Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesny układ okresowy pierwiastków chemicznych (u.o.p. chem.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesny układ okresowy pierwiastków chemicznych (u.o.p. chem.)"— Zapis prezentacji:

1 Współczesny układ okresowy pierwiastków chemicznych (u.o.p. chem.)
położenie pierwiastka a elektrony walencyjne, grupy układu, okresy układu

2 Położenie pierwiastka w u.o.p. chem. a elektrony walencyjne
1 2 13 14 15 16 17 18 3 4 5 6 7 1H K1 Grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych: 1 – 18 2He K2 3Li L1 4Be L2 5B L3 6C L4 7N L5 8O L6 7F L7 10Ne L8 11Na M1 13Al M3 12Mg M2 14Si M4 15P M5 16S M6 17Cl M7 18Ar M8 Okresy układu okresowego pierwiastków chemicznych : 1 – 7 19K N1 20Ca N2 20Ga N3 32Ge N4 33As N5 34Se N6 35Br N7 36Kr N8 37Rb O1 49In O3 38Sr O2 50Sn O4 51Sb O5 52Te O6 53I O7 54Xe O8 55Cs P1 56Ba P2 81Tl P3 82Pb P4 83Bi P5 84Po P6 85At P7 86Rn P8 87Fr Q1 88Ra Q2

3 Położenie pierwiastka w u.o.p. chem. a elektrony walencyjne
1 2 13 14 15 16 17 18 1H K1 2He K2 3Li K2L1 4Be K2L2 5B K2L3 6C K2L4 7N K2L5 8O K2L6 9F K2L7 10Ne K2L8 3 11Na K2L8M1 12Mg K2L8M2 13Al K2L8M3 14Si K2L8M4 15P K2L8M5 16S K2L8M6 17Cl K2L8M7 18Ar K2L8M8 4 19K N1 20Ca N2 31Ga K2 L8M18 N3 32Ge K2L8M18 N4 33As K2L8M18 N5 34Se K2L8M18 N6 35Br K2L8M18 N7 36Kr K2L8M18N8 5 37Rb K2L8M18N8 O1 38Sr K2L8M18 N8O2 49In K2l8M18 N18O3 50Sn K2L8M18 N18O4 51Sb K2L8M18 N18O5 52Te K2L8M18 N18O6 53I K2L8M18 N18O7 54Xe K2L8M18N18O8 6 55Cs K2L8M18N18 O8P1 56Ba K2L8M18 N18 O8 P2 81Tl K2L8M18 N32 O18P3 82Pb K2L8M18N32 O18P4 83Bi K2L8M18 N32 O18P5 84Po K2L8M18 N32O18P6 85At K2L8M18 N32 O18P7 86Rn K2L8M18N32 O18P8 7 87Fr K2L8M18N32O18P8Q1 88Ra K2L8M18 N32O18P8 Q2

4 Grupy u.o.p. chem. Kolumny pionowe – 18 grup, każda grupa zwiera pierwiastki o takiej samej liczbie elektronów walencyjnych : Numer grupy od 1 do 12 jest jednocześnie liczbą elektronów walencyjnych atomów pierwiastków w tych grupach W grupach od 13 do 18 (z wyjątkiem helu) druga cyfra nr grupy jest jednocześnie liczbą elektronów walencyjnych atomów pierwiastków w tych grupach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 K1 K2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 N1 N2 Sc M1N2 Ti M2N2 V M3N2 Cr M5N1 Mn M5N2 Fe M6N2 Co M7N2 Ni M8N2 Cu M10N1 Zn M10N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Q1 Q2

5 Okresy u.o.p.chem. Okresy szeregi poziome od 1 do 7 – w okresach znajdują się atomy pierwiastków, których elektrony rozmieszczone są na takiej samej liczbie powłok elektronowych – nr okresu odpowiada liczbie powłok elektronowych 1 Grupy 18 1H: K1 2 13 14 15 16 17 2He: K2 3Li: L1 4Be: L2 5B: L3 6C: L4 7N: L5 8O: L6 9F: L7 10Ne: L8 3 11Na: M1 11Mg: M2 13Al: M3 14Si: M4 15P: M5 16S: M6 17Cl: M7 18Ar: M8 4 19K: N1 20Ca: N2 31Ga: M18 N3 32Ge: K2 N4 33As: K2 N5 34Se: K2 N6 35Br: N7 36Kr: N8

6 Nazwy grup u.o.p. chem. 1 18 H He 2 Li 13 14 15 16 17 3 Be 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B C N O F Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Helowce Litowce Berylowce Borowce Węglowce Azotowce Tlenowce Halogeny-fluorowce Skandanowce Tytanowce Wandowce Chromoce Manganowce Żelazowce Kobaltowce Niklowce Miedziowce Cynkowce Lantanowce Aktynowce

7 Metale i niemetale u.o.p.chem.
1 Li Metale C Niemetale He Gazy szlachetne 18 H 2 B Półmetale – pierwiastki przejściowe 13 14 15 16 17 Be N O F Ne 3 Na Mg 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Al Si P S Cl Ar K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Prawo okresowości (Mendelejewa) – właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków uporządkowanych wg wzrastającej liczby atomowej Z powtarzają się w sposób okresowy W grupach charakter metaliczny pierwiastków wzrasta wraz ze wzrostem liczby atomowej Z W okresach charakter metaliczny pierwiastków maleje wzrostem liczby atomowej Z natomiast wzrasta charakter niemetaliczny pierwiastków


Pobierz ppt "Współczesny układ okresowy pierwiastków chemicznych (u.o.p. chem.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google