Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina W ł adys ł awowo 1990 - 2015 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina W ł adys ł awowo 1990 - 2015 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015."— Zapis prezentacji:

1 Gmina W ł adys ł awowo 1990 - 2015 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015

2 Ilo ść osób zameldowanych na pobyt sta ł y 1990 rok – 13 165 1995 rok – 14 281 (+1 116) 2000 rok – 14 763 (+ 482) 2005 rok – 15 019 (+ 256) 2010 rok – 15 203 (+ 184) 2015 rok – 15 095 (- 108) 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015

3 Ilo ść osób zameldowanych na pobyt sta ł y 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015 1990 rok1995 rok2000 rok2005 rok2010 rok2015 rok CHAŁUPY384408390389404412 CHŁAPOWO9069261029107911701220 ROZEWIE349 302315314257 TUPADŁY429353432438452490 JASTRZĘBIA GÓRA97210971118106510461011 OSTROWO431486550613612647 KARWIA6948028729389761022 WŁADYSŁAWOWO9000986010070101821022910036 OGÓŁEM 13165 14281 14763 15019 15203 15095

4 Bud ż et – dochody i inwestycje (w milionach) (w milionach) DOCHODY INWESTYCJE 1995 7,098 2,070 DOCHODY INWESTYCJE 1995 7,098 2,070 2000 23,472 6,203 2005 34,568 5,728 2010 50,137 13,584 2015 plan 67,381 14,218 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015

5 25 lat min ęł o… Wszystkie miejscowości na terenie Gminy Władysławowo zostały objęte zaopatrzeniem w wodę z komunalnych sieci wodociągowych. 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015

6 25 lat min ęł o… Ponad 97% gospodarstw domowych zostało skanalizowanych. 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015

7 25 lat min ęł o… Budowa sali sportowej, utworzenie i rozbudowa Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie, SP w Chłapowie oraz SP2 we Władysławowie. 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015

8 25 lat min ęł o… Ustalenie w Jastrzębiej Górze najdalej wysuniętego punktu na północ Polski – „Gwiazda Północy”. 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015

9 25 lat min ęł o… Budowa blisko 60 dróg, dzięki czemu komunikacja w Gminie jest usprawniona i bezpieczniejsza. 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015

10 25 lat min ęł o… Budowa stadionu miejskiego, boisk do gry w piłkę nożną, koszykówkę oraz wielofunkcyjnych typu „Orlik”. 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015

11 25 lat min ęł o… Budowa rekreacyjnych skwerów oraz placów zabaw. 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015

12 25 lat min ęł o… Wykonanie ścieżek rowerowych oraz tras nordic walking. 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015

13 25 lat min ęł o… Podpisanie umów partnerskich z Gminą Bornholm, Lamstedt oraz Makowem Podhalańskim. 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015

14 25 lat min ęł o… Współpraca w ramach Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA oraz Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015

15 25 lat min ęł o… 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015 Osiedla: Cetniewo Hallerowo Szotland Śródmieście Żwirowa Sołectwa: Chałupy Chłapowo Jastrzębia Góra Karwia Ostrowo Rozewie Tupadły Osiedla: Cetniewo Hallerowo Szotland Śródmieście Żwirowa Zmiana statusu Gminy na miejsko-wiejski.

16 25-lecie Samorz ą du we W ł adys ł awowie I kadencja 1990 – 1994 Budzisz Leszek Ciskowski Teofil Dettlaff Jan – przewodniczący (92-94) Jabłoński Jan Elwart Tadeusz Góra Elżbieta Goleń Adam Humanowski Piotr Jeka Józef Kosiacka Słoń Małgorzata Kortas Henryk Miłosz Erwin Kownacka Ewa 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015 Lesner Tomasz Orzeł Zygmunt Renusz Roman Ritz Stefan Rozpędowski Józef Sagola Krystian – przewodniczący (90-92) Burmistrz Adam Goleń (1990-1992) Z-ca Burmistrza Feliks Mizik (1990-1992) Burmistrz Zygmunt Orzeł (1992-1994) Z-ca Burmistrza Teofil Ciskowski (1992-1994) Sekretarz Urszula Jeka Skarbnik Anna Sadalska

17 25-lecie Samorz ą du we W ł adys ł awowie II kadencja 1994 – 1998 Budnik Grażyna Ceynowa Kasprzyk Bogumiła Ciskowski Teofil Darznik Krzysztof Dettlaff Jan – przewodniczący Drzeżdżon Adam Hadas Augustyn Herrmann Tomasz Jabłoński Jan Kołodziej Barbara Kosiacka Słoń Małgorzata Kownacka Ewa Kortas Elżbieta 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015 Lesner Tomasz Szymański Mariusz Lessnau Jadwiga Weiher Bożena Moroński Jerzy Piasecki Jerzy Renusz Roman Rozpędowski Józef Sagola Krystian Burmistrz Tomasz Lesner Z-ca Burmistrza Mariusz Szymański Sekretarz Urszula Jeka (1994-1995) Sekretarz Krystyna Schmidt (1995-1998) Skarbnik Anna Sadalska

18 25-lecie Samorz ą du we W ł adys ł awowie III kadencja 1998 – 2002 Baranowski Maciej Bisewski Eugeniusz Błaszczok Hanna Ciskowski Teofil Dettlaff Jan – przewodniczący (99-02) Drzeżdżon Adam Herrmann Tomasz Hintzke Henryk Humanowski Marek Kranc Lech Klein Stefan Kohnke Wiesława Kupiec Dariusz 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015 Krukowski Tomasz Szymański Mariusz Lessnau Jadwiga Weiher Bożena Marzejon Dariusz Neubauer Franciszek – przewodniczący (98-99) Nisiewicz Andrzej Okoń Mirosław Piasecki Jerzy Rozpędowski Józef Burmistrz Adam Drzeżdżon Z-ca Burmistrza Tomasz Herrmann Sekretarz Krystyna Schmidt (1998-1999) Sekretarz Grażyna Koprowska (1999-2002) Skarbnik Anna Sadalska

19 25-lecie Samorz ą du we W ł adys ł awowie III kadencja 1998 – 2002 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015

20 25-lecie Samorz ą du we W ł adys ł awowie IV kadencja 2002 – 2006 Błaszczok Hanna Elwart Jarosław Fijałkowski Stanisław Hadas Augustyn Hintzke Henryk Jabłoński Jan Klein Stefan – przewodniczący Kranc Lech Łagocki Bogdan Matysik Danuta Marzejon Dariusz 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015 Siwa Henryk Skowronek Zbigniew Wróbel Pietrzak Hanna Weiher Bożena Burmistrz Adam Drzeżdżon Z-ca Burmistrza Jacek Świdziński Sekretarz Grażyna Koprowska Skarbnik Anna Sadalska

21 25-lecie Samorz ą du we W ł adys ł awowie IV kadencja 2002 – 2006 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015 Siwa Henryk Skowronek Zbigniew Wróbel Pietrzak Hanna Weiher Bożena Burmistrz Adam Drzeżdżon Z-ca Burmistrza Jacek Świdziński

22 25-lecie Samorz ą du we W ł adys ł awowie V kadencja 2006 – 2010 Hanna Błaszczok Maciej Deling Augustyn Hadas Henryk Hintzke Stefan Klein – przewodniczący Barbara Kołodziej Bogdan Łagocki Dariusz Marzejon Danuta Matysik Kazimierz Masłowski Józef Selke 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015 Henryk Siwa Zbigniew Skowronek Alojzy Stenzel Hanna Wróbel Pietrzak Burmistrz Adam Drzeżdżon Z-ca Burmistrza Jacek Świdziński Sekretarz Grażyna Koprowska (2006-2008) Sekretarz Małgorzata Niemirska-Thiel (2009-2010) Skarbnik Anna Sadalska (2006-2010) Skarbnik Elżbieta Litzau (2010)

23 25-lecie Samorz ą du we W ł adys ł awowie V kadencja 2006 – 2010 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015 Henryk Siwa Zbigniew Skowronek Alojzy Stenzel Hanna Wróbel Pietrzak Burmistrz Adam Drzeżdżon Z-ca Burmistrza Jacek Świdziński

24 25-lecie Samorz ą du we W ł adys ł awowie VI kadencja 2010 – 2014 Deling Maciej Hapaniuk Tomasz Jarzębska Marzena Klein Stefan Kortals Paweł Kranc Lech Kużel Roman Leonarski Robert Łagocki Bogdan Marzejon Dariusz Orzeł Zygmunt – przewodniczący 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015 Siwa Henryk Stenzel Alojzy Weiher Piotr Wzorek Tamara Burmistrz Grażyna Cern Z-ca Burmistrz Jan Głowienka (2010-2012) Z-ca Burmistrz Wiesława Karczewska (2012-2014) Sekretarz Małgorzata Niemirska-Thiel Skarbnik Elżbieta Litzau (2010-2014) Skarbnik Elżbieta Janusch (2014)

25 25-lecie Samorz ą du we W ł adys ł awowie VI kadencja 2010 – 2014 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015 Siwa Henryk Stenzel Alojzy Weiher Piotr Wzorek Tamara Burmistrz Grażyna Cern Z-ca Burmistrz Jan Głowienka (2010-2012) Z-ca Burmistrz Wiesława Karczewska (2012-2014)

26 25-lecie Samorz ą du we W ł adys ł awowie VII kadencja 2014 – 2018 Budzisz Tadeusz Cisowska Jolanta Glembin Antoni Głowienka Mariusz Guz Szymon Jeka Dorota Kamiński Michał Klein Stefan – przewodniczący Kollek Anna Kranc Lech Łagocki Bogdan 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015 Matuszczyk Grzegorz Orzeł Zygmunt Patok Wioletta Weiher Piotr Burmistrz Roman Kużel Z-ca Burmistrza Kamil Pach Sekretarz Małgorzata Niemirska-Thiel Skarbnik Elżbieta Janusch

27 25-lecie Samorz ą du we W ł adys ł awowie VII kadencja 2014 – 2018 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015 Matuszczyk Grzegorz Orzeł Zygmunt Patok Wioletta Weiher Piotr Burmistrz Roman Kużel Z-ca Burmistrza Kamil Pach

28 25-lecie Samorz ą du we W ł adys ł awowie VII kadencja 2014 – 2018 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015 Matuszczyk Grzegorz Orzeł Zygmunt Patok Wioletta Weiher Piotr Burmistrz Roman Kużel Z-ca Burmistrza Kamil Pach

29 Dzi ę kuj ę za uwag ę 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015


Pobierz ppt "Gmina W ł adys ł awowo 1990 - 2015 25 lat Samorządu terytorialnego Władysławowo, 29 maja 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google