Kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców Powiatu Hajnowskiego. - zajęcia lekcyjne - zajęcia terenowe -konkursy dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i wykładowców -konkursy fotograficzne -dodatek do gazety -broszury informacyjne nt. ochrony środowiska -wydawnictwo książkowe dla dzieci i młodzieży -rajdy rowerowe -projekcje filmów ekologicznych -przedsięwzięcia masowe.

5 3. Dostosowanie dokumentów strategicznych powiatu do nowych warunków rozwojowych. - ewaluacja strategii zrównoważonego rozwoju Powiatu Hajnowskiego.

6 - Zrównoważony rozwój lokalny - Kurs instruktorski Nordic Walking - Świadczenie usług turystycznych w pigułce - Kurs pszczelarski w Pszczelej Woli - Kurs specjalistyczny pisania wniosków o fundusze unijne - Tworzenie studium wykonalności dla projektów środowiskowych -Kurs zielarski połączony z wizytą studyjną w „Krainie Rumianku| w Hołownie -Questing – nowa metoda odkrywania dziedzictwa miejsca - Podnoszenie atrakcyjności świadczonych usług turystycznych. - Wykorzystanie komputera i Internetu w prowadzeniu działalności gospodarczej. - Interpretator przyrody Puszczy Białowieskiej. - Tworzenie przedsiębiorstw w pobliżu obszarów Natura 2000. - Alternatywne źródła energii. 4. Podniesienie lub umożliwienie zdobycia kwalifikacji mieszkańcom w kierunku świadczenia usług turystycznych lub innej działalności gospodarczej

7 5. Doradztwo merytoryczne przy ubieganiu się o finansowe wsparcie z funduszy Unii Europejskiej na cele ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.

8 6. Promocja walorów przyrodniczych i kulturowych rejonu Puszczy Białowieskiej w kraju i za granicą. - informatory - przewodniki -album -film promocyjny -dodatki do lokalnej prasy -nośniki ekspozycyjne Niceplace -zakup pakietów promocyjnych na portalach międzynarodowych -gadżety promujące Puszczę Białowieską

9 7. Współpraca międzynarodowa z obszarami Natura 2000. -wymiana informacji i doświadczeń na temat obszarów Natura 2000 -wizyta studyjna -seminarium międzynarodowe w Białowieży -wydanie broszury informacyjnej

10 Historia projektu Lipiec 2009 r. - umieszczenie projektu na liście projektów indywidualnych PO Infrastruktura i Środowisko Wrzesień 2009 r. – rozpoczęcie prac nad wnioskiem 13.01.2010 r. – podpisanie preumowy dot. terminu złożenia wniosku do I oceny merytorycznej 10.02.2010 r. – pozytywna opinia Głównego Konserwatora Przyrody p. Janusza Zaleskiego 28.02.2010 r.- złożenie wniosku do I oceny merytorycznej 28.04.2010 r. - zakończenie I oceny merytorycznej 24.06.2010 r. – pismo o wynikach I oceny Wrzesień 2010 r. – negocjacje – przekazanie rekomendacji ekspertów Dostosowanie projektu do rekomendacji ekspertów Utworzenie Rady Programowej platformy Złożenie dokumentacji do II oceny merytorycznej

11 Dziękujemy za uwagę Starostwo Powiatowe w Hajnówce


Pobierz ppt "Projekt „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google