Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakaz Pauliego Atomy wieloelektronowe www.agh.edu.pl Fizyka współczesna - ćwiczenia Wykonał: Łukasz Nowak Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakaz Pauliego Atomy wieloelektronowe www.agh.edu.pl Fizyka współczesna - ćwiczenia Wykonał: Łukasz Nowak Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek:"— Zapis prezentacji:

1 Zakaz Pauliego Atomy wieloelektronowe www.agh.edu.pl Fizyka współczesna - ćwiczenia Wykonał: Łukasz Nowak Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Górnictwo i Geologia Rok: I mgr Grupa: 3 Kraków, dn. 11.04.2016 r.

2 Wolfgang Pauli (1900-1958) Wolfgang Pauli [1]: fizyk austriacki, profesor w Zurychu, badał cząstki elementarne, sformułował zasadę wykluczenia znaną jako „Zakaz Pauliego” nagroda Nobla w fizyce 1945 Wolfgang Pauli (1900-1958) [6]

3 Zakaz Pauliego (1925) W żadnym atomie nie może być dwóch elektronów w jednakowym stanie kwantowo - mechanicznym, tzn. dwóch elektronów, które miałyby te same wartości wszystkich czterech liczb kwantowych [1]. Prawdopodobieństwo znalezienia w układzie fermionów pary cząstek o jednakowych liczbach kwantowych jest równe zeru [2].

4 Fermiony i bozony [7]

5 * Przewidziany przez teorię grawiton posiada spin 2. Fermiony i bozony Fermiony i bozony[8,9]

6 Liczby kwantowe Liczba kwantowa Symbol Dozwolone wartości Odpowiada głównan1,2,3,… odległości od jądra orbitalnal0,1,2,…(n-1) orbitalnemu momentowi pędu magnetycznamlml 0,±1, ±2, ±3,.. ±l orbitalnemu momentowi pędu (składowa wzdłuż osi z) magnetyczna spinowa msms ±½spinowemu momentowi pędu (składowa wzdłuż osi z) Opracowanie własne na podstawie [4]

7 Przykłady n=1 (2 elektrony) (n, l, m l, m s ) (1,0,0,±½) n=3 (18 elektronów) (n, l, m l, m s ) (3,0,0,±½) (3,1,1,±½) (3,1,-1,±½) (3,2,2,±½) (3,2,1,±½) (3,2,0,±½) (3,2,-1,±½) (3,2,-2,±½) n=2 (8 elektronów) (n, l, m l, m s ) (2,0,0,±½) (2,1,1,±½) (2,1,0,±½)

8 Stany elektronowe atomu Stany elektronowe atomu [4]: Wszystkie stany o jednakowej głównej liczbie kwantowej n tworzą powłokę. Powłokę tworzy 2n 2 stanów kwantowych. Powłoki o n =1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oznaczamy kolejno literami K, L, M, N, O, P, Q Wszystkie stany o jednakowych wartościach liczb kwantowych n i l tworzą podpowłokę. Wszystkie stany tworzące podpowłokę mają niemal jednakową energię. Podpowłokę tworzy 2(2l+1) stanów kwantowych.

9 Konfiguracja elektronowa atomu Przy podawaniu konfiguracji elektronowej pierwiastka[3]: numer powłoki (n) piszemy cyfrą, natomiast podpowłoki (orbitale): l = 0, 1, 2, 3, oznaczmy literami s, p, d, f itd. wskaźnik górny przy symbolu podpowłoki określa liczbę znajdujących się w niej elektronów, wskaźnik dolny przy symbolu chemicznym pierwiastka określa wartość Z (liczba atomowa).

10 Względne energie orbitali atomowych w atomach wieloelektronowych Względne energie orbitali atomowych w atomach wieloelektronowych [1]

11 Kolejność zapełniania podpowłok (orbitali) Kolejność zapełniania podpowłok (orbitali) [3]

12 Rozmieszczenie elektronów w orbitalach atomów drugiego okresu Rozmieszczenie elektronów w orbitalach atomów drugiego okresu [1]

13 Energia jonizacji Energia jonizacji [4]

14 Energia jonizacji Energia jonizacji I oznacza energie niezbędną do oderwania elektronu atomu X w fazie gazowej [1]: X -> X + + eI=E(X + )-E(X)

15 Powinowactwo elektronowe Powinowactwo elektronowe A, oznacza energię wydzieloną w wyniku przyłączenia elektronu do atomu X w fazie gazowej [1]: X -> X - + eA=E(X)-E(X - )

16 Dymitr Mendelejew (1834-1907) Dymitr Mendelejew [1]: chemik rosyjski profesor w St. Petersburgu od 1893 r. dyrektor urzędu miar i wag Odkrywca prawa okresowości w chemii (1869) „Większość własności pierwiastków chemicznych jest okresową funkcją liczby atomowej Z (liczba elektronów w atomie)”[5] Dymitr Mendelejew (1834-1907) [10]

17 Układ okresowy pierwiastków Układ okresowy pierwiastków chemicznych [11]

18 Literatura [1] K. Pigoń, Z.Ruziewicz „Chemia fizyczna. Tom 2. Fizykochemia molekularna” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 [2] B. Jancewicz „Fizyka kwantowa. Wykład dla II/III roku fizyki”. Wyd. Wrocław, 2006 [3] Z. Kąkol „Fizyka”, Kraków 2006-2015 [4] D. Halliday, R. Resnick, J. Walker „Podstawy Fizyki. Tom 5”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014 [5] Notatki z wykładów prof. dr hab. inż. Andrzeja Baczmańskiego

19 Netografia [6]https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Pauli.jpg/1 70px-Pauli.jpg ttp://www.edunauka.pl/fiz18pauli.php [7] http://www.ifj.edu.pl/przygoda/frameless/pauli.html [8] http://www.ifj.edu.pl/przygoda/frameless/fermibos.html [9] http://cmf.p.lodz.pl/efizyka/mod/resource/view.php?id=757 [10] http://portalwiedzy.onet.pl/4868,25297,1632162,1,czasopisma.html [11] http://pl.static.z- dn.net/files/d2f/c1422bf47aba2f15cfacd17cb9d76891.jpg


Pobierz ppt "Zakaz Pauliego Atomy wieloelektronowe www.agh.edu.pl Fizyka współczesna - ćwiczenia Wykonał: Łukasz Nowak Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google