Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesny układ okresowy pierwiastków chemicznych (u.o.p. chem.) -położenie pierwiastka a elektrony walencyjne, -grupy układu, -okresy układu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesny układ okresowy pierwiastków chemicznych (u.o.p. chem.) -położenie pierwiastka a elektrony walencyjne, -grupy układu, -okresy układu."— Zapis prezentacji:

1 Współczesny układ okresowy pierwiastków chemicznych (u.o.p. chem.) -położenie pierwiastka a elektrony walencyjne, -grupy układu, -okresy układu

2 Położenie pierwiastka w u.o.p. chem. a elektrony walencyjne 12131415161718 1 2 3 4 5 6 7 1HK11HK1 3 Li L 1 2 He K 2 11 Na M 1 19 K N 1 37 Rb O 1 55 Cs P 1 87 Fr Q 1 4 Be L 2 12 Mg M 2 20 Ca N 2 38 Sr O 2 56 Ba P 2 88 Ra Q 2 10 Ne L 8 18 Ar M 8 36 Kr N 8 54 Xe O 8 86 Rn P 8 7FL77FL7 17 Cl M 7 35 Br N 7 53 I O 7 85 At P 7 8OL68OL6 16 S M 6 34 Se N 6 52 Te O 6 84 Po P 6 83 Bi P 5 51 Sb O 5 82 Pb P 4 81 Tl P 3 Okresy układu okresowego pierwiastków chemicznych : 1 – 7 Grupy układu okresowego pierwiastków chemicznych: 1 – 18 7NL57NL5 6CL46CL4 5BL35BL3 15 P M 5 14 Si M 4 13 Al M 3 33 As N 5 32 Ge N 4 20 Ga N 3 50 Sn O 4 49 In O 3

3 Położenie pierwiastka w u.o.p. chem. a elektrony walencyjne 12131415161718 1 1HK11HK1 2 He K 2 2 3 Li K 2 L 1 4 Be K 2 L 2 5BK2L35BK2L3 6CK2L46CK2L4 7NK2L57NK2L5 8OK2L68OK2L6 9FK2L79FK2L7 10 Ne K 2 L 8 3 11 Na K 2 L 8 M 1 12 Mg K 2 L 8 M 2 13 Al K 2 L 8 M 3 14 Si K 2 L 8 M 4 15 P K 2 L 8 M 5 16 S K 2 L 8 M 6 17 Cl K 2 L 8 M 7 18 Ar K 2 L 8 M 8 4 19 K K 2 L 8 M 8 N 1 20 Ca K 2 L 8 M 8 N 2 31 Ga K 2 L 8 M 18 N 3 32 Ge K 2 L 8 M 18 N 4 33 As K 2 L 8 M 18 N 5 34 Se K 2 L 8 M 18 N 6 35 Br K 2 L 8 M 18 N 7 36 Kr K 2 L 8 M 18 N 8 5 37 Rb K 2 L 8 M 18 N 8 O 1 38 Sr K 2 L 8 M 18 N 8 O 2 49 In K 2 l 8 M 18 N 18 O 3 50 Sn K 2 L 8 M 18 N 18 O 4 51 Sb K 2 L 8 M 18 N 18 O 5 52 Te K 2 L 8 M 18 N 18 O 6 53 I K 2 L 8 M 18 N 18 O 7 54 Xe K 2 L 8 M 18 N 18 O 8 6 55 Cs K 2 L 8 M 18 N 18 O 8 P 1 56 Ba K 2 L 8 M 18 N 18 O 8 P 2 81 Tl K 2 L 8 M 18 N 32 O 18 P 3 82 Pb K 2 L 8 M 18 N 32 O 18 P 4 83 Bi K 2 L 8 M 18 N 32 O 18 P 5 84 Po K 2 L 8 M 18 N 32 O 18 P 6 85 At K 2 L 8 M 18 N 32 O 18 P 7 86 Rn K 2 L 8 M 18 N 32 O 18 P 8 7 87 Fr K 2 L 8 M 18 N 32 O 18 P 8 Q 1 88 Ra K 2 L 8 M 18 N 32 O 18 P 8 Q 2

4 Grupy u.o.p. chem.  Kolumny pionowe – 18 grup, każda grupa zwiera pierwiastki o takiej samej liczbie elektronów walencyjnych :  Numer grupy od 1 do 12 jest jednocześnie liczbą elektronów walencyjnych atomów pierwiastków w tych grupach  W grupach od 13 do 18 (z wyjątkiem helu) druga cyfra nr grupy jest jednocześnie liczbą elektronów walencyjnych atomów pierwiastków w tych grupach 123456789101112131314141515161617171818 K1K1 K2K2 L1L1 L2L2 L3L3 L4L4 L5L5 L6L6 L7L7 L8L8 M1M1 M2M2 M3M3 M4M4 M5M5 M6M6 M7M7 M8M8 N1N1 N2N2 Sc M 1 N 2 Ti M 2 N 2 VM3N2VM3N2 Cr M 5 N 1 Mn M 5 N 2 Fe M 6 N 2 Co M 7 N 2 Ni M 8 N 2 Cu M 10 N 1 Zn M 10 N 2 N3N3 N4N4 N5N5 N6N6 N7N7 N8N8 O1O1 O2O2 O3O3 O4O4 O5O5 O6O6 O7O7 O8O8 P1P1 P2P2 P3P3 P4P4 P5P5 P6P6 P7P7 P8P8 Q1Q1 Q2Q2

5 Okresy u.o.p.chem.  Okresy szeregi poziome od 1 do 7 – w okresach znajdują się atomy pierwiastków, których elektrony rozmieszczone są na takiej samej liczbie powłok elektronowych – nr okresu odpowiada liczbie powłok elektronowych 1Grupy18 1 1H:K11H:K1 21314151617 2 He: K 2 2 3 Li: K 2 L 1 4 Be: K 2 L 2 5B:K2L35B:K2L3 6C:K2L46C:K2L4 7N:K2L57N:K2L5 8O:K2L68O:K2L6 9F:K2L79F:K2L7 10 Ne: K 2 L 8 3 11 Na: K 2 L 8 M 1 11 Mg: K 2 L 8 M 2 13 Al: K 2 L 8 M 3 14 Si: K 2 L 8 M 4 15 P: K 2 L 8 M 5 16 S: K 2 L 8 M 6 17 Cl: K 2 L 8 M 7 18 Ar: K 2 L 8 M 8 4 19 K: K 2 L 8 M 8 N 1 20 Ca: K 2 L 8 M 8 N 2 31 Ga: K 2 L 8 M 18 N 3 32 Ge: K 2 L 8 M 18 N 4 33 As: K 2 L 8 M 18 N 5 34 Se: K 2 L 8 M 18 N 6 35 Br: K 2 L 8 M 18 N 7 36 Kr: K 2 L 8 M 18 N 8

6 Nazwy grup u.o.p. chem. 118 1H He 2Li21314151617 3 Be 3456789101112BCNOF 4ScTiV CrMn Fe Co Ni CuZn 5 6 7 Litowce Berylowce Skandanowce Tytanowce Wandowce Chromoce Manganowce Żelazowce Kobaltowce Niklowce Miedziowce Cynkowce Borowce Węglowce Azotowce Tlenowce Halogeny-fluorowce Helowce Lantanowce Aktynowce

7 Metale i niemetale u.o.p.chem. 1LiMetaleCNiemetaleHeGazy szlachetne18 1H2BPółmetale – pierwiastki przejściowe1314151617He 2LiBeBCNOFNe 3Na Mg 3456789101112AlSiPSClAr 4KCaScTiVCr Mn FeCoNiCuZnGaGeAsSeBrKr 5RbSrYZrNb Mo TcRuRhPdAgCdInSnSbTeIXe 6CsBaLaHfTaWReOsIrPtAuHgTlPbBiPoAtRn 7FrRaAcRfDbSgBhHsMtDsRgCn  Prawo okresowości (Mendelejewa) – właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków uporządkowanych wg wzrastającej liczby atomowej Z powtarzają się w sposób okresowy  W grupach charakter metaliczny pierwiastków wzrasta wraz ze wzrostem liczby atomowej Z  W okresach charakter metaliczny pierwiastków maleje wzrostem liczby atomowej Z natomiast wzrasta charakter niemetaliczny pierwiastków


Pobierz ppt "Współczesny układ okresowy pierwiastków chemicznych (u.o.p. chem.) -położenie pierwiastka a elektrony walencyjne, -grupy układu, -okresy układu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google